Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Fiscal » Act de control financiar. Contestatie. Calitate procesuala activa.

Act de control financiar. Contestatie. Calitate procesuala activa.

  Publicat: 12 Jun 2007       1061 citiri        Secţiunea: Drept Fiscal  


O.U.G. nr.13/2001, art.3 alin.(2)
Constitutia Romaniei, republicata, art.52 alin.(1)

Activitate desfasurata de organele financiare, pentru stabilirea subiectelor impozabile, a obiectului impunerii, determinarea bazei impozabile, calcularea impozitului,
Persoana fizica sau juridica care a suferit prin fapta penala o vatamare fizica, morala sau materiala si nu participa ca parte in procesul penal.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Activitate desfasurata de organele financiare, pentru stabilirea subiectelor impozabile, a obiectului impunerii, determinarea bazei impozabile, calcularea impozitului,
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Puterile publice existente in stat. Potrivit Constitutiei Romaniei autoritatile publice sunt:
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Activitate desfasurata de organele financiare, pentru stabilirea subiectelor impozabile, a obiectului impunerii, determinarea bazei impozabile, calcularea impozitului,
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Activitate desfasurata de organele financiare, pentru stabilirea subiectelor impozabile, a obiectului impunerii, determinarea bazei impozabile, calcularea impozitului,
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Obligatie ce revine partilor dintr-un proces de a face dovada imprejurarilor, faptelor, afirmatiilor, sustinerilor pe care isi intemeiaza pretentiile ori apararile prezentate in fata organului de jurisdictie.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Persoana fizica sau juridica care a suferit prin fapta penala o vatamare fizica, morala sau materiala si nu participa ca parte in procesul penal.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Potrivit art.3 alin.(2) din O.U.G. nr.13/2001, contestatia impotriva masurilor dispuse prin actele de control sau de impunere intocmite de organele Ministerului Finantelor Publice trebuie semnata de contestator sau de reprezentantul legal al acestuia, iar in cazul persoanelor juridice trebuie sa poarte si stampila.
Art.52 alin.(1) din Constitutie, republicata, dispune ca persoana vatamata intr-un interes legitim, de o autoritate publica, printr-un act administrativ, este indreptatita sa obtina recunoasterea interesului legitim si anularea actului.
In considerarea dispozitiilor mentionate din Constitutie, republicata, prevederile art.3 alin.(2) din O.U.G. nr.13/2001 trebuie interpretate in sensul ca actul de impunere emis de directia de specialitate din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala poate fi contestat, in nume propriu, de catre persoana, care a detinut calitatea de administrator al societatii comerciale in perioada cu privire la care a fost emis actul de impunere, intrucat are un puternic interes legitim, prin faptul ca raspunde de rezultatele activitatii desfasurate in intervalul de timp in care a asigurat conducerea agentului economic.
Nota: O.U.G. nr.13/2001 a fost abrogata prin O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala.

Prin sentinta civila nr.156 din 23 martie 2004, Curtea de Apel Bacau Sectia comerciala si de contencios administrativ a admis actiunea formulata de reclamantul A.A.N. si a anulat decizia nr.7 din 19 ianuarie 2004 emisa de directia de specialitate din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, contestatia reclamantului fiind trimisa pentru a fi solutionata pe fond de catre aceasta autoritate publica.
Curtea de Apel Bacau a retinut ca, prin procesul verbal nr.4039 din 30 septembrie 2003, Sectia Bacau a Garzii Financiare a constatat, in urma controlului efectuat la S.C. C. S.R.L. Bacau, neplata mai multor obligatii bugetare stabilite in sarcina acestui agent economic, in perioada iulie septembrie 2002, cand reclamantul era administratorul acesteia. Totodata, instanta a mai retinut ca, prin decizia nr.7 din 19 ianuarie 2004 emisa de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, contestatia reclamantului A.A.N. a fost respinsa ca fiind formulata de o persoana fara calitate procesuala activa, in raport cu prevederile art.3 alin.(2) din O.U.G. nr. 13/2001, in vigoare la data respectiva.
In motivarea solutiei de admitere a actiunii si de anulare a deciziei contestate, instanta de fond a retinut ca actul de retragere din societatea comerciala, precum si din calitatea de administrator, nu a fost inregistrat la Registrul Comertului Bacau, astfel ca acesta putea contesta un proces-verbal prin care organele de control retinusera obligatii bugetare in sarcina unitatii, pentru o perioada cand el detinuse calitatea de administrator.
Impotriva acestei solutii a formulat recurs Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Bacau, in baza mandatului nr.561133/29 aprilie 2004 dat de Agentia Nationala de Aministrare Fiscala, sustinand ca instanta de fond a incalcat prevederile art.3 alin.(2) din O.U.G. nr. 13/2001, contestatia fiind formulata in nume propriu de catre reclamantul care nu mai era administrator.
Recursul este nefondat.
Intr-adevar, din prevederile art.3 si urmatoarele din O.U.G. nr. 13/2001, privind solutionarea contestatiilor impotriva masurilor dispuse prin actele de control sau de impunere intocmite de organele Ministerului Finantelor Publice, in vigoare la data respectiva, rezulta ca numai persoana fizica sau juridica in sarcina careia au fost stabilie obligatii bugetare are calitatea de a contesta actul de control sau de impunere.
Or, in cauza, intimatul-reclamant a contestat in nume propriu procesul-verbal incheiat de organele de control, prin care au fost stabilite obligatii bugetare in sarcina S.C. C. S.R.L. Bacau pentru o perioada cand acesta detinuse calitatea de administrator al societatii comerciale, asa cum se mentioneaza in mod expres in actul de control contestat.
Or, la data de 20 octombrie 2003 intrase in vigoare Legea pentru revizuirea Constitutiei, art.48 alin.(1) fiind modificat in sensul ca si o persoana vatamata intr-un interes legitim, de o autoritate publica, printr-un act administrativ, este indreptatita sa obtina recunoasterea interesului legitim si anularea actului.
Astfel fiind, dispozitiile art.3 si urmatoarele din O.U.G. nr. 13/2001 trebuiau interpretate in sensul acestor noi prevederi constitutionale si, chiar daca intimatul-reclamant nu avea dreptul recunoscut de lege pentru a contesta procesul-verbal de control, el are un puternic interes legitim, actul administrativ atacat vizand activitatea societatii comerciale dintr-o perioada cand el avea calitatea de administrator, raspunzand, deci, de rezultatele activitatii pe care a condus-o.
Cu aceasta motivare, Inalta Curte de Casatie si Justitie a apreciat ca solutia instantei de fond este temeinica, astfel ca recursul a fost respins.Pronuntata de: Decizia nr.412 din 27 ianuarie 2005, I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal


Citeşte mai multe despre:   
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Dialogurile MCP (XIII) - Incetarea contractului de munca temporara
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (XII)- Uzucapiunea terenurilor scoase din circuitul juridic
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (XI): Recuperarea prejudiciilor stabilite de Curtea de Conturi de la salariati
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutŞtiri Juridice
Legislaţie

OUG nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de continut digital si de servicii digitale
Ordonanta de urgenta nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de ...

Legea 322/2021 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Legea 322/2021 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal Publicata in Monitorul ...

Codul muncii 2022. Integral si Actualizat 2022
Codul muncii actualizat 2022 Actualizat si prin OUG 130/2021, privind stabilirea salariului minum ...