Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Conditia interesului pentru promovarea unei actiuni in eliberarea de catre angajator a adeverintei privind recunoasterea grupei de munca

Conditia interesului pentru promovarea unei actiuni in eliberarea de catre angajator a adeverintei privind recunoasterea grupei de munca

  Publicat: 13 Jan 2019       1543 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Persoana care are pentru pastrare si conservare bunuri mobile,
Posibilitatea de a pretinde o anumita conduita, in considerarea realizarii unui drept subiectiv viitor si previzibil, prefigurat.
Prin sentinta civila nr. 153/2016, pronuntata de Tribunalul A_ s-a admis exceptia lipsei de interes, invocata din oficiu de instanta si s-a respins cererea formulata de reclamantul C__ G_, in contradictoriu cu parata __ in calitate de custode de arhiva al _, ca fiind lipsita de interes .

Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Dovada scrisa prin care
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Dovada scrisa prin care
Dovada scrisa prin care
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Dovada scrisa prin care
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ordonanta de Guvern nr.124/2000 pentru “completarea cadrului juridic privind dreptul de autor si drepturile conexe, prin adoptarea de masuri pentru combaterea pirateriei in domeniile audio si video, precum si a programelor pentru calculator”, instituie pentru persoanele care produc, distribuie, comercializeaza sau inchiriaza programe pentru calculator pe teritoriul Romaniei, obligatia sa comunice Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, urmatoarele:
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Dovada scrisa prin care
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Dovada scrisa prin care
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Posibilitatea de a pretinde o anumita conduita, in considerarea realizarii unui drept subiectiv viitor si previzibil, prefigurat.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
(Acting in concert) Atunci cand doi sau mai multi investitori actioneaza in baza unei intelegeri cu scopul atingerii unui obiectiv comun - de exemplu, obtinerea unei pozitii de control sau majoritare intr-o companie detinuta public prin cumpararea actiunilor companiei respective de pe piata secundara.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Dovada scrisa prin care
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.

Pentru a pronunta aceasta solutie, prima instanta a retinut urmatoarele:

Potrivit art. 32 alin. 1 NCPC ``orice cerere poate fi formulata si sustinuta numai daca autorul acesteia: a) are capacitate procesuala, in conditiile legii; b) are calitate procesuala; c) formuleaza o pretentie; d)justifica un interes``.

Intrucat Codul de procedura civila nu defineste interesul, in doctrina, s-a aratat ca prin interes se intelege folosul practic imediat pe care-l are o parte pentru a justifica punerea in miscare a procedurii judiciare.

Prin cererea de chemare in judecata reclamantul a solicitat sa se constate ca pe perioadele 13.09.x80 si 06.07.x97 a prestat activitate in cadrul societatii parate in loc de munca ce se incadreaza in grupa I de munca, in procent de 100 %.

Prin adeverinta nr. 802/02.10.2015 depusa la fila 4 dosar, parata atesta faptul ca reclamantul, avand meseria de muncitor necalificat si lacatus in Sectia Turnatorie a fost incadrat in grupa a I-a de munca, in procent de 100%, conform nominalizarii efectuate prin pontaje lunare ale unitatii, cat si conform inscrisurilor din contractul colectiv de munca; temeiul juridic al incadrarii in grupa a I-a il reprezinta art. 3 din Ordinul nr.50/1990 anexa 1, poz.21 si 25 coroborate cu Scrisoarea MMPS nr.6900/1990.

Avand in vedere adeverinta nr. 802/02.10.2015 emisa de societatea parata, depusa la dosar chiar de catre reclamant, adeverinta ce s-a intocmit conform anexei 14 la normele MMPS pe baza actelor existente in arhiva societatii, se constata ca reclamantul nu justifica un interes in promovarea actiunii, atata timp cat se gaseste in posesia sa adeverinta emisa de angajator care atesta intocmai ceea ce a solicitat prin actiunea formulata, angajatorul asumandu-si raspunderea, prin eliberarea adeverintei, pentru cele mentionate in cuprinsul acesteia.

