Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Recursuri in Interesul Legii » Emiterea mandatului european de arestare

Emiterea mandatului european de arestare

  Publicat: 29 May 2008       8672 citiri        Secţiunea: Recursuri in Interesul Legii  


Laura Codruta Kovesi, Procurorul General al Romaniei, a promovat recurs in interesul legii in vederea interpretarii si aplicarii unitare a dispozitiilor art. 81 alin.1 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciara internationala in materie penala, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la emiterea mandatului european de arestare.

Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Hotarare prin care instanta rezolva unele probleme ridicate in cursul judecatii,
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Asemanare intre doua sau mai multe notiuni, situatii, fenomene etc.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Una dintre solutiile pe care le pronunta instanta care a judecat cauza penala,
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Una dintre solutiile pe care le pronunta instanta care a judecat cauza penala,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Una dintre solutiile pe care le pronunta instanta care a judecat cauza penala,
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Una dintre solutiile pe care le pronunta instanta care a judecat cauza penala,
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Act procedural, prevazut in sectiunea IV, cap. I, t. IV, C. proc. pen., partea generala.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Orice angajament asumat de o banca fata de un singur debitor indiferent daca este efectiv sau potential, evidentiat in bilantul contabil
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
Orientarile jurisprudentei:

1. Unele instante de judecata, constatand ca sunt indeplinite conditiile prevazute de art. 81 alin. 1 lit. a si b din Legea nr. 302/2004, emit direct mandatul european de arestare.

2. Alte instante de judeata dispun emiterea mandatului european de arestare printr-o incheiere prealabila, in care constata indeplinirea conditiilor de fond prevazute in dispozitia legala invocata.

Opinia Procurorului General este in sensul primei orientari.

__________

C ă t r e


PREŞEDINTELE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
În temeiul art. 4142 alin. 1 din Codul de procedură penală şi a art.25 lit.a din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, d e c l a r


Recurs în INTERESUL LEGII
în vederea interpretării şi aplicării unitare a dispoziţiilor art.81 alin.1 din Legea nr.302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la emiterea mandatului european de arestare.Examenul jurisprudenţei actuale în materie penală evidenţiază două orientări cu privire la procedura emiterii mandatului european de arestare şi, prin urmare, caracterul neunitar al practicii judiciare, astfel :1) Într-o primă orientare, constatând că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art.81 alin.1 lit.a şi b din Legea nr.302/2004, unele instanţe emit direct mandatul european de arestare (Anexele 1 – 31).

2) Dimpotrivă, în aceeaşi materie, celelalte instanţe dispun emiterea mandatului european de arestare printr-o încheiere prealabilă, în care constată îndeplinirea condiţiilor de fond prevăzute în dispoziţia legală invocată (Anexele 32 – 167).Consider că prima soluţie este legală.

*

* *

Practica neunitară vizând această chestiune de drept a fost generată de împrejurarea că art.81 din Legea nr.302/2004 modificată prin Legea nr.224/2006 nu reglementează o procedură expresă de emitere a unui mandat european de arestare de către instanţele judecătoreşti, ca autorităţi judiciare competente.

Prin urmare, în absenţa unei astfel de reglementări exprese, o parte a jurisprudenţei a aplicat prin analogie regulile de procedură din materia măsurii preventive a arestării, considerând necesară pronunţarea unei încheieri prealabile prin care să se dispună cu privire la emiterea mandatului european de arestare.


Premisele legale ale practicii neunitare ce fac obiectul prezentului recurs în interesul legii sunt următoarele :

Potrivit art.77 din Legea nr.302/2004 mandatul european de arestare este o decizie judiciară emisă de autoritatea judiciară competentă a unui stat membru al Uniunii Europene, în vederea arestării şi predării către un alt stat membru a unei persoane solicitate în vederea efectuării urmăririi penale, a judecăţii sau în scopul executării unei pedepse sau a unei măsuri privative de libertate.

Totodată, conform art.81 alin.1 din actul normativ invocat, instanţa care a emis mandatul de arestare preventivă în cursul urmăririi penale ori al judecăţii sau instanţei de executare emite, din oficiu sau la cererea procurorului, un mandat european de arestare în următoarele scopuri : în vederea efectuării urmăririi penale sau al judecăţii, dacă fapta este pedepsită de legea penală română cu o pedeapsă privativă de libertate de cel puţin un an, sau în vederea executării pedepsei, dacă pedeapsa aplicată este mai mare de 4 luni.

Scopul acestui act procedural este deci acela de a aduce cât mai curând în ţară persoana suspectată că a comis o infracţiune sau a fost condamnată definitiv în România, constituind un „vehicul” pentru mandatul naţional de arestare preventivă ori de executare a pedepsei închisorii.

Pe de altă parte, arestarea preventivă reprezintă o măsură de excepţie, cu caracter special, reglementată prin dispoziţii speciale în Titlul IV al Părţii speciale a Codului de procedură penală, ce sunt derogatorii de la dreptul comun. Acestea sunt incidente ori de câte ori obiectul judecăţii îl reprezintă măsura preventivă a arestării, fie exclusiv, fie conexă altor raporturi juridice penale.

Astfel, potrivit dispoziţiilor procedurale prevăzute în art.146 – 150 şi art.160 din Codul de procedură penală, măsura preventivă a arestării poate fi luată de un singur judecător, prin încheiere şi în camera de consiliu, cu participarea procurorului, învinuitului sau inculpatului precum şi a apărătorului acestuia, atât în cursul urmăririi penale cât şi în cursul judecăţii. Împotriva acestei hotărâri se poate exercita calea de atac a recursului, care nu este suspensiv de executare conform art.1403 alin.8 şi art.141 alin.3 din Codul de procedură penală.

Prin urmare, în materia arestării preventive există o reglementare specială cu privire la luarea şi punerea în executare a acestei măsuri.

De asemenea, conform art.418 din Codul de procedură penală, hotărârea definitivă prin care s-a soluţionat acţiunea penală şi s-a dispus condamnarea inculpatului la pedeapsa închisorii sau detenţiunii pe viaţă se pune în executare de către prima instanţă de judecată, cu excepţia hotărârilor pronunţate în primă instanţă de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

În ambele cazuri, măsura arestării va fi adusă la îndeplinire prin parcurgerea a două etape.

Astfel, punerea în executare a încheierii prin care se dispune luarea măsurii preventive a arestării ori a hotărârii definitive de condamnare se va face fie prin emiterea mandatului de arestare preventivă (art.151 din Codul de procedură penală), fie prin emiterea mandatului de executare a pedepsei închisorii ori a pedepsei detenţiunii pe viaţă (art.419 – 422 din acelaşi cod).

Totodată, executarea efectivă a acestui ordin se va face de către organele de poliţie şi administraţia locului de deţinere, cu respectarea procedurii şi condiţiilor prevăzute în art.152 şi art.154, în primul caz, respectiv art.421 din Codul de procedură penală în cel de-al doilea caz.

*

* *

Activitatea procesuală şi procedurală de punere în executare a privării de libertate, ca măsură preventivă sau punitivă a învinuitului, inculpatului sau condamnatului aflat pe teritoriul României este reglementată deci prin norme de drept pozitiv ce aparţin atât procedurii penale cât şi unor legi speciale (Legea nr.275/2006 pentru executarea pedepsei şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal ş.a.).

Mandatul de arestare preventivă sau cel de executare a pedepsei închisorii, prin care judecătorul sau judecătorul delegat ordonă şi împuterniceşte organele de poliţie şi Administraţia Penitenciarelor să caute pe teritoriul naţional şi să încarcereze persoana menţionată, devine inoperant în cazul în care aceasta a părăsit România.

Or, caracterul executoriu al încheierii prin care s-a dispus arestarea preventivă precum şi al hotărârilor definitive de condamnare la pedeapsa închisorii impune ca aceste hotărâri să fie puse în aplicare şi în afara ţării, în baza tratatelor şi convenţiilor internaţionale şi europene privind cooperarea juridică internaţională în materie penală.

Pentru declanşarea procedurii de emitere a mandatului european de arestare trebuie avut în vedere un aspect esenţial, şi anume ca persoana urmărită să nu se mai afle pe teritoriul României, epuizându-se în prealabil procedura dării în urmărire în condiţiile reglementate de art.4931 – 4937 din Codul de procedură penală.

Emiterea mandatului european de arestare îşi are originea, conform art.81 alin.1 din Legea nr.302/2004, tot în încheierea prin care se dispune arestarea preventivă sau hotărârea definitivă de condamnare la pedeapsa închisorii, în executarea cărora, iniţial, tot judecătorul sau judecătorul delegat a emis mandatul de arestare preventivă sau mandatul de executare a pedepsei închisorii.

Aşa cum este definit şi în art.77 alin.1 din Legea nr.302/2004 modificată, mandatul european de arestare este o „decizie judiciară” prin care magistratul român împuterniceşte autoritatea judiciară competentă a unui stat membru al Uniunii Europene să procedeze la arestarea şi predarea persoanei solicitate în vederea aducerii la îndeplinire a unui mandat de arestare preventivă sau de executare a pedepsei închisorii.

Acest act procedural intervine deci în faza „execuţională” a hotărârilor pronunţate de instanţele judecătoreşti din România, având menirea de a continua executarea lor şi în afara teritoriului naţional de către alţi subiecţi oficiali.

Legea specială recunoaşte judecătorului, în art.81, dreptul de dispoziţie, după verificarea condiţiilor şi competenţelor legale, cu privire la emiterea sau nu a acestui act de cooperare judiciară internaţională în materie penală.

Prin urmare, este inutilă şi inoportună parcurgerea unei alte proceduri jurisdicţionale în acest sens, câtă vreme dispoziţia de arestare a parcurs garanţiile privind dreptul la apărare şi căile de atac.

De altfel, conform art.2 alin.1 din Codul de procedură penală, procesul penal se desfăşoară potrivit dispoziţiilor prevăzute de lege, iar conform art.126 alin.2 din Constituţia României, revizuită, procedura de judecată este prevăzută numai prin lege.

Rezultă deci că orice judecată, inclusiv căile de atac, nu poate avea loc decât în condiţiile şi formele prevăzute de lege.

Or, câtă vreme legea specială nu prevede o procedură expresă de emitere a mandatului european de arestare, a considera că emiterea acestui act procedural trebuie dispusă printr-o judecată prealabilă, finalizată printr-o încheiere, înseamnă a adăuga la lege.

În concluzie, constatând că sunt îndeplinite condiţiile de fond impuse de art.81 alin.1 din actul normativ invocat, instanţa trebuie să emită direct mandatul european de arestare, fiind nejustificată şi inoportună pronunţarea în prealabil a unei încheieri prin care judecătorul să-şi dispună exercitarea acestui drept propriu şi exclusiv.

Aceeaşi concluzie se impune şi analizând Proiectul de lege privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare cu state membre ale Uniunii Europene care, prin dispoziţiile cuprinse în Titlul I, modifica şi completa Legea nr.302/2004.

Astfel, prin art.I pct.28 se intenţionează modificarea art.81 din Legea nr.302/2004 care va purta denumirea marginală „procedura de emitere a mandatului european de arestare”, legiuitorul căutând, prin precizările pe care le aduce, să lămurească neclarităţile generate de actuala reglementare. Astfel, cu precădere, în alineatele 2 şi 3 ale articolului 81 se reglementează activităţile ce se întreprind în vederea emiterii mandatului european de arestare. Din alineatul 2 rezultă ca şi condiţie prealabilă (asemenea procedurii actuale) preexistenţa unui mandat naţional de arestare preventivă sau de executare a pedepsei (emis cu respectarea procedurii prevăzute de legea naţională). În măsura în care se verifică existenţa acestui mandat şi respectarea condiţiilor impuse cu privire la pedeapsă prevăzută de lege sau aplicată, alineatul 3 lit.a prevede că judecătorul emite mandatul european. Faptul că, în această ipoteză (a îndeplinirii condiţiilor legale impuse pentru emitere) nu mai este necesară o încheiere constatatoare a acestui aspect rezultă din compararea alin.3 lit.a cu alineatul 3 lit.b. Acesta din urmă prevede expres existenţa unei încheieri numai atunci când nu sunt îndeplinite condiţiile legale pentru emitere, încheierea constatând acest rezultat negativ al verificării cu consecinţa imposibilităţii emiterii mandatului european .

Având în vedere că prin aceste modificări se urmăreşte, nu schimbarea substanţei reglementării, ci îmbunătăţirea acesteia ţinând seama de propunerile şi constatările ………… Expunere de motive. Secţiunea a 2-a. Punctul 2.1.b – se poate concluziona, comparând reglementarea actuală a art.81 cu cea preconizată, că voinţa legiuitorului este aceea potrivit căreia, în ipoteza îndeplinirii condiţiilor legale impuse emiterii mandatului european, această emitere are loc direct, fără o încheiere prealabilă.

*

* *

Având în vedere cele expuse, vă solicit să constataţi că această problemă de drept a primit o soluţionare diferită din partea instanţelor judecătoreşti şi, printr-o decizie obligatorie, să stabiliţi modul unitar de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor legale.


Procuror general,

Laura Codruţa Kövesi

Pronuntata de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectiile Unite


Citeşte mai multe despre:   
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Interdictia suprapunerii programului de lucru in cazul salariatilor cu mai multe locuri de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Calculul termenului de preaviz la concedierea salariatului. Aspecte practice si procedurale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Absenta salariatului de la locul de munca in situatii de urgenta familiala
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutŞtiri Juridice
Legislaţie

O.U.G. nr. 42 din 24 mai 2023
pentru modificarea si completarea Legii nr. 367/2022 privind dialogul social si a Legii nr. 53/2003 ...

DIRECTIVA (UE) 2019/1152 din 20 iunie 2019 privind transparenta si previzibilitatea conditiilor de munca in Uniunea Europeana
DIRECTIVA (UE) 2019/1152 din 20 iunie 2019 privind transparenta si previzibilitatea conditiilor de m ...

LEGEA nr. 367/2022 a dialogului social
LEGEA nr. 367/2022 privind dialogul social (Inlocuieste Legea nr. 62/2011) Publicata in MONITORUL ...