Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » HOTARAREA nr. 1005/2012 privind organizarea si functionarea Garzii Nationale de Mediu

HOTARAREA nr. 1005/2012 privind organizarea si functionarea Garzii Nationale de Mediu

  Publicat: 01 Nov 2012       14430 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
HOTARARE nr. 1005 din 17 octombrie 2012 privind organizarea si functionarea Garzii Nationale de Mediu

Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
In cadrul grupurilor de societati, consta in impartirea puterii de decizie la o societate exploatata in comun, in virtutea unui acord intre asociati sau actionari.
(termen CNA). Ansamblul programelor de radiodifuziune sau de televiziune, al emisiunilor si al celorlalte elemente ale unor servicii specifice, furnizat de un radiodifuzor,
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale Ón interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Cuprinde regulile care guverneaza organizarea unui stat dat si raporturile dintre acel stat si agentii sai, pe de o parte, si ceilalti participanti la astfel de raporturi juridice, pe de alta.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Este persoana numita intr-o functie publica.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
In cadrul grupurilor de societati, consta in impartirea puterii de decizie la o societate exploatata in comun, in virtutea unui acord intre asociati sau actionari.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Sunt persoanele complet straine de actul juridic, adica persoanele carora actul juridic nu le poate profita in nici un fel ori nu le poate indatora in nici un fel.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
1. Aptitudine a persoanei de a-si da seama de sensul, importanta si urmarile actiunilor pe care le savarseste, precum si de a-si dirija liber vointa, potrivit cu scopurile urmarite.
(termen CNA). Ansamblul programelor de radiodifuziune sau de televiziune, al emisiunilor si al celorlalte elemente ale unor servicii specifice, furnizat de un radiodifuzor,

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. V din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2012 privind modificarea unor acte normative din domeniul protectiei mediului si padurilor,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare .


CAPITOLUL I: Dispozitii generale
- Art. 1
(1)Garda Nationala de Mediu, denumita in continuare GNM, este institutie publica si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, finantata integral de la bugetul de stat, in subordinea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.
(2)GNM este un corp specializat de inspectie si control, iar comisarii sunt functionari publici cu statut specific care pot lua masuri de sanctionare, de suspendare/sistare a activitatii ca urmare a poluarii si deteriorarii mediului sau pentru nerespectarea conditiilor impuse prin actele de reglementare si a masurilor stabilite in notele de constatare si in rapoartele de inspectie si control .
(3)Personalul GNM cu atributii de control este investit cu autoritatea publica a statului, pe timpul si in legatura cu indeplinirea atributiilor, precum si a obligatiilor de serviciu .
- Art. 2
(1)GNM este responsabila de asigurarea controlului implementarii profesioniste, uniforme si integrate a politicii Guvernului de aplicare a legislatiei nationale armonizate cu cea comunitara in domeniul protectiei mediului.
(2)GNM are atributii in aplicarea politicii Guvernului in materia prevenirii, constatarii si sanctionarii incalcarii prevederilor legale privind protectia mediului, inclusiv a nerespectarii reglementarilor prevazute in legile specifice domeniului controlului poluarii industriale si managementului riscului, substantelor si preparatelor periculoase, biodiversitatii si ariilor naturale protejate, fondului de mediu si altor domenii prevazute de legislatia specifica in vigoare.
- Art. 3
(1)GNM indeplineste un rol activ pentru asigurarea securitatii mediului prin actiuni de prevenire a riscurilor si limitarea amenintarilor de ordin ecologic, respectiv poluarea resurselor de apa, a aerului, diminuarea fertilitatii solului, poluarea transfrontaliera si altele.
(2)Pentru identificarea amenintarilor si riscurilor la adresa securitatii mediului, GNM dezvolta cooperarea transfrontaliera la toate nivelurile, in scopul adoptarii masurilor comune privind prevenirea si diminuarea impactului in cazul accidentelor majore si al situatiilor exceptionale, precum si informarea si atragerea publicului in solutionarea problemelor ce tin de amenintarile securitatii mediului.
(3)GNM participa impreuna cu celelalte autoritati si institutii publice ale statului, dupa caz, la consilierea, educarea si informarea populatiei pentru asigurarea unei protectii proactive si responsabile a mediului si editeaza publicatii de specialitate in domeniul protectiei mediului.
(4)GNM poate sprijini asociatiile/organizatiile care au ca obiect de activitate protectia mediului in actiunea de infiintare si functionare a centrelor de consultanta, informare si educare a cetatenilor.
- Art. 4
(1)In exercitarea atributiilor sale, GNM coopereaza cu autoritati si institutii publice ale statului ale administratiei publice centrale si locale, cu reprezentanti ai societatii civile, cu persoane juridice si/sau fizice, in limitele prevederilor legale in vigoare, si isi desfasoara activitatea in mod independent sau in colaborare si cooperare cu acestea, pe baza protocoalelor incheiate.
(2)GNM coopereaza cu institutii cu atributii similare din alte state, pe baza tratatelor internationale la care Romania este parte, a protocoalelor incheiate sau pe baza de reciprocitate, precum si cu organisme internationale de drept public si/sau privat din cadrul Uniunii Europene in cauzele de interes comun sau in ceea ce priveste derularea proiectelor/programelor internationale.
- Art. 5
(1)Comisarul este functionar public cu statut specific, care poarta, de regula, uniforma si exercita atributiile stabilite pentru GNM.
(2)Comisarul isi desfasoara activitatea profesionala in interesul si in scopul protectiei mediului, exclusiv pe baza si in aplicarea prevederilor legale in domeniu, cu respectarea principiilor preventiei, impartialitatii, nediscriminarii, proportionalitatii si gradualitatii.


