Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Proprietate Intelectuala » Actiune pentru recuperarea domeniului de internet asirom.ro de catre titularul marcii – ASIROM vs.ICI – SC MEDIA SERVICES AND INFORMATION SRL

Actiune pentru recuperarea domeniului de internet asirom.ro de catre titularul marcii – ASIROM vs.ICI – SC MEDIA SERVICES AND INFORMATION SRL

  Publicat: 20 May 2008       14770 citiri        Secţiunea: Proprietate Intelectuala  


Pe rol pronunţarea asupra cauzei civile de faţă formulată de catre reclamanta SC ASIROM SA în contradictoriu cu pârâţii INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE, DEZVOLTARE IN INFORMATICĂ şi SC MEDIA SERVICES AND INFORMATION SRL, având ca obiect anulare înregistrare denumire.

Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Legea privind mărcile şi indicaţiile geografice
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Sunt participanti in procesul penal, alaturi de parti si organele judiciare. Persoanele sunt martorii, experti, interpretii, traducatorii, substituitii procesuali etc.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie în baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, în schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Dezbaterile în fond şi susţinerile orale ale parţilor au avut loc la termenul de judecată din data de 09.06.2003, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, ce face parte integrantă din prezenta sentinţă, când tribunalul, având nevoie de timp pentru a delibera şi pentru a da posibilitate părţilor să depună concluzii scrise, a amânat pronunţarea la data de 16.06.2003 când a decis următoarele:


T R I B U N A L U L

Prin cererea înregistrată pe rolul T.B. Secţia Comercială la data de 4.04.2002 reclamanta SC ASIGURAREA ROMANEASCĂ – ASIROM SA a chemat în judecată INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE ÎN INFORMATICĂ – RNC – NETWORK şi SC MEDIA SERVICE AND INFORMATION SRL solicitând constatarea dreptului exclusiv al ASIROM SA asupra denumirii de domeniu INTERNET asirom.ro, denumire folosită de pârâţi cu încălcarea prevederilor legale şi pe cale de consecinţă anularea înregistrării abuzive a numelui de domeniu precizat şi atribuirea proprietarului de drept al denumirii SC ASIROM SA.
În motivarea cererii reclamantul susţine ca denumirea societăţii SC ASIGURAREA ROMÂNEASCĂ – ASIROM SA este înregistrată la Oficiul Registrul Comerţului sub nr. J 40/304/1991 cu respectarea prevederilor Legii 26/1990 şi codul unic de înregistrare 336290 potrivit OUG 76/2001, iar marca cuprinzând denumirea ASIROM este înregistrată şi protejată de către OSIM potrivit dispozitiei Legii 84/1998 având dreptul de a se folosi şi dispune de acestea.
În ceea ce priveşte fapta pârâtei Institutul de Informatica RNC Network de a fi permis înregistrarea numelui de domeniu asirom.ro este culpabilă prin încălcarea dispoziţiilor legale ceea ce atrage răspunderea solidară a acestuia cu celălalt pârât.
În drept cererea a fost întemeiată pe dispoziţia Legea 26/1990, Legea 84/1998, Legea 148/2000, Legea 298/2001 şi art. 111, 112 Cod pr. Civ.
În dovedirea cererii reclamanta a depus la dosar, certificatul de înregistrare a firmei ASIGURAREA ROMÂNEASCĂ – ASIROM SA seria A 139849 cu anexa, Certificatul de înregistrare nr. 19620 eliberat de OSIM, Regulamentul de Înregistrare a numelor de domeniu si subdomeniu din zona ro.
Prin încheierea de şedinţă din 5.06.2002 s-a dispus cauzei de pe rol şi înaintarea ei Secţiei civile a T.B.
Cererea a fost înregistrată la secţia a III-a a T.B. sub nr. 1830/2003.
Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:
Potrivit actelor depuse la dosar, reclamanta este proprietară a denumirii de firmă şi marcă, având un drept exclusiv de a se folosi şi dispune de acestea. Acest drept este reglementat de disp. art. 35 alin. 2 din Legea 84/1998 care prevede că „Titularii mărcii pot cere instanţei judecătoreşti competente, să interzică terţilor, să folosească în activitatea lor comercială, fără consimţământul titularului”.
Potrivit alin. 2 al aceluiaşi articol „În aplicarea alin.1, titularul mărcii poate cere să fie interzise terţilor utilizarea semnului pe documente sau pentru publicitate”.
În înţelesul Legii 84/1998 marca este definită ca un semn susceptibil de reprezentare grafică servind la deosebirea produselor sau a serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele aparţinând altor persoane .
Prin înregistrarea de către pârâţi a domeniului de internet asirom.ro , au fost încălcate dispozitiile art. 8 Legea 148/2000 care interzice publicitatea de natură a creea confuzie pe piaţa între cel care îşi face publicitate şi un concurent sau între mărcile de comerţ, denumirile comerciale sau alte semne distinctive, profitându-se astfel de renumele unei mărci de comerţ, de denumirea comercială şi creând astfel prejudicii reclamantului.
Prin fapta ilicită a pârâtei SC MEDIA SERVICE AND INFORMATION SRL de a achiziţiona numele de domeniu Internet asirom.ro s-a realizat o împiedicare a reclamantei de a-şi deschide o pagina cu acest nume în spaţiul Internet.
În baza considerentelor arătate Tribunalului reţine că acţiunea reclamantei este fondată în parte, fiind evidentă uzurparea denumirii acesteia şi imposibilitatea de a-şi folosi propriul nume pe Internet în scopul prezentării sale şi promovării unei oferte partenerilor de afaceri utilizatori ai Internetului datorită conduitei culpabile a pârâtei.
În ceea ce priveşte cererea reclamantei privind atribuirea denumirii de domeniu Internet asirom.ro , reclamantei cererea va fi respinsă având în vedere că potrivit Regulamentului de înregistrare a numelor de domeniu şi subdomeniu din zona „ro”, atribuirea denumirii de Internet se face la cererea persoanei care îndeplineşte condiţiile legale şi cu condiţia achitării unor taxe.
Atâta vreme cât nu s-a făcut dovada unui refuz al pârâtei INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE ÎN INFORMATICĂ – RNC – NETWORK, instanţa nu va obliga pârâta la înregistrarea denumirii reclamantei.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
HOTĂRĂŞTE

Admite cererea formulată de reclamanta SC ASIROM SA – Bucureşti, Bd. Carol I, nr. 31-33 sector 2 în contradictoriu cu pârâţii INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE ÎN INFORMATICĂ – Bd. Mareşal Averescu nr. 8 – 10 sector 1 şi SC MEDIA SERVICES AND INFORMATION – Bucureşti, I. Slavici nr.3 ap.2, sector 1.
Constata dreptul exclusiv al SC ASIGURAREA ROMANEASCA – ASIROM SA asupra denumirii de denumire Internet asirom.ro şi pe cale de consecinţă dispune încetarea înregistrării acestei denumiri pe numele pârâtei.
Respinge cererea privind atribuirea denumirii proprietarului de drept al denumirii ca neîntemeiată.
Cu apel.
Pronunţată în şedinţa publică azi 16.06.2003Pronuntata de: TRIBUNALUL BUCUREŞTI SECŢIA A III A CIVILĂ –SENTINŢA CIVILĂ NR. 597/16.06.2003.


Citeşte mai multe despre:   
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Calculul termenului de preaviz la concedierea salariatului. Aspecte practice si procedurale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Absenta salariatului de la locul de munca in situatii de urgenta familiala
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Conditiile si durata perioadei de proba. Noi obligatii in sarcina angajatorilor
Sursa: MCP Cabinet avocatiŞtiri Juridice
Legislaţie

LEGEA nr. 367/2022 a dialogului social
LEGEA nr. 367/2022 privind dialogul social (Inlocuieste Legea nr. 62/2011) Publicata in MONITORUL ...

Legea 283/2022 privind modificarea Codului muncii si a Codului administrativ
Legea nr. 283/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, precum si a O ...

OUG nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 din Codul Penal
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 alin. (1) din Legea nr. 28 ...