Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » OUG 16/2012 privind stabilirea unor masuri de organizare in cadrul administratiei publice centrale

OUG 16/2012 privind stabilirea unor masuri de organizare in cadrul administratiei publice centrale

  Publicat: 14 May 2012       5942 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
OUG 16/2012 privind stabilirea unor masuri de organizare in cadrul administratiei publice centrale

Publicata in Monitorul Oficial nr. 314 din 10 mai 2012

Organ legislativ compus din doua camere si care poarta denumiri diferite (Adunarea Nationala si Senat in Franta, Bundestag si Budesrat in Germania, Camera Comunelor si Camera Lorzilor in Anglia, Congres in S.U.A.etc.).
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie în baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, în schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie în baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, în schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).

Avand in vedere Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 12/2012 pentru acordarea increderii Guvernului,
luand in considerare necesitatea stabilirii masurilor care sa permita desfasurarea, in cel mai scurt timp, in noul cadru organizatoric, a activitatii Guvernului si a administratiei publice centrale,
pentru a continua procesul de modernizare a administratiei publice se impune luarea unor masuri adecvate de reorganizare a Guvernului, in scopul asigurarii punerii in aplicare a Programului de guvernare acceptat de Parlament si indeplinirii principalului rol al Guvernului de a realiza politica interna si externa a tarii si de a exercita conducerea generala a administratiei publice,
tinand cont de situatia economico-sociala a Romaniei,
avand in vedere ca elementele sus-mentionate vizeaza interesul public si constituie situatii de urgenta si extraordinare,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta .

Art. I
In cadrul Ministerului Administratiei si Internelor functioneaza ministrul delegat pentru administratia publica, care coordoneaza activitatile din domeniul pentru care a fost investit.

Art. II
In cadrul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale functioneaza ministrul delegat pentru dialog social, care coordoneaza activitatile din domeniul pentru care a fost investit.

Art. III
In cadrul Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri functioneaza ministrul delegat pentru mediul de afaceri, care coordoneaza activitatile din domeniul pentru care a fost investit.

Art. IV
Ministrii delegati prevazuti in prezenta ordonanta de urgenta emit ordine in domeniile pentru care au fost investiti.


Art. V
Secretariatul General pentru Culte, structura cu personalitate juridica in cadrul aparatului de lucru al Guvernului, finantata integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, trece in subordinea Ministerului Culturii si Patrimoniului National si se organizeaza ca institutie publica cu personalitate juridica, finantata integral de la bugetul de stat .

Art. VI
Alineatul (3) al articolului 3 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 164 din 2 aprilie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) In cazul in care viceprim-ministrul nu are si calitatea de ministru, acesta dispune de un aparat propriu de lucru care face parte din aparatul de lucru al Guvernului."

Art. VII
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor masuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 270 din 23 aprilie 2007, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 99/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1 alineatul (1), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"c) Departamentul pentru Relatia cu Parlamentul, structura cu personalitate juridica, finantata prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, condusa de ministrul pentru relatia cu Parlamentul, care are calitatea de ordonator tertiar de credite. In cadrul departamentului functioneaza unul sau mai multi secretari de stat, numiti si eliberati din functie prin decizie a primului-ministru;".

2. La articolul 1 alineatul (1), literele d) si l) se abroga.

3. La articolul 2 alineatul (1), dupa litera a) se introduc trei noi litee, literele a^1)-a^3), cu urmatorul cuprins:
"a^1) Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, institutie publica cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, finantata integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;
a^2) Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret, organ de specialitate a administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului;
a^3) Institutul National pentru Studierea Holocaustului din Romania A«Elie WieselA», institutie publica cu personalitate juridica, finantata din venituri proprii si din subventii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;".

4. La articolul 2, alineatele (2) si (3) se abroga.

Art. VIII
Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 201 din 3 martie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 3, alineatele (1), (6) si (7) vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 3
(1) Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, denumita in continuare Agentia Nationala, se organizeaza ca institutie publica cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului si in coordonarea primului-ministru, printr-un consilier de stat .

Afişează OUG 16/2012 privind stabilirea unor masuri de organizare in cadrul administratiei publice centrale pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OUG 16/2012    OUG 25/2007    Legea 7/1996    Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara    denumita in continuare Agentia Nationala

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.