Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Fiscal » Act de control financiar. Societate pe actiuni. Reorganizare judiciara. Majorari de intarziere si penalitati adaugate creantelor nascute anterior desc

Act de control financiar. Societate pe actiuni. Reorganizare judiciara. Majorari de intarziere si penalitati adaugate creantelor nascute anterior desc

  Publicat: 12 Jun 2007       3224 citiri        Secţiunea: Drept Fiscal  


Legea nr.64/1995, art.37, art.60 alin.(7), art.87
O.G. nr.38/2002, art.IV alin.(2)

In cadrul grupurilor de societati, consta in impartirea puterii de decizie la o societate exploatata in comun, in virtutea unui acord intre asociati sau actionari.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Persoana care, in baza unei cambii, isi asuma obligatia de a garanta indeplinirea prestatiei (efectuarea platii) de care este tinut trasul ca debitor cambial principal, putand fi urmarita,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Caracteristica a raportului juridic de obligatii cu pluralitate de subiecte, mai multi creditori si un singur debitor, un singur creditor si mai multi debitori, mai multi creditori si mai multi debitori.
Caracteristica a raportului juridic de obligatii cu pluralitate de subiecte, mai multi creditori si un singur debitor, un singur creditor si mai multi debitori, mai multi creditori si mai multi debitori.
Caracteristica a raportului juridic de obligatii cu pluralitate de subiecte, mai multi creditori si un singur debitor, un singur creditor si mai multi debitori, mai multi creditori si mai multi debitori.
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Caracteristica a raportului juridic de obligatii cu pluralitate de subiecte, mai multi creditori si un singur debitor, un singur creditor si mai multi debitori, mai multi creditori si mai multi debitori.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Caracteristica a raportului juridic de obligatii cu pluralitate de subiecte, mai multi creditori si un singur debitor, un singur creditor si mai multi debitori, mai multi creditori si mai multi debitori.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Caracteristica a raportului juridic de obligatii cu pluralitate de subiecte, mai multi creditori si un singur debitor, un singur creditor si mai multi debitori, mai multi creditori si mai multi debitori.
Caracteristica a raportului juridic de obligatii cu pluralitate de subiecte, mai multi creditori si un singur debitor, un singur creditor si mai multi debitori, mai multi creditori si mai multi debitori.
Creante de recuperat de catre unitate in urma vanzarii pe credit a bunurilor sau a avansurilor de fonduri.
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Caracteristica a raportului juridic de obligatii cu pluralitate de subiecte, mai multi creditori si un singur debitor, un singur creditor si mai multi debitori, mai multi creditori si mai multi debitori.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Caracteristica a raportului juridic de obligatii cu pluralitate de subiecte, mai multi creditori si un singur debitor, un singur creditor si mai multi debitori, mai multi creditori si mai multi debitori.
Aceeasi societate comerciala nu poate fi controlata pentru aceeasi perioada si pentru aceleasi impozite, daca nu au aparut date suplimentare necunoscute organului fiscal la data efectuarii primului control .
Potrivit reglementarilor contabile si fiscale, majorarile de intarziere sunt asimilate dobanzilor din punctul de vedere al naturii si al rolului acestora, iar penalitatile constituie sanctiuni pentru intarzierea platilor, ambele reprezentand cheltuieli pentru debitor . Astfel, in temeiul dispozitiilor art.87 din Legea nr.64/1995, coroborate cu dispozitiile art.IV alin.(2) din O.G. nr.38/2002, majorarile de intarziere si penalitatile nu pot fi adaugate crentelor nascute in sarcina unei societati comerciale anterior deschiderii procedurii de reorganizare judiciara.

Nota: Instanta a avut in vedere art.37 si art.60 alin.(7) din Legea nr.64/1995, astfel cum acestea au fost modificate prin O.G. nr.38/2002.

