Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Comercial » Asociatie familiala. Legea nr.300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatilor familiale care desfasoara activitati economice in mod independent.

Asociatie familiala. Legea nr.300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatilor familiale care desfasoara activitati economice in mod independent.

  Publicat: 11 Aug 2009       7054 citiri        Secţiunea: Drept Comercial  


1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Potrivit art.16 alin.4 din legea 300/2004, inregistrarea in registrul comertului a comerciantilor persoane fizice si asociatilor familiale se face numai pe baza autorizatiei emise de primari. Este o dispozitie de exceptie de la prevederile art.6(1) din Legea nr.26/1990 privind registrul comertului.

1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Reglementata in C. proc. pen. in acelasi cadru ca si actiunea penala.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Grupare de persoane fizice sau juridice organizata pe baza unui statut in vederea realizarii unui scop comun (stiintific, cultural, artistic, sportiv).
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.


In ce priveste radierea din registrul comertului, procedura este cea prevazuta de art.13 din Legea nr.300/2004, si anume aceasta trebuie sa fie precedata de o cerere de renuntare la autorizatia de functionare formulata de persoana fizica sau asociatia familiala adresata autoritatii locale.

Prin cererea formulata la 21 februarie 2006 reclamanta D.G.F.P. Neamt a solicitat constatarea nulitatii absolute a radierii debitoarei A.F. P.M. din Registrul Comertului.


Reclamanta a sustinut ca radierea debitoarei A.F. P. s-a facut cu incalcarea dispozitiilor art.13 (3) din Legea nr.300/2004, in sensul ca Primaria Comunei Agapia nu a comunicat organului fiscal teritorial faptul ca A.F. P.M. va fi radiata pentru nepreschimbarea autorizatiei.


Prin sentinta comerciala 182/COM/13 martie 2007, Tribunalul Neamt a€“ Sectia comerciala si de contencios administrativ a respins ca nefondata actiunea .


In pronuntarea acestei hotarari s-a retinut ca, prin Legea nr.300 din 28 iunie 2004 s-a reglementat procedura de autorizare a persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice in mod independent. Ulterior acestei legi, s-a adoptat Legea nr.359/8 septembrie 2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice. Adoptarea Legii nr.359/8 septembrie 2004 a determinat abrogarea tacita a dispozitiilor contrare continute in actele normative anterioare. Potrivit dispozitiilor art.26 din Legea nr.359/2004, persoanele juridice, deci si parata A.F. P.M., aveau obligatia de a solicita Oficiului Registrului Comertului preschimbarea, pana la data de 31 decembrie 2004, a certificatului de inmatriculare si cel de inregistrare fiscala, sanctiunea neindeplinirii acestei obligatii fiind dizolvarea de drept a persoanei juridice.


Impotriva sentintei instantei de fond, reclamanta a declarat apel, sustinand, in esenta, ca nu sunt aplicabile, asociatiilor familiale, prevederile Legii nr.359/2004, ci, in cauza, sunt incidente dispozitiile art.13 din Legea nr.300/2004.


Curtea de Apel Bacau, Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ si Fiscal prin decizia nr.95 din 13 septembrie 2007 a admis apelul, a schimbat in tot sentinta atacata, a admis actiunea si a constatat nulitatea radierii paratei A.F. P.M. Comuna Agapia, Judetul Neamt.


In pronuntarea acestei hotarari s-a retinut ca radierea paratei s-a facut cu incalcarea art.13 din Legea nr.300/2004, nefacandu-se dovada ca emitentul autorizatiei de functionare, Consiliul Judetean Neamt a comunicat catre Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Neamt anularea autorizatiei.


Impotriva acestei ultime hotarari, parata A.F. P. a declarat recurs.


Recursul este nefondat.


Problema in litigiu, supusa dezlegarii instantei, priveste conditiile in care o asociatie familiala este radiata din oficiu din registrul comertului.


Dispozitia legala aplicabila este Legea nr.300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatilor familiale care desfasoara activitati economice in mod independent.


Potrivit art.16 alin.4 din legea mentionata, inregistrarea in registrul comertului a comerciantilor persoane fizice si asociatilor familiale se face numai pe baza autorizatiei emise de primari. Este o dispozitie de exceptie de la prevederile art.6(1) din Legea nr.26/1990 privind registrul comertului.


In ce priveste radierea din registrul comertului, procedura este cea prevazuta de art.13 din Legea nr.300/2004, si anume aceasta trebuie sa fie precedata de o cerere de renuntare la autorizatia de functionare formulata de persoana fizica sau asociatia familiala adresata autoritatii locale.


Alin.3 al art.13 mentionat, prevede ca emitentul va transmite lunar la oficiul registrului comertului cazurile de anulare a autorizatiei, impreuna cu originalul certificatelor de inregistrare si va comunica aceste cazuri si organelor fiscale competente.


Prin alin.4 se prevede ca a€˛anularea autorizatiei atrage radierea din oficiu din registrul comertului a persoanelor fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau a asociatiei familialea€¯.


Aceasta procedura nu a fost respectata in cauza, intrucat emitentul autorizatiei nu a anulat autorizatia si nu a transmis la Oficiul Registrului Comertului o atare anulare pentru a se proceda la radierea paratei.


Ca urmare, intemeiat Curtea de Apel a retinut ca la data radierii asociatiei familiale parate din Registrul comertului, nu a existat o dispozitie a organului local competent de anularea autorizatiei, astfel ca masura radierii nu a fost legala.


Referirile recurentei la prevederile Legii nr.359/2004 nu-si au temei, intrucat art.26 si 30 din acest act normativ a€“ preschimbarea certificatului de inmatriculare si cel de inregistrare fiscala a€“ nu sunt aplicabile paratei.


Nu pot fi primite nici sustinerile referitoare la tardivitatea actiunii, intrucat fiind o cerere in constatarea nulitatii absolute, aceasta este imprescriptibila.Asa fiind, se retine ca hotararea atacata este temeinica si legala, astfel ca recursul urmeaza sa fie respins ca nefondat.


Pronuntata de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia comerciala decizia nr.1798 din 27 mai 2008


Citeşte mai multe despre:   
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Interdictia suprapunerii programului de lucru in cazul salariatilor cu mai multe locuri de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Calculul termenului de preaviz la concedierea salariatului. Aspecte practice si procedurale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Absenta salariatului de la locul de munca in situatii de urgenta familiala
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutŞtiri Juridice
Legislaţie

O.U.G. nr. 42 din 24 mai 2023
pentru modificarea si completarea Legii nr. 367/2022 privind dialogul social si a Legii nr. 53/2003 ...

DIRECTIVA (UE) 2019/1152 din 20 iunie 2019 privind transparenta si previzibilitatea conditiilor de munca in Uniunea Europeana
DIRECTIVA (UE) 2019/1152 din 20 iunie 2019 privind transparenta si previzibilitatea conditiilor de m ...

LEGEA nr. 367/2022 a dialogului social
LEGEA nr. 367/2022 privind dialogul social (Inlocuieste Legea nr. 62/2011) Publicata in MONITORUL ...