Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Fiscal » Taxe vamale. Calculul majorarilor de intarziere.

Taxe vamale. Calculul majorarilor de intarziere.

  Publicat: 12 Jun 2007       3095 citiri        Secţiunea: Drept Fiscal  


A fost promulgat la 11.09.1865
Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal, art. 61
O.G. nr.11/1996

Totalitatea bunurilor mobile si imobile, precum si a altor valori cu care un asociat participa la constituirea sau majorarea capitalului social al unei societati comerciale.
Taxele vamale sunt un impozit indirect care apar ca urmare a interventiei statului in comertul international.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
A fost promulgat la 11.09.1865
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
A fost promulgat la 11.09.1865
Totalitatea bunurilor mobile si imobile, precum si a altor valori cu care un asociat participa la constituirea sau majorarea capitalului social al unei societati comerciale.
Act normativ care cuprinde principii si reglementari de baza ale regimului vamal.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Totalitatea bunurilor mobile si imobile, precum si a altor valori cu care un asociat participa la constituirea sau majorarea capitalului social al unei societati comerciale.
Totalitatea bunurilor mobile si imobile, precum si a altor valori cu care un asociat participa la constituirea sau majorarea capitalului social al unei societati comerciale.
Act normativ care cuprinde principii si reglementari de baza ale regimului vamal.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Pentru bunurile importate, cu privire la care s-a constatat cu ocazia controlului vamal ulterior, ca nu au constituit aport in natura la majorarea capitalului social, societatea comerciala datoreaza taxele vamale si majorari de intarziere aferente, calculate pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare scadentei obligatiei bugetare, care potrivit art. 141 alin. (1) si (2) din Legea nr. 141 /1997, este data inregistrarii declaratiei vamale.
Prin sentinta nr. 549 din 23 iunie 2003 a Curtii de Apel Craiova – Sectia de contencios administrativ, s-a admis in parte actiunea formulata de reclamanta SC”IP”SRL, impotriva paratilor Ministerul Finantelor Publice – Directia Generala Vamala Interjudeteana Craiova si Biroul Vamal de Control Craiova si s-a anulat in parte decizia nr. 32 din 21 ianuarie 2002 a MFP, actul de control si actul constatator nr. 504 din 20 septembrie 2001 al Biroului Vamal Craiova pentru suma de 538.443.202 ROL, majorari de intarziere.
S-a retinut de instanta ca potrivit art. 61 alin. (1) din Codul vamal, autoritatea vamala are dreptul ca intr-o perioada de 5 ani de la acordarea liberului de vama, sa efectueze controlul vamal ulterior operatiunilor, ca eventualele diferente in minus, in virtutea dispozitiilor alin. (3) ale aceluiasi articol, se comunica titularului operatiunii comerciale, urmand a fi achitate in 7 zile de la data comunicarii, numai dupa aceasta datorandu-se majorari de intarziere. Instanta a mai retinut ca declaratia vamala a fost redactata chiar de la depunerea ei pe numele societatii si ca eroarea a fost comuna atat pentru organul vamal, cat si pentru importator.
Impotriva sentintei au declarat recurs paratii, sustinand ca hotararea atacata s-a dat cu incalcarea legii. Acestia au aratat ca la controlul efectuat in baza art. 61 din Codul Vamal, s-a constatat ca utilajele importate de catre reclamanta n-au constituit aport in natura la majorarea capitalului social, iar societatea contestatoare nu are calitatea de investitor, asa cum aceasta notiune este definita de art. 2 lit. c) din O.U.G. nr. 92/1997. Asa fiind, avandu-se in vedere dispozitiile art. 13 lit. a) si b) din O.U.G. nr. 92/1997, actul constatator nr. 504/29.09.2001, este legal.
Mai mult, conform prevederilor art. 61 alin.(3) din legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al Romaniei, coroborate cu cele ale O.G. nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, pentru achitarea cu intarziere a obligatiilor bugetare, debitorii datoreaza majorari de intarziere incepand cu ziua imediat urmatoare scadentei obligatiei bugetare.
Recursul este fondat.
Art. 141 alin. (1) si (2) prevede ca in cazul marfurilor importate, pentru care legea prevede drepturi de import, precum si in cazul plasarii marfurilor intr-un regim de admitere temporara, cu exonerarea partiala de drepturi de import, datoria vamala ia nastere in momentul inregistrarii declaratiei vamale.
Debitorul datoriei vamale este considerat titularul declaratiei vamale acceptate si inregistrate.
Intrucat in momentul intocmirii declaratiei vamale de import definitiv, reclamanta nu si-a indeplinit obligatia prevazuta de O.U.G. nr. 92/1997 si H.G nr. 94/1998, de a depune declaratia pe proprie raspundere privind aplicarea facilitatilor vamale, autoritatea vamala nu a avut posibilitatea si nici obligatia de a efectua verificarea modului in care au fost constituite sursele financiare necesare achitarii contravalorii utilajului importat.
Urmare a controlului efectuat si a raportului de expertiza contabila in cauza, s-a constatat ca reclamanta a efectuat o majorare a capitalului social pe seama profitului net, astfel ca utilajele respective nu au constituit aport in natura la majorarea capitalului social, iar societatea intimanta nu are calitatea de investitor, in sensul prevederilor art. 2 lit. c) din O.U.G. nr. 92/1997. Or, dispozitiile art. 13 lit. a) si b) din O.U.G. nr. 92/1997, stipuleaza expres ca beneficiaza de facilitati numai importul bunurilor aduse ca aport in natura la majorarea capitalului social.
Deci, in mod corect, pentru achitarea cu intarziere a obligatiilor bugetare, debitorii datoreaza majorari de intarziere calculate pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare scadentei obligatiei bugetare (art. 61 alin.(3) din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal coroborat cu O.G nr. 11/1996 privind executarea creantelor).
Se constata asadar ca Decizia nr. 32/21.02.2003 emisa de Ministerul Finantelor Publice si actul constatator nr. 504/20.09.2001 intocmit de Biroul vamal Craiova sunt acte administrative legale, si in consecinta, recursurile au fost admise, sentinta atacata modificata, iar actiunea reclamantei respinsa.Pronuntata de: Decizia nr. 4438 din 21 septembrie 2005, I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal


Citeşte mai multe despre:   
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Discriminarea, victimizarea si hartuirea la locul de munca. Modificarile si completarile aduse Codului muncii prin Legea 151/2020
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Statele UE trebuie sa acorde o despagubire oricarei victime a unei infractiuni intentionate savarsite prin violenta, inclusiv celor care au resedinta
Sursa: EuroAvocatura.ro

Angajatorul unor soferi de camioane salariati in transportul international rutier este intreprinderea de transport care exercita autoritatea efectiva
Sursa: EuroAvocatura.roŞtiri Juridice
Legislaţie

Legea nr. 167/2020 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discrim
Legea nr. 167/2020 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 137/2000 privind prev ...

OUG 130/2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile
Ordonanta de urgenta nr. 130/2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fon ...

OUG 123/2020 pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii
Ordonanta de urgenta nr. 123/2020 pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocatia d ...