Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » HG 353/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Uniunii Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania

HG 353/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Uniunii Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania

  Publicat: 02 May 2012       6179 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
HG 353/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Uniunii Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania

Publicata in Monitorul Oficial nr. 279 din 26 aprilie 2012

Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Ansamblul drepturilor si obligatiilor avand valoare economica, apartinand unei persoane fizice sau unei persoane juridice.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
(Legea 10 din 2001). Este persoana fizica sau juridica cu experienta semnificativa in domeniu, competenta in evaluare pe piata proprietatilor imobiliare,
(Legea 10 din 2001). Este persoana fizica sau juridica cu experienta semnificativa in domeniu, competenta in evaluare pe piata proprietatilor imobiliare,
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Act adoptat de organele de stat,
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
1. Cuvantare, discurs, expunere facuta in public referitor la o tema stiintifica, literara etc.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Cuvantare, discurs, expunere facuta in public referitor la o tema stiintifica, literara etc.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
(quorum) Minimul de membri necesar pentru ca o adunare sa fie legal constituita
1. Cuvantare, discurs, expunere facuta in public referitor la o tema stiintifica, literara etc.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Indeplinirea unor acte juridice de catre o persoana, reprezentant, mandatar, in numele si in interesul unei alte persoane, reprezentat, mandant.
1. Cuvantare, discurs, expunere facuta in public referitor la o tema stiintifica, literara etc.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Cuvantare, discurs, expunere facuta in public referitor la o tema stiintifica, literara etc.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Indeplinirea unor acte juridice de catre o persoana, reprezentant, mandatar, in numele si in interesul unei alte persoane, reprezentat, mandant.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Act adoptat de organele de stat,
Un grup mic de angajati, desemnati sa lucreze impreuna la un anumit proiect.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.

Regulamentul de organizare si functionare a Uniunii Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 4 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 24/2011 privind unele masuri in domeniul evaluarii bunurilor,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare .

Articol unic
Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Uniunii Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare .


ANEXA - REGULAMENT de organizare si functionare a Uniunii Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania


Art. 1
(1) Uniunea Nationala a Evaluatorilor Autorizati din Romania, denumita in continuare Uniunea, este organizatia profesionala de utilitate publica, fara scop patrimonial, din care fac parte evaluatorii autorizati care dobandesc aceasta calitate in conditiile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 24/2011 privind unele masuri in domeniul evaluarii bunurilor.
(2) Uniunea este constituita ca persoana juridica autonoma, potrivit legii, cu denumire, sediu, patrimoniu si sigla proprii.

Art. 2
Uniunea are drept scop organizarea, coordonarea si autorizarea exercitarii profesiei de evaluator autorizat in Romania, reprezentarea si protejarea intereselor profesionale ale membrilor Uniunii, asigurarea exercitarii independente a profesiei de evaluator autorizat cu respectarea deontologiei profesionale si a unui inalt nivel de calificare profesionala, precum si promovarea standardelor, metodelor si tehnicilor de evaluare in activitatea evaluatorilor autorizati.

Art. 3
(1) In cadrul Uniunii functioneaza departamentele administrative, conform organigrarmei aprobate de Consiliul director in baza art. 8 alin. (8) lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 24/2011.
(2) Departamentele administrative sunt coordonate de un director general.
(3) Directorul general este numit si revocat din functie prin hotarare a Consiliului director.

Art. 4
(1) Conferinta nationala se intruneste cel putin o data pe an, la convocarea Consiliului director, in termen de cel mult 120 de zile de la incheierea exercitiului financiar precedent, si ori de cate ori se considera necesar.
(2) Conferinta nationala alege, la inceputul dezbaterilor, dintre delegatii cu drept de vot, secretariatul Conferintei nationale, din care fac parte unul pana la 3 secretari. Secretariatul Conferintei nationale verifica indeplinirea conditiilor legale de convocare si cvorum ale Conferintei nationale si asigura consemnarea lucrarilor acesteia in procesul-verbal al Conferintei nationale.
(3) Dupa constatarea indeplinirii cerintelor legale pentru desfasurarea Conferintei nationale, se trece la dezbaterea subiectelor inscrise pe ordinea de zi si la adoptarea hotararilor.
(4) Fiecare participant la Conferinta nationala are dreptul la un vot, fiind exclusa orice forma de exercitare a acestui drept prin reprezentare .
(5) Procesul-verbal al Conferintei nationale, semnat de presedinte si de membrii secretariatului Conferintei nationale, va cuprinde in mod obligatoriu mentiunea privind indeplinirea formalitatilor referitoare la convocare, data si locul de desfasurare a Conferintei nationale, numarul membrilor prezenti, hotararile adoptate, numarul de voturi valabil exprimate, rezumatul dezbaterilor, iar, la cererea membrilor, declaratiile facute de acestia in cadrul Conferintei nationale.
(6) La Conferinta nationala pot participa fara drept de vot membrii de onoare ai Uniunii, reprezentati ai autoritatilor si ai altor organisme profesionale, alte personalitati care au legatura cu activitatea evaluatorilor autorizati, la invitatia Consiliului director.

Art. 5
(1) Membrii Consiliului director sunt alesi dintre delegatii cu drept de vot la Conferinta nationala, care candideaza separat pe fiecare functie, cu exceptia functiei de presedinte al Uniunii. Functia de presedinte este ocupata de prim-vicepresedintele in exercitiu, la 2 ani de la alegerea sa in aceasta din urma functie. In contextul prezentului regulament, fostul presedinte este presedintele care si-a incheiat mandatul.
(2) Membrii Consiliului director nu isi pot exercita drepturile si atributiile prin reprezentare .
(3) Consiliul director poate aproba infiintarea unor grupuri de lucru, cu scopul analizarii unor probleme specifice. Consiliul director stabileste prin hotarare componenta si obiectivele fiecarui grup de lucru.

Art. 6
(1) Presedintele are urmatoarele atributii:
a) reprezinta Uniunea in raporturile cu terte persoane fizice si juridice din tara si din strainatate;
b) incheie acte in numele Uniunii, potrivit legii;
c) conduce sedintele Consiliului director si lucrarile Conferintei nationale;
d) urmareste punerea in aplicare a hotararilor Conferintei nationale si ale Consiliului director;
e) asigura conducerea Uniunii intre sedintele Consiliului director.
(2) in calitate de reprezentant legal al Uniunii, presedintele semneaza hotararile Conferintei nationale si ale Consiliului director, adoptate potrivit legii.
(3) Pe perioada in care presedintele se afla in imposibilitate temporara de a exercita atributiile sale, acestea vor fi indeplinite de catre prim-vicepresedinte.

Art. 7
(1) Auditorul statutar este membru activ al Camerei Auditorilor Financiari din Romania.

Afişează HG 353/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Uniunii Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    HG 353/2012    Uniunea Nationala a Evaluatorilor Autorizati din Romania    OG 24/2011

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.