Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Nici o prevedere legala nu interzice utilizarea procedurii Ordonantei presedintiale intr-un conflict individual de munca

Nici o prevedere legala nu interzice utilizarea procedurii Ordonantei presedintiale intr-un conflict individual de munca

  Publicat: 20 Jan 2019       846 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Gorj - Sectia Conflicte de Munca si Asigurari Sociale sub nr.x, disjunsa din dosarul nr.x, reclamantul L__ C_ a chemat in judecata parata Societatea Directia P_ M__ S.A. solicitand ca prin sentinta ce se va pronunta, pe cale de Ordonanta pretedintiala, sa se oblige parata la suspendarea retinerilor din salariu incepand cu luna in care se solutioneaza cererea, pana la solutionarea definitiva a litigiului.

A fost promulgat la 11.09.1865
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Act adoptat de organele de stat,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
A fost promulgat la 11.09.1865
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
CODUL MUNCII
A fost promulgat la 11.09.1865
In cazul in care legislatia unei anumite ramuri de drept nu acopera toate situatiile posibile din practica, acestora din urma li se aplica legislatia dreptului comun.
A fost promulgat la 11.09.1865
Act procedural prin care organul de urmarire penala, instanta de judecata, in procese penale sau civile, ori alt organ de jurisdictie dispune ca o persoana sa se prezinte in fata sa la o data determinata, in legatura cu un proces.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
A fost promulgat la 11.09.1865
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
A fost promulgat la 11.09.1865
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
A fost promulgat la 11.09.1865
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Act adoptat de organele de stat,
Obligatie, pe care si-o asuma in scris o persoana incadrata, de a acoperi pagubele materiale cauzate unitatii
A fost promulgat la 11.09.1865
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
In cazul in care legislatia unei anumite ramuri de drept nu acopera toate situatiile posibile din practica, acestora din urma li se aplica legislatia dreptului comun.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Paguba materiala sau prejudiciul material suferit de o persoana sau adus unei persoane ca urmare a savarsirii unei fapte ilicite.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.

Motivandu-si cererea, reclamantul a aratat ca, in conformitate cu prevederile art.169 alin. (1) si (2) din Codul muncii, si art.155 alin.(1) si (2) din Contractul Colectiv de Munca, retinerile din salariu se fac doar in temeiul unor hotarari judecatoresti definitive.

Parata efectueaza insa retineri din salariu fara a exista o hotarare judecatoreasca, ci in baza unui angajament de plata, care cuprinde si penalitati si dobanzi penalizatoare, acordul fiind ilegal.

La randul sau, parata Societatea Directia P_ M__ S.A. a formulat intampinare, prin care a invocat exceptia inadmisibilitatii cererii de Ordonanta pretedintiala, iar pe fondul cauzei a solicitat respingerea cererii ca neintemeiata.

In motivare a aratat ca reclamantul si-a intemeiat cererea pe dispozitiile art.996 si urmatoarele din Codul de procedura civila, prin care este reglementata procedura Ordonantei presedintiale, procedura ce permite instantei sa ordone masuri vremelnice in cazuri grabnice pentru pastrarea unui drept ce s-ar pagubi prin intarziere, pentru prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar mai putea repara, precum si pentru inlaturarea piedicilor ce s-ar putea ivi cu prilejul unei executari.

Dispozitiile art. 996 si urmatoarele din Codul de procedura civila nu-si gasesc aplicabilitatea in speta de fata, aici fiind vorba despre un conflict individual de munca, care se supune legislatiei specifice si anume - Legea 53/2003 republicata - Codul muncii si Legea 62/2011 republicata - Legea dialogului social, fapt ce obliga la urmarea procedurii reglementate de aceste acte normative, si nu a celei de drept comun prevazuta de Codul de procedura civila, asa cum a procedat reclamantul.

Legea nr.53/2003, republicata, in art.271, stabileste clar faptul ca: cererile referitoare la solutionarea conflictelor de munca se judeca in regim de urgenta, termenele de judecata nu pot fi mai mari de 15 zile, iar procedura de citare a partilor se considera legal indeplinita daca se realizeaza cu cel putin 24 de ore inainte de termenul de judecata .

De asemenea, art.212 (1) din Legea nr.62/2011, republicata, prevede faptul ca cererile referitoare la solutionarea conflictelor individuale de munca vor fi judecate cu celeritate.

Procedura de solutionare a conflictelor de munca este reglementata astfel de legile specifice, care stabilesc in mod clar si fara echivoc faptul ca cererile privind conflictele de munca, se solutioneaza in regim de urgenta.

Prin instituirea unui regim special de urgenta in solutionarea conflictelor dintre salariat si angajator, legiuitorul a avut in vedere tocmai caracterul special al drepturilor deduse judecatii si neprejudicierea niciuneia dintre parti.

In aceasta situatie, in opinia paratei, institutia Ordonantei presedintiale nu-si gaseste aplicabilitatea in cazul conflictelor de munca, situatia urgentei si neprejudicierii prin intarziere fiind reglementata de legea speciala, caz in care dreptul comun nu se aplica.

In drept, si-a intemeiat intampinarea pe dispozitiile art.205 si urmatoarele din Codul de procedura civila, Legea nr.53/2003, republicata - Codul muncii, Legea nr.62/2011 republicata Legea dialogului social.

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta constata urmatoarele:

Avand in vedere ca parata a invocat exceptia inadmisibilitatii cererii de Ordonanta pretedintiala, va fi analizata aceasta exceptie cu precadere, potrivit art.248 alin.(1) C.pr.civ..

In motivarea exceptiei, parata a sustinut ca procedura Ordonantei presedintiale nu poate fi aplicata intr-un conflict individual de munca, art.271 din Codul muncii si art.212 alin. (1) din Legea nr. 62/2011 reprezentand norme de drept special, ce deroga de la dreptul general, respectiv de la dispozitiile art.997 C.pr.civ..

Instanta constata ca nici o prevedere legala nu interzice utilizarea procedurii Ordonantei presedintiale intr-un conflict individual de munca .


Totodata, nu se poate sustine ca dispozitiile art. 271 din Codul muncii si art.212 alin. (1) din Legea nr. 62/2011, reprezinta norme de drept special, ce deroga de la dreptul general, respectiv de la dispozitiile art.997 C.pr.civ..

In conformitate cu art. 275 din Codul muncii, dispozitiile din acest cod se completeaza cu prevederile Codului de procedura civila, iar, potrivit art.997 alin. (4) C.pr.civ., Ordonanta va putea fi data chiar si atunci cand este in curs judecata asupra fondului.

In consecinta, tribunalul va respinge exceptia inadmisibilitatii cererii de Ordonanta pretedintiala, invocata de parata.

In ceea ce priveste conditiile ce trebuie indeplinite pentru exercitarea procedurii Ordonantei presedintiale, in art.997 alin. (1) C.pr.civ., se prevede ca, instanta de judecata, stabilind ca in favoarea reclamantei exista aparenta de drept, va putea sa ordone masuri provizorii in cazuri grabnice, pentru pastrarea unui drept care s-ar pagubi prin intarziere, pentru prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara, precum si pentru inlaturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executari.

Prin cererea de chemare in judecata, pe cale de Ordonanta pretedintiala, s-a chemat in judecata parata Societatea Directia P_ M__ S.A, pentru a se dispune suspendarea retinerilor din salariu incepand cu luna in care se solutioneaza cererea si pana la solutionarea definitiva a litigiului, sustinandu-se ca parata efectueaza retineri din salariu fara a exista o hotarare judecatoreasca, in baza unui angajament de plata care cuprinde si penalitati si dobanzi penalizatoare, retineri ce sunt contrare prevederilor art.169 alin.(1) si (2) din Codul muncii si art. 155 alin.(1) si (2) din Contractul Colectiv de Munca .

Parata a recunoscut ca efectueaza retineri din salariul reclamantei, in baza angajamentului de plata nr.7737/07.08.2015, depunand la dosar situatia sumelor retinute din salariu (filele 11-12).

In procedura de drept comun reclamantul a solicitat anularea acordului de plata incheiat in luna august 2015, dupa cum rezulta din cererea de chemare in judecata ce face obiectul dosarului nr.x.

Tribunalul apreciaza ca nu sunt indeplinite conditiile prevazute de art.997 alin.(1) C.pr.civ..


Reclamantul solicita luarea unei masuri vremelnice, constand in suspendarea retinerilor din salariu pana la solutionarea dosarului nr.x, insa nu este indeplinita conditia urgentei masurii, reclamantul nefiind in situatia de a suferi o paguba iminenta, care nu s-ar putea repara.

In ce priveste sustinerile reclamanta, referitoare la incalcarea dispozitiilor art.155 alin.(1) si alin.(2) din Contractul Colectiv de Munca, cu referire la modalitatea in care angajatorul a procedat la retinerile din salariu, a sumelor pentru care aceasta a semnat angajamentul de plata, se retine ca acestea constituie aspecte de fond, asupra carora instanta nu se poate pronunta pe aceasta cale, dat fiind specificul Ordonantei presedintiale in cadrul careia se realizeaza doar o examinare a conditiilor ce trebuie indeplinite pentru exercitarea procedurii Ordonantei presedintiale prevazute art.997 alin. (1) C.pr.civ..

In cazul in care instanta investita cu solutionarea fondului va constata ca retinerile au fost facute fara a fi respectate dispozitiile legale, va putea dispune restituirea sumelor retinute din salariu .

In consecinta, tribunalul va respinge cererea de Ordonanta pretedintiala, ca neintemeiata.

Opinia asistentilor judiciari este conforma cu prezenta hotarare .

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE

Respinge exceptia inadmisibilitatii cererii, ridicata de catre parata.

Respinge cererea de Ordonanta pretedintiala formulata de reclamantul L__ C_, C.N.P. x, cu domiciliul in M__, _, __, etaj 2, apartament 10, jude? Gorj, in contradictoriu cu parata Societatea Directia P_ M__ S.A, cu sediul in M__, __.31, Judetul Gorj, ca neintemeiata.

Cu apel in termen de 5 zile de la pronuntare, ce se va depune la Tribunalul Gorj.
Pronuntata de: Tribunalul Gorj Sectia C.M.A.S., Sentinta civila nr. 22/2017, in sedinta publica din 12 ianuarie 2017


Citeşte mai multe despre:    Suspedare retineri salariu    Ordonanta presedintiala dreptul muncii    Admisibilitate ordonanta presedintiala conflict de munca
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe