Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Contencios Administrativ » Act administrativ. Suspendarea executarii. Ordonanta presedintiala. Inadmisibilitate

Act administrativ. Suspendarea executarii. Ordonanta presedintiala. Inadmisibilitate

  Publicat: 19 Dec 2007       14346 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Cererea de ordonanta presedintiala formulata cu privire la un act administrativ in fata unei instante de contencios administrativ este inadmisibila.

Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Activitatea de solutionare, de catre instantele de contencios administrativ competente potrivit legii, a litigiilor in care cel putin una dintre parti este o autoritate publica,
Legea contenciosului administrativ
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Act adoptat de organele de stat,
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Act adoptat de organele de stat,
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
In materia contenciosului administrativ, suspendarea actului administrativ nu poate fi solicitata pe cale de ordonanta presedintiala in conditiile art.3191 si art.403 alin.(4) din Codul de procedura civila, intrucat in materia contenciosul administrativ exista dispozitii cu caracter derogatoriu cuprinse in Legea nr.29/1990.

***


Nota: Legea 29/1990 a fost abrogata prin art.31 alin.(2) din Legea 554/2004

Prin incheierea nr.581 din 10 noiembrie 2003, Curtea de Apel Timisoara –Sectia comerciala si de contencios administrativ a admis cererea de ordonanta presedintiala formulata de reclamanta S.C. „F.S.Z.” S.A. si, in consecinta, a suspendat provizoriu executarea deciziei civile nr.476 din 30 septembrie 2003, pronuntata de aceeasi instanta, pana la solutionarea cererii de suspendare din cadrul contestatiei in anulare.

Instanta a retinut ca solutia respectiva se impune in raport de inscrisurile prezentate de reclamanta, care confirma atat urgenta masurii cat si temeinicia ei, sub aspectul prejudiciului ce s-ar putea crea societatii comerciale.

In drept au fost invocate dispozitiile art.403 alineatul ultim C.proc.civ..
Impotriva acestei incheieri a declarat recurs parata Directia Generala a Finantelor Publice Arad a Judetului Arad.
Recurenta a sustinut ca, in mod gresit, prima instanta a admis cererea de ordonanta presedintiala, deoarece decizia civila nr.476/CA/2003 a Curtii de Apel Timisoara nu a fost investita cu formula executorie si nici nu s-a trecut la executarea silita a acestei hotarari judecatoresti.

Pe de alta parte, nu exista motive temeinice care sa justifice urgenta ceruta de lege pentru suspendarea executarii titlului executoriu.
Oral, reprezentantul recurentei a invocat la termenul de astazi exceptia de inadmisibilitate a cererii de ordonanta presedintiala formulata de reclamanta la o instanta de contencios administrativ.

Recursul este intemeiat.
Prin decizia nr.476 din 30 septembrie 2003, Curtea de Apel Timisoara –Sectia comerciala si de contencios administrativ a admis recursul declarat de Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Arad si a modificat sentinta civila nr.1192 din 6 mai 1992, pronuntata de Tribunalul Arad in sensul respingerii ca neintemeiata a actiunii formulata de reclamanta S.C. „F.S.Z.” S.A. pentru anularea unor acte administrativ-jurisdictionale si financiare.

Aceasta hotarare nu a fost investita insa, cu formula executorie si nici nu face parte din categoria hotararilor judecatoresti irevocabile care se aduc la indeplinire pe cale de executare silita.
Rezulta deci, ca cererii nu-i sunt aplicabile dispozitiile art.3191 si 403 alin.(4) C.proc.civ., invocate de reclamanta.
Existenta unei reglementari cu caracter derogatoriu, consacrata prin dispozitiile Legii contenciosului administrativ nr.29/1990, obliga partea interesata sa urmeze procedura reglementata prin acest act normativ si nu procedura prevazuta de normele dreptului comun, continute in Codul de procedura civila.

Ignorand toate aceste aspecte si admitand cererea de ordonanta presedintiala, curtea de apel a pronuntat o hotarare cu incalcarea esentiala a legii.

Recursul declarat de parata a fost admis, iar sentinta civila atacata a fost modificata in sensul respingerii cererii formulata de reclamanta ca inadmisibila.Pronuntata de: Inalta Curte de Casatie si Justitie , Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr.1648 din 15 martie 2005


Citeşte mai multe despre:   
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Concediul de maternitate si concediul de crestere a copilului. Aspecte practice
Sursa: MCP Cabinet avocati

Aspecte practice privind necorespunderea profesionala a salariatului
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Cercetarea disciplinara a salariatilor. Legalitatea Regulamentului intern si a altor Proceduri
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutŞtiri Juridice
Legislaţie

OUG nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 din Codul Penal
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 alin. (1) din Legea nr. 28 ...

Legea nr. 140/2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati intelectuale si psihosociale si modificarea si completarea unor
Lege nr. 140 din 17 mai 2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati int ...

Legea 144/2022 pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea 144/2022 pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii Pu ...