Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Contractul de credit , Leasing si Asigurare » Accident rutier. Contract de asigurare

Accident rutier. Contract de asigurare

  Publicat: 17 Oct 2012       2715 citiri        Secţiunea: Contractul de credit , Leasing si Asigurare  


Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Prin actiunea introductiva reclamanta socitatea de asigurari A. S.A. a chemat-o in judecata pe parata P.A., solicitand pronuntarea unei hotarari prin care sa fie obligata la plata sumei de 1.652 lei si la plata cheltuielilor de judecata .

Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Suma platita de asigurat societatii sau organului de asigurare, in schimbul obligatiei acestora de a-I plati despagubiri
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Primirea unei sume de bani de la o persoana fizica sau juridica in numerar
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Suma platita de asigurat societatii sau organului de asigurare, in schimbul obligatiei acestora de a-I plati despagubiri
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
Forma a culpei, care consta in neprevederea rezultatului faptei pagubitoare de catre autorul ei,
Varianta a culpei, forma neintentionata a vinovatiei, care consta in prevederea de catre faptuitor a rezultatului faptei sale,
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Subiect al raportului juridic de asigurare, caruia, in ipoteza producerii riscului asigurat, ii revine obligatia
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Forma a raspunderii juridice care se fundamenteaza pe obligatia celui ce a pagubit pe altul de a repara prejudicial produs.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Document cu regim special care atesta transferul proprietatii unui bun catre o persoana juridica.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Mijloace de plata formate din monede si bancnote.
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Riscul reputational este riscul inregistrarii de pierderi sau al nerealizarii profiturilor estimate, ca urmare a lipsei de incredere a publicului in integritatea Bancii.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Suma platita de asigurat societatii sau organului de asigurare, in schimbul obligatiei acestora de a-I plati despagubiri
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Suma platita de asigurat societatii sau organului de asigurare, in schimbul obligatiei acestora de a-I plati despagubiri
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.

In motivarea actiunii, reclamanta a aratat ca a incheiat cu parata Contractul de agent P.F. inregistrat cu nr. 2910/23.8.2006, prin care aceasta, in calitate de agent, era obligata sa depuna prima de asigurare aferenta contractului de asigurare seria OL nr. 91867 saptamanal, in fiecare zi de marti; avand in vedere ca parata a efectuat incasarea primei de asigurare la 22.08.2007 si a efectuat depunerea la casieria societatii la 30.08.2007, ulterior producerii riscului asigurat - 25.08.2007, reclamanta a fost obligata ca pentru asiguratul S.B.M. sa plateasca pagubitului M.C.M. suma de 1.652 lei, conform facturii nr. 0000592/14.09.2007.
In drept reclamanta si-a intemeiat actiunea pe prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile ulterioare, si Legii nr. 136/1995 cu modificarile si completarile ulterioare.
Parata a depus intampinare in conformitate cu prevederile art. 115-118 din Codul de procedura civila, prin care a solicitat respingerea actiunii, aratand urmatoarele:
Asa cum sustine si reclamanta, potrivit prevederilor contractuale, parata avea obligatia ca orice incasare efectuata pentru primele de asigurare sa o depuna la casieria societatii reclamante saptamanal, in ziua de marti. In cauza, prima de asigurare a fost incasata la data de 22.08.2007, intr-o zi de miercuri; depunerea sumei de bani a fost facuta la 30.08.2009, adica in saptamana urmatoare, in ziua de joi, insa producerea riscului asigurat a avut loc la data de 25.08.2008, sambata, in aceeasi saptamana cu ziua in care s-a incasat prima de asigurare, si pana la termenul cand trebuia sa predea sumele incasate (respectiv martea din saptamana urmatoare); intrucat riscul asigurat s-a produs anterior termenului limita (contractual) de predare a primelor incasate la caserieria societatii, intarzierea cu o zi la predarea acestor sume de bani nu poate duce la obligarea paratei la suportarea acestor despagubiri acordate de societate pagubitului M.C.M..
Parata nu a propus administrarea altor probe.
A fost administrata proba cu inscrisuri .
Analizand materialul probator administrat in cauza, instanta a retinut urmatoarele:
Conform procesului - verbal de constatare si sanctionare a contraventiei seria PCA nr. 1175674 incheiat de un agent constatator din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Ialomita, numitul S.B.M. a fost sanctionat cu amenda contraventionala de 156 lei si 3 puncte de penalizare pentru savarsirea contraventiei prevazute de art. 51 din O.U.G. nr. 195/2002, retinandu-se in sarcina sa ca la data de 25.08.2007, in timp ce conducea un autoturism marca Dacia pe ruta Urziceni - Bucuresti, nu a pastrat o distanta suficienta fata de un autoturism marca Citroen care circula in fata si a franat la trecerea de pietoni, intrand in coliziune cu partea din spate a autoturismului Citroen, producand avarii.
Prejudiciul produs a fost in valoare de 1.652 lei, aceasta suma fiind necesara pentru remedierea avariilor produse, conform procesului verbal de constatare a pagubelor nr. 3992/03.12.2007 depus la dosar.
Instanta mai retine ca evenimentul rutier a fost cauzat din culpa exclusiva a paratului.
Parata nu a contestat situatia de fapt retinuta prin procesul - verbal si valoarea prejudiciului.
Potrivit art. 998 din Codul civil orice fapta a omului care cauzeaza altuia un prejudiciu, obliga pe acela din a carui greseala s-a ocazionat a-l repara, iar potrivit art. 999 din Codul civil omul este responsabil nu numai de prejudiciul ce a cauzat prin fapta sa, dar si de acela ce a cauzat prin neglijenta sau imprudenta sa.
La data de 23.08.2006 intre S.C. A. S.A., in calitate de asigurator, si parata P.A., in calitate de agent, s-a incheiat contractul de agent P.F. nr. 2910/2006, avand ca obiect autorizarea de catre asigurator a agentului de a incheia contracte de asigurare pentru produsele de asigurare pentru care a fost atestat.
Autovehiculul marca Dacia, apartinand numitului S.B.M., era asigurat pentru raspundere civila la societatea reclamanta, conform politei de asigurare emise la 22.08.2007 (perioada de valabilitate fiind 24.08.2007 - 23.02.2008).
Prima de asigurare, de 123,02 lei, incasata de parata conform politei de asigurare mai sus mentionate, a fost depusa la casieria societatii reclamante la 30.08.2007, ulterior producerii riscului asigurat.
Din factura fiscala si ordinul de plata depuse la dosar, reiese ca pentru remedierea avariilor autoturismului Citroen, produse ca urmare a lovirii de catre numitul S.B.M., reclamanta a platit suma de 1.652,93 lei.
Conform art. 7 lit. h) din contractul incheiat intre parti, agentul se obliga sa incaseze primele de asigurare si/sau ratele de prima in numerar si sa le depuna la casieriile S.C. A. S.A. ori in conturile bancare S.C. A. S.A sau prin mandat postal, in ziua respectiva sau cel mai tarziu in dimineata zilei urmatoarei zile lucratoare, impreuna cu borderourile aferente, iar daca s-a produs riscul asigurat si agentul nu a respectat termenul de depunere a primelor/ratelor de prima incasate de la asigurati S.C. A. S.A va recupera de la agent, pe cale legala, despagubirea platita; agentul va intocmi, in ziua incheierii contractelor de asigurare, borderoul de asigurari si impreuna cu copiile contractelor incheiate le va prezenta inspectorului verificator saptamanal, in fiecare zi de marti, pentru agentii care lucreaza in alte localitati.
Potrivit art. 7 lit. k) din contractul incheiat intre parti, agentul va fi obligat sa suporte si daunele aferente respectivului contract daca s-a produs riscul riscul asigurat inainte de a fi indeplinite urmatoarele obligatii:
1. de a depune la societate borderourile care fac dovada incheierii si intrarii in vigoare a contractului;
2. de a vira in contul societatii sau de a depune la societate primele de asigurare la termenele stabilite;
3. de a fi efectuata inspectia de risc .

