Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Imobiliara » OUG 28/2013, pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala

OUG 28/2013, pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala

  Publicat: 22 Apr 2013       37765 citiri        Secţiunea: Legislatie Imobiliara  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
OUG 28/2013, pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala

PUBLICATA IN MONITORUL OFICIAL NR. 230 din 22 aprilie 2013

Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
(co-finantare) Partea de finantare care trebuie asigurata de fiecare dintre partile implicate intr-un contract de finantare
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
In sens general, cheltuiala in bani ce trebuie suportata pentru a putea beneficia de un bun sau serviciu.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Preturile produselor si serviciilor care se realizeaza sau se presteaza in tara, in cadrul activitatilor cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
(termen CNA). O comunicare audiovizuala identificabila, īn cadrul unei succesiuni orare a serviciului de programe, prin titlu, continut, forma sau autor.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.

(3) Repartizarea sumelor aprobate conform prevederilor alin. (1), precum si lista obiectivelor de investitii care sunt cuprinse in program se comunica consiliilor judetene.
(4) In termen de 30 de zile de la comunicarea sumelor aprobate si a listei obiectivelor de investitii prevazute la alin. (3), consiliile judetene fac propuneri pentru obiective de investitii in continuare si obiective de investitii noi, pe baza criteriilor de prioritizare. Propunerile pentru obiective de investitii noi pot cuprinde si alte obiective de investitii decat cele incluse in lista prevazuta la alin. (3).
(5) Criteriile de prioritizare sunt aprobate prin normele metodologice de aplicare a programului pentru obiective de investitii in continuare si obiective de investitii noi si vor avea in vedere cel putin urmatoarele: data semnarii contractului, stadiul fizic, populatia deservita, procentul de cofinantare de la bugetul local, dupa caz.
(6) Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice analizeaza propunerile transmise de catre consiliile judetene potrivit alin. (4) si intocmeste lista finala a obiectivelor de investitii si sumele alocate acestora in anul in curs, lista care se aproba prin ordinul ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice.
(7) In cazul nerespectarii termenului si/sau a criteriilor prevazute la alin. (4) si (5), dupa verificarea repartizarii sumelor pe obiective, lista obiectivelor de investitii din judetul respectiv finantate in cadrul programului pentru anul in curs se intocmeste de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.
(8) Pentru obiectivele de investitii noi, beneficiarii sunt obligati sa transmita Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice documentatiile tehnico-economice, intocmite in conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii, si cu respectarea standardelor de cost in vigoare, documentatii care sunt finantate si aprobate de beneficiari.
(9) Obiectivele de investitii noi se avizeaza in Consiliul tehnico-economic al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.
(10) Pentru propunerile de obiective de investitii in continuare, beneficiarii sunt obligati sa transmita documente care sa prezinte stadiul fizic realizat, valoarea actualizata a restului cheltuielilor necesare pentru finalizarea obiectivului de investitii si contractele de achizitii publice care au fost incheiate, inclusiv actele aditionale incheiate, dupa caz.
(11) Actualizarea restului cheltuielilor necesare pentru finalizarea obiectivului de investitii se face in conditiile legii, in functie de evolutia indicilor de preturi .
Articolul 10
In termen de 30 de zile de la data emiterii ordinului prevazut la art. 9 alin. (6) se incheie contracte anuale de finantare intre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si beneficiari, cu respectarea prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.
Articolul 11
Beneficiarii raspund de organizarea si derularea procedurilor de atribuire a contractelor de bunuri/servicii/lucrari, in conformitate cu prevederile legale si cu obligatiile din contractele prevazute la art. 10.
Articolul 12
(1) In vederea decontarii fondurilor alocate de la bugetul de stat, unitatile administrativ-teritoriale transmit solicitarile de fonduri la consiliile judetene, care, dupa verificarea documentatiilor specifice, le avizeaza si le transmit in mod centralizat Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, pe domenii specifice din cadrul fiecarui subprogram.
(2) Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice vireaza beneficiarilor, prin ordin de plata, sumele necesare pentru realizarea lucrarilor aferente obiectivelor de investitii pe domenii specifice din cadrul fiecarui subprogram, in limita contractelor anuale de finantare prevazute la art. 10.
Articolul 13
(1) Programarea, coordonarea si monitorizarea utilizarii fondurilor alocate de la bugetul de stat in implementarea proiectelor de investitii din program se fac de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.
(2) Reprezentantii Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, impreuna cu reprezentanti cu atributii de control din aparatul propriu al Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C., pot efectua verificari prin sondaj pentru lucrarile realizate la obiectivele de investitii derulate prin program .
(3) Reprezentantii Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice pot participa in comisiile de receptie, in calitate de invitati.
Articolul 14
(1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se preiau in cadrul programului toate obiectivele de investitii in continuare, aflate in executie, care au fost finantate de la bugetul de stat in baza prevederilor:

a)Hotararii Guvernului nr. 577/1997 pentru aprobarea Programului privind reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes judetean si de interes local, alimentarea cu apa, canalizarea si epurarea apelor uzate la sate, precum si in unitatile administrativ-teritoriale cu resurse turistice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
b)Ordonantei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 71/2007, cu modificarile ulterioare;
c)Ordonantei Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea si finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 61/2007, cu modificarile ulterioare pentru programul prevazut la art. 2 alin. (1) lit. c).
(2) Obiectivele de investitii noi, definite conform art. 2 lit. a) si cuprinse in programele prevazute la alin. (1), se pot finanta cu respectarea prevederilor programului.
Articolul 15
Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa introduca modificarile bugetare in bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.
Articolul 16
In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, se aproba normele metodologice de aplicare a programului, prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Articolul 17
La data intrarii in vigoare a normelor metodologice de aplicare a programului, se abroga:
a)Hotararea Guvernului nr. 577/1997 pentru aprobarea Programului privind reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes judetean si de interes local, alimentarea cu apa, canalizarea si epurarea apelor uzate la sate, precum si in unitatile administrativ-teritoriale cu resurse turistice, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 294 din 24 iunie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare;
b)Ordonanta Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 78 din 27 ianuarie 2006, cu modificarile ulterioare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 71/2007,
c)Art. 2 alin. (1) lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea si finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 707 din 17 august 2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 61/2007, cu modificarile ulterioare;

Afişează OUG 28/2013, pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OUG 28/2013    HG 577/1997    Programul national de dezvoltare locala

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.