Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Sanctiunea netransmiterii in termen a notificarii in temeiul Legii nr.10/2001. Pierderea posibilitatii persoanei indreptatite de a-si valorifica dreptul la masuri reparatorii pe aceasta cale

Sanctiunea netransmiterii in termen a notificarii in temeiul Legii nr.10/2001. Pierderea posibilitatii persoanei indreptatite de a-si valorifica dreptul la masuri reparatorii pe aceasta cale

  Publicat: 05 Aug 2008       8870 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Legea 10 din 2001. Persoana fizica sau juridica, proprietara a unui/unor imobil(e) la data preluarii abuzive, care indeplineste conditiile impuse de lege pentru a beneficia de dispozitiile acesteia;
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Conform art.22 alin.(1) din Legea 10/2001, republicata, persoana indreptatita are obligatia sa notifice persoana juridica detinatoare in termen de 12 luni de la data intrarii in vigoare a legii.

Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Legea 10 din 2001. Masuri cu caracter reparator acordate in situatiile in care restituirea in natura nu este posibila, sub forma unor titluri de valoare nominala folosite in procesul de privatizare,
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Legea 10 din 2001. Persoana fizica sau juridica, proprietara a unui/unor imobil(e) la data preluarii abuzive, care indeplineste conditiile impuse de lege pentru a beneficia de dispozitiile acesteia;
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Legea 10 din 2001. Masuri cu caracter reparator acordate in situatiile in care restituirea in natura nu este posibila, sub forma unor titluri de valoare nominala folosite in procesul de privatizare,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Legea privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
Legea 10 din 2001. Persoana fizica sau juridica, proprietara a unui/unor imobil(e) la data preluarii abuzive, care indeplineste conditiile impuse de lege pentru a beneficia de dispozitiile acesteia;
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Pierdere a unor drepturi ca urmare a unei condamnari sau a neexercitarii unui drept.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Legea privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
Legea 10 din 2001. Persoana fizica sau juridica, proprietara a unui/unor imobil(e) la data preluarii abuzive, care indeplineste conditiile impuse de lege pentru a beneficia de dispozitiile acesteia;
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Personalitate remarcabila a istoriei romanesti din secolul al XIX-lea, s-a nascut la 29 iunie 1819 la Bucuresti.
Legea privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Personalitate remarcabila a istoriei romanesti din secolul al XIX-lea, s-a nascut la 29 iunie 1819 la Bucuresti.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Aplicarea normelor juridice la fapte ori situatii concrete.
Suprafata locativa pentru care nu s-a incheiat un contract de inchiriere ori care, datorita incetarii efectelor unui asemenea contract sau intervenirii unor imprejurari,
Legea 10 din 2001. Reconstituirea dreptului de proprietate asupra aceluiasi imobil care a fost preluat in mod abuziv in perioada de referinta a legii;
Legea privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
Legea privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractanta si de catre candidati/ofertanti
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Legea privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Legea 10 din 2001. Persoana fizica sau juridica, proprietara a unui/unor imobil(e) la data preluarii abuzive, care indeplineste conditiile impuse de lege pentru a beneficia de dispozitiile acesteia;
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Pierdere a unor drepturi ca urmare a unei condamnari sau a neexercitarii unui drept.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Termenul pentru inregistrarea notificarii se calculeaza incepand cu data de 14 februarie 2001, expirand la data de 14 februarie 2002, iar, in raport de art.22 alin.(5) din lege, care prevede ca nerespectarea termenului atrage „pierderea dreptului de a solicita in justitie masuri reparatorii in natura sau echivalent”, acest termen este de decadere, sanctiunea netransmiterii in termen a notificarii fiind pierderea posibilitatii persoanei indreptatite de a-si valorifica dreptul la masuri reparatorii pe calea actiunii in justitie

Cererile formulate in baza Legilor fondului funciar si a Legii nr.112/1995, solutionate definitiv sau in curs de solutionare la data intrarii in vigoare a Legii nr.10/2001, nu pot fi „asimilate” cu notificarea prevazuta de art.22 din Legea 10/2001,republicata si nu puteau fi luate in evidenta de primarie dupa data intrarii in vigoare legii sus mentionate, ca notificari, in lipsa unei prevederi legale care sa stabileasca aceasta posibilitate.

_______________

Prin sentinta civila nr.487 din 26 februarie 2007, Tribunalul Constanta a respins cererea principala formulata de reclamantele C.G.E., B.G.C. si O.G.M., impotriva dispozitiei nr.350 din 28 august 2006 emisa de Primarul comunei Nicolae Balcescu, judet Constanta, precum si cererea conexa formulata de reclamante impotriva dispozitiei nr.530 din 15 noiembrie 2006 emisa de parat.

Pentru a pronunta aceasta hotarare, tribunalul a retinut ca prin notificarile transmise sub nr.173 din 7 noiembrie 2005 si nr. 174 din 7 noiembrie 2005, contestatorii au declansat procedura administrativa prealabila prevazuta de Legea 10/2001, solicitand masuri reparatorii prin echivalent pentru imobilul compus din suprafata de 6.400 mp, teren si casa de locuit aflata pe acest teren, in prezent demolata.

Notificarile au fost solutionate prin dispozitiile nr.350 din 28 august 2006 si 530 din 15 noiembrie 2006, prin care cererile au fost respinse, cu motivarea ca au fost formulate peste termenul legal.

Tribunalul a retinut ca, potrivit art.22 alin.(1) din Legea 10/2001, persoana indreptatita tebuie sa notifice, in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a legii, persoana juridica detinatoare, iar, conform art.22 alin.(5) din Legea 10/2001, nerespectarea termenului prevazut pentru trimiterea notificarii atrage pierderea dreptului de a solicita in justitie masuri reparatorii .

Termenul prevazut de art.22 din lege este de decadere, iar petentii au formulat cele doua notificari cu depasirea acestui termen.

Deasemenea s-a retinut, ca cererile formulate de petenti in cursul anilor 1996 si 1998 „nu pot fi asimilate in sensul indeplinirii procedurii prealabile obligatorii prevazute de Legea 10/2001, intrucat aplicarea ei este prioritara”.

Curtea de Apel Constanta, prin decizia civila nr.220/C din 20 iunie 2007, a respins apelul declarat de reclamante impotriva acestei sentinte, retinand ca prin Legea 10/2001 s-a stabilit o procedura prealabila, in cadrul careia persoana indreptatita are obligatia sa se adreseze direct unitatii detinatoare, cu notificare, in termenul prevazut de art.22 alin.(1) din Legea 10/2001, republicata.

Instanta de apel a retinut ca recunoasterea sine die a posibilitatii persoanei indreptatite de a declansa procedura de recuperare a imobilelor preluate abuziv, era de natura sa genereze un climat de insecuritate juridica in domeniul proprietatii si ca, investita cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor privitoare la termenul in care se poate formula notificarea, Curtea Constitutionala a retinut ca instituirea unui termen de decadere nu este de natura sa impiedice liberul acces la justitie.

Reclamantele nu au formulat notificare in termenul prevazut de lege, iar dupa intrarea in vigoare a Legii nr.247/2005 nu a intervenit o noua prelungire a termenului pentru formularea notificarii, pentru ca art.22 alin.(1) din Legea 10/2001, republicata, reia continutul art.21 alin.(1) din lege.

Acolo unde legiuitorul a dorit sa prelungeasca termenul pentru depunerea cererilor, a prevazut-o in mod expres (art.33 alin.(1) din Legea 247/2005), iar Legea 10/2001 are caracter de complinire, dar numai daca persoana indreptatita a urmat procedura in termenele prevazute de lege.

Or, reclamantele, ale caror cereri, adresate Comisiei locale a comunei Nicolae Balcescu de aplicare a Legii nr.18/1991, au fost solutionate conform adresei nr.110 din 4 aprilie 2002, prin respingerea lor, au formulat notificari in anul 2005, iar cererile formulate in anii 1996 si 1998 nu pot fi asimilate procedurii administrative reglementata de Legea 10/2001.

Impotriva acestei decizii au declarat recurs reclamantele care, fara sa invoce vreun motiv de recurs, au sustinut ca in mod gresit instanta de apel a retinut ca cererile inregistrate cu nr.19 din 26 iunie 1996 si nr.110 din 14 ianuarie 1998 au fost adresate Comisiei locale Nicolae Balcescu de aplicare a Legii nr.18/1991, desi din continutul cererii nr.19/1996 rezulta ca aceasta a fost adresata Comisiei judetene Constanta pentru aplicarea Legii nr.112/1995, care a emis hotararea nr.217 din 6 decembrie 2006. In baza Legii nr.18/1991, s-a formulat cererea nr.227/1991 de catre autorul recurentelor care, asa cum s-a comunicat cu adresa nr.825/1992, a fost respinsa.

Au mai sustinut recurentele, ca cererea nr.19/S din 26 iunie 1996 a fost solutionata partial, iar cererea nr.110 din 14 ianuarie 1998 nu a fost rezolvata pana la data de 14 februarie 2002, respingerea acestei cereri fiind comunicata la 4 aprilie 2002.

La contestatia nr.1283 din 22 aprilie 2002, formulata impotriva solutiei de respingere a cererii de revenire nr.110 din 14 ianuarie 1998, nu s-a primit raspuns, iar recurentele au considerat ca cererea initiala (din 26 iunie 1996) a fost luata in evidenta de primarie sub incidenta Legii nr.10/2001, cel putin pentru terenul in suprafata de 6400 mp.

Au mai sustinut recurentele ca, cererea initiala si revenirea nr.110 din 14 ianuarie 1998 indeplinesc rolul notificarii prevazuta de Legea 10/2001, chiar daca nu au fost denumite expres notificari. Neprimind raspuns la contestatia nr.1283 din 22 aprilie 2002, au revenit cu cele doua notificari nr.173 si nr.174 din 7 noiembrie 2005, care reprezinta o revenire la cererea initiala de restituire .

Cele doua cereri pot fi asimilate cu notificarea prevazuta de art.22 din Legea 10/2001 si, ca atare, cererea de retrocedare a fost formulata in termenul legal.

Analizand recursul, in limita criticilor formulate care fac posibila incadrarea in art.304 pct.9 C.proc.civ., s-a constatat ca nu este fondat.

Prin dispozitiile contestate, nu au fost solutionate cererile formulate de reclamante anterior datei de 14 februarie 2001, cand a intrat in vigoare Legea 10/2001.

Intimatul s-a pronuntat asupra notificarilor nr.173 si nr.174, ambele din 7 noiembrie 2005, care au continutul prevazut de art.22 alin.(3) din Legea 10/2001, republicata, si in cuprinsul carora nu s-a aratat ca pentru acelasi imobil (teren si constructii) notificatoarele au formulat si alte cereri.

Fata de continutul notificarilor, formulate in baza Legii nr.10/2001 si de data inregistrarii lor, corect s-a retinut prin sentinta tribunalului, pastrata prin decizia recurata, ca solutia respingerii cererilor, cu motivarea ca au fost formulate cu depasirea termenului prevazut de lege, pronuntata prin dispozitiile contestate, este legala.

Prin hotararea atacata au fost aplicate corect prevederile art.22 din Legea 10/2001, republicata.

Solicitand masuri reparatorii in baza Legii nr.10/2001, reclamantele erau obligate sa parcurga procedura prealabila, cu caracter obligatoriu, prevazuta de aceasta lege, care cuprinde ca prim element, sesizarea persoanei juridice detinatoare sau a entitatii obligate cu solutionarea notificarilor, printr-o cerere (notificare) formulata dupa intrarea in vigoare a Legii nr.10/2001.

Anterior datei de 14 februarie 2001 au fost adoptate unele legi speciale, prin care s-a creat posibilitatea fostilor proprietari sa redobandeasca imobilele terenuri si constructii, fiecare dintre ele stabilind procedura ce trebuia parcursa pentru redobandirea proprietatii.

Aceste legi cuprind dispozitii exprese privind procedura de atribuire si modul de functionare a comisiilor constituite pentru solutionarea cererilor de reconstituire a dreptului de proprietate asupra terenurilor sau retrocedare a locuintelor, iar cererile formulate in baza Legilor fondului funciar si a Legii nr.112/1995, solutionate definitiv sau in curs de solutionare la data intrarii in vigoare a Legii nr.10/2001, nu pot fi „asimilate” cu notificarea prevazuta de art.21 din Legea 10/2001 (art.22 din legea republicata), asa cum sustin recurentele.

Cererile formulate de recurente la 26 iunie 1996 si 14 ianuarie 1998 nu puteau fi luate in evidenta de primarie dupa data intrarii in vigoare a Legii nr.10/2001, ca notificari, in lipsa unei prevederi legale care sa stabileasca aceasta posibilitate.

De aceea, notificarile formulate la data de 7 noiembrie 2005, corect au fost solutionate in raport de prevederile art.22 din Legea 10/2001, republicata, care stabileste obligatia persoanei indreptatite de a formula notificare, termenul in care notificarea trebuie formulata, momentul de la care se calculeaza acest termen si sanctiunea nerespectarii termenului prevazut de art.22 alin.(1) din lege.

Conform art.22 alin.(1) din Legea 10/2001, republicata, persoana indreptatita are obligatia sa notifice persoana juridica detinatoare in termen de 12 luni de la data intrarii in vigoare a legii.

Prin urmare, termenul pentru inregistrarea notificarii se calculeaza incepand cu data de 14 februarie 2001, expirand la data de 14 februarie 2002, iar, in raport de art.22 alin.(5) din lege, care prevede ca nerespectarea termenului atrage „pierderea dreptului de a solicita in justitie masuri reparatorii in natura sau echivalent”, acest termen este de decadere.

Astfel, notificarile fiind inregistrate la data de 7 noiembrie 2005, corect s-a retinut prin sentinta tribunalului, pastrata prin decizia atacata, ca dispozitiile contestate, prin care au fost respinse notificarile, sunt legale.

Pentru considerentele expuse, recursul a fost respins.Pronuntata de: Inalta Curte de Casatie si Justitie , Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia civila nr. 219 din 17 ianuarie 2008


Citeşte mai multe despre:   
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Dialogurile MCP (XIII) - Incetarea contractului de munca temporara
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (XII)- Uzucapiunea terenurilor scoase din circuitul juridic
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (XI): Recuperarea prejudiciilor stabilite de Curtea de Conturi de la salariati
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutŞtiri Juridice
Legislaţie

OUG nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de continut digital si de servicii digitale
Ordonanta de urgenta nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de ...

Legea 322/2021 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Legea 322/2021 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal Publicata in Monitorul ...

Codul muncii 2022. Integral si Actualizat 2022
Codul muncii actualizat 2022 Actualizat si prin OUG 130/2021, privind stabilirea salariului minum ...