Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Fiscal » Taxa pe valoare adaugata. Bunuri importate in sistem de leasing

Taxa pe valoare adaugata. Bunuri importate in sistem de leasing

  Publicat: 12 Jun 2007       1328 citiri        Secţiunea: Drept Fiscal  


Scutirea de taxe vamale a operatiunilor de leasing, conform Ordonantei Guvernului nr.51/1997, nu atrage si scutirea de plata a TVA datorata in baza Ordonantei Guvernului nr.3/1992.

Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Forma de leasing la care participa alaturi de producatorul furnizor si beneficiarul utilizator si o societate specializata ce preia creditarea,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Forma de inchiriere a unor masini, utilaje, mijloace de transport si alte bunuri mobiliare sau imobiliare, practicata mai ales de societati
Forma de inchiriere a unor masini, utilaje, mijloace de transport si alte bunuri mobiliare sau imobiliare, practicata mai ales de societati
Conturi constituite din bilant, contul de pierdere si profit si anexa (care sunt anexate raportului de gestiune ale unei societati pe actiuni).
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Forma de leasing la care participa alaturi de producatorul furnizor si beneficiarul utilizator si o societate specializata ce preia creditarea,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Forma de inchiriere a unor masini, utilaje, mijloace de transport si alte bunuri mobiliare sau imobiliare, practicata mai ales de societati
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Forma de inchiriere a unor masini, utilaje, mijloace de transport si alte bunuri mobiliare sau imobiliare, practicata mai ales de societati
Forma de inchiriere a unor masini, utilaje, mijloace de transport si alte bunuri mobiliare sau imobiliare, practicata mai ales de societati
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Categorie de fapte juridice, care se produc independent de vointa omului si de care legea leaga anumite efecte juridice.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Suma de bani platita periodic de catre persoane care au concesionat anumite bunuri [mine, terenuri etc.] ori au contractat licente prin know-how.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
(comunitate de bunuri) Regim stabilit de lege sau prin invoiala partilor cu privire la bunurile lor.
Reglementata in C. proc. pen. in acelasi cadru ca si actiunea penala.
Reclamanta Societatea Comerciala P a solicitat anularea pct.2 lit.b din procesul-verbal de control nr.2664 din 4 mai 1999 intocmit de Garda Financiara Sectia Dambovita si a deciziei nr.102 din 17 ianuarie 2000 emisa de Ministerul Finantelor Directia Generala a Finantelor Publice Dambovita, sustinand ca, prin aceste acte administrative, nelegal a fost obligata sa plateasca statului sumele de 137,593,884 lei reprezentand TVA si 30.270.655 lei cu titlu de majorari de intarziere aferente ratelor datorate pentru importul unor bunuri introduse in tara in regim de leasing .
Curtea de Apel Ploiesti Sectia de contencios administrativ si comercial
a admis actiunea, prin sentinta nnr.226 din 11 septembrie 2000, si a anulat actele contestate, retinand ca, potrivit Ordonantei Guvernului nr.51/1997, cu modificarile ulterioare, operatiunile de leasing sunt exonerate de plata TVA.
Au declarat recursuri paratele Garda Financiara Sectia Dambovita si D.G.F.P. a judetului Dambovita.
Recursurile sunt intemeiate.
In baza contractului de leasing din 2 noiembrie 1995, a fost importat echipament de panificatie si patiserie in valoare totala de 616.329,59 DEM, suma care trebuia achitata in sase rate semestriale. Modul de determinare a obligatiilor datorate bugetului de stat pentru primele cinci rate a fost stabilit prin procesul-verbal incheiat la 6 noiembrie 1998 de organele de control ale Curtii de Conturi .
Pentru ultima rata, in suma de 625.426.747 lei, reprezentand contravaloarea a 93.710,93 DEM, platita cu ordinul de plata din 12 ianuarie 1999, in actele de control, contestate in cauza, s-a retinut ca intimata-reclamanta nu a achitat TVA si in temeiul art.25 lit.D din Ordonanta Guvernului nr.3/1992 republicata, a fost stabilita obligatia de a se vira cu acest titlu la bugetul statului suma de 137.593.655 lei.
Obligatia intimatei-reclamante de a plati TVA a fost stabilita in conformitate cu dispozitiile art.25 lit.D/C din Ordonanta Guvernului nr.3/1992 republicata, astfel cum a fost modificata si completata prin Ordonantele Guvernului nr.34/1997 si nr.2/1998 si in care se prevede ca platitorii de TVA au obligatia sa achite TVA aferenta bunurilor din import introduse in tara in regim de leasing .
Instanta de fond nu a avut in vedere aceste dispozitii legale,, invocate in intampinarile depuse la dosar de recurentele-parate si pe care s-au intemeiat actele lor de control, considerand eronat ca intimata reclamanta beneficiaza de scutire de plata TVA aferenta ratelor de leasing in baza Ordonantei Guvernului nr.51/1997.
Potrivit art.25 din Ordonanta Guvernului nr.51/1997, bunurile mobile importate in scopul utilizarii in sistem de leasing se incadreaza in regimul vamal de admitere temporara pe toata durata contractului de lasing, cu exonerarea totala de plata a sumelor aferente drepturilor de import, inclusiv a garantiilor vamale.
Pentru bunurile importate in sistem de leasing a fost astfel instituit un regim vamal suspensiv, care are ca efect suspendarea platii drepturilor de import pana la termenul fixat de inchidere a operatiunii de import.
A fost exonerata de plata drepturilor de import numai operatiunea de import temporar, in care decizia de import este conditionata de evenimente ulterioare introducerii bunurilor in tara.
Aceasta reglementare are un obiect diferit de cea cuprinsa in Ordonanta Guvernului nr.3/1992, referitoare la TVA si care, se aplica tuturor utilizatorilor de bunuri in sitem de leasing, indiferent daca operatiunea a fost incheiata cu locatori si finantatori romani sau straini.
In reglementarea data prin Ordonanta Guvernului nr.3/1992, baza de calcul a TVA nu este valoarea in vama a bunului importat, ci rata de leasing, ca redeventa platita de utilizatorul roman pentru folosinta masinilor, utilajelor, mijloacelor de transport importate.
In consecinta, instanta de fond a exonerat gresit societatea intimata de plata TVA aferenta ultimei rate de leasing, confundand operatiunea de import cu cea de leasing, care reprezinta un contract de finantare si de inchiriere de bunuri .
S-au admis ambele recursuri si s-a modificat hotararea instantei de fond, in sensul ca s-a respins actiunea .Pronuntata de: Decizia nr.291 din 30 ianuarie 2002, Inalta Curte de Casatie si Justitie


Citeşte mai multe despre:   
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Interdictia suprapunerii programului de lucru in cazul salariatilor cu mai multe locuri de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Calculul termenului de preaviz la concedierea salariatului. Aspecte practice si procedurale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Absenta salariatului de la locul de munca in situatii de urgenta familiala
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutŞtiri Juridice
Legislaţie

O.U.G. nr. 42 din 24 mai 2023
pentru modificarea si completarea Legii nr. 367/2022 privind dialogul social si a Legii nr. 53/2003 ...

DIRECTIVA (UE) 2019/1152 din 20 iunie 2019 privind transparenta si previzibilitatea conditiilor de munca in Uniunea Europeana
DIRECTIVA (UE) 2019/1152 din 20 iunie 2019 privind transparenta si previzibilitatea conditiilor de m ...

LEGEA nr. 367/2022 a dialogului social
LEGEA nr. 367/2022 privind dialogul social (Inlocuieste Legea nr. 62/2011) Publicata in MONITORUL ...