In justificarea interesului sau in promovarea actiunii, reclamantul a invocat prin cererea de chemare in judecata faptul ca, Casa Judeteana de Pensii A_, refuza valorificarea adeverintei, or in prezenta cauza, instanta nu a fost investita cu o actiune privitoare la recunoasterea drepturilor la pensie in contradictoriu cu Casa Judeteana de Pensii A_, iar angajatorul nu poate fi obligat de catre instanta la recunoasterea grupei a-I-a de munca si la eliberarea unei adeverinte, intrucat acesta si-a indeplinit deja aceste obligatii .

Impotriva acestei sentinte a formulat apel reclamantul, solicitand schimbarea hotararii, in sensul admiterii actiunii.

In expunerea motivelor de apel sustine ca justifica un interes in a solicita constatarea desfasurarii in grupa I de munca si obligarea la eliberarea unei adeverinte in acest sens, in conditiile in care adeverinta depusa la dosar nu cuprinde actul intern de nominalizare a persoanei in grupa de munca .

Curtea analizand legalitatea si temeinicia sentintei apelate retine urmatoarele:

Apelul este nefondat.

Reclamanta a demarat o actiune in constatarea unei situatii juridice, depunand un singur inscris probator, adeverinta nr. 802/2015, pe baza careia nu se pot face alte constatari decat cele inscrise in cuprinsul acesteia, astfel incat, pronuntarea unei hotarari in sensul solicitat de reclamant este superflua. In aceste conditii, in mod corect prima instanta a retinut ca actiunea reclamantului este lipsita de interes . Aprecierea acestuia in sensul ca o hotarare judecatoreasca are o valoare probatorie superioara unei adeverinte, chiar daca constata aceeasi situatie juridica nu este suficienta pentru a justifica interesul ca o conditie a dreptului la actiune .

Potrivit dispozitiilor art. 158 din Legea nr. 263/2010 dovada vechimii in munca in grupa I si/sau a II-a de munca realizata anterior datei de 1 aprilie 2001 se face cu carnetul de munca intocmit cu respectarea prevederilor Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de munca .

In situatia in care perioadele de vechime in munca realizate in grupa I si/sau a II-a de munca nu sunt inregistrate in carnetul de munca sau inregistrarea acestor perioade este efectuata incorect ori incomplet, dovada acestora se poate face cu adeverinte eliberate de catre angajatori sau detinatorii legali de arhive, emise conform legii, pe baza documentelor verificabile intocmite anterior datei de 1 aprilie 2001.

Prin documente verificabile se intelege: actul administrativ de nominalizare a persoanelor incadrate in grupe superioare de munca sau, in lipsa acestuia, actul administrativ privind incadrarea locurilor de munca/activitatilor/categoriilor profesionale in grupe superioare de munca; contractul individual de munca; contractul colectiv de munca; decizii interne; act administrativ de modificare a locului de munca sau a sarcinilor de serviciu; extras din statele de plata din care sa rezulte Sectia/atelierul/locul de munca, precum si orice alte documente justificative.

In cuprinsul adeverintei 802/2015 se mentioneaza ca atestarea desfasurarii activitatii in grupa I de munca are la baza pontajele lunare ale unitatii si dispozitiile contractului colectiv de munca, ce constituie acte justificate in sensul art. 158 din Legea nr. 263/2010, iar adeverinta satisface cerintele de forma impuse de Anexa 14 la lege, contrar sustinerilor apelantului.

Pentru considerentele expuse, in temeiul art. 480 Cod procedura civila, Curtea va respinge ca nefondat apelul.

Pentru aceste motive:
In numele legii
D E C I D E

Respinge ca nefondat apelul declarat de reclamantul C__ G_ impotriva sentintei civile nr. 1537/2016, pronuntata de Tribunalul A_.

Definitiva.
Pronuntata de: Curtea de Apel Alba Iulia Sectia I civila, Decizia civila nr. 24/2017, in sedinta publica din 17 Ianuarie 2017


Citeşte mai multe despre:    Dovada grupe munca anterior 1 aprilie 2001    Interes grupa munca pensie
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe