Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Incetare contract de munca din initiativa salariatului. Spor de fidelitate.

Incetare contract de munca din initiativa salariatului. Spor de fidelitate.

  Publicat: 13 Dec 2007       5101 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Reclamanta BCR SA - Sucursala Judeteana Dolj a chemat in judecata parata V.M., solicitand instantei ca prin hotararea ce se va pronunta sa dispuna obligarea paratei la plata sumei de 5011 lei reprezentand spor de fidelitate aferent perioadei 01.03.2005 - 01.03.2006.

Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”);
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Repausul saptamanal se acorda in doua zile consecutive, de regula sambata si duminica.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act adoptat de organele de stat,
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Tribunalul Dolj, prin sentinta nr.197 din data de 08 febr. 2007, pronuntata in dosarul nr.3176/63/2006( nr. in format vechi 1749/CM/2006) a admis in parte cererea principala formulata de reclamanta BCR Sucursala Judeteana Dolj impotriva paratei V.M.

S-a admis exceptia prescriptiei dreptului paratei - reclamante de a solicita constatarea nulitatii actului aditional nr.6/30.11.2005 si, in consecinta, s-a respins cererea reconventionala.
A fost obligata parata sa achite reclamantei sporul de fidelitate aferent perioadei 01.12.2005 - 28.02.2006.

Pentru a se pronunta astfel, instanta a retinut :

Parata a fost angajata unitatii - reclamante, in functia de ofiter de credite la Agentia Calafat si prin cererea inregistrata sub nr. 994 din data de 21.02.2006, aceasta a solicitat incetarea contractului individual de munca prin demisie.

Ca urmare, reclamanta a emis decizia nr.19/27.02.2006 prin care s-a dispus incetarea contractului individual de munca al paratei incepand cu data de 01.03.2006, in temeiul dispozitiilor art. 55 lit.c coroborat cu art.79 din Codul Muncii.

Instanta a retinut ca prin Actul Aditional nr.10 la C.C.M., inregistrat sub nr. 7315/30.11.2005, s-a prevazut restituirea sporului de fidelitate aferent ultimului an anterior datei incetarii contractului individual de munca, in cazul in care acesta inceteaza din initiativa salariatului, prin demisie.

Urmare a incheierii Actului Aditional nr. 10 la contractul colectiv de munca a fost incheiat actul aditional nr.6 din 30.11.2005 la contractul individual de munca, document care poarta semnatura paratei, fara obiectiuni si in care sunt mentionate clauzele referitoare la restituirea sporului de fidelitate.

Referitor la exceptia prescriptiei dreptului paratei de a solicita constatarea nulitatii absolute a actului aditional nr. 6/30 11 2005 la contractul colectiv de munca, exceptie invocata de reclamanta prin precizarea depusa la termenul din data de 22.01.2007 instanta a considerat - o intemeiata, admitand - o, intrucat conform prevederilor art. 283 alin.1 lit. d din Codul Muncii, o astfel de cerere poate fi formulata, atunci cand se cere constatarea nulitatii C.I.M., C.C.M. ori a unor clauze a acestora, pe toata durata existentei contractului de munca, ori contractul de munca al paratei a incetat ca urmare a demisiei la data de 01.03.2006, iar cererea reconventionala a fost formulata la data de 20. 11. 2006, mult dupa incetarea raporturilor de munca .

Ca o consecinta a admiterii exceptiei invocate de reclamanta, instanta a respins cererea reconventionala.

Cu privire la cererea formulata de reclamanta prin care se solicita obligarea paratei la restituirea sporului de fidelitate aferent perioadei din data de 01.03.2005 - 01.03.2006, instanta a constatat ca prin Actul Aditional nr.6/30.11.2005 a avut loc o modificare a contractului individual de munca in sensul art. 41 din Codul Muncii prin negocierea si inserarea in continutul contractului a clauzei avand ca obiect restituirea sporului de fidelitate in conditiile precizate.

Odata incheiata clauza modificatoare, aceasta isi produce efectele in sensul drepturilor si obligatiilor la care da nastere insa numai fata de cele nascute sub imperiul clauzei care le genereaza.

Impotriva sentintei Tribunalului Dolj a declarat recurs reclamanta B.C.R. S.A. - Sucursala Judeteana Dolj, criticile fiind urmatoarele :

Desi instanta de fond a retinut corect ca prin actul aditional nr.6/30.11.2005 angajatorul cere dreptul de a solicita restituirea sporului de fidelitate aferent anului anterior datei incetarii contractului de munca, in cazul in care acesta inceteaza prin demisia salariatului, s-a dat o interpretare gresita acestei clauze in sensul ca drepturile si obligatiile din actul aditional nu pot retroactiva.

In acest fel s-a incalcat vointa partilor, care au hotarat de comun acord asupra efectelor actului aditional la contractul individual de munca.
Prin intampinarea formulata la data de 06 iunie 2007, s-a solicitat respingerea recursului cu motivarea ca aceasta clauza a restituirii se aplica numai incasate cu titlu de spor de fidelitate pe perioada ulterioara actului aditional nr.6/30.11.2005, anterior acestei date sporul a fost achitat in conditiile art. 14 alin.3 anexa 1 la CI.M.

Recursul nu este fondat.

Cum contractul este legea partilor, acesta nu-si poate produce efectele ce decurg din clauzele inserate in acesta decat la data incheierii sale.

Cum prin clauzele mentionate in actul aditional nr.6/30.11.2005 s-a dispus cu privire la sporul de fidelitate prin clauze modificatoare ale contractului individual de munca - in sensul art.41 Codul Muncii - acestea nu -si pot produce efectele decat ulterior acestei date .

Prin Actul Aditional nr.1 la contractul individual de munca, incheiat sub nr. 10/21.05.1993( pag. 23-27, dosar fond) la pct.15 se stipuleaza „ sa nu opereze nici o retinere din salariile angajatilor, in afara cazurilor si conditiilor prevazute de lege „, iar la pct.24 se arata ca „ indemnizatia prevazuta de lege pentru orele prestate in zilele de repaus saptamanal se acopera prin acordarea sporului de fidelitate „.

De aici se poate deduce ca sporul de fidelitate ar fi fost acordat nu numai pentru fidelitatea dovedita de angajat fata de banca ( potrivit pct.34 din actul mentionat) ci si pentru orele prestate in zilele de repaus saptamanal, ceea ce face, ca regimul juridic al asa - zisului spor de fidelitate sa fie ambiguu.

In considerarea celor expuse, se apreciaza ca prima instanta a pronuntat a hotarare legala si in conformitate cu materialul probator administrat, astfel ca potrivit art. 312 alin.1 C.pr.civila, recursul va fi respins.Pronuntata de: Curtea de Apel Craiova – Sectia Conflicte de Munca, Decizia nr. 1858 din 05.09.2007


Citeşte mai multe despre:   
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Calculul termenului de preaviz la concedierea salariatului. Aspecte practice si procedurale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Absenta salariatului de la locul de munca in situatii de urgenta familiala
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Conditiile si durata perioadei de proba. Noi obligatii in sarcina angajatorilor
Sursa: MCP Cabinet avocatiŞtiri Juridice
Legislaţie

LEGEA nr. 367/2022 a dialogului social
LEGEA nr. 367/2022 privind dialogul social (Inlocuieste Legea nr. 62/2011) Publicata in MONITORUL ...

Legea 283/2022 privind modificarea Codului muncii si a Codului administrativ
Legea nr. 283/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, precum si a O ...

OUG nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 din Codul Penal
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 alin. (1) din Legea nr. 28 ...