Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Comunitar » In 1996 AUDI a cerut Oficiului de Armonizare a Pietei Interne (OAPI) sa inregistreze semnul „TDI” ca marca comunitara.

In 1996 AUDI a cerut Oficiului de Armonizare a Pietei Interne (OAPI) sa inregistreze semnul „TDI” ca marca comunitara.

  Publicat: 01 Jun 2007       5026 citiri        Secţiunea: Drept Comunitar  


Mrca inregistrata in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009
(TPI). Tribunalul de Prima Instanta a fost infiintat in 1989 cu scopul de a consolida garantiile judiciare acordate persoanelor fizice prin instaurarea unui al doilea nivel al autoritatii judiciare, permitand astfel Curtii de Justitie sa se concentreze asupra atributiei sale de baza: interpretarea uniforma a legislatiei Comunitare.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Art. 30 C.Fam.: bunurile dobandite in timpul casatoriei intra sub incidenta comunitatii de bunuri - se prezuma ca sunt bunuri comune.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei, prevazuta in cap. V, t. II, art. 51, C. pen., partea generala,
Modalitatea de exteriorizare a manifestarii de vointa facuta cu intentia de a da nastere, modifica sau stinge un raport juridic civil concret.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Decizia de neparticipare este o scutire acordata unei tari care nu doreste sa se alature celorlalte state membre ale Uniunii intr-un anumit domeniu al cooperarii comunitare, ca mod de evitare a unui impas general.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Mrca inregistrata in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
2.

Situatia de fapt
In 1996 AUDI a cerut Oficiului de Armonizare a Pietei Interne (OAPI)sa inregistreze semnul „TDI” ca marca comunitara.
Abrevierea „TDI” are semnificatia: „Turbo Diesel Injection” sau „Turbo Direct Injection”. In consecinta OAPI a respins cererea pe motivul ca acest insemn nu are caracter distinctiv.
AUDI a introdus recurs in fata Camerei de Recurs OAPI, care a respins la randul sau cererea pe motivul ca are un caracter descriptiv.
In mai 2002, AUDI a sesizat Tribunalul de Prima Instanta pentru anularea acestei decizii.

Dreptul aplicabil
Regulamentul Consiliului 40/94 privind marca comunitara

Solutia si principiile degajate de CJCE
Tribunalul de Prima Instanta reaminteste ca semnele si indicatiile care pot servi la desemnarea caracteristicilor unui produs sau serviciu pot fi folosite de orice utilizator si nu pot face obiectul inregistrarii.
In ceea ce priveste cererea facuta de AUDI, Tribunalul constata ca, din punct de vedere al publicului larg, exista un raport suficient de direct si concret intre insemnul verbal „TDI” si caracteristicile esentiale ale categoriilor de produse sau servicii vizate in cererea de inregistrare a marcii.
Tribunalul remarca faptul ca o combinatie de litere este utilizata in mod curent in industria automobilelor si deci, semnul”TDI” nu e neobisnuit ca structura, iar faptul ca „TDI” poate avea doua semnificatii nu este relevant.
Un asemenea semn poate fi inregistrat ca marca daca a capatat un caracter distinctiv prin utilizarea in intreaga Comunitate . AUDI nu a adus nici un element de proba care sa poata duce la concluzia ca semnul”TDI” a primit un asemenea caracter distinctiv in alte state membre decat in Germania.
In ceea ce priveste noile elemente aduse de AUDI pentru a demonstra caracterul distinctiv, Tribunalul releva faptul ca anularea sau reformularea unei decizii a Camerei de Recurs a OAPI nu este posibila decat in cazul in care se pune in discutie o eroare de fond sau de forma . Astfel, recursul in fata Tribunalului nu vizeaza decat controlarea legalitatii deciziei Camerei de Recurs a OAPI si nu redeschiderea cazului.
In conformitate cu Regulamentul CE 40/94 deciziile OAPI trebuie sa fie motivate. In consecinta Camera de Recurs era obligata sa expuna motivele pentru care elementele de proba produse de AUDI nu i-au permis sa concluzioneze ca marca ceruta dobandise un caracter distinctiv rezultand din utilizare.
Totusi, lipsa motivarii nu este suficienta pentru a hotari anularea deciziei Camerei, de vreme ce o noua decizie a OAPI va ajunge la acelasi rezultat. ca si in prima decizie .

Evaluare
Legea 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice prevede in art.5, lit.b ca nu pot fi inregistrate ca marci „marcile care sunt lipsite de caracter distinctiv”.
In capitolul XIII privind apararea drepturilor asupra marcilor si indicatiilor geografice, in art.80 si art. 81 se prevede ca:
- „ Deciziile Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci privind inregistrarea marcilor pot fi contestate la acest oficiu de catre solicitantul inregistrarii marcii sau, dupa caz, de catre titularul marcii, in termen de 3 luni de la comunicare, cu plata taxei legale”;
- „Hotararea comisiei de reexaminare, motivata, se comunica partilor, in termen de 15 zile de la pronuntare si poate fi atacata cu apel la Tribunalul Municipiului Bucuresti, in termen de 30 de zile de la comunicare . In termen de 15 zile de la comunicare, deciziile Tribunalului Municipiului Bucuresti pot fi atacate cu recurs la Curtea de Apel Bucuresti”.
Dupa cum se observa, prevederile legislatiei romane sunt asemanatoare cu prevederile Regulamentulului Consiliului 40/94 privind marca comunitara. De altfel in documentul de pozitie privind capitolul 5 „dreptul societatilor comerciale” este mentionata preluarea dispozitiilor acestui regulament in legislatia interna in domeniul proprietatii industriale.Pronuntata de: Cazul: AUDI AG/ Oficiul de armonizare a pietei interne, 3 decembrie 2003


Citeşte mai multe despre:   
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Dreptul la deconectare al salariatului in era digitala. Reglementare
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Repartizarea normei de munca si a timpului de lucru al medicilor. Dispozitii legale incidente
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Recunoasterea si aplicarea sporului pentru conditii de munca in domeniul sanatatii si asistentei sociale. Dispozitii legale incidente si paralizante
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocatiŞtiri Juridice
Legislaţie

OUG nr. 11/2021 pentru aprobarea schemelor de plati si a unor instrumente de garantare care se aplica in agricultura in anii 2021 si 2022
Ordonanta de urgenta nr. 11/2021 pentru aprobarea schemelor de plati si a unor instrumente de garant ...

HG nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata in anul 2021
Hotararea nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata Mo ...

Legea nr. 2/2021 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea antitiganismului
Legea nr. 2/2021 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea antitiganismului Monitorul ...