Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Imobiliara » OUG 52/2012 pentru modificarea OG 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural

OUG 52/2012 pentru modificarea OG 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural

  Publicat: 04 Oct 2012       4380 citiri        Secţiunea: Legislatie Imobiliara  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ordonanta de urgenta nr. 52/2012 pentru modificarea OG 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural

Publicata in Monitorul Oficial nr. 671 din 25 septembrie 2012

Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act adoptat de organele de stat,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,


Situatia extraordinara prevazuta la art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, se motiveaza prin necesitatea asigurarii unui cadru cat mai adecvat pentru preluarea integrala a activitatii privind derularea si implementarea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul roral instituit conform Ordonantei Guvernului nr. 7/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 71/2007, cu modificarile ulterioare, de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului.
Aceasta masura este necesara deoarece pana in prezent, la nivelul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, functiona doar Secretariatul tehnic al Comisiei privind determinarea oportunitatilor, eligibilitatii aprobarii proiectelor.
Prin preluarea integrala a Programului la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, acesta se poate finanta, coordona si monitoriza raportat la prioritatile de dezvoltare regionala ale Romaniei.
De asemenea, se asigura o mai buna gestionare a fondurilor de la bugetul de stat .
Urgenta este justificata si de faptul ca Programul de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural se finalizeaza in anul 2012, iar bugetul alocat pentru acest program poate fi anulat daca sumele aprobate nu se deconteaza beneficiarilor pana la sfarsitul acestui an.
Amanarea adoptarii prezentei ordonante de urgenta ar avea consecinte negative asupra bugetului statului, in contextul crizei economice actuale.
Avand in vedere ca aceste elemente vizeaza interesul public si constituie situatii extraordinare, a caror reglementare nu poate fi amanata, se impune aprobarea actului normativ pe calea ordonantei de urgenta si adoptarea acesteia cu celeritate.
In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta .

Art. I
Ordonanta Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 78 din 27 ianuarie 2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 71/2007, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 7, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7
(1) Comisia privind determinarea oportunitatii, eligibilitatii si aprobarii proiectelor, denumita in continuare Comisia, se organizeaza in cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului si este formata din specialisti din cadrul ministerului, ministrul, in calitate de presedinte al Comisiei, precum si un secretar de stat, in calitate de vicepresedinte al Comisiei."

2. La articolul 7, alineatele (2) si (3) se abroga.


3. La articolul 7, alineatele (4) si (7) vor avea urmatorul cuprins:
"(4) Componenta nominala si regulamentul de organizare si functionare a Comisiei se stabilesc prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale si turismului.
......
(7) Monitorizarea si coordonarea derularii Programului se fac de catre Ministerul Dezvoltarii Regtionale si Turismului, prin Directia generala lucrari publice."

4. La articolul 8, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
"(2) Repartizarea sumelor prevazute la alin. (1) pe proiecte eligibile se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului."

Art. II
Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, in cadrul Programlui de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural nu se mai includ obiective de investitii noi, urmand a fi finantate obiectivele de investitii incluse in prezent in cadrul Programului.

Art. III
(1) Secretariatul General al Guvernului preda Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, intreaga documentatie care a stat la baza derularii Programului si a alocarii sumelor repartizate pentru fiecare proiect in parte.
(2) Predarea-preluarea documentatiei prevazute la alin. (1) se face pe baza de proces-verbal.

Art. IV
In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se actualizeaza Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural, precum si a Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei privind determinarea oportunitatii, eligibilitatii si aprobarii proiectelor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 602/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Afişează OUG 52/2012 pentru modificarea OG 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OUG 52/2012    OG 7/2006    Sport    Baze sportive

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.