Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Contencios Administrativ » TVA. Deducere. Documente justificative. Impozit pe profit. Minus de inventar. Nelegalitatea impunerii.

TVA. Deducere. Documente justificative. Impozit pe profit. Minus de inventar. Nelegalitatea impunerii.

  Publicat: 02 Apr 2009       10460 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865
Faptul ca din documentele justificative pentru deducerea TVA aferenta unor bunuri si servicii livrate si prestate anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, lipsesc unele mentiuni precum cele privind semnatura de primire, datele privind expeditia sau codul fiscal al cumparatorului,

Concept folosit in C. proc. pen., prin el intelegandu-se situatia,
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Document care cuprinde enumerarea si descrierea existentei cantitative si valorice a mijloacelor pe care le poseda, le are in gestiune, in folosinta ori in raspundere al un moment dat, o persoana fizica sau juridica.
A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
(TVA). Forma sub care exista in prezent taxa generala de consumatie este taxa pe valoarea adaugata (TVA).
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Principala forma a evidentei economice. Contabilitatea inregistreaza, urmareste si controleaza numai acele laturi ale activitatii care pot fi exprimate valoric cu ajutorul etalonului banesc (rareori etaloane cantitative).
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Contabilitatea care se refera la contabilitatea clientilor si a furnizorilor.
In categoria activelor circulante, post ce se refera la creantele salariale, sociale si fiscale determinate
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
A fost promulgat la 11.09.1865
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Activitate desfasurata de organele financiare, pentru stabilirea subiectelor impozabile, a obiectului impunerii, determinarea bazei impozabile, calcularea impozitului,
Este relatarea facuta de catre expertul desemnat de instanta, in scris sau oral, in care acesta expune constatarile si concluziile sale cu privire la imprejurarile de fapt a caror lamurire a fost solicitata.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
A fost promulgat la 11.09.1865
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
A fost promulgat la 11.09.1865
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Principala forma a evidentei economice. Contabilitatea inregistreaza, urmareste si controleaza numai acele laturi ale activitatii care pot fi exprimate valoric cu ajutorul etalonului banesc (rareori etaloane cantitative).
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Document care cuprinde enumerarea si descrierea existentei cantitative si valorice a mijloacelor pe care le poseda, le are in gestiune, in folosinta ori in raspundere al un moment dat, o persoana fizica sau juridica.
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Document care cuprinde enumerarea si descrierea existentei cantitative si valorice a mijloacelor pe care le poseda, le are in gestiune, in folosinta ori in raspundere al un moment dat, o persoana fizica sau juridica.
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Legea pentru modificarea şi completarea unor reglementări din legislaţia de asigurări sociale
Principala forma a evidentei economice. Contabilitatea inregistreaza, urmareste si controleaza numai acele laturi ale activitatii care pot fi exprimate valoric cu ajutorul etalonului banesc (rareori etaloane cantitative).
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
A fost promulgat la 11.09.1865
(Lien) Dreptul legal al unui creditor de a vinde activele ipotecate atunci cand debitorul nu poate sau nu vrea sa-si indeplineasca obligatiile prevazute in contractul de imprumut.
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
(TVA). Forma sub care exista in prezent taxa generala de consumatie este taxa pe valoarea adaugata (TVA).
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Document care cuprinde enumerarea si descrierea existentei cantitative si valorice a mijloacelor pe care le poseda, le are in gestiune, in folosinta ori in raspundere al un moment dat, o persoana fizica sau juridica.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
in conditiile in care niciun alt indiciu nu conduce la concluzia caracterului nereal al operatiunilor efectuate, nu constituie temei suficient pentru stabilirea in sarcina contribuabilului a unei TVA suplimentare, cu dobanzi si penalitati de intarziere.

Potrivit dispozitiilor art. 1 pct. 5 alin. (6) lit. h) din O.U.G. nr. 217/1999, pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, cheltuielile nedeductibile sunt: cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor constatate lipsa din gestiune sau degradate si neimputabile. In virtutea principiului legalitatii impunerii fiscale, si pentru evitarea dublei impuneri, aceasta dispozitie trebuie interpretata in sensul ca impozitul pe profit nu se poate calcula pentru minusul de inventar, pentru ca astfel s-ar ajunge ca impozitul pe profit sa fie platit de doua ori pentru aceeasi suma: odata cand marfa considerata plus in gestiune se vinde, si a doua oara cand s-ar calcula si colecta impozitul pe profit aferent minusului de inventar.

------------

Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adaugata, a fost abrogata de Legea privind Codul fiscal, nr. 571/2003, publicata in M.Of. nr. 927 din 23/12/2003

O.U.G. nr. 70/1994, privind impozitul pe profit a fost abrogata prin Legea nr. 414/2002, abrogata la randul ei de Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal.


----------


Prin actiunea formulata si precizata ulterior, reclamanta S.C. „CC" S.A. Resita a chemat in judecata pe paratele D.G.F.P. Caras-Severin si A.N.A.F. solicitand sa se anuleze procesul verbal nr. 1917/7.VII.2004 incheiat de parata I si decizia nr.241/22.XI.2006 emisa de parata II privind obligatia sa de a plati suma 2.304.483, 6 lei cu titlu de impozit pe profit suplimentar si T.V.A. suplimentar, ambele obligatii cu dobanzi de intarziere si penalitati, cu cheltuieli de judecata .

In motivare reclamanta arata ca prin procesul-verbal nr. 1917/7.VII.2004 parata D.G.F.P. Caras-Severin a stabilit pe seama sa obligatia de a plati impozit pe profit suplimentar si T.V.A. suplimentar si contestatia sa in procedura prealabila s-a admis in parte, prin decizia nr.241/22.XI.2006 emisa de parata A.N.A.F., mentinandu-se impunerea pentru impozit pe profit suplimentar in suma de 20.577 lei, cu dobanzi si penalitati aferente si pentru T.V.A de plata suplimentara in cuantum de 901.008 lei, cu dobanzi si penalitati aferente, sume pe care le contesta prin actiune cu motivarea ca T.V.A. stabilita suplimentar in valoare de 885.368 lei reprezentand T.V.A. dedusa, inscrisa in facturile fiscale emise de furnizori cu ocazia efectuarii controlului si a solutionarii contestatiei inregistrate la Agentia Nationala de Administrare Fiscala - Directia Generala de Solutionare a Contestatiilor sub nr.342088/28.12.2005, organul de control si organul de solutionare nu a tinut cont si de prevederile art. 19 si art.25 lit. b) din O.G. nr.3/1992 privind taxa pe valoarea adaugata.

A mai sustinut ca analizand facturile in baza carora S.CC S.A. a dedus taxa pe valoarea adaugata, rezulta ca acestea indeplinesc conditiile de document justificativ potrivit reglementarilor invocate mai sus intrucat acestea au completate rubricile: denumirea documentului; denumirea emitentului (furnizorului) cu elementele de identificare: adresa, cod fiscal etc; denumire beneficiar (cumparator) cu elementele de identificare: adresa, cod fiscal, etc; numar si data intocmirii documentului; denumirea produselor si a serviciilor; datele cantitative si valorice, aferente operatiunii efectuate inclusiv valoarea taxei pe valoarea adaugata; semnatura si stampila emitentului; semnatura de primire a facturii.

Prin sentinta civila nr. 268 din 6 noiembrie 2007, Curtea de Apel Timisoara - sectia contencios administrativ si fiscal a admis actiunea formulata de S.C. CC S.A. si a anulat procesul-verbal nr. 1917/7.VII.2004 incheiat de parata D.G.F.P. Caras-Severin si decizia nr. 241/22.XI.2006 emisa de parata A.N.A.F. privind obligarea reclamantei de a plati suma de 2.304.483,6 lei reprezentand impuneri fiscale.

Pentru a pronunta aceasta solutie, instanta de fond a retinut ca potrivit probelor dosarului si a concluziilor expertizei, documentele inregistrate in contabilitate de reclamanta, in raport cu care a fost impusa suplimentar la suma de 885.369 lei cu titlu de T.V.A au fost supuse, in perioada verificata, dispozitiilor H.G. 704/1993, Legii nr. 82/1991 privind contabilitatea si Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV a C.E.E. cu Standardele Internationale de Contabilitate .

A mai retinut ca pct.119 din H.G. nr.704/1993 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a legii contabilitatii, documentele justificate cuprind de regula, urmatoarele elemente principale: denumirea documentului, denumirea si sediul unitatii patrimoniale care intocmeste documentul, numarul si data intocmirii acestuia, mentionarea partilor care participa la efectuarea operatiei patrimoniale, continutul ierarhiei patrimoniale, iar in cazurile necesare si temeiul legal al efectuarii ei, datele cantitative si valorice aferente operatiei efectuate, numele si prenumele precum si semnaturile persoanelor care le-au intocmit, vizat si aprobat dupa caz, alte elemente menite sa asigure consemnarea completa a operatiunilor efectuate.

A apreciat instanta de fond ca, din punctul de vedere a legii contabilitatii, au calitatea de document justificativ si facturile care nu au completate rubricile privind semnatura de primire, datele privind expeditia sau codul fiscal al cumparatorului, cum eronat se sustine in procesul verbal de impunere atacat de reclamanta.

De altfel, din continutul procesului-verbal atacat nu rezulta date privind caracterul nereal al operatiunilor economice afectate de reclamanta, retinandu-se doar lipsa unor elemente formale ale facturilor inregistrate in contabilitate, constatare retinuta si prin raportul de expertiza.

Asa fiind, in baza principiului prevalentei economicului asupra juridicului, consacrat de Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a C.E.E. si cu Standardele internationale de contabilitate, instanta de fond a constatat ca documentele verificate de parata si analizate anterior indeplinesc conditia de documente justificative, astfel ca reclamanta nu datoreaza suma de 885.369 lei ca impozit suplimentar.

A apreciat instanta de fond ca aceasta concluzie se impune si prin raportare la legislatie specifica T.V.A., pentru ca art.25 pct.B lit.a) si b din O.G. nr.3/1992 privind T.V.A. impun expres ca documentele justificative sa contina mentiunile privind cantitatea marfii, pretul, valoarea acesteia si T.V.A. aferent, cerinte pe care le indeplinesc facturile inregistrate de reclamanta.

Pe de alta parte, potrivit O.G. nr. 17/2000 privind T.V.A si a Normelor de aplicare a Ordonantei, aprobate prin H.G. nr.401/2000 coroborate cu prevederile H.G. 831/1997 pentru aprobarea, formularelor si modelelor comune privind activitatea financiar-contabila, in vigoare pe aceeasi perioada controlata, documentele justificative trebuie sa corespunda reglementarilor din normele generale privitoare la asemenea documente, acestea fiind cele prevazute in H.G.nr.704/1993 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a legii contabilitatii, aspect sub care facturile din litigiu au fost incheiate legal, si cum reclamanta a prezentat organelor de control copii ale documentului legale care a atestat calitatea de platitor de T.V.A. a furnizorului sau prestatorului de servicii, din facturile controlate se poate deduce TVA, deci impunerea suplimentara este nelegala.

Pentru perioada verificata dupa intrarea in vigoare a Legii nr.345/2002, a retinut instanta de fond ca in ceea ce priveste T.V.A.-ul, art.29 pct.B, lit a, a impus ca documentele sa consemneze livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii in facturi fiscale sau in alte documente legal probate si sa completeze in mod obligatoriu urmatoarele date: denumirea, adresa si codul fiscal al furnizorului si dupa caz ale beneficiarului, data emiterii denumirea bunurilor livrate si a serviciilor prestate, cantitatile, dupa caz, pretul unitar, valoarea bunurilor/serviciilor fara taxa pe valoarea adaugata, suma taxei pe valoarea adaugata. S-a constatat ca facturile verificate de parate pentru aceasta perioada contin elementele susmentionate asa cum retine expertiza, insa nu cuprind adresa si codul fiscal al furnizorului sau prestatorului, ceea ce nu s-a retinut insa prin decizia emisa de parata A.N.A.F. in procedura prealabila, prin decizia nr.241/2006.

Privitor la T.V.A. in suma de 15.639 lei, calculata aferent bunurilor constatate lipsa pe baza de inventar, prima instanta a retinut ca din probele dosarului rezulta ca in octombrie 2001 s-a analizat inventarierea patrimoniului reclamantei si, drept urmare, s-a propus compensarea minusului cu plusul constatat, cu respectarea prevederilor O.M.F. nr. 2388/1995 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului si in baza hotararii Consiliului de administratie al societatii, s-au inregistrat in contabilitate, in luna decembrie 2001, astfel incat nu sunt aplicabile prevederile art. 10.18 din H.G. nr. 401/2000, deoarece compensarea se face pentru cantitati egale intre plusurile si lipsurile constatate.

A concluzionat instanta de fond ca, in fapt, minusul in gestiune s-a putut stabili numai dupa operatia de compensare, astfel incat reclamanta nu datoreaza T.V.A. pentru ca daca s-ar calcula si colecta TVA-ul si pentru partea compensata, ar insemna ca societatea ar trebui sa plateasca T.V.A.-ul pentru aceeasi suma de doua ori si anume: odata cand marfa considerata plus de gestiune se vinde si T.V.A.-ul aferent ei devine T.V.A. colectat si a doua oara cand s-ar calcula si colecta T.V.A.-ul aferent minusului de inventar, ceea ce contravine principiilor T.V.A-ului si O.U.G. nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata, rezultand ca la aceeasi marfa se plateste de 2 ori 19%, adica 38%.

In ceea ce priveste impozitul pe profit in suma de 20.577 lei, generat de cheltuielile cu bunurile de natura stocurilor constatate lipsa in gestiune compensate, din expertiza, insusita de instanta ca proba de specialitate, s-a retinut de instanta de fond ca reclamanta a inregistrat corect in contabilitate rezultatul inventarierii din luna octombrie 2007, cu respectarea prevederilor Legii nr.82/1991 cu republicarile ulterioare, a H.G. nr.704/1993 privind Normele de utilizare a conturilor contabile a O.M.F. nr.2388 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului si a O.U.G. nr.217/1999 pentru modificarea si completarea O.G. nr. 70/1994 privind impozitul pe profit.

Potrivit art. l, pct.6 lit.h din O.U.G. nr. 17/1999, cheltuielile nedeductibile sunt: cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor constatate lipsa din gestiune sau degradate si neimputabile.

A concluzionat prima instanta in sensul ca, pentru a nu se realiza o dubla impunere, ceea ce contravine principiului legalitatii impunerii fiscale, dispozitia legala suscitata trebuie interpretata in sensul ca impozitul pe profit nu se poate calcula pentru minusul de inventar compensabil cu plusul, pentru ca astfel reclamanta ar plati de 2 ori impozitul pe profit pe aceasta suma, odata cand marfa considerata plus in gestiune se vinde, si a doua oara cand s-ar calcula si colecta impozitul pe profit aferent minusului de inventar.

Impotriva acestei sentinte a declarat recurs Directia Generala a Finantelor Publice Caras-Severin in nume propriu si pentru Agentia Nationala de Administrare Fiscala.

Este criticata solutia instantei de fond ca fiind nelegala si netemeinica pentru ca face o interpretare trunchiata si gresita a dispozitivelor legale incidente in cauza, fara a tine cont de legea speciala care se aplica cu prioritate.

Se invoca faptul ca analizand facturile fiscale emise de furnizori si dispozitiile legale se constata ca societatea a inregistrat in contabilitate facturi fiscale care nu contin datele prevazute a fi completate in mod obligatoriu la art. 29 pct. B, lit. a din Legea nr. 345/2002.

Pentru perioada 1 octombrie 1999 – 31 mai 2002 reclamanta a acceptat documente in baza carora a dedus TVA, documente care nu indeplinesc conditia de document justificativ deoarece nu sunt completate toate datele prevazute in actele normative in vigoare la acea data, respectiv datele de identificare ale furnizorului, sediul si toate datele privind expeditia.

Pentru perioada 1 iunie 2002 - 30 noiembrie 2003 societatea a inregistrat facturi fiscale care nu au completate rubricile referitoare la adresa si codul fiscal al furnizorului si prestatorului, iar prin inregistrarea acestor facturi reclamanta a pierdut dreptul de a deduce TVA.

Dobanzile si penalitatile aferente acestor taxe reprezinta accesorii, conform art. 34 din O.G. nr. 3/1992, republicata, art. 33 din Legea nr. 345/2002 si pct. 3 din O.G. nr. 26/2001.

Reclamanta datoreaza si impozitul pe profit pentru ca bunurile de natura stocurilor constatate lipsa din gestiune si neimputabile nu reprezinta cheltuieli nedeductibile fiscal, iar dobanzile si penalitatile aferente sunt accesorii pentru neplata lui.

Intimata – reclamanta S.C. CC S.A. a formulat intampinare si a solicitat respingerea recursului ca nefondat.

Dupa examinarea motivelor de recurs invocate, a dispozitiilor legale incidente in cauza, Inalta Curte va respinge recursul declarat pentru urmatoarele considerente:

Controlul efectuat de organele fiscale a vizat perioada 1 octombrie 1993 – 31 mai 2002 si actele fiscale au fost intocmite pentru ca reclamanta ar datora bugetului statului suma pentru ca nu a prezentat documentele justificative pentru operatiunile derulate.

Asa cum s-a retinut si in Decizia nr. V/15 ianuarie 2007 a Sectiilor Unite ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie, se impune sa se considere ca taxa pe valoarea adaugata nu poate fi dedusa si nici nu se poate diminua baza impozabila la stabilirea impozitului pe profit in situatia in care documentele justificative reprezentate nu contin sau nu furnizeaza toate informatiile prevazute de dispozitiile legale in vigoare la data efectuarii operatiunii pentru care se solicita deducerea acestei taxe.

Asa cum corect a retinut instanta de fond, facturile fiscale emise de furnizorii reclamantei indeplinesc conditia de documente justificative si nu s-au incalcat prevederile art. 29 pct. B lit. a din Legea nr. 345/2002, art. 25 lit. B din Ordonanta Guvernului nr. 17/2000 si ale Hotararii Guvernului nr. 831/1997 dar nici ale pct. 119 din Hotararea Guvernului nr. 704/1993.

Se reproseaza reclamantei necompletarea unor rubrici care nu erau prevazute a fi completate in mod obligatoriu, iar pentru livrarile de peste 50 milioane valoarea TVA – au fost depuse documente care atesta calitatea de platitor de TVA a furnizorului.

Toate acestea dovedesc realitatea tranzactiilor incheiate intre reclamanta si furnizorii sai, fapt necontestat nici de organele fiscale si nu se poate retine ca facturile fiscale nu pot fi considerate documente justificative, astfel ca, in mod corect, s-a dispus anularea actelor fiscale in privinta sumelor de plata reprezentand TVA, dobanzi si penalitati aferente acesteia, impozitul pe profit si penalitati si majorarile aferente acestuia.

Nici critica solutiei instantei de fond referitoare la impozitul pe profit pentru bunurile de natura stocurilor constatate lipsa din gestiune, la penalitatile si dobanzile aferente nu este fondata.

Compensarea minusului cu plusul constatat s-a facut cu respectarea prevederilor O.M.F. nr. 2388/1995 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului, iar pentru partea compensata nu se poate percepe TVA pentru ca s-ar ajunge la o dubla impunere: odata colectat TVA-ul cand marfa considerata plus in gestiune se vinde si a doua oara cand s-ar calcula TVA-ul pentru minusul in inventar.

Recursul a fost respins ca nefondat.Pronuntata de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia de contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 2987 din 19 septembrie 2008


Citeşte mai multe despre:   
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Acordurile verticale si acorduri de furnizare si distributie
Sursa: Consiliul Concurentei - Ghidul privind intelegerile verticale

Distributia exclusiva si restrictionarea vanzarilor pasive
Sursa: Consiliul Concurentei - Ghidul privind intelegerile verticale

Un salariat are dreptul, pentru perioada cuprinsa intre concedierea sa nelegala si reintegrarea sa in functia detinuta anterior, la concediu anual pla
Sursa: EuroAvocatura.roŞtiri Juridice
Legislaţie

OUG privind unele masuri pentru implementarea proiectelor cu finantare din fonduri europene in vederea evitarii riscului de dezangajare pentru perioad
Ordonanta de urgenta nr. 101/2020 privind unele masuri pentru implementarea proiectelor cu finantare ...

Legea nr. 87/2020 pentru modificarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
Legea nr. 87/2020 pentru modificarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 ...

OUG 99/2020 privind unele masuri fiscale, modificarea unor acte normative si prorogarea unor termene
Ordonanta de urgenta nr. 99/2020 privind unele masuri fiscale, modificarea unor acte normative si pr ...