In ceea ce priveste polita de asigurare incheiata de parata la data de 22.08.2007, aceasta avea obligatia conform art. 7 lit. k) din contract, sa depuna prima de asigurare la casieriile S.C. A. S.A. ori in conturile bancare S.C. A. S.A. sau prin mandat postal, in ziua respectiva sau cel mai tarziu in dimineata zilei urmatoarei zile lucratoare, respectiv cel mai tarziu la data de 23.08.2007.
Apararea paratei, in sensul ca riscul asigurat s-a produs la o data anterioara zilei de marti ce a urmat zilei incheierii politei de asigurare, nu poate fi retinuta ca intemeiata intrucat parata trebuia, conform contractului, sa prezinte inspectorului verificator borderoul de asigurari impreuna cu copiile contractelor incheiate in prima zi de marti, ci nu sa depuna prima de asigurare (aceasta trebuia sa fi fost depusa anterior datei producerii riscului asigurat, cel mai tarziu la data de 23.08.2007).
Reclamanta a formulat prezenta actiune in temeiul art. 22 din Legea nr. 136/1995.
Fata de cele mai sus retinute si avand in vedere principiul repararii integrale a pagubei, instanta, constatand ca fiind intemeiata actiunea formulata de reclamanta, a admis-o si a obligat-o sa plateasca acesteia suma de 1.652 lei.
In temeiul art. 274 din Codul de procedura civila instanta a obligat parata sa plateasca reclamantei cheltuieli de judecata in suma de 147 lei, reprezentand valoarea taxei de timbru si a timbrului judiciar.
Pronuntata de: Judecatoria Pogoanele - Sentinta civila din data 31.12.2009


Citeşte mai multe despre:    Judecatoria Pogoanele    Contract de agent    Agent    Prima de asigurare    Raspundere civila    Accident rutier    Prejudiciu    OUG 195/2002    Contract de asigurare    Inspectoratul de Politie Judetean Ialomita    Legea 32/2000    Legea 136/1995    Asigurator    Asigurat
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Revizuire sentinta penala definitiva
Pronuntaţă de: Judecatoria Pogoanele - Sentinta penala din data 30.12.2009

Proces-verbal de contraventie incheiat de un alt agent constatator decat cel prevazut de lege
Pronuntaţă de: Judecatoria Pogoanele - Sentinta civila nr. 919/09.10.2008 din data 11.03.2009

Distrugere prin incendiere. Lipsa pericolului public
Pronuntaţă de: Judecatoria Pogoanele - Sentinta penala din data 30.12.2009

Anulare proces–verbal de constatare si sanctionare a contraventiei. Prezumtia de nevinovatie
Pronuntaţă de: Judecatoria Pogoanele - Sentinta civila din data 30.12.2009

Cerere de investire cu formula executorie
Pronuntaţă de: Judecatoria Pogoanele - Sentinta civila din data 30.12.2009

Contract de partaj voluntar. Revendicare. Drept de proprietate
Pronuntaţă de: Judecatoria Pogoanele - Sentinta civila din data 31.12.2009

Propunere de arestare preventiva pentru furt calificat
Pronuntaţă de: Tribunalul Buzau - Decizie nr. 33 din data 01.03.2012

Cerere de reconstituire a dreptului la proprietate
Pronuntaţă de: Judecatoria Pogoanele - Sentinta civila din data 30.12.2009

Contract de partaj voluntar. Anularea somatiei de infiintare a popririi
Pronuntaţă de: Judecatoria Pogoanele - Sentinta civila din data 31.12.2009