Prin actiunea formulata la data de 17 februarie 2003, reclamanta S.C. ”M.” S.A. Vaslui a solicitat anularea deciziei nr.2/10 ianuarie 2003 emisa de Directia Generala de Control Contributii pentru Asigurari Sociale si Fond pentru Plata Ajutorului de Somaj din cadrul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, a procesului-verbal de control incheiat de organele de control din cadrul Directiei Generale de Munca si Solidaritate Sociala Vaslui, nr.1568/2002 si exonerarea de plata sumei de 41.271.460.768 lei.
In motivarea actiunii s-a aratat ca, prin procesul-verbal de control nr.236/2002, Directia Generala de Munca si Solidaritate Sociala Vaslui a verificat constituirea si incasarea veniturilor, efectuarea cheltuielilor din bugetul de asigurari sociale si din bugetul asigurarilor pentru somaj, retinand ca nu se calculeaza majorari si penalitati de intarziere in afara celor prevazute in planul de reorganizare, facandu-se aplicarea art.37 din Legea nr.64/1995.
Ulterior, prin procesul-verbal nr.1568/2002 Directia Generala de Munca si Solidaritate Sociala in mod nelegal a recalculat majorari si penalitati, desi reclamanta se afla in procedura de reorganizare judiciara, iar Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale - Directia Generala de Control Contributii pentru Asigurari Sociale si Fond pentru Plata Ajutorului de Somaj, in mod gresit, a respins contestatia prin decizia nr.2/10 ianuarie 2003. Reclamanta a precizat ca prin planul de reorganizare aprobat de creditori si confirmat de judecatorul sindic prin sentinta civila nr.58/2000 a Tribunalului Vaslui, data scadentei obligatiilor a fost stabilita, conform unui grafic, pana in anul 2005, astfel incat la acestea nu se pot calcula majorari si penalitati aferente anului 2002.
Prin sentinta civila nr.89/2003 a Curtii de Apel Iasi actiunea fost admisa.
Instanta a retinut ca reclamata nu datoreaza penalitatile si majorarile de intarziere la care a fost obligata deoarece a achitat la termen sumele prevazute in planul de reorganizare si - pe de alta parte - conform art.37 din Legea nr.64/1995, reclamanta aflandu-se in procedura de reorganizare, nu datoreaza aceste sume.
Impotriva sentintei civile nr.89/2003 a Curtii de Apel Iasi au declarat recursur Directia pentru Dialog, Familie si Solidaritate Sociala Vaslui si Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale.
In recursul Directiei pentru Dialog, Familie si Solidaritate Sociala Vaslui se arata ca instanta nu a avut in vedere adresa nr.5258/2001 a Ministerului Finantelor Publice, procesul-verbal din 29 noiembrie 2002 al Curtii de Conturi, Directia de Control Financiar Ulterior Vaslui si decizia nr.3678/2000 a Curtii Supreme de Justitie – Sectia contencios administrativ, acte in care se retine ca dobanzile si cheltuielile mentionate de art.37 din Legea nr.64/1995 nu se refera la majorari de intarziere si la dobanzi.
In recursul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, se precizeaza ca majorarile de intarziere si penalitatile sunt datorate in baza O.G. nr.38/30 ianuarie 2002, respectiv art.53 de modificare a art.60 din Legea nr.64/1995, pct.7), care prevede: „pentru neachitarea obligatiilor bugetare datorate atat inainte cat si dupa deschiderea procedurii de reorganizare judiciara, debitorul datoreaza majorari de intarziere si penalitati conform legii speciale in materie, pana la data achitarii acestora sau, dupa caz, pana la data intrari in faliment”.
S-a mai aratat ca nu sunt aplicabile dispozitiile O.G. nr.61/2002 deoarece acest act normativ nu era in vigoare la data incheierii procesului-verbal de control nr.1568/27 noiembrie 2002.
Recursurile sunt nefondate.
Procesul-verbal de control nr.1568/27 noiembrie 2002 incheiat de Directia Generala de Munca si Solidaritate Sociala Vaslui a verificat perioada de activitate februarie 2000 - august 2002 a S.C. ”M.” Vaslui aflata in procedura reorganizarii judiciare si a urmarit modul de constituire si virare a contributiei de asigurari sociale, contributiei pensiei suplimentare, contributiei fond agricultori, contributiei fond somaj angajator, contributiei individuale fond somaj. S-au calculat majorari de intarziere si penalitati in cuantum de 41.271.460.768 lei.
Actul de control este nelegal, deoarece aceeasi societate, pentru aceeasi perioada si pentru aceleasi impozite a fost verificata prin procesul-verbal nr.236/4 octombrie 2002 incheiat de Directia Generala de Munca si Solidaritate Sociala Vaslui, act prin care nu s-au stabilit debite.
Potrivit art.19 din O.G. nr.70/1997, controlul fiscal se efectueaza o singura data pentru fiecare impozit si pentru fiecare perioada supusa impozitarii.
