Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Tribunalul admite exceptia prescriptiei dreptului material la actiune invocata din oficiu !

Tribunalul admite exceptia prescriptiei dreptului material la actiune invocata din oficiu !

  Publicat: 26 Jan 2019       1953 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Bunuri materiale, activitati sau actiuni, proiecte, pe care o banca accepta sa le crediteze
Functionar incadrat la instantele de judecata; judecatorie tribunal judetean, tribunal militar, avand atributii la pregatirea si desfasurarea activitatii de judecata.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act procedural prin care organul de urmarire penala, instanta de judecata, in procese penale sau civile, ori alt organ de jurisdictie dispune ca o persoana sa se prezinte in fata sa la o data determinata, in legatura cu un proces.
Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamantul I_ M__ si pe paratul I__ scolar Judetean O__, avand ca obiect drepturi banesti

La apelul nominal facut in sedinta publica se prezinta avocat M__ M__ pentru reclamant in baza imputernicirii avocatiale nr. x/2016 depusa la fila 5 dosar , lipsa fiind paratul .

Procedura legal indeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefier care invedereaza ca dosarul se afla la al doilea termen de judecata , procedura de citare este legal indeplinita .

Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Oficiu electoral - organism electoral constituit la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti, fara a avea atributia de a constata rezultatele alegerilor la acel nivel,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Persoana care face parte din conducerea unei institutii,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
A fost promulgat la 11.09.1865
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Dovada scrisa prin care
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala;
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
A fost promulgat la 11.09.1865
(Acting in concert) Atunci cand doi sau mai multi investitori actioneaza in baza unei intelegeri cu scopul atingerii unui obiectiv comun - de exemplu, obtinerea unei pozitii de control sau majoritare intr-o companie detinuta public prin cumpararea actiunilor companiei respective de pe piata secundara.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
A fost promulgat la 11.09.1865
Oficiu electoral - organism electoral constituit la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti, fara a avea atributia de a constata rezultatele alegerilor la acel nivel,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.

Instanta pune in discutia partilor exceptia prescriptiei dreptului material la actiune invocata din oficiu .


Avocat M__ M__ pentru reclamant cu privire la exceptie solicita respingerea avand in vedere ca Legea 85/2016, repune in termen personalul didactic din invatamantul de stat sa solicite drepturile salariale prevazute de OGnr. 15/2008 completata si modificata ulterior, vointa legiuitorului fiind aceea de a elimina situatia de inechitate creata prin aceea ca personalul didactic care , a formulat actiuni in Justitie sa beneficieze de aceste drepturi salariale iar , cei care din diferite motive nu au formulat actiuni sa nu poata beneficia d e aceleasi drepturi prevazute de actele normative respective .


Apreciaza ca textul art 2 din Legea 85/2016 Asa cum este redactat stabileste fara echivoc dreptul personalului din invatamantul de stat de a beneficia de drepturi salariale prevazute de normele legale invocate , prin insasi formularea sa,, personalului didactic din invatamantul de stat caruia pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi nu i s-au acordat diferentele salariale indiferent din ce motive si pe baza caror decizii ,pentru perioada octombrie 2008-13 mai 2011 rezultate din aplicarea prevederilor OG 15/2008 , aprobata cu modificari prin legea nr. 221/2008 , cu completarile si modificarile Legii 330/2009 , a legii 284/2010?i legii 285/2010i se platesc aceste drepturi esalonat pe o perioada de 5 ani .


Nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat , instanta potrivit dispozitiilor art. 244 alin . 3 din Noul Cod de Procedura Civila declara cercetarea procesului incheiata si cu acordul partilor in temeiul dispoz. art 392 din Ncpc constata deschise dezbaterile , acordand cuvantul pe fond .


Avocat M__ M__ pentru reclamant solicita admiterea actiunii Asa cum a fost formulata in sensul obligarii paratei sa calculeze si sa-i plateasca reclamantului intr-o singura transa toate drepturile salariale prevazute de Legea nr. 85/2016, aferente perioadei mai 2009-septembire 2010 inclusiv ., sa calculeze si sa vireze impozitul conform reglementarilor in vigoare privind veniturile realizate din veniturile realizate din venituri realizate in afara functiei de baza la data Platii , sa calculeze si sa vireze contribu?iile obligatorii datorate de catre angajati si angajatori conform cotelor legale in vigoare in perioada mai 2009-septembrie 2010 precum si obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata .InstantaPrin cererea inregistrata la data de 08.11.2016 pe rolul Tribunalului O__ sub nr.x, reclamantul I_ M__ a chemat in judecata pe parata I__ scolar Judetean O__ si a solicitat instantei ca prin hotararea ce se va pronunta sa dispuna obligarea acesteia la calculul si plata, intr-o singura tran?a, a drepturilor salariale prevazute de Legea nr.85/2016, aferente perioadei mai 2009-septembrie 2010, sa calculeze si sa vireze impozitul conform reglementarilor in vigoare privind veniturile realizate in afara functiei de baza la data Platii, sa calculeze si sa vireze contribu?iile obligatorii la bugetul asigurarilor de stat pe perioada respectiva, precum si plata cheltuielilor de judecata .


In motivarea cererii sale reclamantul a aratat ca in perioada 07.05.x10 a fost salariatul paratei indeplinind functia de inspector scolar general adjunct. Potrivit prevederilor O.G. nr.15/2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 221/2008, ale Legii nr.330/2009. Legii nr.284/2010 si Legii nr.285/2010, personalul din invatamant a beneficiat de cresteri salariale. Aceste cresteri salariale nu au fost acordate decat in urma unor actiuni in instanta, insa o parte din personalul didactic nu a formulat astfel de actiuni, situatie ce a generat o discriminare in randul aceleiasi categorii de salariati.


A aratat reclamantul ca prin Legea nr. 85/2016 legiuitorul a repus in drepturi si personalul didactic din invatamantul de stat care nu a formulat actiuni in instanta. Astfel, a aratat reclamantul ca potrivit art. 1 din Legea nr. 85/2016 `` diferentele de drepturi salariale pentru personalul didactic de stat, pentru perioada octombrie 2008-13 mai 2011 rezultate din aplicarea prevederilor OG 15/2008, aprobata cu modificari prin legea nr. 221/2008, cu completarile si modificarile Legii 330/2009, a legii 284/2010 si legii 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 platite din fondurile publice stabilite prin hotarari judecatoresti definitive pana la _ prezentei legi, se platesc din sumele defalcate din TVA``.


Mai arata reclamantul ca potrivit art. 2 din aceeasi lege se retine, fara echivoc dreptul personalului din invatamantul de stat de a beneficia de drepturi salariale prevazute de normele legale invocate, prin insasi formularea sa ,, personalului didactic, caruia indiferent de motive, pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi nu i s-au acordat diferentele salariale pentru perioada octombrie 2008-13 mai 2011, rezultate din prevederile O.G. nr. 15/2008, aprobata cu modificari prin legea nr. 221/2008, cu completarile si modificarile Legii 330/2009, a legii 284/2010 si legii 285/2010, i se platesc aceste drepturi esalonat pe o perioada de 5 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei legi``. Considera reclamantul ca se incadreaza in categoria de personal didactic la care face referire articolul mentionat.


Mai mult decat atat, reclamantul, fiind pensionat, potrivit legii nr.85/2016 si H.G. nr.614/2016 beneficiaza de plata acestor diferente de drepturi salariale intr-o singura tran?a.


De asemenea reclamantul a aratat ca se impune, urmare a admiterii capatului de cerere principal si admiterea celorlalte capete de cerere, respectiv sa calculeze si sa vireze impozitul conform reglementarilor in vigoare privind veniturile realizate in afara functiei de baza la data Platii, sa calculeze si sa vireze contribu?iile obligatorii la bugetul asigurarilor de stat pe perioada mentionata.


Reclamantul si-a intemeiat actiunea pe dispozitiile Legii nr.85/2016, H.G.nr.614/2016, art.30, 33 si 192 din C. p. civ., art.269 codul muncii si art.210 din Legea nr.62/2011.


In Sustinerea cererii sale reclamantul a depus la dosar, in copie: C.I., adresa I.S.J. O__ nr.6291/20.10.2016, decizia sa de pensionare, adeverinta nr.8621/20.09.2012, decizia nr.107/2/22.02.2010, privind salariu de baza, Ordinul de numire in functie din 12.05.2009, contractul individual de munca, carnet de munca, raport de expertiza contabila extrajudiciara.


Parata, legal citata nu a depus intampinare si nici acte in aparare.


La termenul din 21.02.2017, instanta din oficiu a pus in discutie exceptia prescriptiei dreptului material la actiune pentru perioada mai 2009-septembrie 2010.


Instanta, in baza art. 248 c.p.civ. analizeaza cu prioritate exceptia invocata.


Cu privire la exceptia prescriptiei dreptului material la actiune, constata ca este intemeiata avand in vedere urmatoarele considerente:


Potrivit dispozitiilor art.268 alin.1 lit.c) Codul muncii, cererile avand ca obiect plata unor drepturi salariale neacordate sau a unor despagubiri pentru salariati se prescriu in termenul de prescriptie de 3 ani de la data nasterii dreptului la actiune .


In speta s-a solicitat, in principal, plata diferentelor de drepturi salariale pentru perioada mai 2009-septembrie 2010, actiunea fiind introdusa la data de 08.11.2016, se observa ca termenul de prescriptie de 3 ani a fost cu mult depasit.


Asa fiind, instanta va admite exceptia prescriptiei dreptului material la actiune, invocata din oficiu, potrivit dispozitiilor art. 268 alin.1 lit. c) Codul Muncii, pentru perioada mai 2009-septembrie 2010 si va respinge actiunea ca fiind prescrisa.


Opinia asistentilor judiciari este conforma cu hotararea si considerentele prezente.PENTRU ACESTE MOTIVE,


IN NUMELE LEGII


HOTARASTE
Admite exceptia prescriptiei dreptului material la actiune, invocata din oficiu .


Respinge actiunea formulata de reclamant I_ M__ domiciliat in Slatina, _, Judetul O__ ,CNP x in contradictoriu cu I__ scolar Judetean O__ cu sediul in Slatina, __. 88, Judetul O__, ca fiind prescrisa.


Cu apel in termen de 10 zile de la comunicare, care se va depune la Tribunalul O__.

Pronuntata de: Tribunalul Olt Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 112/2017, in sedinta publica din 21 februarie 2017


Citeşte mai multe despre:    Prescriptie din oficiu    Incalcare art 2512 noul cod civil
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe