Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Contencios Administrativ » Proprietate publica a statului data in administrarea unei autoritati locale a administratiei publice. Apararea dreptului de administrare

Proprietate publica a statului data in administrarea unei autoritati locale a administratiei publice. Apararea dreptului de administrare

  Publicat: 09 Feb 2009       6034 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Confirmare intr-o anumita functie
Autoritatea locala a administratiei publice, titulara a dreptului de administrare a unui teren, proprietate publica a statului, are actiune, conform art.1 din Legea nr.29/1990, pentru anularea certificatului de atestare a proprietatii, emis in beneficiul unei regii autonome in baza Hotararii Guvernului nr.834/1991.

Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Confirmare intr-o anumita functie
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Acoperire in natura sau prin echivalent banesc a prejudiciului cauzat unei persoane
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Confirmare intr-o anumita functie
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Confirmare intr-o anumita functie
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Legea suprema a unui stat care reglementeaza relatiile sociale fundamentale privind instaurarea, mentinerea si exercitarea puterii
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Activitatea de solutionare, de catre instantele de contencios administrativ competente potrivit legii, a litigiilor in care cel putin una dintre parti este o autoritate publica,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Confirmare intr-o anumita functie
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
------------

Orasul Ocnele Mari, reprezentat prin primar, a chemat in judecata Ministerul Industriei si Resurselor si Societatea Nationala a Sarii – Sucursala E.M.Ramnicu Valcea, pentru anularea certificatului de atestare a dreptului de proprietate seria MO3 nr.4404 din 14 octombrie 1998, recunoasterea dreptului sau de proprietate asupra terenului in suprafata de 35.190 mp situat in intravilanul orasului si obligarea paratilor la repararea pagubei cauzata prin nefolosirea terenului respectiv.
In motivarea actiunii reclamantul a aratat ca actul administrativ contestat este nelegal deoarece vizeaza un teren al sau, proprietate privata, cu privire la care Ministerul Industriei si Resurselor nu putea sa decida, iar discutiile de principiu avute cu Societatea Nationala a Sarii – Sucursala E.M. Ramnicu Valcea, privitoare la o eventuala concesionare, nu justifica acordarea certificatului de atestare conform H.G. nr.834/1991.
Curtea de Apel Pitesti, Sectia comerciala si de contencios administrativ, prin sentinta nr.188 din 5 decembrie 2001, a admis in parte actiunea in sensul ca a anulat actul administrativ atacat numai pentru suprafata de 28.390 mp, retinand ca acesta s-a aflat din anul 1963 in administrarea reclamantului care, ulterior, „in temeiul art.4 din H.G. nr.834/1991, republicata, (. . . ) a trecut in proprietatea privata a acestuia”.
Sucursala E.M.Ramnicu Valcea a declarat recurs sustinand ca hotararea este netemeinica si nelegala intrucat instanta care a pronuntat-o a retinut, nejustificat, existenta dreptului vatamat in favoarea reclamantului. Acesta, in opinia recurentei, nu a dobandit proprietatea asupra terenului in discutie prin simpla pastrare; dimpotriva, in anul 1991 cand a acceptat efectuarea de investitii, reclamantul a pierdut si posesia terenului, care a trecut asupra investitorului.
Recursul este nefondat.
Prin Ordinul nr.870 din 31 octombrie 1963 emis de ministrul Transporturilor si Telecomunicatiilor, in baza Decretului nr.409/1955 privind reglementarea transmiterii bunurilor proprietatea statului, s-a transmis in administrarea fostului Sfat popular Ocnele Mari suprafata de 113.700 mp teren cu constructiile aferente.
Din acest teren, expertul tehnic a constatat ca o suprafata de 28.390 mp, identificata in schita anexa la raportul de expertiza, se regaseste in suprafata celor 35.190 mp ce face obiectul certificatului de atestare a dreptului de proprietate emis in favoarea Societatii Nationale a Sarii SA – E.M. Ramnicu Valcea.
Pe aceasta suprafata, care nu s-a aflat in administrarea recurentei parate la data transformarii sale in regie autonoma, regia a construit salina – sediul administrativ – in baza acordului de principiu pentru concesionarea terenului pentru 100 de ani.
Cu alte cuvinte, din terenul incredintat, potrivit legii, autoritatii locale, o parte a fost afectata cu acordul respectivei autoritati de investitia unei persoane de drept privat si, apoi, trecuta in proprietatea acesteia.
Dreptul de administrare este un drept prevazut de lege, in primul rand, de Constitutie (art.135 alin.5); el este un drept real, este opozabil erga omnes, in raporturile de drept civil.
Titularul dreptului de administrare poate sa posede, sa foloseasca bunul si sa dispuna de a acesta, in conditiile in care i-a fost dat in administrare, asa incat trebuie sa aibe la dispozitie si mijloacele legale necesare pentru apararea acestui drept .
Intre mijloacele de aparare sunt actiunile posesorii si actiunea in revendicare; atunci cand dreptul de administrare este vatamat printr.un act administrativ, titularul are actiunea in anulare intemeiata pe dispozitiile art.1 din Legea nr.29/1990 privind contenciosul administrativ.
In cauza, dreptul de administrare al reclamantului asupra terenului in litigiu, chiar daca nu s-a convertit in drept de proprietate, cum evoca recurenta, legitimeaza actiunea in contencios administrativ a reclamantului, intrucat acesta s-a considerat vatamat, prin actul administrativ atacat, in dreptul sau de administrare, recunoscut de lege.
Pe de alta parte, in mod corect prima instanta a constatat ca parata-recurenta, la data transformarii sale in regie autonoma, nu avea in administrare suprafata de 28.390 mp si, prin urmare, conditiile cerute de art.1 din H.G. nr.834/1991 pentru emiterea certificatului de atestare a dreptului de proprietate nu sunt indeplinite.
Asa fiind, recursul a fost respins ca nefondat.Pronuntata de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia de contencios administrativ – decizia nr.3165 din 24 octombrie 2002


Citeşte mai multe despre:   
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Revocarea consimtamantului din perspectiva Regulamentulului general privind protectia datelor nr. 679/2016
Sursa: avocat STOICA IOANA, BAROUL CONSTANTA

Paradigmele muncii in contextul noilor schimbari sociale
Sursa: Alexandra Florescu, internship MCP Cabinet avocati

Discriminarea, victimizarea si hartuirea la locul de munca. Modificarile si completarile aduse Codului muncii prin Legea 151/2020
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocatiŞtiri Juridice
Legislaţie

Legea nr. 199/2020 privind facturarea electronica in domeniul achizitiilor publice
Legea nr. 199/2020 privind facturarea electronica in domeniul achizitiilor publice ...

OUG 157/2020 privind acordarea unui ajutor financiar sub forma de voucher pentru incurajarea si sprijinirea copiilor in practicarea sportului de perfo
Ordonanta de urgenta nr. 157/2020 privind acordarea unui ajutor financiar sub forma de voucher pentr ...

Legea nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviar
Legea nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviar ...