Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Reguli si exceptii privind cumulul sporurilor in domeniul medical

Reguli si exceptii privind cumulul sporurilor in domeniul medical

  Publicat: 13 Jan 2019       515 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Prin sentinta civila nr. 1245/2016, Tribunalul A_ a admis actiunea reclamantei in contradictoriu cu paratul S__ Judetean de urgenta A_ I__, a anulat decizia nr. 540/17.12.2015, emisa de parat, privind incetarea Platii sporului de 5% (spor de spital Judetean) si l-a obligat pe parat la plata in favoarea reclamantei a sporului de 5%, prevazut in Anexa nr. 3, lit. d, pct. 2 din OMS nr. 547/2010, incepand cu data de 01.01.2016, precum si a cheltuielilor de judecata in suma de 250 lei.

Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Reprezinta a doua etapa a fazei procesuale a judecatii dupa judecarea in prima instanta si inaintea judecarii in recurs,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Reprezinta a doua etapa a fazei procesuale a judecatii dupa judecarea in prima instanta si inaintea judecarii in recurs,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel

Pentru a pronunta aceasta hotarare, prima instanta a retinut urmatoarele:

Reclamanta este angaja in calitate de asistent medical, la Sectia de neurologie (sectie cu paturi) a Spitalului Judetean de urgenta A_ I__. Aceasta contesta decizia Spitalului Judetean de urgenta A_ I__ din data de 17.12.2015, prin care s-a dispus incetarea Platii unui spor de 5% din salariul de baza, reglementat de OMS nr. 547/2010 (Anexa 3, lit. d, pct. 2). Prin aceasta decizie, survenita in urma unui control al Curtii de Conturi, institutia angajatoare a considerat ca reclamantul a beneficiat, in mod nelegal, atat de sporul mentionat mai sus, de 5%, cat si de un spor de 25% din salariul de baza, reglementat tot de OMS nr. 547/2010 (Anexa 3, lit. a, pct. 2), iar, in opinia sa, acestea nu ar fi putut fi cumulate, conform prevederilor legale.


Instanta a retinut ca, raportat la dispozitiile art. 4 alin. 1 din OMS nr. 547/2010, nu ar fi posibila cumularea celor doua sporuri. Cu toate acestea, art. 4 alin. 2 din OMS nr. 547/2010 instituie si o exceptie de la aceasta regula, prevazand ca sporurile prevazute in anexele nr. 1 si 3 nu pot fi acordate cumulat aceleiasi persoane, cu exceptia sporurilor prevazute in anexa nr. 1 la pct. I lit. A si in anexa nr. 3 la lit. A.

Tribunalul a considerat ca sporul de 5%, care a fost inlaturat prin decizia a carei anulare se solicita, este prevazut chiar in anexa nr. 3 lit. A din OMS nr. 547/2010, acesta putand fi, Asadar, cumulat cu alte sporuri.

S-a apreciat de asemenea ca paratul a interpretat gresit prevederile art. 4 alin. 2 din OMS nr. 547/2010, respectiv a considerat ca exceptia prevazuta la art. 4 alin. 2 din OMS nr. 547/2010 se refera la posibilitatea de a se cumula sporurile din anexa nr. 1 - pct. I lit. A doar cu cele din anexa nr. 3 - lit. A. In opinia instantei de fond, textul legal trebuie interpretat in Asa fel incat sa poate produce efecte juridice, respectiv persoanele care ocupa functii prevazute in cele doua anexe mentionate la art. 4 alin. 2 din OMS nr. 547/2010 pot cumula acest spor de 25% cu alte sporuri, prevazute de alte dispozitii legale (in speta noastra, cu sporul de 5% - spor de spital Judetean).

Reclamanta a formulat cerere de lamurire a dispozitivului, in sensul ca instanta sa se pronun?e si cu privire la paratul C_ Judetean A_.

Prin sentinta civila nr. 3/2017, Tribunalul A_ a admis cererea formulata de reclamanta si a dispus completarea dispozitivului sentintei civile nr. x in sensul ca admite exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratului C_ Judetean A_ si respinge actiunea fata de acest parat, retinand in esenta ca nu exista raporturi contractuale intre reclamanta si acest parat.

Impotriva sentintei civile nr. 1245/2016 au declarat apel paratii S__ Judetean de urgenta A_ si C_ Judetean A_.

Apelantul S__ Judetean de urgenta A_ I__ a solicitat schimbarea hotararii in sensul respingerii actiunii reclamantei.

In expunerea motivelor se sustine ca personalul de neurologie, din care face parte si reclamanta, nu este mentionat in anexa 1 la pct. 1 lit. A, ci in anexa 3 lit. D pct. 2, astfel incat nu se incadreaza in situatia de exceptie prevazuta de art. 4 alin. 2 din OMS nr. 547/2010. Acesta arata ca potrivit art. 4 alin. 1 din Ordin, sporurile prevazute in anexa 1 si cele din anexa 3 pot fi cumulate, intrucat fac parte din grupe diferite. Alineatul 2 din acest text legal instituie o exceptie, in sensul ca sporurile din anexa 1 si anexa 3, desi se afla in grupe diferite, nu pot fi cumulate, cu exceptia celor prevazute in anexa 1 la pct. 1 lit. A si in anexa 3 la lit. A.

Ca urmare, intrucat sporurile acordate reclamantei sunt prevazute de anexa 3, acestea nu pot fi cumulate.

In drept se invoca art. 466 si urm. NCPC.

Apelantul C_ Judetean A_ a solicitat modificarea hotararii atacate in sensul respingerii actiunii, in principal, ca formulata impotriva unei persoane fara calitate procesuala pasiva, iar in subsidiar, ca nefondata.

Reclamanta intimata a depus intampinare prin care a solicitat respingerea apelurilor ca nefondate (fila 21).

Analizand legalitatea si temeinicia sentintei atacate, prin prisma criticilor formulate, Curtea retine urmatoarele:

Cu privire la apelul declarat de paratul C_ Judetean A_, se constata ca la termenul de judecata din 18.01.2017, apelantul a declarat ca renunta la judecarea apelului, avand in vedere ca prin sentinta civila nr. 3/2017 s-a admis exceptia lipsei calitatii procesuale pasive si s-a respins actiunea fata de acesta.

Ca urmare, Curtea va lua act de renuntarea la judecata apelului declarat de paratul C_ Judetean A_.

Referitor la apelul declarat de paratul S__ Judetean de urgenta A_ I__, se retin urmatoarele:

Prin decizia atacata, apelantul parat a decis incetarea Platii sporului de 5% (spor de spital Judetean), motivat de faptul ca acest spor, prevazut in anexa 3 lit. D pct. 2, nu poate fi cumulat cu sporul de 25%, prevazut in anexa 3 lit. A pct. 2 din OMS nr. 547/2010.

Potrivit art. 4 alin. 1 din Regulamentul aprobat prin OMS nr. 547/2010, in situatia in care unele categorii de personal, datorita specificului activitatii, isi desfasoara activitatea in locuri de munca care se regasesc in una sau mai multe grupe, vor beneficia de un singur spor aferent fiecarei grupe, si anume de cel mai mare. Acest text legal stabileste regula ca sporurile care fac parte din aceeasi grupa nu pot fi cumulate, ceea ce inseamna ca personalul vizat poate cumula sporurile din grupe diferite.

Dispozitiile alineatului 2 din art. 4 statueaza ca sporurile prevazute in anexele nr. 1 si 3 nu pot fi acordate cumulat aceleiasi persoane, cu exceptia sporurilor prevazute in anexa nr. 1 la pct. I lit. A si in anexa nr. 3 la lit. A. Din aceste prevederi rezulta ca, spre deosebire de alin. 1 care vizeaza cumulul sporurilor aferente grupelor, legiuitorul a stabilit reguli privind cumulul de sporuri raportat la anexele din Regulament.

Din interpretarea art. 4 alin. 2, rezulta ca este permis cumulul sporurilor prevazute in anexele la Regulament, cu exceptia celor prevazute de anexele 1 si 3, care nu pot fi cumulate. De la aceasta exceptie este reglementata o alta exceptie, in sensul ca, daca sporurile sunt prevazute in anexa nr. 1 la pct. I lit. A si in anexa nr. 3 la lit. A, este permis cumulul lor, ceea ce inseamna ca aceste doua sporuri por fi cumulate cu oricare din celelalte sporuri din anexele 1 si 3.

Ca urmare, Curtea nu poate primi criticile apelantului S__ Judetean de urgenta A_ I__ cu privire la interpretarea art. 4 alin. 2 din OMS nr. 547/2010, prima instanta facand o aplicare si interpretare corecta a acestor dispozitii.

(continuarea deciziei civile nr. 42/2017 pronuntata in dosar nr. x)

Pe cale de consecinta, constatand nefondat apelul paratului S__ Judetean de urgenta A_ I__, in temeiul art. 480 NCPC, Curtea urmeaza sa il respinga.

In baza art. 453 NCPC, apelantul S__ Judetean de urgenta A_ I__ va fi obligat sa plateasca intimatei reclamante suma de 100 lei, cheltuieli de judecata in apel.

Pentru aceste motive,
In numele legii
D E C I D E

Respinge apelul declarat de paratul S__ Judetean de urgenta A_ I__ impotriva sentintei civile nr. 1245/2016, pronuntata de Tribunalul A_.

Ia act de renuntarea Consiliului Judetean A_ la judecarea apelului declarat impotriva aceleiasi sentinte.

Obliga apelantul S__ Judetean de urgenta A_ sa plateasca reclamantei D__ S_ suma de 100 lei, cheltuieli de judecata in apel.

Definitiva.
Pronuntata de: Curtea de Apel Alba Iulia Sectia I civila, Decizia nr. 42/2017, in sedinta publica din data de 18 Ianuarie 2017.


Citeşte mai multe despre:    Spor spital    Cumul sporuri asistent medical    Ordin Ministerul Sanatatii 547/2010    Regulament sporuri 5% 25%
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe