Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Codurile Esentiale » Legea nr. 238/2009, republicata 2012, privind reglementarea prelucrarii datelor cu caracter personal de catre structurile/unitatile MAI

Legea nr. 238/2009, republicata 2012, privind reglementarea prelucrarii datelor cu caracter personal de catre structurile/unitatile MAI

  Publicat: 16 Jul 2012       9646 citiri        Secţiunea: Codurile Esentiale  


Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Legea nr. 238/2009 privind reglementarea prelucrarii datelor cu caracter personal de catre structurile/unitatile Ministerului Administratiei si Internelor in activitatile de prevenire, cercetare si combatere a infractiunilor, precum si de mentinere si asigurare a ordinii publice

Republicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 474, din 12 iulie 2012

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Inregistrare sistematica a informatiilor privind situatia patrimoniala si a rezultatelor obtinute de catre un agent economico-social, atat pentru necesitatile acestuia cat si pentru relatiile cu asociatii sau actionarii,
Orice actiune a autoritatii vamale pentru asigurarea respectarii reglementarilor vamale si,
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Concept utilizate de stiintele comportamentale (psihologie, sociologie, psihologie judiciara), prin el intelegandu-se ansamblul actelor, reactiilor (glandulare, motorii, afective, verbale) prin care o persoana raspunde intr-o imprejurare data la solicitarile mediului inconjurator.
Prevauzute in cap. I, art. 174-185, ce cuprind: omorul, omorul calificat, omorul deosebit de grav, pruncuciderea, uciderea din culpa, determinarea sau inlesnirea sinuciderii,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.

Art. 1. -
(1) Prezenta lege reglementeaza prelucrarea automata si neautomata a datelor cu caracter personal pentru realizarea activitatilor de prevenire, cercetare si combatere a infractiunilor, precum si de mentinere si asigurare a ordinii publice de catre structurile/unitatile Ministerului Administratiei si Internelor, potrivit competentelor acestora
(2) Structurile/Unitatile Ministerului Administratiei si Internelor, denumite in continuare structurile/unitatile M.A.I., care desfasoara, potrivit competentelor, activitatile prevazute la alin. (1), in calitate de operatori, dobandite in conditiile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, prelucreaza date cu caracter personal in exercitarea atributiilor legale
(3) Prezenta lege nu se aplica prelucrarilor si transferului de date cu caracter personal efectuate in indeplinirea atributiilor legale de structurile/unitatile M.A.I. in domeniul apararii nationale si securitatii nationale, in limitele si cu restrictiile stabilite de lege.

Art. 2. - In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie:
a) interconectare - operatiunea de a pune in legatura datele cu caracter personal cuprinse intr-un fisier, baza de date sau sistem de evidenta automat cu cele cuprinse intr-unul sau mai multe fisiere, baze de date sau sisteme de evidenta automate care sunt gestionate de operatori diferiti sau de catre acelasi operator, dar avand scopuri diferite, similare sau corelate, dupa caz;
b) semnalare - setul de date introduse intr-un sistem de evidenta a datelor cu caracter personal referitoare la persoane sau bunuri cu privire la care au fost dispuse unele masuri, in conditiile legii, in vederea realizarii unui interes public, a respectarii regimului liberei circulatii a persoanelor si bunurilor sau a asigurarii ori mentinerii ordinii si sigurantei publice;
c) blocare - marcarea unor date cu caracter personal stocate, in scopul limitarii prelucrarii pe viitor;
d) atribuirea de referinte - marcarea unor date cu caracter personal stocate, fara a avea ca scop limitarea prelucrarii lor ulterioare;
e) transformarea in date anonime - modificarea datelor cu caracter personal, astfel incat detaliile privind circumstantele personale sau materiale sa nu mai permita atribuirea acestora unei persoane fizice identificate sau identificabile sau atribuirea sa fie posibila doar in conditiile unei investitii disproportionate de timp, costuri si forta de munca;
f) consimtamantul persoanei vizate - orice manifestare de vointa, libera, specifica si informata, prin care persoana vizata accepta sa fie prelucrate datele cu caracter personal care o privesc;
g) evidenta pasiva - fisier sau baza de date cu caracter personal constituit in scopul accesarii limitate si ulterior stergerii datelor stocate din sistemul de evidenta .

Art. 3. -
(1) Pentru realizarea activitatilor prevazute la art. 1 alin. (1), structurile/unitatile M.A.I. constituie, organizeaza si detin, potrivit atributiilor legale, sisteme de evidenta si utilizeaza mijloace automate si neautomate de prelucrare a datelor cu caracter personal, in conditiile legii
(2) Structurile/Unitatile M.A.I. utilizeaza sisteme de evidenta si/sau mijloace automate si neautomate de prelucrare a datelor cu caracter personal, cu respectarea drepturilor omului si aplicarea principiilor legalitatii, necesitatii, confidentialitatii, proportionalitatii si numai daca, prin utilizarea acestora, este asigurata protectia datelor prelucrate
(3) Inaintea introducerii unui sistem de evidenta sau a unui mijloc automat/neautomat de prelucrare a datelor cu caracter personal care este susceptibil sa prezinte anumite riscuri privind datele prelucrate, structurile/unitatile M.A.I. consulta Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, denumita in continuare Autoritatea nationala de supraveghere, care, daca este cazul, stabileste garantii adecvate, potrivit legii.

CAPITOLUL II
Notificarea prelucrarilor datelor cu caracter personal

Art. 4. -
(1) Prelucrarile de date cu caracter personal sunt notificate Autoritatii nationale de supraveghere . Notificarea se efectueaza anterior oricarei prelucrari, in conditiile legii
(2) Notificarea prelucrarii automate sau neautomate a datelor cu caracter personal prin sisteme de evidenta a datelor cu caracter personal, realizata potrivit legii de catre structurile/unitatile M.A.I., cuprinde, pe langa informatiile prevazute la art. 22 alin. (8) din Legea nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, in mod corespunzator si informatii referitoare la natura fiecarui sistem de evidenta a datelor cu caracter personal care are legatura cu prelucrarea, precum si la destinatarii carora le sunt comunicate datele
(3) Notificarea prelucrarii datelor cu caracter personal prin sisteme de evidenta constituite in anumite cazuri numai pentru perioada necesara realizarii unor activitati de prevenire, cercetare si combatere a infractiunilor, precum si de mentinere si asigurare a ordinii publice se face cu respectarea conditiilor prevazute la alin. (2), numai daca prelucrarea nu a facut obiectul unei notificari anterioare.

CAPITOLUL III
Colectarea datelor cu caracter personal

Art. 5. -
(1) Pentru realizarea activitatilor prevazute la art. 1 alin. (1), structurile/unitatile M.A.I. colecteaza date cu caracter personal, cu sau fara consimtamantul persoanei vizate, in conditiile legii
(2) Colectarea datelor cu caracter personal fara consimtamantul persoanei vizate pentru realizarea activitatilor prevazute la art. 1 alin. (1) se face numai daca aceasta masura este necesara pentru prevenirea unui pericol iminent cel putin asupra vietii, integritatii corporale sau sanatatii unei persoane ori a proprietatii acesteia, precum si pentru combaterea unei anumite infractiuni
(3) Colectarea datelor cu caracter personal pentru realizarea activitatilor prevazute la art. 1 alin. (1) se efectueaza de personalul structurilor/unitatilor M.A.I. numai in scopul indeplinirii atributiilor de serviciu
(4) Colectarea datelor cu caracter personal in scopurile prevazute la art. 1 alin. (1) trebuie sa fie limitata la datele necesare pentru prevenirea unui pericol iminent cel putin asupra vietii, integritatii corporale sau sanatatii unei persoane ori a proprietatii acesteia, precum si pentru combaterea unei anumite infractiuni
(5) Colectarea de date privind persoana fizica exclusiv datorita faptului ca aceasta are o anumita origine rasiala, anumite convingeri religioase ori politice, un anumit comportament sexual sau datorita apartenentei acesteia la anumite miscari ori organizatii care nu contravin legii este interzisa
(6) Prin exceptie de la prevederile alin. (5), structurile/unitatile M.A.I. colecteaza si prelucreaza, cu respectarea garantiilor prevazute de Legea nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, date exclusiv in baza acestor criterii numai daca, intr-un caz determinat, sunt necesare pentru efectuarea actelor premergatoare sau a urmaririi penale, ca urmare a savarsirii unei infractiuni . Prevederile art. 4 se aplica in mod corespunzator
(7) Prevederile alin. (6) nu aduc atingere dispozitiilor legale care reglementeaza obligatia autoritatilor publice de a respecta si de a ocroti viata intima, familiala si privata.
CAPITOLUL IV
Stocarea datelor cu caracter personal

Art. 6. -
(1) Pentru realizarea scopurilor activitatilor prevazute la art. 1 alin. (1), structurile/unitatile M.A.I. stocheaza numai acele date cu caracter personal care sunt exacte, complete si necesare indeplinirii atributiilor legale sau obligatiilor rezultate din instrumente juridice internationale la care Romania este parte
(2) Stocarea diferitelor categorii de date cu caracter personal se realizeaza prin ordonarea acestora in functie de gradul lor de acuratete si exactitate. Datele cu caracter personal bazate pe opinii si interpretari personale rezultate din activitatile prevazute la art. 1 alin. (1) sunt ordonate in mod distinct
(3) Structurile/Unitatile M.A.I. au obligatia de a verifica periodic calitatea datelor prevazute la alin. (2), conform regulilor stabilite potrivit art. 31 alin. (1) lit. b)
(4) In situatia in care datele cu caracter personal stocate se dovedesc a fi inexacte sau incomplete, structurile/unitatile M.A.I. care le detin au obligatia sa le stearga, distruga, modifice, actualizeze sau, dupa caz, sa le completeze
(5) Structurile/Unitatile M.A.I. stocheaza datele cu caracter personal colectate in scopuri administrative separat de datele cu caracter personal colectate in scopurile prevazute la art. 1 alin. (1).

Art. 7. -

Afişează Legea nr. 238/2009, republicata 2012, privind reglementarea prelucrarii datelor cu caracter personal de catre structurile/unitatile MAI pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 238/2009    Legea 81/2012    Legea 677/2001    Date cu caracter personal

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.