Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Actiunea este inadmisibila intrucat stabilirea si calcularea salariului constituie atributul angajatorului, iar decizia de incadrare salariala nu a fost contestata in cauza

Actiunea este inadmisibila intrucat stabilirea si calcularea salariului constituie atributul angajatorului, iar decizia de incadrare salariala nu a fost contestata in cauza

  Publicat: 26 Jan 2019       529 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Data calendaristica a unui inscris sub semnatura privata, care nu poate fi contestata de terti.
P_ cererea inregistrata pe rolul Tribunalului B__ la data de 19 octombrie 2016, reclamantul M__ C_ a chemat in judecata pe paratul Spitalului M_ D_ solicitand ca prin hotarirea judecatoreasca sa se stabileasca valoarea salariului de baza pe care este indreptatit sa il primeasca lunar, conform legislatiei aplicabile.


Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei, prevazuta in cap. V, t. II, art. 51, C. pen., partea generala,
1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
1. Diferentiere a salariului tarifar lunar in functie de vechime si calitatea muncii intr-o anumita ramura de activitate. Pentru fiecare functie, retributia tarifara se stabileste pe un nivel de baza si 5-7 gradatii, prevazute in reglementarile legale. Gradatia, astfel, corespunde claselor de retribuire.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Indicator rezultat din analiza raportului unor aspecte diferite din activitatea unei societati, cum ar fi coeficientul de randament, coeficientul de rotatie, de solvabilitate, rentabilitate, lichiditate etc.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
1. Diferentiere a salariului tarifar lunar in functie de vechime si calitatea muncii intr-o anumita ramura de activitate. Pentru fiecare functie, retributia tarifara se stabileste pe un nivel de baza si 5-7 gradatii, prevazute in reglementarile legale. Gradatia, astfel, corespunde claselor de retribuire.
CODUL MUNCII
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei, prevazuta in cap. V, t. II, art. 51, C. pen., partea generala,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Este extinderea competentei unui organ judiciar prin posibilitatea acordata de lege, de a solutiona anumite cauze, care in mod obisnuit nu intra in competenta sa.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act adoptat de organele de stat,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.

In motivarea in fapt a actiunii reclamantul a aratat ca din luna iulie 2012 lucreaza Spitalului M_ D_ ca asistent medical cu studii superioare. La inceput a fost angajat pe postul de asistent medical debutant cu studii superioare. Conform Legii 284/2010 - privitoare la salarizarea unitara a personalului platit din fondurile publice - salariul de incadrare pentru postul de asistent medical debutant cu studii superioare era de 894 RON.


La stabilirea salariului s-a tinut cont de modificarile Legii 284/2010, de _ urmatoarelor acte normative: Ordinul 42/77 din data de 13 ianuarie 2011 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii Nr. 284/2010 privind salarizarea in anul 2010 a personalului platit din fondurile publice ; Legea 283 din 14.12.2011 privind aprobarea O.U.G. 80/2010 pentru completarea art: 11 din O.U.G. 37/2008; O.G. 19/2012; O.U.G. 35/2012.


Incepand cu 01.10.2012 a ocupat functia de asistent medical (cu studii superioare). Ca urmare, salariul de baza trebuia sa creasca in mod corespunzator. Astfel, prin raportare la numarul de clase suplimentare de salarizare precum si la procentul stabilit de art. 10, alin. 5 din Legea 284/2010, trebuia sa beneficieze de un salariu de baza dc 1479 RON.


Totodata, prin raportare la O.G. 20/2014 precum si la art. 41, alin. 1 din Legea 53/2003, incepand cu 01.01.2015, salariul de baza trebuia sa fie de 1688 Ron (?i nu de 1440 RON). Evident este faptul ca s-a produs o eroare de calcul de 248 RON cu privire la stabilirea salariului de baza de care trebuia sa beneficieze. Conform O.G. 31/2015 precum si Legii 53/2003, incepand cu 30.09.2015, salariul de baza ar fi trebuit sa fie de 2110 RON (?i nu de 1800 RON).


Erorile de calcul a salariului de baza au avut repercisiuni si asupra cuantumului sporurilor.


De exemplu: sporul de noapte de 25% din salariul de baza, pentru orele de munca lucrate in intervalul orar 22:00 - 06:00, a fost calculat in mod eronat la valoarea salariului de baza din 2009, pentru postul dc asistent medical.


In drept, reclamantul si-a intemeiat pretentiile pe disp. Legii 284/2010, 285/2010, Ordinului 42/77, OUG 80/2010, OUG 37/2008, OG. 19/2012, OUG 35/2012, OG 70/2014, LEGII 53/2003.


In dovedirea actiunii s-au depus inscrisuri .


Paratul S__ M_ D_, a depus intampinare solicitand respingerea actiunii ca fiind neantemeiata si nelegala.


S-a aratat ca incepand cu 13.06.2012, in urma promovarii unui concurs reclamantul a fost incadrat ca asistent medical debutant cu studii superioare, stabilindu-i-se un salar de incadrare de 894 lei conform Ordonantei nr. 17/2008 si nu conform Legii nr. 284/2010.


La stabilirea salariilor nu se au in vedere coeficientii de ierarhizare prevazuti de actele normative stipulate de reclamant, la baza stabilirii acestora stand Ordonanta nr. 17/2008, pana la aparitia Ordonantei de urgenta nr. 20/2016 Ordonanta dupa care se stabilesc in prezent drepturile salariate ale personalului incadrat in domeniul sanitar.


Asa cum a aratat si reclamantul, clasa de salarizare pentru functia de asistent medical debutant cu studii superioare, conform Legii 284/2010 Anexa III, lit.a) este 24, la care se adauga un numar de clase corespunzatoare vechimii in munca .


Astfel, reclamantul a beneficiat de clasa salarizare 29 ( 24 reprezentand numarul de clase pentru functia de asistent medical cu studii superioare debutant + 5 reprezentand numarul de clase corespunzatoare vechimii in munca, respectiv grada?ia 2, acesta avand o vechime totala in munca de 9 ani si 11 luni, deci grada?ia este 2 si nu 3 asa cum specifica acesta iar in conformitate cu art. 11 alin. 3 din L.284/2010, la o vechime cuprinsa intre 5 si 10 ani grada?ia este 2).


Salariul de incadrare ca asistent medical debutant cu studii superioare era de 894 lei, calculat conform Ordonantei nr. 17/2008 si conform Legii nr. 284/2010, art. 9 care stipuleaza ca, sistemul de salarizare reglementeaza remurerarea personalului din sectorul bugetar, in raport cu responsabilita?ii postului, munca depusa, cantitatea si calitatea acesteia, importanta sociala a muncii, conditiile concrete in care aceasta se desfasoara, rezultatele obtinute precum si cu principiile prevazute la art.6.


Mentioneaza ca atributiile unui asistent medical cu studii superioare, sunt similare cu cele ale unui asistent medical cu postliceala ( PL) nerevenindu-i nicio sarcina in plus fata de cel cu studii medii, diferenta fiind doar de salarizare.


Cat priveste mentiunea reclamantului ca ``valoarea salariului de baza pentru postul de asistent medical cu studii superioare a crescut in luna septembrie a anului 2012, ca urmare a modificarilor legislative intervenite``, face precizarea ca salariul reclamantului a crescut cu 5% , incepand cu 01 septembrie 2012, conform transei de vechime ( gradatie 3 , vechime totala intre 10 si 15 ani), fapt pentru care a beneficiat de un salar de 939 lei corespunzator clasei de salarizare 31gradatie 3.


Incepand cu data de 01.12.2012, conform OUG nr. 19/2012, salariile s-au majorat cu 7,4%, ajungandu-se astfel la un salar de incadrare de 1340 lei, modificare facuta prin Actul aditional nr.6070/ 29.11.2012.


De la data incadrarii si pana in prezent a ocupat aceeasi functie, respectiv de asistent medical cu studii superioare, diferenta constand in durata contractelor individuale de munca incheiate in urma promovarii concursurilor, respectiv a unui contract pe perioada determinata


(contractul nr. 2800/29.06.2012) si a unui contract pe perioada nedeterminata (contractul nr. 2840/07.11.2013), astfel ca sintagma `` urmare a ocuparii unei noi functii`` nu are suport legal.


Art.10 alin.5 din Legea n. 284/2010 la care face trimitere reclamantul si in baza caruia acesta considera ca ar trebui sa beneficieze de un salariu de baza de 1479 lei, se refera la coeficientul de ierarhizare aferent claselor de salarizare si functia detinuta, coeficient care, asa cum s-a aratat mai sus, nu se aplica in sistemul sanitar.


Astfel, conform art.10 alin. 5 : `` diferenta dintre doua clase de salarizare succesive este de 2,5% din salariul de baza, solda/salariul de functie, indemnizatia lunara de incadrare, utilizandu-se rotunjirea la a doua zecimala a coeficientilor de ierarhizare aferen?i claselor de salarizare``.


Eronata este si Sustinerea ca raportat la 0.G. nr. 70/2014 precum si la at.41, alin1 din Legea 53/2003, incepand cu 01.01.2015, salariul de baza trebuia sa fie de 1688 Ron (si nu de 1440 RON).


OG. 70/2014 prevede ca ``incepand 1 ianuarie 2015, pentru personalul din cadrul sistemului public sanitar, inclusiv unitati medico-sociale si al sistemului public de asistenta sociala, cuantumul brut al salariilor de baza, soldelor, functiei de baza/salariilor functiei de baza, astfel cum a fost acordat pentru luna decembrie 2014, se majoreaza cu 100 lei``, fapt respectat de parata prin Actul aditional nr. 8557/31.12.2014, ajungandu-se astfel ca salariul de baza al reclamantului sa fie de 1440 lei corespunzator clasei de salarizare 51 gradatie 3, si nu de 1688 lei cum se arata an actiune,act aditional pe care acesta l-a semnat fara nicio obiec?iune, astfel ca invocarea art. 41 alin. 1 din Legea 53/2003 nu are suport legal, deci nu poate fi vorba de nicio eroare de calcul a salariului.


Reclamantul invoca gresit O.G. nr. 31/2015 , fiind vorba in fapt de O.U.G nr. 35/2015 pentru modificarea si completarea OUG nr. 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015 si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 152/ 1998 privind infiintarea agentiei nationale pentru locuinte si care stipuleaza la art. 1 alin. 5 cu 5 ca: `` incepand cu data de 1 octombrie 2015, prin exceptie de la prevederile alin. (1), cuantumul brut al salariilor de baza/soldelor functiei de baza/salariilor functiei de baza/indemnizatiilor de incadrare de care beneficiaza personalul din sistemul public sanitar, precum si personalul din cadrul Institutului N__ de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca si al serviciilor teritoriale de expertiza medicala aflate in subordinea caselor teritoriale de pensii se majoreaza cu 25 % fata de nivelul acordat pentru luna septembrie 2015. ``


Parata s-a conformat dispozitiilor Ordonantei 35/2015, facand aceasta majorare, in cazul reclamantului prin Act aditional nr. 5381/ 30.09.2015, ajungandu-se astfel la salariul de baza de 1800 lei si nu 2110 lei cum arata reclamantul, acest act aditional producandu-si efectele incepand 01.10.2015.


Prin Adresa Ministerului Sanatatii nr. x/ 19.09.2016, referitoare la modul de aplicare a OUG nr. 20/ 2016 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene precum si unele masuri fiscal-bugetare, incepand cu luna august 2016 personalul din sistemul public de sanatate a fost salarizat la nivelul maxim al salariului de baza , reclamantul beneficiind implicit de prevederile acestei Ordonante ,incheindu-i-se astfel Actul aditional din data de 02.08.2016, ajungand astfel la salariul de baza de 2014 lei, clasa 51, grada?ia 3.


Prin Ministerului Sanatatii si OUG 20/2016 s-a prevazut salarizarea incepand cu 01.08.2016 in sistemul sanitar, respectiv ca salariul pentru calculul sporurilor (conform Ordonantei 17/2008) sa fie adus la nivel maxim.


Potrivit contractelor de munca si a actelor aditionale incheiate intre parti, reclamantul beneficiaza de spor de 15% pentru lucru in trei ture si nu de 25 % pentru orele de noapte, acesta neputand beneficia in acelasi timp de spor de tura si de spor de noapte.


Din oficiu, instanta a invocat exceptia inadmisibilitatii actiunii.


Aceasta exceptie va fi admisa intrucat pretentia dedusa judecatii este aceea de stabilire - in sensul de calculare - a salariului reclamantului.


Or, stabilirea si calcularea salariului constituie obligatia si atributul angajatorului.


In cazul in care angajatul nu este de acord cu salariul calculat de angajator, trebuie sa conteste decizia de incadrare salariala.


In acest sens, art. 30 din Legea 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice prevede:


``1) Solutionarea contestatiilor in legatura cu stabilirea salariilor de baza individuale, a sporurilor, a premiilor si a altor drepturi care se acorda potrivit prevederilor prezentei legi este de competenta ordonatorilor de credite.


(2) Contestatia poate fi depusa in termen de 15 zile lucratoare de la data luarii la cunostinta a actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale, la sediul ordonatorului de credite.


(3) Ordonatorii de credite vor solutiona contestatiile in termen de 10 zile lucratoare.


(4) Impotriva masurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (1) persoana nemul?umita se poate adresa instantei de contencios administrativ sau, dupa caz, instantei judecatoresti competente potrivit legii, in termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicarii solutionarii contestatiei in scris``.


Asadar, in privinta modului de calcul si de stabilire a salariilor prevazute de Legea 284/2010 (respectiv ale personalului platit din fonduri publice), leguitorul a prevazut o actiune in Justitie speciala si anume calea contestatiei la deciziile de reincadrare salariala - ce constituie acte administrative de stabilire a drepturilor salariale.


Iar aceasta actiune este de sine statatoare cuprinzand si o procedura prealabila, astfel cum a fost citata mai sus.


Asa fiind, instanta va admite exceptia inadmisibilitatii actiunii, respingand actiunea pe cale de consecinta.PENTRU ACESTE MOTIVE,


IN NUMELE LEGII


H O T A R A S T EAdmite exceptia inadmisibilitatii actiunii si, pe cale de consecinta, respinge ca inadmisibila actiunea formulata de reclamantul M__ C_ din D_, _, _, Judetul B__ in contradictoriu cu paratul S__ M_ D_, cu sediul in __, Judetul B__.


Prezenta hotarare poate fi atacata numai cu apel in termen de 10 de zile de la comunicare, cererea si motivele de apel urmand a fi depuse sub sanctiunea nulitatii la Tribunalul B__.

Pronuntata de: Tribunalul Botosani Sectia Civila, Sentinta civila nr. 113/2017, in sedinta din 26 ianuarie 2017


Citeşte mai multe despre:    Actiune stabilire salariu inadmisibila    Este obligatorie contestarea deciziei de stabilire a salariului
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe