Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Sporurile cuvenite personalului medical se calculeaza la salariul de baza, ci nu la salariul de incadrare

Sporurile cuvenite personalului medical se calculeaza la salariul de baza, ci nu la salariul de incadrare

  Publicat: 09 Feb 2019       3659 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Prevazut in cap. II, t. I, C.proc. pen.,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Contracte incheiate la bursa bazate pe activele suport (subiacente), precum cele referitoare la valori mobiliare, valute selective, marfuri negociabile la bursa etc.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Prin actiunea civila inregistrata pe rolul Tribunalul C__-S_, cu nr. x/21.03.2016, Asa cum aceasta a fost precizata la data de 09.09.2016 (fila 205 dos.) si completata la termenul de judecata din data de 17.01.2017 (fila 332 dos.), reclamantele R_ R_-C__ si N__ M__-D_ au chemat in judecata pe paratul S__ Judetean de urgenta Resita solicitand instantei ca, prin hotararea pe care se va pronunta, sa se dispuna obligarea paratului la plata drepturilor salariale neachitate reprezentand diferente de sporuri determinate procentual in raport cu cuantumul salariului de baza, respectiv spor de sectie, spor de incordare psihica, spor de ture si spor de ore sambata-duminica, pentru cei 3 ani anterior datei la care prezenta cerere a fost formulata, precum si in continuare, lunar, pana la incetarea raporturilor de munca; obligarea paratului la plata unui echivalent banesc in cuantum de 1.060 lei pe an, reprezentand contravaloarea echipamentelor de protectie aferente muncii prestate, cuvenite si neacordate pentru cei 3 ani anterior datei la care prezenta cerere a fost formulata; obligarea paratului la restituirea sumelor reprezentand 1% retinute lunar din salarii, cu titlul de contributie pentru apartenenta la Sindicat, calculate pentru cei 3 ani anterior datei la care prezenta cerere a fost formulata; obligarea paratului la recalcularea si acordarea diferentelor de drepturi salariale derivate din majorarile salariale preferentiale, prin uniformizare salariala, cu inlaturarea factorului discriminatoriu in raport cu salariati similari, pentru cei 3 ani anterior datei la care prezenta cerere a fost formulata; obligarea paratului la plata dobanzilor aferente respectivelor sume cuvenite si neachitate; cu cheltuieli de judecata .

Contract incheiat intre un salariat si o unitate economica sau institutie prin care cel dintai se obliga sa presteze in favoarea celui din urma o anumita munca, in schimbul unui salariu.
Contract incheiat intre un salariat si o unitate economica sau institutie prin care cel dintai se obliga sa presteze in favoarea celui din urma o anumita munca, in schimbul unui salariu.
Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale Ón interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
(Basis) Pretul de cumparare a unui anumit activ, ajustat pentru anumite evenimente cum ar fi acordarea dividendelor in actiuni.
(Basis) Pretul de cumparare a unui anumit activ, ajustat pentru anumite evenimente cum ar fi acordarea dividendelor in actiuni.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Ca adaosuri la salariul de baza sunt considerate:
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Cuprinde masurile luate pentru exercitarea dreptului persoanelor cu handicap la un regim special de prevenire, de tratament, de readaptare, de invatamant, de instruire si de integrare sociala a acestei categorii de persoane.
1. Alaturare, consimtire, exprimare scrisa aderarii la ceva.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Organizatie a lucratorilor a carui scop este protejarea drepturilor acestora.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Organ suprem de control financiar si de jurisdictie financiara,care functioneaza pe lenga Parlamentul Romaniei.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala;
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Cheltuielile care intervin in derularea proiectelor finantate din instrumentele structurale, implementate de organisme, autoritati, institutii sau societati comerciale din sectorul public,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale Ón interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
(Basis) Pretul de cumparare a unui anumit activ, ajustat pentru anumite evenimente cum ar fi acordarea dividendelor in actiuni.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organizatie a lucratorilor a carui scop este protejarea drepturilor acestora.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ca adaosuri la salariul de baza sunt considerate:
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Contracte incheiate la bursa bazate pe activele suport (subiacente), precum cele referitoare la valori mobiliare, valute selective, marfuri negociabile la bursa etc.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organizatie a lucratorilor a carui scop este protejarea drepturilor acestora.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Persoana care a dobandit aceasta calitate potrivit legii si care are competenta profesionala de a verifica si de a aprecia modul de organizare si de conducere a activitatii economico-financiare si de contabilitate,
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Organizatie a lucratorilor a carui scop este protejarea drepturilor acestora.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.

In motivarea actiunii, reclamantele au aratat ca desfasoara activitate in cadrul paratului, in functiile de ,,asistente medicale principale,, la Sectia ATI - Anestezie, in baza contractelor individuale de munca incheiate pe perioada nedeterminata, respectiv contract de munca nr. 2905/03.05.1996 si contract de munca nr. 2268/30.08.1990. Reclamantele au aratat ca, pentru activitatea desfasurata, Legea nr. 284/2010, privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, aplicabila si angajatilor spitalului, conform art. 95 alin. 2 din Contractul Colectiv de Munca, prevede obligativitatea acordarii unor sporuri aplicate la salariul de baza al angajatilor, fiind invocate dispozitiile din Capitolul II - Reglementari specifice personalului din sanatate, care prevad, in art. 1, ca, in unitatile sanitare, de asistenta sociala si de asistenta medico-sociala, unde activitatea se desfasoara fara intrerupere, in trei ture, personalul care lucreaza lunar in toate cele trei ture, precum si personalul care lucreaza in doua ture, in sistem de 12 cu 24, poate primi, in locul sporului pentru munca prestata in timpul noptii, prevazut la art. 16, un spor de 15%, din salariul de baza pentru orele lucrate in cele 3, respectiv doua ture. Totodata, s-a aratat ca, potrivit Anexei II, pct. B, cifra 4 din Ordinul Ministrului nr. 547/2010, pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea sporurilor la salariile de baza, in conformitate cu prevederile notei din anexa nr. II/2 la Legea-cadru nr. 330/2009, personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din sectii si compartimente cu paturi de ATI si de terapie intensiva, beneficiaza de un spor mediu de 75% din salariul de baza . si ca, desi aceste sporuri sunt evidentiate ca fiind platite pe statele de plata si in flutura?ii lunari, sporurile nu au fost calculate corect, in raport cu salariul de baza . Reclamantele au sustinut ca acest aspect este nelegal, de vreme ce Legea nr. 284/2010 prevede, expres, faptul ca sporurile se acorda in raport cu salariul de baza, iar Codul Muncii prevede la art. 160 ca, salariul cuprinde salariul de baza, indemnizatiile, sporurile, precum si alte adaosuri . Reclamantele au mai sustinut ca, in conformitate cu dispozitiile art. 84 alin. 2 si 3, raportate la Anexa 7 a Contractului Colectiv de Munca, angajatorul era obligat sa asigure echipamente de protectie angajatilor sai, si ca nu s-au primit aceste echipamente, fiind nevoite sa le procure pe cheltuiala proprie. Mai arata reclamantele ca, in cadrul perioadei contractuale, angajatorul a retinut o cota de 1%, din salariul brut, reprezentand cotiza?ia datorata pentru apartenenta la sindicatul ,,Sanitas,, aspect este evidentiat in statele de plata si in flutura?ii de salarii, aceasta retinere fiind operata, insa, in lipsa oricarui acord al lor, fiind contrara dispozitiilor art. 156 codul Muncii, potrivit carora nicio retinere din salariu nu poate fi operata, in afara cazurilor si conditiilor prevazute de lege. Reclamantele mai invedereaza instantei faptul ca, in mod discriminator, angajatorul a marit ``salariul de incadrare`` doar unor colege angajate pe aceleasi posturi de asistente medicale principale la Sectia ATI, avand aceleasi atributii cu subsemnatele, dar cu o vechime in munca inferioara si ca procedand astfel, angajatorul a incalcat prevederile art. 159 alin. 3 codul muncii, prevederile art. 30 alin. 1 lit. d si art. 95 alin. 2 din Contractul Colectiv de Munca, precum si principiul de drept ``la munca egala, salariu egal``.


In drept, reclamanta a invocat dispozitiile mentionate mai sus.


Fata de actiunea formulata de reclamante, paratul a formulat ``Intampinare``, prin care s-a solicitat respingerea actiunii, ca neintemeiata, aratandu-se, in acest sens, ca reclamantele au beneficiat de salariile si sporurile calculate conform dispozitiilor Legii nr. 284/2010, privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, iar, incepand cu data de 01.10.2015, in baza prevederilor OUG nr. 35/2015, cuantumul sporurilor s-a majorat cu 25%. S-a sustinut ca reclamantele au fost angajate in cadrul Sec?iei ATI la Unitatea de Transfuzie Sanguina, desfasurand activitate cu program normal de lucru de 8 ore, fara a presta ore suplimentare. Reclamantele desfasoara activitate la Unitatea de Transfuzie Sanguina si nu in cadrul Sec?iei ATI la patul bolnavului. Paratul mentioneaza ca au fost acordate echipamente de protectie primite prin parteneriat cu organizatia ``Prietenii Romaniei din Olanda``, intrucat bugetul de venituri si cheltuieli al spitalului nu avea si nici in prezent nu are prevazute sume pentru achizi?ionarea echipamentelor de protectie . De asemenea, se mentioneaza ca sindicatul a comunicat paratului ca reclamantele si-au dat acordul la apartenenta la sindicat, in baza cererilor de adeziune intocmite la data la care s-au inscris in sindicat, iar sumele reprezentand 1% - contribu?ie pentru apartenenta la Sindicat au fost retinute pe statele de plata fiind virate in contul Sindicatului ,,Sanitas,,. Cu privire la uniformizarea salariilor, paratul mentioneaza ca exista diferente salariale intre angajatii spitalului datorita faptului ca s-a tinut cont de incadrarea fiecarui salariat in grila de salarizare, ca, existand numeroase solicitari de majorari salariale depuse de angajati, conducerea spitalului a considerat necesar efectuarea evaluarii performantelor profesionale ale angajatilor, incadrandu-se in procentul cheltuielilor de personal din bugetul spitalului, iar majorarile s-au efectuat etapizat, urmarindu-se o corelare a tuturor salariilor pana la sfarsitul anului. In drept, parata a invocat dispozitiile Legii nr. 284/2010, OUG nr. 35/2015 (filele 147-149 dos.).


Fata de intampinarea formulata de parat. Reclamantele au formulat ,,Raspuns la intampinare,, prin care au reiterat cele sustinute in actiunea introductiva (filele 161-164 dos.).


In cauza, s-au administrat probe cu inscrisuri, in copii certificate, respectiv: contract individual de munca, acte aditionale, dispozitii, fi?a postului si flutura?i salariu (filele 19-34 dos.), contract individual de munca, acte aditionale, dispozitii si fluturasi salariu (filele 43-53 dos.), Contract colectiv de munca (filele 55-122 dos.), proces verbal control (filele 127-130 dos.), adresa nr. 06/18.04.2016 (fila 151 dos.), stat de functii (filele 153-157 dos.), extras Decizie nr. 20/2016, emisa de Curtea de Conturi (filele 266-269 dos.), tabele, flutura?i salariu si tabel comparativ (filele 287-299 si 330-331 dos.), si s-a efectuat expertiza tehnica judiciara, fiind intocmit Raport de expertiza de catre expert O__ B_ (filele 317-329 dos.), material probator din analiza caruia instanta retine urmatoarele:


Reclamantele desfasoara activitate in cadrul paratului, pe posturi de ,,asistente medicale principale,, la Sectia Anestezie si Terapie Intensiva, in baza contractelor de munca pe perioada nedeterminata, nr. 2905/03.05.1996 si nr. 2268/30.08.1990, fiind salarizate, conform dispozitiilor art. 95 alin. 2 din Contractul Colectiv de Munca, in baza dispozitiilor Legii nr. 284/2010, privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice.


Potrivit activitatilor desfasurate de reclamante, se pot retine dispozitiile Anexei III - Familia ocupa?ionala de functii bugetare ``Sanatate``, Capitolul II - Reglementari specifice personalului din sanatate, respectiv dispozitiile art. 1 din Legea nr. 284/2010, potrivit carora in unitatile sanitare, de asistenta sociala si de asistenta medico-sociala, unde activitatea se desfasoara fara intrerupere, in trei ture, personalul care lucreaza lunar in acest mod, precum si personalul care lucreaza in doua ture in sistem de 12 cu 24, poate primi, in locul sporului pentru munca prestata in timpul noptii, prevazut de art. 16, un spor de 15% din salariul de baza pentru orele lucrate in cele 3, respectiv doua ture. De asemenea, pot fi retinute si dispozitiile art. 7 alin. 1 lit. b, potrivit carora, pentru activitatea desfasurata in conditii deosebit de periculoase, in diferite sec?ii, printre care si asistenta medicala acordata prin serviciile de ambulan?a si structurile de primire a urgentelor UPU - SMURD, UPU si CPU, sec?ii si compartimente de ATI si de terapie intensiva, precum si asistenta medicala asigurata de personalul incadrat in blocul operator, in punctele de transfuzii din spital, stabilite de Ministerul sanatatii, se poate aplica un spor de 45% - 85%, la salariul de baza, iar nivelul sporului se stabileste de conducerea fiecarei unitati sanitare cu personalitate juridica de comun acord cu sindicatele reprezentative semnatare ale contractului colectiv de munca la nivel de ramura sanitara si cu incadrarea in cheltuielile de personal aprobate in bugetul de venituri si cheltuieli . Totodata, conform dispozitiilor art. 7 alin. 1 lit. h, pentru activitati care se desfasoara in conditii deosebite, cum ar fi stres psihic, personalul din unitatile sanitare si unitatile medico-sociale beneficiaza de un spor de pana la 15%, din salariul de baza, corespunzator timpului lucrat la locurile de munca respective. Se pot retine si dispozitiile Anexei II, pct. B, cifra 4 din Ordinul Ministrului nr. 547/2010, pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea sporurilor la salariile de baza, in conformitate cu prevederile notei din anexa nr. II/2 la Legea-cadru nr. 330/2009, potrivit carora personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din sec?ii si compartimente cu paturi de ATI si de terapie intensiva beneficiaza de un spor mediu de 75%, din salariul de baza .


Analizand statele de plata si fluturasii de salariu pentru perioada martie 2013-martie 2016, fata de sustinerile reclamantelor si in raport cu concluziile Raportului de expertiza tehnico judiciara in specialitatea contabilitate, efectuat in cauza, instanta constata ca reclamantele au beneficiat de sporul de ture in cuantum de 15%, dar acesta a fost calculat la salariul de incadrare si nu la cel de baza, asa cum prevad dispozitiile art. 1 din Capitolul II al Anexei III la Legea nr. 284/2010.


Se mai constata ca: reclamantele au beneficiat si de spor de zile lucrate in zilele de repaus saptamanal, respectiv sambata si duminica, dar acesta a fost calculat la salariul de incadrare si nu la cel de baza, asa cum prevad dispozitiile art. 2 din Capitolul II al Anexei III la Legea nr. 284/2010; ca, pentru conditii periculoase, reclamantele au beneficiat de un spor de 75%, care a fost aplicat la salariul de incadrare si nu la cel de baza, asa cum prevad dispozitiile art. 7 alin. 1 lit. b din Anexa III la Legea nr. 284/2010, ca, pentru activitati desfasurate in conditii deosebite, reclamantele au beneficiat de un spor de 5%, aplicat la salariul de incadrare si nu la cel de baza, asa cum prevad dispozitiile art. 7 alin. 1 lit. h din Anexa III la Legea nr. 284/2010.


Ca urmare, expertul contabil a procedat la recalcularea sporului de sectie, sporului de incordare psihica, sporului de ture si a sporului de ore sambata si duminica, cuvenite reclamantelor, in raport cu salariul de baza, conform tabelelor Anexa nr. 1 si Anexa nr. 2 din Raportul de expertiza, astfel ca instanta va obliga pe parat la plata, catre fiecare reclamanta, a drepturilor salariale reprezentand diferenta spor de sec?ie, spor de incordare psihica, spor ture si spor ore sambata si duminica, conform concluziilor Raportului de expertiza tehnica judiciara, pentru perioada martie 2013 - martie 2016, inclusiv, respingand cererea de acordare a acestor diferente pentru viitor., deoarece creanta solicitata nu este certa si exigibila, existand posibilitatea ca angajatorul pe viitor sa acorde drepturile salariale cuvenite si solicitate, stabilind aceste drepturi cu respectarea dispozitiilor legale mentionate mai sus.


Instanta mai retine ca, potrivit dispozitiilor art. 84 alin. 2 si alin. 3 din Contractele colective de munca, incheiate la nivelul Spitalului Judetean de urgenta Resita, pentru perioada 2012-2014 si pentru perioada 2015-2017, echipamentul de protectie se asigura de catre angajator, potrivit normelor legale in vigoare, privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca, materialele igienico-sanitare, precum si echipamentul de protectie fiind asigurate obligatoriu de catre angajator, in cantitatea si calitatea necesare asigurarii unei asistente medicale corespunzatoare, potrivit Anexei nr. 7 din respectivele contracte colective de munca . Ori, asa cum a recunoscut in cuprinsul ``Intampinarii``, se constata ca paratul nu a indeplinit aceste obligatii asumate in contractele colective de munca fata de reclamante, desi a sustinut ca totusi aceste echipamente au fost asigurate, prin parteneriat, cu organizatia ,,Prietenii Romaniei,, din Olanda, fapt care, insa, nu a fost dovedit in niciun mod de catre parat.


De asemenea, instanta mai retine ca, potrivit dispozitiilor art. 174 din Contractele colective de munca incheiate la nivelul Spitalului Judetean de urgenta Resita pentru perioada 2012-2014 si perioada 2015-2017, incasarea cotizatiei se face prin statele de plata ale unitatii, in baza acordului salariatilor, membrii ai Sindicatului ,,Sanitas,,. Fata de aceste dispozitii, se constata ca paratul nu a facut dovada ca ar fi obtinut acordul reclamantelor cu privire la retinerea, lunar, din salariu, a cotizatiei de 1%, cu titlul de contributie pentru apartenenta la sindicat. Ori, potrivit dispozitiilor art. 156 codul muncii, nicio retinere din salariu nu poate fi operata, in afara cazurilor si conditiilor prevazute de lege. Invocarea de catre parat a adresei nr. 06/18.04.2016, prin care Sindicatul comunica acestuia ca reclamantele ar fi dat acordul la apartenenta la sindicat, in baza unor cereri de adeziune, formulate la data inscrierii in sindicat, nu poate fi acceptata, deoarece nu s-au depus inscrisuri in sensul sustinerilor din cuprinsul acestei adrese, iar faptul ca paratul nu a fost beneficiarul sumelor retinute, nu este de natura a inlatura obligarea sa la restituirea acelor sume, urmand ca, ulterior, paratul sa reglementeze situatia acestor retineri cu sindicatul, pentru care au fost efectuate.


In acest context, instanta retine ca, potrivit dispozitiilor art. 160 codul muncii, republicat, salariul cuprinde pe langa salariul de baza si indemnizatiile, sporurile, alte adaosuri . De asemenea, dispozitiile art. 161 codul muncii, republicat, reglementeaza prioritatea Platii salariului, prevazand ca acesta se plate?te inaintea oricaror alte obligatii ale angajatorului, iar dispozitiile art. 166 alin. 4 fac referire la intarzierea nejustificata a Platii salariului sau neplata acestuia, fapt ce poate determina obligarea angajatorului la plata de daune interese pentru repararea prejudiciului. Potrivit dispozitiilor art. 1531 alin. 1 si alin. 2 cod civil, creditorul are dreptul la repararea integrala a prejudiciului suferit urmare a neexecutarii, acesta cuprinzand pierderea efectiv suferita de creditor si beneficiul de care acesta a fost lipsit. Totodata, dispozitiile art. 1535 alin. 1 cod civil dispun ca, in cazul in care o suma de bani nu este platita la scadenta, creditorul are dreptul la daune moratorii, de la data scadentei si pana la momentul Platii, in cuantumul prevazut de lege, fara a trebui sa dovedeasca vreun prejudiciu. Din interpretarea dispozitiilor art. 1531, art. 1535 cod civil rezulta ca daunele interese cuvenite reclamantelor sunt daune moratorii si pentru acordarea acestora nu este necesara incheierea unei conventii intre parti, intrucat se acorda in cuantumul stabilit de lege, nefiind necesara dovedirea prejudiciului de catre creditor, existenta acestuia fiind prezumata. Totodata, potrivit dispozitiilor art. 1489 alin. 1 cod civil se reglementeaza dobanzile sumelor de bani si se prevede ca dobanda este cea convenita de parti sau, in lipsa, cea stabilita de lege. In acest sens paratul va fi obligat la plata, catre fiecare reclamanta, a dobanzii legale aplicate la drepturile banesti mai sus mentionate, de la data scadentei si pana la data platii efective.


Referitor la cererea reclamantelor privind obligarea paratului la recalcularea si acordarea diferentelor de drepturi salariale derivate din majorarile salariale preferentiale - prin uniformizare salariala, cu inlaturarea factorului discriminatoriu in raport cu salariati similari, instanta o va respinge retinandu-se ca, potrivit dispozitiilor art. 95 alin. 2 din Contractul Colectiv de Munca, drepturile salariale ale reclamantelor precum si a celorlalti angajati ai paratului sunt stabilite baza dispozitiilor Legii nr. 284/2010, privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice. Ori, asa cum au constatat si inspectorii I.T.M. C__-S_, cu ocazia controlului tematic efectuat in ianuarie 2016 la S__ Judetean de urgenta Re?i?a, in perioada 2014-2015, au fost efectuate majorari salariale nelegale, individual, pentru unii dintre salariati, in afara celor stabilite prin acte normative de stabilire, majorare sau reintregire a salariului personalului platit din fonduri publice. aceiasi situatie a fost constatata prin Decizie emisa de catre Curtea de Conturi, si pentru anul 2015, care a dispus recuperarea sumelor acordate nelegal, urmare a Platii unor salarii al caror nivel brut a fost mai mare decat cel prevazut de actele normative. Astfel fiind, reclamantele nu pot beneficia de majorari salariale similare, stabilirea drepturilor salariale ce li se cuvin trebuind sa se faca cu respectarea stricta a prevederilor Legii nr. 284/2010, privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, aplicate de angajator la situatia concreta a fiecarui angajat.


Avand in vedere cele expuse mai sus, in baza dispozitiilor legale mai sus mentionate, Tribunalul va admite, in parte, actiunea civila formulata de reclamantele R_ R_-C__ si N__ M__-D_ impotriva paratului S__ Judetean de urgenta Resita, si, in consecinta, va obliga pe parat la plata, catre fiecare reclamanta, a drepturilor salariale reprezentand diferenta spor de sec?ie, spor de incordare psihica, spor ture si spor ore sambata si duminica, conform concluziilor Raportului de expertiza tehnica judiciara, pentru perioada martie 2013 - martie 2016, inclusiv, respingand cererea de acordare a acestor diferente pentru viitor. instanta va obliga pe parat la plata, catre fiecare reclamanta, a contravalorii echipamentului de protectie cuvenit, pentru perioada martie 2013 - martie 2016, inclusiv. instanta va obliga pe parat la plata, catre reclamante, a sumelor reprezentand retineri lunare de 1%, din salariu, cu titlul de contribu?ie sindicat. instanta va obliga pe parat la plata, catre fiecare reclamanta, a dobanzii legale aplicate la drepturile banesti mai sus mentionate, de la data scadentei si pana la data Platii efective.


Instanta va respinge capatul de cerere privind obligarea paratului la recalcularea si acordarea diferentelor de salariu rezultate din discriminarea reclamantelor in raport cu ceilalti angajati.In baza dispozitiilor art. 451 alin. 1, art. 452, art. 453 alin. 1 cod procedura civila, instanta va obliga pe parat la plata, catre reclamante, a sumei de 4.060 lei, cu titlul de cheltuieli de judecata, reprezentand onorariul de avocat si onorariul de expert .PENTRU ACESTE MOTIVE


IN NUMELE LEGII


HOTARASTE:Admite, in parte, actiunea civila formulata de reclamanta R_ R_ C__, CNP x, domiciliata in Re?i?a, __. 67 A, __, Judetul C__ S_ si reclamanta N__ M__ D_, CNP x, domiciliata in Re?i?a, _, _, Judetul C__ S_, impotriva paratului S__ Judetean de urgenta Resita, cu sediul in Resita, _, Judetul C__ S_, CUI RO x.


Obliga pe parat la plata, catre fiecare reclamanta, a drepturilor salariale reprezentand diferenta spor de sectie, spor de incordare psihica, spor ture si spor ore sambata si duminica, conform concluziilor Raportului de expertiza tehnica judiciara, pentru perioada martie 2013 - martie 2016, inclusiv, respingand cererea de acordare a acestor diferente pentru viitor.


Obliga pe parat la plata, catre fiecare reclamanta, a contravalorii echipamentului de protectie cuvenit, pentru perioada martie 2013 - martie 2016, inclusiv.


Obliga pe parat la plata, catre reclamante, a sumelor reprezentand retineri lunare de 1%, din salariu, cu titlul de contribu?ie sindicat.


Obliga pe parat la plata, catre fiecare reclamanta, a dobanzii legale aplicate la drepturile banesti mai sus mentionate, de la data scadentei si pana la data Platii efective.


Respinge capatul de cerere privind obligarea paratului la recalcularea si acordarea diferentelor de salariu rezultate din discriminarea reclamantelor in raport cu ceilalti angajati.


Obliga pe parata la plata, catre reclamante, a sumei de 4.060 lei, cu titlul de cheltuieli de judecata .


Executorie de drept .


Cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicare, ce se va depune la Tribunalul C__ S_.
Pronuntata de: Tribunalul Caras Severin Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 329/2017, in sedinta publica din 14 februarie 2017


Citeşte mai multe despre:    Spor personal medical    Spor de sectie    Spor incordare psihica    Spor ture    Contravaloare repaus saptamanal    Restituire contributie sindicat    Inlaturare discriminare    Spor aplicat salariu incadrare salariu baza    Retinere contributie sindicala
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe