Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Recursuri in Interesul Legii » Liberare provizorie sub control judiciar. Caracterul public al sedintei. Recurs in intersul legii

Liberare provizorie sub control judiciar. Caracterul public al sedintei. Recurs in intersul legii

  Publicat: 28 Oct 2008       5383 citiri        Secţiunea: Recursuri in Interesul Legii  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Laura Codruta Kovesi, Procurorul General al Romaniei, a promovat recurs in interesul legii in vederea stabilirii caracterului public sau nu al sedintei de judecata ce are ca obiect solutionarea cererilor de liberare provizorie sub control judiciar.

A fost promulgat la 11.09.1865
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
A fost promulgat la 11.09.1865
Principiu de baza al judecatii, asezat in cap. I, t. II, C, proc. pen., partea speciala, potrivit caruia probele administrate in cauza sunt supuse discutiei.
Este mijlocul de proba folosit in epoca feudala, ce consta in folosirea fata de invinuit a unor metode pline de cruzime, spre a se ajunge la relevarea adevarului cu ajutorul interventiei divine.
Din punct de vedere lingvistic, constructie, de obicei concisa, care exprima, adesea figurat, o idee si constituie o unitate lexicala.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
A fost promulgat la 11.09.1865
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
A fost promulgat la 11.09.1865
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie în baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, în schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
A fost promulgat la 11.09.1865
(Board of Directors) Grup de oficiali alesi de adunarea generala anuala a actionarilor care au fost imputerniciti sa administreze compania si sa puna in aplicare masurile de natura strategica adoptate de adunarea generala.
A fost promulgat la 11.09.1865
Reglementata de cap. I, t. IV, C. proc. pen., partea generala; masura dispusa de instanta de judecata de a pune in libertate provizorie pe inculpatul arestat intr-o cauza penala.
Reglementata de cap. I, t. IV, C. proc. pen., partea generala; masura dispusa de instanta de judecata de a pune in libertate provizorie pe inculpatul arestat intr-o cauza penala.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
Va prezentam in continuare textul integral al recursului:PREŞEDINTELE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

În baza art.4142 alin.2 din Codul de procedură penală şi a art.25 lit.a din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, vă sesizez cu


RECURS ÎN INTERESUL LEGII


în vederea stabilirii caracterului public sau nu al şedinţei de judecată ce are ca obiect soluţionarea cererilor de liberare provizorie sub control judiciar.

Examenul jurisprudenţei în materie penală evidenţiază două orientări cu privire la acest aspect şi, prin urmare, caracterul neunitar al practicii judiciare, astfel :

1. Unele instanţe au judecat cererea de liberare provizorie sub control judiciar în camera de consiliu (Anexele 1 – 6).

2. Pentru aceeaşi ipoteză alte instanţe au judecat în şedinţă publică (Anexele 7 -120 ).*

* *Apreciez că judecarea cererilor de liberare provizorie sub control judiciar trebuie să aibă loc în şedinţă publică.

________

În Titlul II, Capitolul I „Dispoziţii generale” din Codul de procedură penală sunt prevăzute în art.287 – 312 norme de reglementare comune celor două etape ale fazei de judecată : etapa judecăţii în primă instanţă şi etapa judecăţii în căile de atac.

Unele dintre aceste norme au caracter de principii comune, respectiv reguli de bază ale fazei de judecată şi care asigură realizarea acestui tip de activitate procesuală în condiţii de obiectivitate şi imparţialitate. Acestea sunt : publicitatea, nemijlocirea, contradictorialitatea şi oralitatea.

Publicitatea, ca principiu al şedinţei de judecată, constă în posibilitatea pe care o are orice persoană de a asista la desfăşurarea judecăţii, dând expresie garanţiei instituţionale prin care se asigură că administrarea justiţiei este subiect al examinării de către public şi contribuie la respectarea legii şi a persoanelor implicate.

Consacrarea sa este asigurată de dispoziţiile art.6 paragraful 1 din Convenţia europeană a drepturilor omului, iar pe plan intern, de dispoziţiile constituţionale ale art.127, respectiv art.12 din Legea nr.304/2004.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a subliniat importanţa acestui principiu procesual, arătând că art.6 alin.1 din Convenţie impune, ca o condiţie distinctă a unui proces echitabil, publicitatea acestuia – „Fiecare persoană are dreptul la judecarea în mod public”. În consecinţă, Curtea a statuat că publicitatea procedurilor organelor judiciare la care se referă art.6 alin.1 are ca scop protejarea justiţiabililor împotriva unei „justiţii secrete”. Prin transparenţa pe care o asigură administrării justiţiei, publicitatea dezbaterilor judiciare ajută la realizarea obiectivului esenţial – derularea unui proces echitabil în deplină concordanţă cu principiile fundamentale ale oricărei societăţi democratice.

În materia administrării justiţiei penale, acest principiu este consacrat de dispoziţiile art.290 alin.1 fraza I din Codul de procedură penală. Importanţa sa, atât ca drept individual al acuzatului, cât şi ca garanţie procesuală este reflectată de dispoziţiile art.197 alin.2 din Codul de procedură penală care instituie sancţiunea nulităţii absolute pentru ipotezele de nerespectare a publicităţii şedinţei.

De la acest principiu, în procesul penal sunt recunoscute o serie de excepţii, respectiv o publicitate mediată, reprezentativă sau simbolică, restrânsă la o anumită categorie de persoane (opusă publicităţii populare care este generală şi nelimitată). Aceste excepţii au fie un caracter de maximă generalitate (art.290 alin.2 din Codul de procedură penală), fie sunt limitate la anumite domenii (art.485 alin.2 din Codul de procedură penală). Datorită caracterului derogator, acestea sunt întotdeauna menţionate expres în dispoziţiile legale, neputând fi deduse pe cale de interpretare.

Astfel, strict în materia măsurilor preventive, asemenea excepţii de la principiul publicităţii şedinţei de judecată sunt prevăzute în art.1402 alin.2, art.146 alin.4, art.1491 alin.4, art.159 alin.2 din Codul de procedură penală care stabilesc că judecata are loc în camera de consiliu .

Pe de altă parte, în dispoziţiile art.1601 – art.16010 din Codul de procedură penală cuprinse în Secţiunea V referitoare la liberarea provizorie sub control judiciar şi liberarea provizorie pe cauţiune nu sunt prevăzute norme derogatorii de la principiul publicităţii care guvernează faza de judecată a procesului penal.

Mai mult, prin Legea nr.356/2006 a fost abrogat punctul 5 al art.1609 care prevedea că recursul – declarat împotriva încheierii prin care s-a admis ori s-a respins cererea de liberare provizorie – se va soluţiona în camera de consiliu, dispoziţie care ar fi fost de natură să sugereze interpretarea că şi fondul unei asemenea cauze are, în ceea ce priveşte caracterul şedinţei de judecată, aceeaşi natură nepublică.

Reluând regula anterior enunţată şi potrivit căreia excepţiile sunt de strictă interpretare, sunt prevăzute expres şi nu pot fi extinse pe cale de interpretare, precum şi constatarea dedusă din verificarea dispoziţiilor incidente în materia ce face obiectul prezentului demers, se impune concluzia în conformitate cu care, în cazul judecării cererilor de liberare provizorie sub control judiciar, şedinţa de judecată este publică.

---------------

Având în vedere cele expuse, solicit să constataţi că această problemă de drept a primit o soluţionare diferită din partea instanţelor judecătoreşti şi, printr-o decizie obligatorie, să stabiliţi modul unitar de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor legale.PROCUROR GENERAL,

Laura Codruţa Kövesi

Pronuntata de: Inalta Curte de Casatie si Justitie , Sectiile unite


Citeşte mai multe despre:   Comentează: Liberare provizorie sub control judiciar. Caracterul public al sedintei. Recurs in intersul legii
Articole Juridice

GDPR aplicat pe cloud storage
Sursa: George Stan, GDPR Advisors

Modul de stabilire a nivelului maxim al salariului de baza pentru personalul incadrat in directiile generale de asistenta sociala si protectia copilul
Sursa:

Drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazu
Sursa:Ştiri Juridice

MDRAP: Plata sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala
11 Oct 2018 | 423

Legislaţie

Legea 242/2018 pentru modificarea si completarea statutului judecatorilor si procurorilor
Legea nr. 242 din 12 octombrie 2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind sta ...

Legea nr. 196/2018 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari si administrarea condominiilor
Publicata in Monitorul Oficial cu numarul 660 din data de 30 iulie 2018 Parlamentul Romaniei adop ...

Legea nr. 236 din 5 octombrie 2018 privind distributia de asigurari
LEGE nr. 236 din 5 octombrie 2018 privind distributia de asigurari Publicata in Monitorul Oficial ...