Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Penal » Gratiere

Gratiere

  Publicat: 21 Jun 2007       2215 citiri        Secţiunea: Drept Penal  


Cauza care inlatura consecintele condamnarii,
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Cauza care inlatura consecintele condamnarii,
Este un act de clementa a puterii de stat, ce apartine Presedintelui si respectiv Parlamentului Romaniei, prin care se acorda unui condamnat iertarea totala sau partiala a pedepsei sau comutarea acesteia in una mai usoara.
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Inlaturarea efectelor actului juridic civil, datorita ingratitudinii manifestate de cel gratificat sau a neexecutarii culpabile a unor sarcini asumate.
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Una dintre pedepsele principale, prevazuta in cap. II, t. II, art. 53, C. pen., partea generala.
Una dintre pedepsele principale, prevazuta in cap. II, t. II, art. 53, C. pen., partea generala.
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Una dintre pedepsele principale, prevazuta in cap. II, t. II, art. 53, C. pen., partea generala.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Una dintre pedepsele principale, prevazuta in cap. II, t. II, art. 53, C. pen., partea generala.
Este un act de clementa a puterii de stat, ce apartine Presedintelui si respectiv Parlamentului Romaniei, prin care se acorda unui condamnat iertarea totala sau partiala a pedepsei sau comutarea acesteia in una mai usoara.
Una dintre pedepsele principale, prevazuta in cap. II, t. II, art. 53, C. pen., partea generala.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Una dintre pedepsele principale, prevazuta in cap. II, t. II, art. 53, C. pen., partea generala.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Una dintre pedepsele principale, prevazuta in cap. II, t. II, art. 53, C. pen., partea generala.
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Una dintre pedepsele principale, prevazuta in cap. II, t. II, art. 53, C. pen., partea generala.
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Una dintre pedepsele principale, prevazuta in cap. II, t. II, art. 53, C. pen., partea generala.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este organul judiciar ce face parte din structura Ministerului Public, incadrat cu procurori care exercita atributiile ce revin acestui minister.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Viciu al unei hotarari,
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Una dintre trasaturile esentiale ale infractiunii prevazuta in cap. I, t. II, art. 18, C. pen., partea generala.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Condamnari anterioare suferite de o persoana,
Una dintre pedepsele principale, prevazuta in cap. II, t. II, art. 53, C. pen., partea generala.
Act procesual in care se consemneaza pe scurt rezumatul deliberarii completului de judecata
Operatiune efectuata de organele de urmarire penala si instanta de judecata prin care se stabileste concordanta deplina intre fapta concreta savarsita de invinuit sau inculpat si norma penala speciala care incrimineaza acea fapta,precum si in raport cu dispozitiile penale generale aplicabile faptei comise.
Act procesual in care se consemneaza pe scurt rezumatul deliberarii completului de judecata
Partea finala a hotararii pronuntata de catre un organ de jurisdictie,care cuprinde solutia data cauzei.
Act procesual in care se consemneaza pe scurt rezumatul deliberarii completului de judecata
Una din masurile preventive privative de libertate reglementata in Codul de procedura penala si prevazuta si de Constitutia Romaniei, revizuita.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este organul judiciar ce face parte din structura Ministerului Public, incadrat cu procurori care exercita atributiile ce revin acestui minister.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Una dintre pedepsele principale, prevazuta in cap. II, t. II, art. 53, C. pen., partea generala.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Una dintre pedepsele principale, prevazuta in cap. II, t. II, art. 53, C. pen., partea generala.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Una dintre pedepsele principale, prevazuta in cap. II, t. II, art. 53, C. pen., partea generala.
