Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Contencios Administrativ » Tutela administrativa. Termen de decadere. Actiune impotriva hotararii consiliului local de aprobare a modificarii regimului de inaltime a constructiilor aprobat prin PUG

Tutela administrativa. Termen de decadere. Actiune impotriva hotararii consiliului local de aprobare a modificarii regimului de inaltime a constructiilor aprobat prin PUG

  Publicat: 18 Aug 2021       1988 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este institutia de ocrotire a minorului care este lipsit de ingrijire parinteasca, precum si a alienatului si debilului mintal, dar mai ales a persoanei care, din cauza varstei nu se poate apara singura.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Potrivit dispozitiilor art. 11 alin. 3 din Legea nr. 554/2004, prefectul are obligatia de a exercita dreptul de tutela in termen de 6 luni de la data la care a cunoscut despre existenta actului considerat nelegal.


Reprezinta mijlocul de stingere a dreptului la actiune in sens material prin neexercitarea acelui drept in intervalul de timp prevazut de lege.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Pierdere a unor drepturi, ca urmare a unei condamnari sau a neexercitarii unui drept.
Este institutia de ocrotire a minorului care este lipsit de ingrijire parinteasca, precum si a alienatului si debilului mintal, dar mai ales a persoanei care, din cauza varstei nu se poate apara singura.
Pierdere a unor drepturi ca urmare a unei condamnari sau a neexercitarii unui drept.
Este institutia de ocrotire a minorului care este lipsit de ingrijire parinteasca, precum si a alienatului si debilului mintal, dar mai ales a persoanei care, din cauza varstei nu se poate apara singura.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este institutia de ocrotire a minorului care este lipsit de ingrijire parinteasca, precum si a alienatului si debilului mintal, dar mai ales a persoanei care, din cauza varstei nu se poate apara singura.
Puterile publice existente in stat.
Este institutia de ocrotire a minorului care este lipsit de ingrijire parinteasca, precum si a alienatului si debilului mintal, dar mai ales a persoanei care, din cauza varstei nu se poate apara singura.
Este institutia de ocrotire a minorului care este lipsit de ingrijire parinteasca, precum si a alienatului si debilului mintal, dar mai ales a persoanei care, din cauza varstei nu se poate apara singura.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este institutia de ocrotire a minorului care este lipsit de ingrijire parinteasca, precum si a alienatului si debilului mintal, dar mai ales a persoanei care, din cauza varstei nu se poate apara singura.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este institutia de ocrotire a minorului care este lipsit de ingrijire parinteasca, precum si a alienatului si debilului mintal, dar mai ales a persoanei care, din cauza varstei nu se poate apara singura.
Act adoptat de organele de stat,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este institutia de ocrotire a minorului care este lipsit de ingrijire parinteasca, precum si a alienatului si debilului mintal, dar mai ales a persoanei care, din cauza varstei nu se poate apara singura.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Reprezinta mijlocul de stingere a dreptului la actiune in sens material prin neexercitarea acelui drept in intervalul de timp prevazut de lege.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Pierdere a unor drepturi, ca urmare a unei condamnari sau a neexercitarii unui drept.
Este institutia de ocrotire a minorului care este lipsit de ingrijire parinteasca, precum si a alienatului si debilului mintal, dar mai ales a persoanei care, din cauza varstei nu se poate apara singura.
Pierdere a unor drepturi ca urmare a unei condamnari sau a neexercitarii unui drept.
Este institutia de ocrotire a minorului care este lipsit de ingrijire parinteasca, precum si a alienatului si debilului mintal, dar mai ales a persoanei care, din cauza varstei nu se poate apara singura.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,

Imprejurarea invocata cum ca ar fi incidente dispozitiile art. 64 alin. 3 din Legea nr. 350/2001 privind termenul de prescriptie de 5 ani pentru atacarea in contencios administrativ a hotararilor de aprobare a documentatiilor de amenajare a teritoriului ori de urbanism nu poate fi retinuta, intrucat, pe de o parte, exista o distinctie de plano intre prescriptia dreptului la actiune si decaderea din drept, iar pe de alta parte, ne aflam in situatia particulara a exercitarii dreptului de tutela administrativa, iar nu a unei actiuni in contencios administrativ avand ca temei art. 8 din Legea nr. 554/2004.


Termenul de decadere privind exercitarea dreptului de tutela administrativa al prefectului nu difera dupa cum actul administrativ este individual sau cu caracter normativ, deoarece, indiferent de natura actului, potrivit art. 3 alin. I teza a II-a coroborat cu art. 11 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, actiunea prefectului in contencios administrativ se formuleaza in termen de 6 luni de la data la care s-a luat cunostinta de act, prevederile art. 11 alin. 4 din acelasi act normativ nefiind incidente.


Prin decizia nr. 199/09.03.2020 a Curtii de Apel Iasi a fost respins ca nefondat recursul formulat de Prefectul Judetului I. impotriva sentintei civile nr. 1359/2019 pronuntata de Tribunalul Iasi, sentinta prin care a fost a admisa exceptia tardivitatii si a fost respinsa ca tardiv introdusa actiunea Prefectului judetului I. impotriva Hotararii Consiliului Local al comunei VL nr. 39/28.03.2017 prin care se aproba modificarea regimului actual de inaltime la constructiile ce se vor realiza pe raza comunei VL, stabilit prin PUG.


Pentru a se pronunta astfel, Curtea de Apel Iasi a retinut ca actiunea cu care Prefectul judetului I. a investit Tribunalul Iasi a avut ca temei de drept expres aratat art. 3 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, respectiv exercitarea dreptului de tutela administrativa.


Dispozitiile art. 123 alin. 5 din Constitutie, art. 19 alin. 1 lit. a si e din Legea nr. 340/2004 privind prefectul si institutia prefectului si art. 3 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 confera prefectului dreptul de a ataca, in fata instantei de contencios administrativ, actele emise de autoritatile publice locale, daca le considera nelegale.


Potrivit literaturii de specialitate, contenciosul obiectiv reprezinta acea forma judecatoreasca de control al legalitatii actelor administrative de autoritate, emise sau adoptate de autoritatile administratiei publice locale, declansata de actiunea in anulare exercitata de prefect, in scopul asigurarii respectarii dreptului obiectiv. In actiunile in contencios obiectiv, capacitatea si calitatea procesuala a prefectului isi au fundamentul in normele dreptului administrativ. In privinta sferei de cuprindere a controlului de tutela administrativa exercitat de prefect, sunt edificatoare considerentele Deciziei Curtii Constitutionale nr. 1.353/10.12.2008: dreptul de tutela administrativa al prefectului se refera la controlul asupra actelor administrative ale autoritatilor publice locale, intrucat acestea sunt emise in regim de putere publica, iar prefectul este, asa cum prevede art. 1 alin. 3 din Legea nr. 340/2004, ``garantul respectarii legii si a ordinii publice la nivel local``; recunoasterea posibilitatii prefectului de a ataca in instanta alte acte decat cele administrative ar conduce la incalcarea de catre acesta a principiului constitutional al autonomiei locale.


Prin Decizia nr. 11 din 11.05.2015, pronuntata in dosarul nr. 447/1/2015, Inalta Curte de Casatie si Justitie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a interpretat dispozitiile normative anterior individualizate in sensul ca dreptul de tutela al prefectului se refera la actele administrative emise de autoritatile administratiei publice locale, asa cum sunt definite de art. 2 alin. 1 lit. c din Legea nr. 554/2004, intrucat aceasta categorie de acte sunt emise ``in regim de putere publica, pentru satisfacerea unui interes legitim public``, in sensul art. 2 alin. 1 lit. b din Legea nr. 554/2004, prin realizarea competentei administrative ce revine autoritatii publice plasate, in cadrul raportului juridic de drept administrativ, pe o pozitie exorbitanta in raport cu particularii.


In speta, exercitarea dreptului de tutela s-a realizat cu privire la Hotararea Consiliului Local al comunei VL nr. 39/28.03.2017, hotarare comunicata Prefectului jud. I. la data de 04.04.2017, cum corect a retinut judecatorul fondului, acest aspect nefiind contestat de recurent.


Ca atare, corect s-a statuat ca fiind incidente dispozitiile art. 11 alin. 3 din Legea nr. 554/2004, respectiv obligatia prefectului de exercita dreptul de tutela in termen de 6 luni de la data la care a cunoscut despre existenta actului considerat nelegal.


Cat timp hotararea atacata a fost comunicata la 04.04.2017, nu se poate aprecia ca despre existenta si nelegalitatea ei s-a luat cunostinta abia odata cu sesizarea Inspectoratului de Stat in Constructii. Revenea Institutiei Prefectului jud. I. obligatia de a verifica legalitatea acestei hotarari la data comunicarii sale, respectiv in aprilie 2017.


Imprejurarea invocata cum ca ar fi incidente dispozitiile art. 64 alin. 3 din Legea nr. 350/2001 privind termenul de prescriptie de 5 ani pentru atacarea in contencios administrativ a hotararilor de aprobare a documentatiilor de amenajare a teritoriului ori de urbanism nu poate fi retinuta de catre instanta de recurs, intrucat, pe de o parte, exista o distinctie de plano intre prescriptia dreptului la actiune si decaderea din drept, iar pe de alta parte, ne aflam in situatia particulara a exercitarii dreptului de tutela administrativa, iar nu a unei actiuni in contencios administrativ avand ca temei art. 8 din Legea nr. 554/2004.


Nu in ultimul rand, Curtea achieseaza la considerentele instantei de fond potrivit carora termenul de decadere privind exercitarea dreptului de tutela administrativa al prefectului nu difera dupa cum actul administrativ este individual sau cu caracter normativ, deoarece, indiferent de natura actului, potrivit art. 3 alin I teza II coroborat cu art. 11 alin. 1 din Legea 554/2004, actiunea prefectului in contencios administrativ se formuleaza in termen de 6 luni de la data la care s-a luat cunostinta de act, prevederile art. 11 alin. 4 din acelasi act normativ nefiind incidente.
Pronuntata de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia civila nr. 199/09.03.2020


Citeşte mai multe despre:   
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Interdictia suprapunerii programului de lucru in cazul salariatilor cu mai multe locuri de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Calculul termenului de preaviz la concedierea salariatului. Aspecte practice si procedurale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Absenta salariatului de la locul de munca in situatii de urgenta familiala
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutŞtiri Juridice
Legislaţie

O.U.G. nr. 42 din 24 mai 2023
pentru modificarea si completarea Legii nr. 367/2022 privind dialogul social si a Legii nr. 53/2003 ...

DIRECTIVA (UE) 2019/1152 din 20 iunie 2019 privind transparenta si previzibilitatea conditiilor de munca in Uniunea Europeana
DIRECTIVA (UE) 2019/1152 din 20 iunie 2019 privind transparenta si previzibilitatea conditiilor de m ...

LEGEA nr. 367/2022 a dialogului social
LEGEA nr. 367/2022 privind dialogul social (Inlocuieste Legea nr. 62/2011) Publicata in MONITORUL ...