Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Fiscal » Titlu de creanta si titlu executoriu. Diferenta de regim juridic. Procedura de contestare. Temei legal si instanta competenta material.

Titlu de creanta si titlu executoriu. Diferenta de regim juridic. Procedura de contestare. Temei legal si instanta competenta material.

  Publicat: 12 Jun 2007       1149 citiri        Secţiunea: Drept Fiscal  


Codul de procedura fiscala, art. 137, art.169, art. 175

Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Inscris intocmit de organul competent si in conditiile prevazute de lege, in baza caruia se poate efectua executarea silita.
Ansamblul unitar de reglementari avand ca obiect o anumita activitate, drepturile si obligatiile
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Realizarea veniturilor bugetare si folosirea lor pentru acoperirea cheltuielilor aprobate de buget.
Prevazuta in cap.IV, t, C. proc. pen., partea speciala, procedeu jurisdictional de solutionare a plangeriloe indreptate impotriva actelor de executare dintr-o hotarare penala.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Reglementate in sectiunea I, cap. I, t. III, C. proc pen., partea speciala,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Prevazuta in cap.IV, t, C. proc. pen., partea speciala, procedeu jurisdictional de solutionare a plangeriloe indreptate impotriva actelor de executare dintr-o hotarare penala.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Inscris intocmit de organul competent si in conditiile prevazute de lege, in baza caruia se poate efectua executarea silita.
Ansamblul unitar de reglementari avand ca obiect o anumita activitate, drepturile si obligatiile
Prevazuta in cap.IV, t, C. proc. pen., partea speciala, procedeu jurisdictional de solutionare a plangeriloe indreptate impotriva actelor de executare dintr-o hotarare penala.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Act adoptat de organele de stat,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Realizarea veniturilor bugetare si folosirea lor pentru acoperirea cheltuielilor aprobate de buget.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Din interpretarea prevederilor art. 137 alin. (2) si art. 175 alin (1) din Codul de procedura fiscala rezulta ca un act administrativ fiscal a carui creanta fiscala a ajuns scadenta, dobandeste statutul unui titlu executoriu avand un regim juridic distinct de cel al actului administrativ fiscal.
Astfel, daca titlul de creanta, si orice alt administrativ fiscal, pot fi contestate la organul fiscal competent potrivit regulilor stabilite prin art. 175 si urm. din Capitolul I, al Titlului IX din Codul de procedura fiscala, republicat, contestatia impotriva titlului executoriu va urma procedura stabilita prin art. 169 din acelasi act normativ, instanta competenta material sa judece contestatia fiind judecatoria, ca instanta de executare .

Nota: O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, a fost republicata in M.Of. nr. 863 din 26/09/2005

Prin contestatia la executare inregistrata la 3 martie 2005, completata la 5 mai 2005, contestatorul Biroul Notarului Public MDS a a solicitat, in contradictoriu cu intimata Casa de Asigurari de Sanatate Bihor, anularea instiintarii de plata nr.2853 din 15.02.2005, a somatiei nr.6042 din 11.04.2005 si a titlului executoriu nr.2238 din 8.04.2005 emise de intimata.
Judecatoria Oradea, a declinat competenta de solutionare a contestatiei precizate in favoarea Tribunalului Bihor, retinand ca impotriva actului administrativ fiscal se poate formula contestatie in baza art.174 187 din Codul de procedura fiscala, contestatie care se depune la organul fiscal care a emis actul atacat, iar decizia acestui organ se poate ataca la instanta de contencios administrativ, respectiv tribunalul, competenta potrivit art.2 alin.1 lit.d din Codul de procedura civila.
Tribunalul Bihor Sectia comerciala si de contencios administrativ, a declinat in favoarea Judecatoriei Oradea competenta de solutionare a contestatiei la executare precizate formulata impotriva somatiei nr.6042 din 11.04.2005 si a titlului executoriu nr.2238 din 8.04.2005, retinand ca, potrivit prevederilor art.400 din Codul de procedura civila, competenta de solutionare a contestatiilor la executare revine instantei de executare care, conform art.373 alin.2 din acelasi cod este judecatoria in a carei circumscriptie urmeaza a se face executarea .
Prin aceeasi sentinta, Tribunalul Bihor a constatat ivit conflictul negativ de competenta si a inaintat dosarul Curtii de Apel Oradea pentru solutionarea acestuia.
Solutionand conflictul negativ de competenta ivit intre cele doua instante, Curtea de Apel Oradea Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal, prin sentinta nr.23 din 10 februarie 2006 a disjuns capatul de cerere privind contestatia formulata impotriva titlului executoriu nr.2238 din 8.04.2005 de capatul de cerere privind contestatia la executare formulata impotriva somatiei nr.6042 din 11.04.2005; a stabilit competenta de solutionare a contestatiei formulata impotriva titlului executoriu in favoarea Tribunalului Bihor si a contestatiei la executare formulata impotriva somatiei in favoarea Judecatoriei Oradea.
Instanta a retinut ca somatia nr.6042 din 11.04.2005 emisa de C.A.S. Bihor este un act de executare si poate fi atacata cu contestatie la executare care, conform dispozitiilor art.169 alin.4 din Codul de procedura fiscala coroborate cu cele ale art.400 din Codul de procedura civila, se introduce la instanta de executare competenta, in speta Judecatoria Oradea.
Cu privire la titlul executoriu nr.2238 din 8.04.2005, instanta a retinut ca este un act administrativ, iar pentru contestarea lui se prevede o procedura speciala in cuprinsul Titlului IX din Codul de procedura fiscala, astfel incat competenta de solutionare a acestui capat de cerere revine Tribunalului Bihor, ca instanta de contencios administrativ.
Reclamantul a declarat recurs sustinand ca cererea cu care a investit instanta fiind o contestatie la executare, este de competenta judecatoriei.
Recursul este intemeiat.
Rezolvarea cauzei de fata depinde de raspunsul la intrebarea daca titlul executoriu emis de organul de executare competent, potrivit prevederilor Codului de procedura fiscala, este un act de executare sau este un act administrativ fiscal, in sensul prevederilor art.41 din acest cod.
Din prevederile art.137 din Codul de procedura fiscala rezulta ca titlul executoriu este un titlu de creanta, a carui creanta a devenit scadenta prin expirarea termenului de plata prevazut de lege sau stabilit de organul competent ori in alt mod prevazut de lege.
De asemenea, din prevederile art.175 alin.(1) Cod procedura fiscala rezulta ca titlul de creanta este, la randul sau, un act administrativ fiscal.
Astfel, rezulta ca un act administrativ fiscal, a carui creanta fiscala a ajuns scadenta, dobandeste statutul unui titlu executoriu avand un regim juridic distinct de cel al actului administrativ fiscal.
Deci, actul administrativ fiscal si titlul executoriu sunt doua acte juridice distincte si cu regimuri juridice diferite.
Este adevarat ca titlul de creanta, si orice alt act administrativ fiscal, poate fi contestat la organul fiscal competent potrivit regulilor de la art.175 si urm. din Capitolul I al Titlului IX din Codul de procedura fiscala, dar aceasta procedura nu este aplicabila si in ceea ce priveste contestarea executarii titlurilor executorii.
Astfel, potrivit art.169 alin.3 din Cod procedura fiscala, contestatia la executare silita poate fi facuta si impotriva titlului executoriu in temeiul caruia a fost pornita executarea, in cazul in care acest titlu nu este o hotarare data de o instanta judecatoreasca sau de alt organ jurisdictional si daca pentru contestarea lui nu exista o alta procedura prevazuta de lege.
Or, asa cum s-a aratat mai sus, in cazul titlului executoriu de fata nu exista o alta procedura de contestare a executarii lui, iar prevederile art.175 si urm. din Cod procedura fiscala, la care s-a raportat Curtea de apel, reglementeaza procedura recursului administrativ impotriva actelor administrative fiscale in intelesul dat de art.41 din acelasi cod.
In concluzie, avand in vedere ca somatia nr.6042 din 11.04.2005 si titlul executoriu nr.2238 din 8.04.2005 sunt acte juridice de executare, contestarea executarii lor atrage, potrivit art.169 alin.(4) din Codul de procedura fiscala, competenta judecatoriei ca instanta de executare .
Astfel fiind, recursul a fost admis, sentinta atacata casata si, rejudecandu-se conflictul negativ de competenta, s-a stabilit competenta Judecatoriei Oradea pentru solutionarea contestatiei la executare privind titlul executoriu si somatia de plata .Pronuntata de: Decizia nr.1945 din 26 mai 2006, I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal


Citeşte mai multe despre:   
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Dialogurile MCP (XIII) - Incetarea contractului de munca temporara
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (XII)- Uzucapiunea terenurilor scoase din circuitul juridic
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (XI): Recuperarea prejudiciilor stabilite de Curtea de Conturi de la salariati
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutŞtiri Juridice
Legislaţie

OUG nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de continut digital si de servicii digitale
Ordonanta de urgenta nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de ...

Legea 322/2021 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Legea 322/2021 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal Publicata in Monitorul ...

Codul muncii 2022. Integral si Actualizat 2022
Codul muncii actualizat 2022 Actualizat si prin OUG 130/2021, privind stabilirea salariului minum ...