Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Lipsa laturii obiective ale procesului-verbal de control. Refuzul salariatului de a semna contractul individual de munca

Lipsa laturii obiective ale procesului-verbal de control. Refuzul salariatului de a semna contractul individual de munca

  Publicat: 04 Apr 2017       1625 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului B_ la data de 23.11.2015 reclamanta R.L. a solicitat in contradictoriu cu paratul ITM JUDETULUI B____ ca prin hotararea ce o va pronunta sa dispuna anularea partiala a procesului verbal de control __ nr. xxxxxxx/27.08.2015 intocmit de inspectorii de munca din cadrul ITM B__, privind masura nr. 4-2C, respectiv aceea de a se face dovada incheierii contractului individual de munca pt. numitul G D A I si a raspunsului nr. xxxxx/11.09.2015 la plangerea prealabila ce a fost formulata.

Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Una dintre cele doua laturi ale infractiunii constand din manifestarile exterioare prin care se realizeaza actiunea sau interactiunea si se produc urmarile socialmente periculoase.
Contract incheiat intre un salariat si o unitate economica sau institutie prin care cel dintai se obliga sa presteze in favoarea celui din urma o anumita munca, in schimbul unui salariu.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Prevazuti in sectiunea VI, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala, persoane care asista la efectuarea unui act procedural.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Contract incheiat intre un salariat si o unitate economica sau institutie prin care cel dintai se obliga sa presteze in favoarea celui din urma o anumita munca, in schimbul unui salariu.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Dovada scrisa prin care
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Dovada scrisa prin care
Desfiintarea unui contract sinalagmatic cu executare succesiva, la cererea uneia dintre parti, ca urmare a faptului ca cealalta parte nu si-a executat in mod culpabil obligatiile contractactuale.
Act prevazut de lege, prin care un organ de stat este informat si abilitat sa desfasoare o anumita activitate
Contract incheiat intre un salariat si o unitate economica sau institutie prin care cel dintai se obliga sa presteze in favoarea celui din urma o anumita munca, in schimbul unui salariu.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Potrivit legii nr 58/1998 privind activitatea bancilor comerciale, acestea (atat persoanele juridice romane, cat si sucursalele unor banci straine) pot desfasura, in limita autorizatiei primite de la BNR, urmatoarele activitati:
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Hotarare prin care instanta rezolva unele probleme ridicate in cursul judecatii,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie Ón baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, Ón schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.

In motivarea cererii se arata ca, societatea reclamanta se afla in imposibilitatea fizica de a indeplini masura dispusa prin actul de control contestat, deoarece numitul G A D nu raspunde invitatiei de a se prezenta pentru a semna contractul de munca . Se arata ca aceasta masura este excesiva si nelegala deoarece societatea r4eclamanta nu a savarsit contraventia retinuta in sarcina sa, prevazuta de art. 260 lit. e) Codul Muncii, astfel ca nu pot fi retinute prevederile art. 16 din Legea nr. 53/2003. Se sustine ca angajatorul nu a primit deloc la munca pe numitul G D I, faptei retinute in procesul verbal de control lipsindu-i unul din elementele esentiale ale contraventiei, latura obiectiva.


Se mai sustine ca nu poate fi indeplinita masura 4-2C dispusa in sarcina reclamantei, aceea de a dovada incheierii contractului individual de munca pt. numitul G D A I deoarece angajatul refuza semnarea contractului de munca, refuzand orice raport de munca cu reclamanta, astfel ca neexistand un raport de munca, prestare de munca si consimtamantul angajatului nu se poate impune incheierea unui contract de munca intre parti.


In probatiune a anexat inscrisuri si a solicitat proba cu martori .


Cererea este timbrata legal .


In drept, a invocat prevederile art. 1,7,8 din Legea nr. 554/2004 si art. 8, 16, 260 (1) litera e) din Legea nr. 53/2003 Codul Muncii.


Paratul ITM B a depus intampinare prin care a solicitat respingerea cererii si mentinerea in totalitate a procesului verbal contestat.


In motivarea cererii se arata ca, in data de 26.08.2015 si 27.08.2015 inspectorii ITM B_, in urma sesizarii numitului GDAI prin acesta semnala ca a lucrat fara forme legale in cadrul societatii reclamante, au efectuat un control privind identificarea si combaterea cazurilor de munca fara forme legale de angajare la _. Societatea a prezentat, la data controlului, contractul individual de munca nr. 7487/31.07.2015 pentru numitul GDAI cu data inceperii activitatii 03.08.2015 pe durata determinata 03.08.2015 - 31.10.2015 in functia de muncitor necalificat, cu program de 8 ore/zi, contract care este semnat si stampilat de catre reprezentantul legal al societatii, dar nesemnat de catre titular, contract de munca neincheiat, fiind transmis in Revisal la data de 03.08.2015.


Se arata ca, prin neincheierea contractului individual de munca pentru numitul GDA societatea a incalcat prev. art. 16 alin. 1 din Legea nr. 53/2003 republicata.


Pentru __ au dispus in sarcina societatii sa faca dovada incheierii/semnarii contractului individual de munca pentru GDA, cu data inceperii activitatii cu toate consecintele legale ce decurg din acestea, precum si transmiterea lor in Revisal.


In drept au fost invocate prevederile Legii nr. 108/1999 privind infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii; Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicata si Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ.


Analizand cererea atat din oficiu cat si prin prisma motivelor invocate, instanta retine urmatoarele:


In baza sesizarii numitului GAI ( fil. 68-69) paratul a efectuat un control la societatea reclamanta si a retinut cu privire la susnumitul ca a incalcat disp. art. 16 al.1 din Legea nr. 53/2003 intrucat contractul de munca incheiat cu acesta si inregistrat la ITM nu a fost semnat si s-a dispus ca masura 4-2 C ca reclamanta sa faca dovada incheierii respectiv semnarii contractului de munca cu numitul GAI.


In realitate, astfel cu rezulta din cuprinsul sesizarii si din declaratia martorei I_ M_, numitul GAI s-a prezentat in cursul lunii iulie 2015 la societatea reclamanta in vederea angajarii, ocazie cu care a fost trimis sa-si faca analize medicale, adeverinta medicala fiind emisa in data de 06.07.2005, iar fisa de aptitudini a fost semnata la data de 31.07.2015


In baza intelegerii verbale si a dosarului de angajare, societatea reclamanta a intocmit si inregistrat la ITM contractul de individual de munca nr. 7487/31.07.2015( fil. 58- 59) act care s-a omis a fi semnat de catre numitul GAI. Intentia de angajare asumata de numitul GAI a fost indubitabil exprimata, acesta prezentandu-se pentru intocmirea fisei de aptitudini si depunand si adeverinta medicala ca acte prealabile dosarului de angajare ( fil. 61-62) .


Ulterior discutiilor cu societatea reclamanta, numitul GAI s-a razgandit si nu s-a prezentat pentru a presta activitate conform intelegerii avute, nici in urma discutiilor telefonice cu martora I M, care se ocupa la acea vreme de dosarele de personal .


Avand in vedere refuzul expres si categoric al numitului GAI, reclamanta i-a expediat acestuia o Notificare de reziliere a contractului individual de munca , deoarece nu avea cum sa radieze din evidenta contractul de munca pe care il inregistrase in REVISAL.


Urmare a primirii notificarii, reclamantul, care optase deja pentru primirea indemnizatiei de somaj, de teama sa nu-i fie afectate drepturile banesti incasate cu acest titlu, a formulat o sesizare la ITM reclamand ca nu a incheiat contract de munca cu reclamanta si nu a prestat activitate pentru aceasta. Susnumitul si-a exprimat si teama ca ar fi afectata si buna sa imagine la o eventuala angajare, prin inscrierea in cartea de munca a unei singure zile de munca, desi nu mai exista carti de munca la angajator .


Din coroborarea intregii probatiunii rezulta ca reclamanta a avut o intelegere cu numitul GAI ca acesta sa inceapa activitate din data de 03.08.2015, sens in care i-a intocmit dosarul de angajare si contractul de munca pe care l-a si inregistrat in REVISAL desi nu era semnat, insa numitul GAI s-a razgandit, intelegand sa opteze pentru incasarea indemnizatiei de somaj, iar nu pentru prestarea unei activitati .


Intr-adevar conform prevederilor art. 16 al. 1 din legea nr. 53/2003 ``Contractul individual de munca se incheie in baza consimtamantului partilor, in forma scrisa, in limba romana. Obligatia de incheiere a contractului individual de munca in forma scrisa revine angajatorului``, toate aceste cerinte fiind indeplinite la incheierea contractului litigios. Legea nu prevede expres semnatura partilor, deoarece, art. 16 din lege are ca scop evitarea muncii la negru, fapt care se poate verifica doar printr-un contract incheiat in forma scrisa si suspus formelor de publicitate in REVISAL. Omisiunea semnarii poate fi invocata doar intre partile contractante, unde sa se poata dovedi motivul nesemnarii, care poate fi nu numai refuz, dar si dol, ori chiar nestiinta de a scrie.


Masura 4-2 C privind obligativitatea semnarii contractului de munca de catre numitul GAI nici nu poate fi adusa la indeplinire , cu tot efortul reclamantei, deoarece, acesta a declarat in mod categoric ca nu va semna actul deoarece i-ar fi afectate drepturile de somer .


Fata de considerentele ce preced, tribunalul va aprecia ca masura 4-2 C dispusa prin procesul verbal de control nr. xxxxxxx /27.08.2015 intocmit de ITM B este nelegala, urmand a dispune anularea acesteia, precum si a raspunsului nr. xxxxx/11.09.2015 prin care s-a respins contestatia administrativa sub acest aspect.


Cheltuieli de judecata nu se vor acorda nefiind solicitate. .


PENTRU ACESTE MOTIVE,


IN NUMELE LEGII


HOTARASTE


Admite actiunea formulata de reclamanta, avand CUI RO xxxxxxxx, prin reprezentant legal, administrator Bindi Franca, prin persoana imputernicita Cicconi Graziella, cu sediul in Alesd, judet B__ in contradictoriu cu paratul ITM_ AL JUDETULUI B_, cu sediul in Oradea, 1 B, judet B__, si in consecinta :


Anuleaza in parte procesul verbal de control nr. xxxxxxx/27.08.2015 intocmit de ITM B__, privind masura 4-2 C si raspunsul nr. xxxxx/11.09.2015.


Fara cheltuieli de judecata .


Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare, care se depune la tribunalul B__ .


Pronuntata in sedinta publica azi 05 mai 2016 .
Pronuntata de: Tribunalul B, Sectia a III-a Contencios administrativ si fiscal, Sentinta nr. 842/CA/2016 din 05.05.2016


Citeşte mai multe despre:    proces-verbal nelegal    lipsa elementelor esentiale ale procesului-verbal    masura excesiva    dovada semnarii contractului de munca    indemnizatie de somaj
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe