Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Fiscal » Obligatii fiscale. Stabilirea de majorari de intarziere dupa deschiderea procedurii de reorganizare judiciara. Nelegalitatea majorarilor de intarziere

Obligatii fiscale. Stabilirea de majorari de intarziere dupa deschiderea procedurii de reorganizare judiciara. Nelegalitatea majorarilor de intarziere

  Publicat: 12 Jun 2007       1002 citiri        Secţiunea: Drept Fiscal  


Legea nr. 64/1995; C.proc. fiscala, art. 114 alin. 4

Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
(Bankruptcy) Stare de insolvabilitate a unei persoane fizice sau juridice; cu alte cuvinte, incapacitatea acesteia de a-si plati datoriile.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Orice participare publica la finantarea unor operatiuni, provenita din bugetul statului, al autoritatilor regionale sau locale, din bugetul general al Comunitatii Europene
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Desfiintare a unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel).
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cheltuielile care intervin in derularea proiectelor finantate din instrumentele structurale, implementate de organisme, autoritati, institutii sau societati comerciale din sectorul public,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
(Bankruptcy) Stare de insolvabilitate a unei persoane fizice sau juridice; cu alte cuvinte, incapacitatea acesteia de a-si plati datoriile.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
(Bankruptcy) Stare de insolvabilitate a unei persoane fizice sau juridice; cu alte cuvinte, incapacitatea acesteia de a-si plati datoriile.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Potrivit art. 35 din Legea nr. 64/1995, la data deschiderii procedurii falimentului se suspenda toate actiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creantelor asupra debitorului sau bunurilor sale. In acelasi sens, prin dispozitiile art. 37 ale legii s-a stabilit ca nici o dobanda ori cheltuiala nu va putea fi adaugata creantelor negarantate, de la data deschiderii procedurii de reorganizare judiciara.
Cu alte cuvinte, legiuitorul a inteles sa stopeze curgerea de drept a dobanzilor si a oricaror cheltuieli care ar putea majora cuantumul creantei debitorului (prin calcularea unor majorari de intarziere sau penalitati), agravandu-i situatia.
Pe de alta parte, pentru obligatiile fiscale neplatite la termen, atat inainte, cat si dupa deschiderea procedurii de reorganizare judiciara, se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere pana la data deschiderii procedurii de faliment. Pentru obligatiile fiscale nascute dupa aceasta data si neplatite la termen nu se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere.
La data de 26 iunie 2001, Societatea Comerciala C. S.A. Dolj a solicitat ca in contradictoriu cu Ministerul Finantelor Publice si Directia Generala a Finantelor Publice Dolj sa se dispuna anularea partiala a deciziei nr. 1035 din 6 iulie 2001 emisa de primul parat, precum si a procesului verbal de control nr. 842 din 13 martie 2001, incheiat de un consilier al Directiei Controlului Fiscal Dolj, ca nelegale.
Pe cale de consecinta, reclamanta a cerut exonerarea sa de obligatia de plata la bugetul statului a majorarilor de intarziere in suma de 8.402.086.655 lei, aferente taxei pe valoarea adaugata evidentiata in tabloul creditorilor si respectiv de 16.726.619.874 lei, aferente taxei pe valoarea adaugata pentru perioada 1 decembrie 1998 31 ianuarie 2001.
In motivarea actiunii, societatea comerciala a aratat ca se afla in curs de reorganizare judiciara, iar sumele de bani mentionate in actul de control financiar nu sunt datorate, intrucat conform art. 37 din Legea nr. 64/1995, privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, creantelor negarantate existente la data deschiderii acestei proceduri nu li se poate adauga nici o dobanda sau cheltuiala .
Curtea de Apel Craiova, sectia de contencios administrativ, reinvestita cu solutionarea cauzei dupa casarea cu trimitere a unei hotarari anterioare a admis in parte actiunea si a anulat actele juridice supuse controlului jurisdictional in limita sumei de 8.402.086.565 lei, reprezentand majorari de intarziere aferente taxei pe valoarea adaugata, calculate pentru perioada anterioara datei de deschidere a procedurii de reorganizare judiciara.
Capatul de cerere privind creanta bugetara in valoare de 16.726.619.874 lei, reprezentand majorarile de intarziere aferente taxei pe valoarea adaugata pentru perioada 1 decembrie 1998 31 ianuarie 2001 a fost respins ca neintemeiat.
In esenta, instanta a retinut ca solutia se impune, deoarece pentru creantele existente la data deschiderii procedurii de reorganizare judiciara si inscrise in tabloul creditorilor, nu se mai pot calcula majorari de intarziere sau alte cheltuieli . Ca, pentru creantele care apar in cadrul activitatii desfasurate de agentul economic, dupa data deschiderii procedurii respective, nu se mai poate aplica regula prevazuta de art. 37 din Legea nr. 64/1995.
S-a concluzionat ca din interpretarea acestui text legal rezulta, per a contrario, ca pentru creantele stabilite dupa deschiderea procedurii pot fi adaugate cheltuieli si dobanzi, deci si alte majorari de intarziere.
Daca s-ar accepta un al punct de vedere, s-ar ajunge la situatii de inegalitate de tratament juridic, pentru ca societatile comerciale pentru care s-ar declansa procedura de reorganizare judiciara si si-ar continua activitatea nu ar putea fi obligate la plata majorarilor de intarziere, in caz de neachitare a creantelor, iar societatile care nu s-ar afla intr-o asemenea situatie, ar fi obligate la plata majorarii pentru neplata la timp a creantelor.
Impotriva sentintei au declarat recurs reclamanta S.C. C. S.A. Dolj, Craiova si parata Directia Generala a Finantelor Publice Dolj, in nume propriu si al Ministerului Finantelor Publice.
Recurenta reclamanta a sustinut ca, in mod gresit, instanta de fond a respins actiunea in ceea ce priveste suma de 16.726.619.874 lei. Ca, din interpretarea rationala a dispozitiilor art. 37 din Legea nr. 64/1995, republicata, rezulta ca suspendarea calculului majorarilor de intarziere se aplica atat pentru creantele negarantate existente la data deschiderii procedurii de reorganizare, cat si pentru majorarile aferente creantelor viitoare, adica ulterioare acelei date, pentru toata durata reorganizarii judiciare.
In cadrul recursului declarat de parati, s-a sustinut ca solutia recurata de admitere partiala a actiunii este nelegala, deoarece dispozitiile legale invocate de reclamanta nu se refera si la majorarile de intarziere care au facut obiectul controlului financiar in litigiul de fata.
Recursul declarat de reclamanta este fondat, iar recursul paratilor nefondat.
Potrivit art. 35 din Legea nr. 64/1995, la data deschiderii procedurii falimentului se suspenda toate actiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creantelor asupra debitorului sau bunurilor sale.
Textul legal nu face nici o distinctie in privinta naturii creantelor, ceea ce inseamna ca au fost avute in vedere creantele de orice natura care vor exista, inclusiv creantele bugetare ale societatii debitoare.
In acelasi sens, prin dispozitiile art. 37 ale legii s-a stabilit ca nici o dobanda ori cheltuiala nu va putea fi adaugata creantelor negarantate, de la data deschiderii procedurii de reorganizare judiciara.
Cu alte cuvinte, legiuitorul a inteles sa stopeze curgerea de drept a dobanzilor si a oricaror cheltuieli care ar putea majora cuantumul creantei debitorului (prin calcularea unor majorari de intarziere sau penalitati), agravandu-i situatia.
Prin normele juridice enuntate s-a urmarit de fapt, mentinerea patrimoniului societatii comerciale, aflata in curs de reorganizare judiciara, in starea existenta la data deschiderii acestei proceduri.
Nu este lipsita de relevanta imprejurarea ca in prezent, prin Codul de procedura fiscala s-a prevazut in mod expres (art. 111 alin. 4) ca pentru obligatiile fiscale neplatite la termen, atat inainte, cat si dupa deschiderea procedurii de reorganizare judiciara, se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere pana la data deschiderii procedurii de faliment. Pentru obligatiile fiscale nascute dupa aceasta data si neplatite la termen nu se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere.
In sfarsit, solutia respectiva se regaseste si in Normele metodologice emise pentru aplicarea Codului de procedura fiscala, conform carora, pentru obligatiile fiscale nascute dupa data deschiderii procedurii de faliment si neplatite la termen nu se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere (art. 117 alin. 4).
Avand in vedere considerentele expuse, recursul a fost admis.
Totodata, recursurile paratilor au fost respinse.Pronuntata de: Decizia nr.212 din 18 ianuarie 2005, I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal


Citeşte mai multe despre:   
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Dialogurile MCP (XIII) - Incetarea contractului de munca temporara
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (XII)- Uzucapiunea terenurilor scoase din circuitul juridic
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (XI): Recuperarea prejudiciilor stabilite de Curtea de Conturi de la salariati
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutŞtiri Juridice
Legislaţie

OUG nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de continut digital si de servicii digitale
Ordonanta de urgenta nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de ...

Legea 322/2021 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Legea 322/2021 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal Publicata in Monitorul ...

Codul muncii 2022. Integral si Actualizat 2022
Codul muncii actualizat 2022 Actualizat si prin OUG 130/2021, privind stabilirea salariului minum ...