Cum pentru al doilea control nu au aparut date suplimentare, necunoscute organului fiscal la data efectuarii primului control, care sa modifice si sa influenteze rezultatele acestuia, procesul-verbal nr.1568/2002 este nelegal si in mod corect a fost anulat de instanta.
Anularea actului se impunea si din perspectiva dispozitiilor art.37 din Legea nr.64/1995 modificata prin O.G. nr.38/2002, care prevad ca „nici o dobanda, majorare sau penalitate de orice fel ori cheltuiala nu va putea fi adaugata creantelor nascute anterior deschiderii procedurii....”.
Se constata ca reclamanta, la data controlului, se afla in procedura reorganizarii judiciare, iar debitele stabilite prin procesul-verbal atacat constau in majorari de intarziere si penalitati, care erau interzise in mod expres de textul citat.
De altfel, art. 37 din Legea nr.64/1995, in redactarea anterioara modificarii aduse prin O.G. nr.38/2002, prevedea in acelasi sens, insa in termeni generici: „nici o dobanda ori cheltuiala nu va putea fi adaugata creantelor negarantate sau partilor negarantate din creantele garantate de la data deschiderii procedurii”.
Majorarile de intarziere sunt asimilate dobanzilor din punctul de vedere al naturii si rolului acestora, penalitatile constituie sanctiuni pentru intarzierea platilor insa ambele reprezinta cheltuieli pentru debitor, in acest fel fiind calificate de reglementarile contabile si fiscale.
Este reala sustinerea Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale in sensul ca O.G. nr.38/30 ianuarie 2002 pentru modificarea Legii nr.64/1995, respectiv art.53 de modificare a art.60 din Legea nr.64/1995, pct.7) prevede ca „pentru neachitarea obligatiilor bugetare datorate atat inainte cat si dupa deschiderea procedurii de reorganizare judiciara, debitorul datoreaza majorari de intarziere si penalitati de intarziere”. Insa, art.IV alin.(1) din O.G. nr.38/2002 stipuleaza ca „procedurile deschise pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante vor continua sa fie administrate si lichidate conform prevederilor legale in vigoare anterioare modificarilor si completarilor aduse Legii nr.64/1995 prin prezenta ordonanta”.
Asadar, textul invocat de recurent nu are aplicabilitate, intrucat intimata reclamanta se afla in procedura reorganizarii judiciare din anul 2000.
Sustinerile recurentei Directia pentru Dialog, Familie si Solidaritate Sociala Vaslui privind actele enumerate in motivarea recursului, nu pot fi retinute. Continutul adresei nr.5258/2001 a Ministerului Finantelor Publice, procesul-verbal al Curtii de Conturi si decizia de speta a Curtii Supreme de Justitie, reprezinta aprecieri ale autoritatilor de la care emana referitoare la alte situatii si nu la acea dedusa judecatii.
Pentru considerentele expuse, procesul-verbal de control si decizia nr.2/2003 a Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale au fost anulate in mod corect de catre curtea de apel, astfel incat recursurile vor fi respinse ca nefondate.
Avand in vedere ca prin O.G. nr.86/2003 Ministerul Finantelor Publice s-a subrogat in drepturile Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, iar Directia Generala a Finantelor Publice Vaslui s-a subrogat in drepturile Directiei pentru Dialog, Familie si Solidaritate Sociala Vaslui, decizia va fi pronuntata si fata de aceste autoritati publice.
Recursurile au fost respinse.Pronuntata de: Decizia nr.1705 din 15 martie 2005, I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal


Citeşte mai multe despre:   
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Dialogurile MCP (VII): Legalitatea testarii obligatorii a salariatilor pentru prezenta la locul de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (VI): Activarea clauzei de neconcurenta
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Anularea executarii silite in cazul cesiunii de creanta
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocatiŞtiri Juridice
Legislaţie

OUG 117/2021 pentru modificarea si completarea Codului muncii
Ordonanta de urgenta nr. 117/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii ...

OUG 110/2021 privind acordarea unor zile libere platite parintilor si altor categorii de persoane in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2
Ordonanta de urgenta nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere platite parintilor si altor cat ...

Legea 226/2021 a consumatorului vulnerabil
Legea nr. 226/2021 privind stabilirea masurilor de protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil ...