Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Revizuire. Inscrisurile descoperite in Arhivele Statului nu reprezinta „inscrisuri noi”

Revizuire. Inscrisurile descoperite in Arhivele Statului nu reprezinta „inscrisuri noi”

  Publicat: 30 Aug 2021       44601 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Descoperire de cont ce apare atunci cand titularul a efectuat prelevari superioare activelor existente sau limitei de credit acordate.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Revizuienta solicita retractarea deciziei de restituire a unui imobil in baza Legii nr. 10/2001 deoarece a descoperit ulterior pronuntarii hotararii judecatoresti definitive inscrisuri in Arhivele Statului ce atesta ca autorul intimatelor nu ar fi fost indreptatit la masurile reparatorii prevazute de acest act normativ (Legea 10/2001).

Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Descoperire de cont ce apare atunci cand titularul a efectuat prelevari superioare activelor existente sau limitei de credit acordate.
1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
Descoperire de cont ce apare atunci cand titularul a efectuat prelevari superioare activelor existente sau limitei de credit acordate.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Descoperire de cont ce apare atunci cand titularul a efectuat prelevari superioare activelor existente sau limitei de credit acordate.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Descoperire de cont ce apare atunci cand titularul a efectuat prelevari superioare activelor existente sau limitei de credit acordate.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Cuprinde regulile care guverneaza organizarea unui stat dat si raporturile dintre acel stat si agentii sai, pe de o parte, si ceilalti participanti la astfel de raporturi juridice, pe de alta.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Descoperire de cont ce apare atunci cand titularul a efectuat prelevari superioare activelor existente sau limitei de credit acordate.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.

Prin cererea inregistrata sub nr. 886/44/2017 pe rolul Curtii de Apel Galati, parata ISJ Vrancea a solicitat retractarea deciziei civile nr. 540/2005 a aceleiasi instante deoarece dupa pronuntarea deciziei s-au descoperit inscrisuri noi de natura sa schimbe datele problemei.


Sustine ca in urma unor studii, ANS prin Serviciul Judetean Vrancea, au descoperit inscrisuri din perioada 1942-1950, inscrisuri emise de autoritatile din acea perioada, comunicate ISJ Vrancea prin adresa nr. 8882 din dat de 2.10.2017 si care dovedesc ca imobilul din str. a€¦. nra€¦., nu mai apartinea urmasilor M. la nationalizarea din 1950 si ca imobilul din str. a€¦. nr. a€¦ nu a apartinut niciodata lui a€¦. sau mostenitorilor acestuia. Ca atare, retrocedarea celor doua imobile catre mostenitorii lui a€¦ nu a fost legala.


In drept, s-au invocat disp. art. 509 alin.1 pct. 5 N.C.pr.civ. (art. 322 pct. 5 C.pr.civ. de la 1865).


Intimata apreciaza ca cererea de revizuire este inadmisibila deoarece inscrisurile pe baza carora revizuientul a formulat cererea existau la momentul pronuntarii deciziei civile numarul 240/A/2005.


Faptul ca nu au fost prezentate in cadrul litigiului in anul 2005 nu se datoreaza nici retinerii lor de catre partea potrivnica nici unei imposibilitatii de prezentare determinata de o imprejurare mai presus de vointa partilor.


Faptul ca la momentul respectiv revizuientul nu a facut demersurile la Arhivele Nationale pe care le-a facut dupa 12 ani nu se datoreaza niciuneia dintre cele doua ipoteze prevazute de art. 322 al.1, pct.5 (retinerea de partea potrivnica sau unei imprejurari mai presus de vointa partilor).


Neglijenta acestuia nu poate constitui motiv pentru a justifica admiterea revizuirii.


Ca atare, solicita respingerea revizuirii ca inadmisibila.


Prin decizia civila nr. 19/A/2018 Curtea de Apel Galati a constatat ca exceptia inadmisibilitatii revizuirii este fondata.


Articolul 322 pct.5 Cod procedura civila de la 1865 (aplicabil in speta conform articolului 3 din Legea 76/2012) reglementeaza posibilitatea retractarii unei hotarari definitive daca, dupa darea hotararii s-au descoperit inscrisuri doveditoare retinute de partea potrivnica sau care nu au putut fi infatisate dintr-o imprejurare mai presus de vointa partilor.


Pentru a se putea invoca acest motiv si a se admite cererea de revizuire, trebuie indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:


- partea interesata sa prezinte un inscris noua care nu a fost folosit in procesul in care s-a pronuntat hotararea atacata;


- inscrisul sa aiba forta probanta prin el insusi, fara sa fie nevoie de a fi confirmat prin alte mijloace de proba;


- inscrisul invocat sa fi existat la data cand a fost pronuntata hotararea ce se cere a fi revizuita;


- inscrisul nu a putut fi invocat in procesul in care s-a pronuntat hotararea atacata, fie pentru ca a fost retinut de partea potrivnica, fie dintr-o imprejurare mai presus de vointa partilor;


- inscrisul sa fie determinant, in sensul ca, daca ar fi fost cunoscut de instanta cu ocazia judecarii fondului, solutia ar fi fost alta decat cea pronuntata.


Daca una din aceste conditii nu este indeplinita, cererea de revizuire este inadmisibila.


In speta, revizuienta invoca faptul ca dupa pronuntarea unei hotarari irevocabile prin care s-a dispus restituirea catre autorul intimatelor a imobilelor din a€¦str. a€¦ nr a€¦ in baza Legii 10/2001 a descoperit in A.N.S. prin Serviciul Judetean V. acte ce dovedesc ca autorul intimatelor nu ar fi fost indreptatit la restituirea acestor imobile.


Or, atata vreme cat aceste acte se aflau intr-o institutie a carei infiintare s-a dorit tocmai pentru a administra, supraveghea, clasa, utiliza, arhiva documente create si/sau detinute de-a lungul timpului de catre orice persoana de drept public sau privat in exercitiul activitatii sale, precum si de persoane fizice, instanta constata ca nefiind indeplinita in speta conditia impusa de art. 322 pct. 5 si anume ``nu au putut fi infatisate dintr-o imprejurare mai presus de vointa partilor``.


Simpla necunoastere la data judecatii din 2005 a inscrisurilor depuse astazi in fata instantei de recurs se datoreaza unei deficiente de aparare (oricand ar fi accesat fondul arhivistic al Arhivelor Nationale ar fi descoperit aceste inscrisuri) sau de pregatire a apararii si nicidecum o imprejurare mai presus de vointa partilor.


Fata de aceste considerente de mai sus, a fost respinsa cererea de revizuire ca inadmisibila.
Pronuntata de: Decizia civila nr. 19/A din 02.02.2018 a Curtii de Apel Galati


Citeşte mai multe despre:   
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Interdictia suprapunerii programului de lucru in cazul salariatilor cu mai multe locuri de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Calculul termenului de preaviz la concedierea salariatului. Aspecte practice si procedurale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Absenta salariatului de la locul de munca in situatii de urgenta familiala
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutŞtiri Juridice
Legislaţie

O.U.G. nr. 42 din 24 mai 2023
pentru modificarea si completarea Legii nr. 367/2022 privind dialogul social si a Legii nr. 53/2003 ...

DIRECTIVA (UE) 2019/1152 din 20 iunie 2019 privind transparenta si previzibilitatea conditiilor de munca in Uniunea Europeana
DIRECTIVA (UE) 2019/1152 din 20 iunie 2019 privind transparenta si previzibilitatea conditiilor de m ...

LEGEA nr. 367/2022 a dialogului social
LEGEA nr. 367/2022 privind dialogul social (Inlocuieste Legea nr. 62/2011) Publicata in MONITORUL ...