CAPITOLUL II: Organizarea GNM
SUBCAPITOLUL 1:
- Art. 6
(1)Numarul maxim de posturi pentru aparatul propriu si structurile teritoriale ale GNM este de 889.
(2)Posturile prevazute la alin. (1) se repartizeaza prin decizie a comisarului general al GNM pentru aparatul central si pentru fiecare structura teritoriala din subordine.
SUBCAPITOLUL 2:
SECTIUNEA 1: Comisariatul General
- Art. 7
(1)GNM are sediul in municipiul Bucuresti, Bd. Unirii nr. 78, bl. J2, sectorul 3, sediu in care functioneaza aparatul central al acesteia, denumit Comisariat General. Structura organizatorica a GNM este prevazuta in anexa nr. 1.
(2)Comisariatul General indruma si controleaza activitatea tuturor comisariatelor judetene si desfasoara actiuni operative pe intreg teritoriul tarii, in baza sarcinilor si atributiilor stabilite de comisarul general.
(3)Comisariatul General elaboreaza si asigura realizarea strategiei de inspectie si control pentru GNM.
(4)Comisariatul General, prin conducerea si structurile sale, urmareste modul de realizare a atributiilor incredintate comisariatelor judetene si stabileste toate masurile operative pentru optimizarea activitatii de control .
(5)Comisarii din cadrul structurilor tehnice de specialitate ale Comisariatului General si conducatorii acestora au atributii de inspectie si control, precum si de constatare si sanctionare a contraventiilor in domeniul de activitate, pe intreg teritoriul tarii.
- Articolul 8
(1)GNM este condusa de un comisar general, cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru, la propunerea conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.
(2)Comisarul general are calitatea de ordonator secundar de credite si exercita atributiile legale in aceasta calitate pentru GNM.
(3)Comisarul general reprezinta GNM in relatiile cu tertii.
(4)Comisarul general emite decizii, aproba instructiuni, regulamente, norme de lucru, proceduri si alte dispozitii specifice necesare pentru indeplinirea sarcinilor si atributiilor personalului GNM.
(5)In cadrul structurii organizatorice prevazute in anexa nr. 1, prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, la propunerea comisarului general, se pot organiza servicii, birouri si compartimente, potrivit legii, cu incadrarea in numarul maxim de posturi aprobat.
- Art. 9
(1)Structura organizatorica detaliata a Comisariatului General al GNM, structura organizatorica a comisariatelor judetene ale GNM, regulamentul de organizare si functionare si statul de functii se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, la propunerea comisarului general al GNM.
(2)Comisarul general al GNM are in subordine 2 comisari generali adjuncti, cu rang de subsecretar de stat, numiti prin decizie a primului-ministru, la propunerea conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.
(3)Domeniile de responsabilitate ale comisarilor generali adjuncti se stabilesc prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, la propunerea comisarului general al GNM.
SECTIUNEA 2: Comisariatele judetene
- Art. 10
(1)Comisariatul General al GNM are in subordine 41 de comisariate judetene, Comisariatul Municipiului Bucuresti si Comisariatul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", organizate ca structuri fara personalitate juridica, la nivel de serviciu .Afişează HOTARAREA nr. 1005/2012 privind organizarea si functionarea Garzii Nationale de Mediu pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Garda Nationala de Mediu    OUG 58/2012    Delta Dunarii    Hotararea 1005/2012Comentează: HOTARAREA nr. 1005/2012 privind organizarea si functionarea Garzii Nationale de Mediu
Jurisprudenţă

Raspundere obiectiva in cazul prejudiciului de mediu. Neanalizarea existentei legaturii de cauzalitate
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 1255 din 1 iunie 2016