Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Domeniul Agricol » Legea 199/2012 pentru aprobarea OUG 82/2011 privind unele masuri de organizare a activitatii de imbunatatiri funciare

Legea 199/2012 pentru aprobarea OUG 82/2011 privind unele masuri de organizare a activitatii de imbunatatiri funciare

  Publicat: 19 Nov 2012       7294 citiri        Secţiunea: Legislatia Domeniul Agricol  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea 199/2012 pentru aprobarea OUG 82/2011 privind unele masuri de organizare a activitatii de imbunatatiri funciare

Publicata in Monitorul Oficial nr. 766 din 14 noiembrie 2012

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Ansamblu de lucrari care au ca scop prevenirea consecintelor nevaforabile ale actinuii factorilor naturali asupra tarenurilor
Ansamblu de lucrari care au ca scop prevenirea consecintelor nevaforabile ale actinuii factorilor naturali asupra tarenurilor
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Ansamblu de lucrari care au ca scop prevenirea consecintelor nevaforabile ale actinuii factorilor naturali asupra tarenurilor
Masura de constrangere efectuata in temeiul dispozitiei date de organul administrativ competent
Masura de constrangere efectuata in temeiul dispozitiei date de organul administrativ competent
Act adoptat de organele de stat,
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
(Legea 10 din 2001) 1. cu bunuri sau servicii - masura reparatorie alternativa constānd in acordarea de bunuri si servicii, cu acceptul persoanei indreptatite, pāna la concurenta valorii imobilului preluat in mod abuziv.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Ansamblu de lucrari care au ca scop prevenirea consecintelor nevaforabile ale actinuii factorilor naturali asupra tarenurilor
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic
Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 82 din 29 septembrie 2011 privind unele masuri de organizare a activitatii de imbunatatiri funciare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 694 din 30 septembrie 2011, cu urmatoarele modificari si completari:

1. La articolul 1, alineatele (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"(3) Agentia are in structura sa o unitate centrala si filiale teritoriale fara personalitate juridica, ce pot avea in alcatuire unitati de administrare organizate la nivelul amenajarilor de imbunatatiri functiare sau al grupurilor de amenajari de imbunatatiri funciare. Guvernul poate aproba, la propunerea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, ca filialele teritoriale sa aiba personalitate juridica.
(4) Numarul maxim de posturi al Agentiei si filialelor teritoriale este de 1.500."

2. La articolul 1, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu urmatorul cuprins:
"(7) Numarul filialelor teritoriale, competenta teritoriala a acestora si relatiile functionale cu Agentia se stebilesc prin regulamentul de organizare si functionare al Agentiei."

3. La articolul 2, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 2
(1) Activitatea fiecarei filiale teritoriale este supravegheata de un consiliu de filiala, iar activitatea fiecarei unitati de administrare este supravegheata de un consiliu de unitate de administrare."


4. La articolul 5, litera m) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"m) coordoneaza si indruma metodologic controlul tehnic de calitate al exploatarii, intretinerii si reparatiilor amenajarilor de imbunatatiri funciare, efectuate de filialele teritoriale;".

5. La articolul 6, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 6
(1) Agentia exploateaza, administreaza, intretine si repara amenajarile de imbunatatiri funciare din domeniul public sau privat al statului declarate de utilitate publica si pe cele prevazute la art. 39 alin. (6) din Legea imbunatatirilor funciare nr. 138/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."

6. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7
(1) Beneficiarii terenurilor detinute in baza unui titlu valabil de proprietate ori de folosinta in amenajarile de imbunatatiri funciare sau in afara acestora, care beneficiaza direct sau indirect de lucrarile de imbunatatiri funciare, sunt obligati sa achite Agentiei un tarif de imbunatatiri funciare, denumit in continuare tarif IF, corespunzator urmatoarelor componente/categorii de lucrari:
a) administrarea amenajarilor de irigatii;
b) administrarea, exploatarea, intretinerea si repararea amenajarilor de desecare cu evacuare a apei prin pompare;
c) administrarea, exploatarea, intretinerea si repararea amenajarilor de desecare cu evacuare gravitationala a apei;
d) administrarea, intretinerea si repararea lucrarilor de combatere a eroziunii solului.
Tariful IF se calculeaza si se plateste distinct pentru fiecare dintre cele 4 componente/categorii de lucrari.
(2) Prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, cu avizul Consiliului Concurentei, se aproba modul de calcul si de colectare, precum si termenele de plata aferente tarifului IF.
(3) Cuantumul tarifulu IF se aproba anual de catre Agentie, pana la data de 31 augurst a fiecarui an pentru anul urmator, si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
(4) Cuantumul tarifului IF pentru anul 2013 se transmite pentru publicare in Monitorul Oficial al romaniei, Partea a IV-a, in termen de 5 zile de la aprobare.
(5) Soldul tarifului IF ramas neutilizat la finele anului se evidentiaza intr-un cont distinct, se raporteaza in anul urmator si se utilizeaza cu aceeasi destinatie.
(6) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si Agentia procedeaza la compensarea debitelor, reprezentand tariful IF, constatate de Agentie, cu sumele cuvenite beneficiarilor prevazuti la alin. (1) cu titlu de sustinere financiara a agriculturii de catre stat, prevazute anual cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si avand ca sursa de finantare exclusiv bugetul de stat .
(7) Modalitatea de compensare se stabileste prin hotararea Guvernului prevazuta la alin. (2)."

7. La articolul 10, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 10
(1) Pentru realizarea atributiilor sale, Agentia contracteaza cu terti elaborarea de studii, prestarea de servicii de proiectare, executarea de lucrari de constructii, exploatare, intretinere si reparatii, inclusiv achizitionarea sau inchirierea echipamentului necesar desfasurarii activitatilor sale, precum si a echipamentelor de interventie pentru a face fata situatiilor de urgenta, inclusiv pentr lucrarile de intretinere curenta in amenajarile de imbunatatiri funciare de utilitate publica, cu respectarea legislatiei privind achizitiile publice."

8. La articolul 10, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
"(2^1) Serviciile de exploatare si intretinere curente prevazute la alin. (1) se pot realiza si cu personalul propriu al Agentiei."

9. La articolul 11, litera a) se modifica si va avea urmtorul cuprins:
"a) tariful IF si tarifele percepute beneficiarilor activitatilor de imbunatatiri funciare;".

Afişează Legea 199/2012 pentru aprobarea OUG 82/2011 privind unele masuri de organizare a activitatii de imbunatatiri funciare pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 199/2012    OUG 82/2011    Imbunatatiri funciare

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.