Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Conferintele UpDate Work - Avocat Predut
Prima pagină » Jurisprudenţă » Contencios Administrativ » Anulare autorizatie de construire. Cerere introdusa de tert ce se considera vatamat prin eliberarea actului administrativ. Introducerea in cauza, in c

Anulare autorizatie de construire. Cerere introdusa de tert ce se considera vatamat prin eliberarea actului administrativ. Introducerea in cauza, in c

  Publicat: 21 Jun 2007       5909 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Prevazute in sectiunea II, cap.II, t.IX, C. proc. pen., partea generala;
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.
Legea privind calitatea în construcţii
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Legea privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Documentatie economica prin care se determina cantitatea necesara de materiale, de manopera si de utilaj precum si valoarea lucrarii ce urmeaza a se executa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Legea privind calitatea în construcţii
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Componentele structurale ale actului juridic civil, adica elementele sale constitutive, care pot fi comune tuturor actelor civile
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Legea contenciosului administrativ
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Prevazute in sectiunea II, cap.II, t.IX, C. proc. pen., partea generala;
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Partile intr-un litigiu având ca obiect anularea unui act administrativ, al carui beneficiar este un tert, sunt reclamantul, autoritatea emitenta a actului si tertul beneficiar . In raport de obiectul cauzei se stabileste si calitatea procesuala pasiva a partilor. Altfel, in situatia admiterii actiunii, hotarârea este inopozabila altor parti, intrucât opereaza principul relativitatii efectelor hotarârii judecatoresti, potrivit caruia efectele se produc numai intre partile in litigiu .Prin actiunea formulata la data de 08.05.2006, reclamanta Epure Paula a chemat in judecata pe pârâta Primaria Municipiului Craiova, pentru ca prin hotarârea ce se va pronunta sa se dispuna anularea autorizatiei de construire nr.56/2004, emisa de pârâta, intrucât incalca prevederile Legii 50/1991 R, conform raspunsului dat de ISC Dolj nr.362/SR din 08.08.2005.In motivarea cererii, reclamanta a aratat ca numitii Corici au executat si finalizat in perioada iulie – septembrie 2003 lucrari de desfiintare a peretilor din apartamentul lor, fara a avea expertiza tehnica intocmita de un expert atestat si fara a avea proiect conform art.18 alin.2 din Legea 10/1995 R, privind calitatea in constructii, fara a detine autorizatie de desfiintare conform art.8 alin.1 din Legea 50/1991 R si art.11 alin.3 din Ord.1843/2001.A precizat ca Primaria Municipiului Craiova a incalcat prevederile legale, responsabilitatea verificarii documentatiei tehnice, a avizelor si fiselor anexate revenind responsabililor de lucrare din cadrul Primariei Craiova, ISC Dolj fiind singurul organ de control care dispune masuri si sanctiuni prevazute de lege, solicitând astfel anularea autorizatiei de construire nr.56/2004.A fost introdus in cauza, in calitate de pârât, Primarul Municipiului Craiova.Prin sentinta nr.987 din 12 septembrie 2006, Tribunalul Dolj a respins actiunea reclamantei Epure Paula.Pentru a pronunta aceasta sentinta, tribunalul a retinut ca autorizatia de constructie este legal emisa, intrucât la baza eliberarii acesteia au stat acordul unic, memoriul tehnic, memoriu justificativ, deviz de obiect si alte acte avizate de Inspectoratul de Constructii Dolj.S-a mai avut in vedere ca Inspectoratul in Constructii si-a exprimat acordul tehnic pentru executarea lucrarilor respective si ca, de asemenea, exista avizul favorabil al proiectantului initial SC Proiect”SA, fost IPJ Dolj.Impotriva acestei sentinte a declarat recurs reclamanta.In motivele de recurs a fost criticata sentinta, sustinându-se ca Primaria Craiova a emis autorizatia nr.56/2004, fara a verifica documentatia depusa, fara a avea mentiunea „vizat spre neschimbare”.S-a mai precizat ca instanta a ignorat raspunsul cu nr.362/2005 al Inspectoratului de Stat in Constructii, din care rezulta ca documentatia PAC incalca prevederile art.18 din Legea 10/1995 R.A mai precizat ca autorizatia de constructie a fost emisa ulterior executarii lucrarilor de desfiintare, ca nu exista o expertiza tehnica a blocului, intocmita de un expert atestat MLPAT, ca nu exista avizul proiectantului initial, nu exista acordul proprietarilor si al asociatiei, ca in cartea tehnica a constructiei nu au fost consemnate lucrarile tehnice de desfiintare.Examinând recursul, Curtea a retinut urmatoarele:Reclamanta Epure Doina a formulat actiune la instanta de contencios administrativ pentru a se anula autorizatia de constructie emisa de pârâta Primaria Municipiului Craiova.Pornind de la acest cadru procesual, tribunalul a apreciat ca au calitatea de parti in cauza, reclamanta Epure Paula si Primaria Municipiului Craiova.La solutionarea pe fond a cauzei, nu s-a observat ca autorizatia de constructie nr.56/2004 a fost emisa de Primaria Municipiului Craiova, la cererea adresata de Corici Ioana si Corici Titel.Asadar, titularii autorizatiei de constructiei sunt Corici Ioana si Corici Titel.In conformitate cu prevederile art.85 Cod pr.civila, judecatorul nu poate hotari asupra unei cereri, decât dupa citarea sau infatisarea partilor, afara numai daca legea nu dispune altfel.Chiar daca in cuprinsul cererii sale, reclamanta a aratat numai ca solicita anularea autorizatiei de constructie nr.56/2004 , emisa de primaria Municipiului Craiova, judecatorul trebuia sa observe ca actul a carui anulare se cere are ca titulari, ca beneficiari pe Corici Ioana si Corici Titel.In aceste conditii ., in conformitate cu prevederile art.129 Cod pr.civila, judecatorul fondului trebuia sa puna in discutia partilor introducerea in cauza, in calitate de pârâti, a beneficiarilor actului administrativ a carui anulare s-a cerut.Având in vedere ca beneficiarul actului nu a fost introdus in cauza, acesta nu a cunoscut despre litigiul cu privire la anularea autorizatiei si astfel nu si-a putut formula apararile.Alaturi de motivele precizate mai sus, la solutionarea cauzei, tribunalul a omis sa observe prevederile art.13 din Legea 554/2004.Astfel, in conformitate cu art.13 alin.1 din textul enuntat, la primirea cererii, instanta va dispune citarea partilor.Partile, intr-un litigiu având ca obiect anularea unui act administrativ adresat unui tert, sunt reclamantul, autoritatea emitenta si tertul beneficiar .De altfel, reclamanta nu a fixat cadrul procesual, in sensul de a indica pârâtii in cauza,ci numai a aratat ca intelege sa solicite anularea autorizatiei.De aceea, instanta de fond trebuia ca, in raport de obiectul pricinii, sa stabileasca si calitatea procesuala pasiva a partilor.Mai mult decât atât, in situatia in care actiunea s-ar admite, hotarârea ar fi inopozabila altor parti, intrucât opereaza principiul relativitatii efectelor hotarârii judecatoresti, adica acestea produc efecte numai intre partile in litigiu .

Pronuntata de: Curtea de Apel Craiova - Sectia Contencios Decizie 422 (14.02.2007)


Citeşte mai multe despre:   
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Este Starea de Urgenta un caz de forta majora?
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Este legala concedierea pe motiv de forta majora?
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Cum interpretati articolul 48 din Codul Muncii? Angajatorul poate face concedieri in baza lui?
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutŞtiri Juridice

Conferintele UpDate Work. Adaptarea raporturilor de munca. Reorganizarea societatilor angajatoare
03 Apr 2020 | 2116

Conferintele UpDate Work: Carantina si forta majora. Impactul asupra relatiilor de munca
01 Apr 2020 | 569

25 milioane lei pentru finantarea unor proiecte de cercetare privind limitarea extinderii si combaterea epidemiei de SARS-COV-2
28 Mar 2020 | 301

Legislaţie

OUG 43/2020 pentru aprobarea unor masuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a raspandirii coronavirusului COVID-19, pe perioada star
Ordonanta de urgenta nr. 43/2020 pentru aprobarea unor masuri de sprijin decontate din fonduri europ ...

OUG nr. 42/2020 pentru modificarea si completarea OUG nr. 110/2017
Ordonanta de urgenta nr. 42/2020 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernulu ...

Legea nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bona
Legea nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferit ...