Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » Legea 16/1996 (Republicata 2014), Legea Arhivelor Nationale

Legea 16/1996 (Republicata 2014), Legea Arhivelor Nationale

  Publicat: 29 Apr 2014       38127 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea Arhivelor Nationale nr. 16/1996 republicata 2014

Publicata in Monitorul Oficial nr. 293 din 22 aprilie 2014

Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.

(1) Contraventiile prevazute la art. 36 se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 25.000 lei.
(2) Amenda se aplica si persoanei juridice.
(3) In cazul contraventiilor prevazute la art. 36 lit. f), Arhivele Nationale pot solicita instantei judecatoresti anularea actului de vanzare, chiar si dupa expirarea termenului de prescriptie a raspunderii contraventionale, in conditiile legii civile.

Art. 38
Constatarea contraventiilor prevazute la art. 36 si aplicarea sanctiunilor se fac de catre imputernicitii Arhivelor Nationale si, dupa caz, ai serviciilor judetene ale Arhivelor Nationale.

Art. 39
Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei se poate face plangere, in termen de 15 zile de la comunicare, la judecatoria in a carei raza teritoriala a fost savarsita contraventia.

Art. 40
Contraventiilor prevazute in prezenta lege le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.


Capitolul VII - Dispozitii finale si tranzitorii


Art. 41
Creatorii si/sau detinatorii de documente sunt obligati sa comunice in scris, in termen de 30 de zile, Arhivelor Nationale sau, dupa caz, serviciilor judetene ale Arhivelor Nationale, documentele care le atesta infiintarea, reorganizarea sau desfiintarea, in conditiile legii, precum si masurile dispuse in vederea arhivarii documentelor create sau detinute de acestia.

Art. 42
Denumirile Directia Generala a Arhivelor Statului si Arhivele Statului, folosite in actele normative in vigoare, se inlocuiesc cu denumirea Arhivele Nationale.

Art. 43
Dispozitiile din prezenta lege referitoare la serviciile judetene ale Arhivelor Nationale se aplica, in mod corespunzator, si Serviciului Municipiului Bucuresti al Arhivelor Nationale.

Art. 44
Anexele nr. 1-6 fac parte integranta din prezenta lege.

Art. 45
Decretul nr. 472/1971 privind Fondul Arhivistic National al Republicii Socialiste Romania, cu modificarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare prevederilor prezentei legi se abroga.

 • Anexa nr. 1

  Aprob,
  Presedintele Consiliului de administratie
  (director)
  .........................

  Se confirma,
  Directorul Arhivelor Nationale
  (Seful Serviciului Judetean ................ al Arhivelor Nationale)

  NOMENCLATORUL ARHIVISTIC NATIONAL aprobat prin Ordinul (Decizia) nr. .......... din ................

  Directia Serviciile Denumirea dosarului (continutul pe scurt al problemelor la care se refera) Termenul de pastrare Observatii
  Directia secretariat si administrativa A. Serviciul secretariat 1. ...................... Permanent
  2. .................... 10 ani
  3. ..................... 5 ani
  B. Serviciul administrativ 1. .......................... Permanent
  2. ........................ 10 ani
 • Afişează Legea 16/1996 (Republicata 2014), Legea Arhivelor Nationale pe o singură pagină  Citeşte mai multe despre:    Legea 16/1996    Arhivele Nationale

  Consultă un avocat online
  MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

  Jurisprudenţă

  Eliberare certificat din care sa rezulte suprafata de teren detinuta
  Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr. 65 din data 09.01.2012

  Eliberare adeverinta cu privire la date referitoare la calitatea de salariat a fostilor angajati din societati desfiintate
  Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr. 1021 din data 01.09.2010  Articole Juridice

  Cazurile in care nu este necesara notificarea prelucrarii unor date cu caracter personal
  Sursa: EuroAvocatura.ro