Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Articole juridice » Proceduri si Acte necesare pentru ... » Conditiile si cerintele pentru a deveni auditor energetic

Conditiile si cerintele pentru a deveni auditor energetic

  Publicat: 04 Apr 2011       16366 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro        Secţiunea: Proceduri si Acte necesare pentru ...  


Expert contabil independent care intocmeste rapoarte anuale in folosul actionarilor, continand
Cadrul legal pentru atestarea tehnico-profesionala a specialistilor - persoane fizice - cu activitate in constructii, ca auditor energetic pentru cladiri este stabilit prin Ordinul MDRT nr. 2237/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea auditorilor energetici pentru cladiri.

Expert contabil independent care intocmeste rapoarte anuale in folosul actionarilor, continand
Expert contabil independent care intocmeste rapoarte anuale in folosul actionarilor, continand
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Expert contabil independent care intocmeste rapoarte anuale in folosul actionarilor, continand
Confirmare intr-o anumita functie
Dovada scrisa prin care
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Confirmare intr-o anumita functie
Termen sinonim cu arestarea preventiva,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Conceptul de dezvoltare durabila se refera la o forma de crestere economica ce satisface nevoia de bunastare a societatii pe termen scurt, mediu si, mai ales, lung.
Expert contabil independent care intocmeste rapoarte anuale in folosul actionarilor, continand
Expert contabil independent care intocmeste rapoarte anuale in folosul actionarilor, continand
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
O interfata care este capabila sa incarce, pe rand,

Persoanele fizice care promoveaza examenul sunt atestate ca auditori energetici pentru cladiri, pe grade profesionale, specialitatile constructii si instalatii, dupa cum urmeaza:
a) auditor energetic pentru cladiri, grad profesional I, specialitatile constructii si instalatii - simbol AE Ici;
b) auditor energetic pentru cladiri, grad profesional II, specialitatile constructii si instalatii - simbol AE IIci.


Auditorii energetici pentru cladiri, grad profesional I, au urmatoarele competente:
a) elaboreaza certificatul de performanta energetica pentru toate categoriile de cladiri prevazute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 372/2005, cu modificarile ulterioare, care se construiesc, se reabiliteaza termic, sunt vandute sau inchiriate inclusiv pentru cladirile care se incadreaza in prevederile art. 14 din lege;
b) realizeaza auditul energetic pentru toate categoriile de cladiri existente, prevazute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 372/2005, cu modificarile ulterioare, care se reabiliteaza termic.Auditorii energetici pentru cladiri, grad profesional II, elaboreaza certificatul de performanta energetica pentru cladirile tip locuinta unifamiliala si blocurile de locuinte care se construiesc, precum si pentru cladirile tip locuinta unifamiliala si apartamentele din blocurile de locuinte care se vand sau se inchiriaza.


Specialistul - persoana fizica care solicita atestarea ca auditor energetic pentru cladiri, denumita in continuare solicitant, este eligibila in vederea sustinerii examenului de atestare in situatia in care indeplineste, cumulativ, urmatoarele cerinte:
a) capacitatea deplina de exercitiu;
b) starea de sanatate fizica si psihica corespunzatoare;
c) lipsa antecedentelor penale;
d) nivelul de pregatire, reprezentand atat pregatirea profesionala generala, cat si pregatirea specifica in domeniul performantei energetice a cladirilor si a instalatiilor aferente;
e) experienta profesionala.
tarea de sanatate fizica si psihica se atesta pe baza de examen de specialitate si se dovedeste prin adeverinta medicala semnata si parafata, in conditiile legii.


Pregatirea profesionala generala a solicitantului prevazuta de lege se dovedeste cu diploma de inginer/arhitect - absolvent al unei institutii de invatamant superior acreditata, in urmatoarele profiluri/specialitati absolvite: instalatii pentru constructii, constructii civile, industriale si agricole, arhitectura, alte profiluri/specialitati cu conotatie energetica aplicabila in domeniul constructiilor si instalatiilor pentru constructii.
Conotatia energetica se demonstreaza prin existenta in foaia matricola/suplimentul de diploma, dupa caz, care insoteste diploma de studii universitare pentru profesia de inginer/arhitect sau diploma de master/studii aprofundate in domeniul eficientei energetice a cladirilor a uneia ori mai multor discipline de invatamant, cu o durata de minimum un semestru, promovata/promovate in anii de studiu, dupa cum urmeaza: higrotermica constructiilor, energetica cladirilor, termodinamica, termotehnica, transfer de caldura si masa, constructii, materiale de constructii, masini termice, instalatii termice, instalatii frigorifice, instalatii de ventilare/climatizare, aparate electrice, instalatii electrice si automatizari pentru cladiri.
Pregatirea specifica a solicitantului se dovedeste cu certificat de absolvire a unui curs de specialitate in domeniul performantei energetice a cladirilor si a instalatiilor aferente acestora, cu o durata de minimum 80 de ore, finalizat cu proiect corespunzator gradului profesional pentru care solicitantul va sustine examenul de atestare.
Cursul de specialitate prevazut se bazeaza pe detinerea de catre cursanti a unui nivel de cunostinte generale teoretice/practice in domeniul constructiilor si al instalatiilor aferente acestora si are drept scop aprofundarea si sintetizarea cunostintelor necesare aplicarii legislatiei si metodologiei de calcul al performantei energetice a cladirilor, in vigoare la data organizarii cursului.
Prin exceptie, specialistii, absolventi ai cursurilor de master/studii aprofundate cu o durata de minimum doua semestre in domeniul eficientei energetice a cladirilor/confort si eficienta in cladiri/performanta energetica a cladirilor/tehnica auditului energetic pentru cladiri/energie, confort si dezvoltare durabila sau care detin titlu stiintific de doctor in inginerie civila/mecanica/arhitectura, dovedesc pregatirea specifica cu diploma de absolvire, insotita de foaia matricola/suplimentul de diploma.


Experienta profesionala a solicitantului se refera la activitati desfasurate in profilul/specialitatea absolvita, si trebuie sa fie de:
a) minimum 5 ani, pentru atestarea ca auditor energetic pentru cladiri, grad profesional I;
b) minimum 3 ani, pentru atestarea ca auditor energetic pentru cladiri, in grad profesional II, cu respectarea nivelului de pregatire profesionala generala.


Procedura de examinare a candidatilor este unitara, se desfasoara in limba romana, in doua etape, dupa cum urmeaza:
a) proba scrisa, eliminatorie, consta in rezolvarea unui chestionar cu 20 de intrebari din bibliografia specifica, in vederea evaluarii cunostintelor referitoare la performanta energetica a cladirilor. Fiecare intrebare din testul de evaluare este cotata cu un punct . Timpul alocat probei scrise este de 60 de minute. Conditia de promovare a probei scrise este obtinerea a minimum 16 puncte;
b) interviul consta in prezentarea si sustinerea proiectului elaborat in cadrul cursului de specialitate, precum si din intrebari din bibliografia specifica, dupa caz.

Citeşte mai multe despre:    Conotatia energetica    Auditor energetic    Legea 372/2005    Certificat energetic    Reabilitare termica    Performanta energetic

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Stabilirea salariului minim diferentiat si modul de contestare a decizilor emise de angajator. Lista functiilor si ocupatiilor care necesita studii superioare
Sursa: MCP Cabinet avocati