Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Comercial » Dispozitiile art.31 alin. 3 si 4 din Legea nr.359/2004 referitoare la numirea lichidatorului societatii comerciale dizolvate.

Dispozitiile art.31 alin. 3 si 4 din Legea nr.359/2004 referitoare la numirea lichidatorului societatii comerciale dizolvate.

  Publicat: 27 May 2007       1493 citiri        Secţiunea: Drept Comercial  


Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Procedura de impartire a patrimoniului cu prilejul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a dizolvarii acesteia, ce are ca obiect realizarea elementelor de activ
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Legea privind simplificarea formalităţilor la īnregistrarea īn registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, īnregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Procedura de impartire a patrimoniului cu prilejul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a dizolvarii acesteia, ce are ca obiect realizarea elementelor de activ
Procedura de impartire a patrimoniului cu prilejul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a dizolvarii acesteia, ce are ca obiect realizarea elementelor de activ
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Legea privind simplificarea formalităţilor la īnregistrarea īn registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, īnregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice
In termen de 6 luni de la data pronuntarii incheierii de dizolvare sau, dupa caz, de la data respingerii recursului formulat impotriva acesteia, reprezentantul legal al persoanei juridice are obligatia numirii si inregistrarii in registrul comertului a lichidatorului. Numai in situatia in care nu exista reprezentant legal ori acesta nu procedeaza la numirea lichidatorului in termen de 6 luni, judecatorul delegat poate numi un lichidator la cererea oricarei persoane interesate.Prin incheierea nr. 2545 din 29.09.2005 pronuntata de judecatorul delegat la ORC de pe langa Tribunalul Olt s-a admis cererea formulata de DGFP Olt privind pe SC S SA Slatina si s-a dispus inscrierea in registrul comertului a mentiunii privind numirea in calitate de lichidator la SC S SA Slatina a SC D C SRL, s-a stabilit remuneratia provizorie a lichidatorului in suma de 500 RON, aceasta urmand a fi achitata din averea debitorului, iar in lipsa acestuia din fondul de lichidare constituit in temeiul Legii 64/1995R.Impotriva acestei incheieri, in termen legal a declarat recurs SC S SA Slatina prin reprezentantul TM invocand faptul ca, in cazul in speta, erau incidente dispozitiile art. 31 alin. 3 din Legea 359/2004, potrivit careia reprezentantul legal al persoanei juridice are obligatia numirii si inregistrarii in registrul comertului a lichidatorului.In ceea ce priveste recursul declarat, acesta este fondat intrucat incheierea a fost data cu incalcarea legii.Potrivit dispozitiilor art. 31 alin. 3 din Legea 359/2004 modificata prin OUG 75/2004 "in termen de 6 luni de la data pronuntarii incheierii de dizolvare prevazuta de art. 30 alin. 2 sau, dupa caz, de la data respingerii recursului formulat impotriva acesteia, reprezentantul legal al persoanei juridice are obligatia numirii si inregistrarii in registrul comertului a lichidatorului".Potrivit alin. 4 al aceluiasi articol, daca nu exista reprezentant legal, ori acesta nu procedeaza la numirea lichidatorului in termenul prevazut la alin. 3, la cererea oricarei persoane interesate, judecatorul delegat numeste un lichidator de pe lista practicienilor in lichidare si reorganizare, remunerarea acestuia urmand a fi facuta din averea debitorului sau, in cazul lipsei acesteia, din fondul de lichidare constituit in temeiul Legii 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, cu modificarile si completarile ulterioare.In speta de fata, incheierea nr. 967/21.04.2005 a fost atacata cu recurs si recursul a fost respins prin Decizia nr. 1208 din 16 iunie 2005 a Curtii de Apel Craiova, pronuntata in dosarul nr. 937/COM/2005, astfel ca este aplicabila teza a II-a a art. 31 alin. 3 in sensul ca termenul de 6 luni curge de la data respingerii recursului formulat impotriva incheierii. Cum, de la data de 16 iunie 2005 si pana la data pronuntarii incheierii recurate, din 29 septembrie 2005, nu a curs termenul de 6 luni prevazut de textul mai sus-citat si, cum societatea are un reprezentant legal, numirea lichidatorului era in atributiile societatii, nefiind aplicabile dispozitiile art. 31 alin. 4 din Legea 359/2004 modificata.Astfel fiind, in baza dispozitiilor art. 312 coroborat cu art. 304 pct. 9 C.p.civ., va fi admis recursul, va fi modificata incheierea si respinsa cererea creditoarei DGFP Olt.Pronuntata de: Curtea de Apel Craiova - Sectia Comerciala Decizie 7 (09.01.2006)


Citeşte mai multe despre:   
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Aspecte practice privind necorespunderea profesionala a salariatului
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Cercetarea disciplinara a salariatilor. Legalitatea Regulamentului intern si a altor Proceduri
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Inechitatile salariale in sectorul public si in sectorul privat
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutŞtiri Juridice
Legislaţie

OUG nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 din Codul Penal
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 alin. (1) din Legea nr. 28 ...

Legea nr. 140/2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati intelectuale si psihosociale si modificarea si completarea unor
Lege nr. 140 din 17 mai 2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati int ...

Legea 144/2022 pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea 144/2022 pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii Pu ...