Gratiere. Daca, potrivit art. 3 din Legea nr. 543/2002, masura educativa a internarii intr-un centru de reeducare a fost inlaturata si in curs de 3 ani inculpatul savârseste o alta infractiune, nu exista temei legal pentru revocarea gratierii.Gratiere. Daca, pâna la data când gratierea si-a produs efectele, pedeapsa gratiata a fost executata partial in caz de revocare a gratierii se executa separat de pedeapsa aplicata pentru noua infractiune doar restul ramas neexecutat ca urmare a gratierii ( art. 7 Legea nr. 543/2002).( Decizia penala nr. 1/A/M+FAM/12.01.2005 - Dosar fond 826/P/2004)Prin sentinta penala nr. 536/12.11.2004 a Tribunalului Galati, inculpatul C. S. a fost condamnat la 3 (trei) pedepse a câte 2 (doi) ani si 6 (sase) luni inchisoare pentru savârsirea a 3 (trei) infractiuni de tâlharie prev. de art. 211 alin. 1 si 2 lit. c Cod penal cu aplicarea art. 99 si 109 Cod penal – fapte savârsite in perioada 01.03-18.03.2004.In temeiul art. 36 alin. 1 in referire la art. 33 lit. a si 34 lit. b Cod penal, s-au contopit cele 3 (trei) pedepse de câte 2 (doi) ani si 6 (sase) luni inchisoare si pedeapsa de 2 (doi) ani si 6 (sase) luni inchisoare , aplicata prin sentinta penala nr. 18 /16.01.2004 a Tribunalului Galati si s-a dispus ca inculpatul sa execute pedeapsa cea mai grea, sporita la 4 (patru) ani inchisoare.In baza art. 7 din Legea nr. 43/2002 s-a revocat gratierea integrala si conditionata a pedepselor de 1 (un) an si 8 (opt) luni inchisoare si 1 (un) an si 6 (sase) luni inchisoare, aplicata prin sentinta penala nr. 1635/20.05.2003 a Judecatoriei Galati si pentru masura educativa a internarii intr-un centru de reeducare, aplicata prin sentinta penala nr. 3315 din 16.12.2002 a Judecatoriei galati.Potrivit art. 33 lit. a si 34 lit. b Cod penal, s-a contopit pedeapsa de 1 un) an si 8 (opt) luni inchisoare, pedeapsa de 1(un) an si 6 (sase) luni inchisoare si masura educativa a internarii intr-un centru de reeducare si s-a dispus ca inculpatul sa execute pedeapsa cea mai grea, respectiv pedeapsa de 1(un) an si 8 (opt) luni inchisoare, sporita la 1 (un) an si 10 (zece) luni inchisoare.Conform art. 7 din Legea nr. 543/2002 s-a dispus ca pedeapsa rezultanta de 1(un) an si 10 (zece) luni inchisoare sa fie executata separat de pedeapsa de 4 (patru) ani inchisoare, urmând ca inculpatul sa execute o pedeapsa rezultanta de 5 (cinci) ani si 10 (zece) luni inchisoare.Impotriva acestei hotarâri a declarat apel, in termen legal, Parchetul de pe lânga Tribunalul Galati, criticând-o pe motive de netemeinicie.S-a invocat ca fata de modul si imprejurarile concrete in care inculpatul a savârsit faptele, de gradul ridicat de pericol social al faptelor savârsite, si de circumstantele personale ale inculpatului care are doar 7 clase, nu are ocupatie, provine dintr-o familie dezorganizata, are antecedente penale si in prezent este cercetat pentru savârsirea altei infractiuni de acelasi gen, pedepsele de câte 2 (doi) ani si 6 (sase) luni inchisoare sunt modice si nu sunt de natura sa duca la realizarea scopului procesului penal si reeducarea inculpatului.De asemenea, s-a invocat ca exista contradictie intre minuta si dispozitivul hotarârii.Astfel, in ceea ce priveste incadrarea juridica la cea de-a treia infractiune in minuta s-a mentionat „art. 211 alin. 1 si 2 lit. c” pe când in dispozitiv s-a mentionat doar „art. 211 alin. 1 si 2”.In ceea ce priveste deducerea perioadei executate in minuta se mentioneaza ca se deduce durata retinerii de 24 ore aferenta datei de 06.06.2002, durata executata cu incepere de la data de 27.09.2002 pâna la 20.08.2003 si durata arestarii preventive cu incepere de la 18.03.2004 la zi, iar in dispozitivul hotarârii se mentioneaza doar ca se deduce doar retinerea de 24 de ore din 06.06.2002 si perioada 27.09.2002.Prin decizia penala nr. 1/A/M+FAM/12.01.2006 a Curtii de Apel Galati apelul declarat de Parchetul de pe lânga Tribunalul Galati a fost admis.In rejudecare, s-a constatat ca potrivit art. 3 din Legea nr. 543/2002 masura educativa a libertatii supravegheate, aplicata prin sentinta penala nr. 3315/11.12.2002 a Judecatoriei Galati a fost inlaturata.Au fost majorate pedepsele aplicate pentru cele trei infractiuni deduse judecatii de la câte 2 ani si 6 luni inchisoare la câte 3 ani si 6 luni inchisoare, iar ca efect al contopirii acestor pedepse s-a stabilit o pedeapsa rezultanta de 5 ani inchisoare.Potrivit art. 7 din Legea nr. 543/2002 s-a dispus ca doar restul de 340 zile inchisoare, ramas neexecutat ca efect al gratierii, sa fie executat separat de pedeapsa de 5 ani inchisoare.Pronuntata de: CURTEA DE APEL - GALATI, SECTIA M+FAM 1 (12.01.2005)


Citeşte mai multe despre:   
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Calculul termenului de preaviz la concedierea salariatului. Aspecte practice si procedurale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Absenta salariatului de la locul de munca in situatii de urgenta familiala
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Conditiile si durata perioadei de proba. Noi obligatii in sarcina angajatorilor
Sursa: MCP Cabinet avocatiŞtiri Juridice
Legislaţie

DIRECTIVA (UE) 2019/1152 din 20 iunie 2019 privind transparenta si previzibilitatea conditiilor de munca in Uniunea Europeana
DIRECTIVA (UE) 2019/1152 din 20 iunie 2019 privind transparenta si previzibilitatea conditiilor de m ...

LEGEA nr. 367/2022 a dialogului social
LEGEA nr. 367/2022 privind dialogul social (Inlocuieste Legea nr. 62/2011) Publicata in MONITORUL ...

Legea 283/2022 privind modificarea Codului muncii si a Codului administrativ
Legea nr. 283/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, precum si a O ...