Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Recursuri in Interesul Legii » Posibilitatea primarului de a ataca, in fata instantei de contencios administrativ, hotararile adoptate de consiliul local pe care le considera ilegale.

Posibilitatea primarului de a ataca, in fata instantei de contencios administrativ, hotararile adoptate de consiliul local pe care le considera ilegale.

  Publicat: 19 Oct 2007       6941 citiri        Secţiunea: Recursuri in Interesul Legii  


Articolul 68 din Legea 215/2001, Modificat de Legea 286 din 06/07/2006 Articolul 1 la 21/07/2006, se prevede ca:

Act adoptat de organele de stat,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este inscris in Costitutia Romaniei si reglementat in detaliu in legea pentru organizarea judecatoreasca.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
Act adoptat de organele de stat,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
Act adoptat de organele de stat,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Act adoptat de organele de stat,
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Legea administraţiei publice locale
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Mijloc juridic procesual pus la dispozitia partii interesate, procurorului etc.,
Puterile publice existente in stat. Potrivit Constitutiei Romaniei autoritatile publice sunt:
Mijloc juridic procesual pus la dispozitia partii interesate, procurorului etc.,
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Cuprinde regulile care guverneaza organizarea unui stat dat si raporturile dintre acel stat si agentii sai, pe de o parte, si ceilalti participanti la astfel de raporturi juridice, pe de alta.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
"(1) Primarul īndeplineste urmatoarele atributii principale:
a) asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a prevederilor Constitutiei, precum si punerea īn aplicare a legilor, a decretelor Presedintelui Romaniei, a hotararilor si ordonantelor Guvernului; dispune masurile necesare si acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter normativ ale ministrilor si ale celorlalti conducatori ai autoritatilor administratiei publice centrale, precum si a hotararilor consiliului judetean;
b) asigura aducerea la īndeplinire a hotararilor consiliului local. Īn situatia īn care apreciaza ca o hotarare este ilegala, īn termen de 3 zile de la adoptare īl sesizeaza pe prefect ..."

Va prezentam in continuare textul integral al deciziei

DECIZIA Nr. IV din 23 iunie 2003

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 690 din 02/10/2003


Sub presedintia vicepresedintelui Curtii Supreme de Justitie, Lidia Barbulescu,
s-a luat in examinare recursul in interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe langa INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE, referitor la aplicarea dispozitiilor art. 68 alin. (1) lit. b) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, privind posibilitatea primarului de a ataca, in fata instantei de contencios administrativ, hotararile adoptate de consiliul local pe care le considera ilegale.
Ministerul Public a fost reprezentat de procurorul Paula Pantea.
Procurorul a sustinut recursul in interesul legii astfel cum a fost formulat, cerand sa se decida in sensul ca primarul nu are calitatea procesuala activa de a ataca, in fata instantei de contencios administrativ, hotararile adoptate de consiliul local.

C U R T E A,


asupra recursului in interesul legii de fata, in baza lucrarilor din dosar, constata urmatoarele:
In aplicarea dispozitiilor art. 68 alin. (1) lit. b) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, instantele de judecata nu au un punct de vedere unitar cu privire la problema daca primarul are calitatea procesuala de a ataca, in fata instantei de contencios administrativ, hotararile consiliului local pe care le considera nelegale.
Astfel, unele instante au hotarat ca primarul are calitate procesuala activa, in temeiul dispozitiilor art. 1 din Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990, considerand ca prevederile art. 68 alin. (1) lit. b) din Legea 215/2001, potrivit carora primarul, in situatia in care apreciaza ca o hotarare a consiliului local este ilegala, il sesizeaza pe prefect in termen de 3 zile de la adoptare, nu se refera la o procedura judiciara.
Alte instante, dimpotriva, au decis respingerea cererii de anulare a hotararii consiliului local formulate de primar, motivand ca acesta nu are calitate procesuala activa deoarece, potrivit art. 27 si 135 din Legea 215/2001, numai prefectul poate ataca, in fata instantei de contencios administrativ, hotararile consiliului local pe care le considera nelegale.
Aceste din urma instante au procedat legal.
Potrivit art. 5 alin. (1) din Legea 215/2001, "competentele si atributiile autoritatilor administratiei publice locale se stabilesc numai prin lege", iar "aceste competente sunt depline si exclusive, cu exceptia cazurilor prevazute de lege".
In raport cu aceste dispozitii, prevederile art. 68 alin. (1) lit. b) din aceeasi lege, in sensul ca primarul "asigura aducerea la indeplinire a hotararilor consiliului local", precum si ca "in situatia in care apreciaza ca o hotarare este ilegala, in termen de 3 zile de la adoptare il sesizeaza pe prefect", nu pot avea decat semnificatia ca primarul nu are la dispozitie o alta modalitate de a ataca o hotarare pe care o considera ilegala decat aceea de a-l sesiza pe prefect despre ilegalitatea observata.
A da o alta interpretare prevederii mentionate ar insemna sa se incalce principiul legalitatii competentelor si atributiilor stabilit in art. 5 alin. (2) din Legea 215/2001, prin care se subliniaza ca "autonomia locala confera autoritatilor publice locale dreptul ca, in limitele legii, sa aiba initiative in toate domeniile, cu exceptia celor care sunt date in mod expres in competenta altor autoritati publice".
Or, prin art. 27 alin. (1) din Legea 215/2001 se prevede ca "prefectul poate ataca, in total sau in parte, in fata instantei de contencios administrativ, hotararile adoptate de consiliul local sau de consiliul judetean, precum si dispozitiile emise de primar sau de presedintele consiliului judetean, in cazul in care considera aceste acte sau prevederi din ele ca fiind ilegale".
Fata de aceasta dispozitie imperativa, de natura a inlatura orice indoiala in legatura cu lipsa de calitate a primarului de a exercita actiunea in contencios administrativ impotriva hotararilor ce se adopta de consiliul local, se impune a se retine ca, sub aspectul mentionat, competenta sa se limiteaza la sesizarea prefectului cu privire la ilegalitatea unor astfel de hotarari.
De altfel, din coroborarea dispozitiilor inscrise in art. 46 si in art. 71 alin. (1) cu cele ale art. 27 alin. (1) din Legea 215/2001, rezulta ca actele emise de consiliul local si de primar au caracter independent, nici una dintre aceste autoritati neputand exercita direct o cale de atac impotriva actului celeilalte autoritati simetrice, singura autoritate publica investita cu acest atribut fiind prefectul.
Reiese deci ca primarul nu are calitatea de a exercita o cale de atac directa impotriva hotararilor consiliului local pe care le apreciaza ca fiind ilegale, singura sa posibilitate de a interveni pentru anularea sau remedierea acestor hotarari fiind sesizarea pe care o poate adresa prefectului in temeiul art. 68 alin. (1) lit. b) din legea mentionata.
Evident, in conformitate cu prevederile art. 67 alin. (1) din Legea 215/2001, "primarul reprezinta comuna sau orasul in relatiile cu alte autoritati publice, cu persoanele fizice sau juridice romane sau straine, precum si in justitie".
Fata de aceasta reglementare, primarul are dreptul sa actioneze si poate fi chemat in justitie ca reprezentant al persoanei de drept public, respectiv comuna sau orasul, fie singur, fie alaturi de consiliul local.
Dispozitiile art. 1 din Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990, care isi au aplicabilitate numai in ceea ce priveste raporturile dintre persoanele fizice sau juridice cu autoritatile publice, nu pot conferi primarului, ca autoritate executiva a persoanei de drept public, comuna sau orasul, atributia de a contesta actele adoptate de consiliul local in calitate de autoritate deliberativa a aceleiasi persoane de drept public.
Ca urmare, atributia de a ataca hotararile adoptate de consiliul local revine, asa cum se prevede expres prin art. 27 alin. (1) si art. 135 alin. (1) din Legea 215/2001, numai prefectului, iar primarul are doar posibilitatea, reglementata prin art. 68 alin. (1) lit. b) din aceeasi lege, de a-l sesiza pe prefect, in termen de 3 zile de la adoptarea hotararii consiliului local, in cazul in care apreciaza ca aceasta este ilegala.

In consecinta, in temeiul art. 26 lit. b) din Legea Curtii Supreme de Justitie nr. 56/1993 si al art. 329 din Codul de procedura civila, urmeaza a se admite recursul in interesul legii si a se stabili ca primarul nu are calitatea de a ataca, in fata instantei de contencios administrativ, hotararile adoptate de consiliul local.

PENTRU ACESTE MOTIVE

In numele legii

D E C I D E:


Admite recursul in interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe langa INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE.
In aplicarea dispozitiilor art. 68 alin. (1) lit. b), cu referire la art. 27 alin. (1), art. 46 si la art. 71 alin. (1) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, stabileste ca primarul nu are calitatea de a ataca, in fata instantei de contencios administrativ, hotararile adoptate de consiliul local.
Pronuntata in sedinta publica, azi, 23 iunie 2003.

VICEPRESEDINTELE CURTII SUPREME DE JUSTITIE, LIDIA BARBULESCU

Prim-magistrat-asistent, Ioan RaileanuPronuntata de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectiile Unite


Citeşte mai multe despre:   
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Dialogurile MCP (IX): Incetarea abuziva a contractului de munca in perioada de proba
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (VIII): Clauza de confidentialitate in contractul individual de munca. Ce este si ce nu este confidential?
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (VII): Legalitatea testarii obligatorii a salariatilor pentru prezenta la locul de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutŞtiri Juridice
Legislaţie

Legea nr. 269/2021 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 si a Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea nr. 269/2021 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 si a Legii nr. 53/2003 - C ...

OUG 117/2021 pentru modificarea si completarea Codului muncii
Ordonanta de urgenta nr. 117/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii ...

OUG 110/2021 privind acordarea unor zile libere platite parintilor si altor categorii de persoane in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2
Ordonanta de urgenta nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere platite parintilor si altor cat ...