Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Legea nr. 13 /2007, Legea energiei electrice. Consolidata 2008

Legea nr. 13 /2007, Legea energiei electrice. Consolidata 2008

  Publicat: 17 Mar 2009       51374 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Legea nr. 13 /2007, Legea energiei electrice. Consolidata 2008
Actul include modificarile din urmatoarele acte:
- O.U.G. nr. 33/2007 publicata in MOF nr. 337 din 18/05/2007
- O.U.G. nr. 172/2008 publicata in MOF nr. 787 din 25/11/2008.
- Rectificarea publicata in MOF nr. 864 din 22/12/2008.

Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termenul autoritate competenta desemneaza, ministrul, ministrii sau o alta autoritate echivalenta responsabila de regimurile de securitate sociala pe intreg teritoriul sau pe orice portiune a teritoriului statului in cauza.
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Persoana care cumpara frecvent produsele sau serviciile unei firme, sau dintr-un magazin, consumator obisnuit al unui local.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Persoana care cumpara frecvent produsele sau serviciile unei firme, sau dintr-un magazin, consumator obisnuit al unui local.
Termen din limba germana
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Persoana care cumpara frecvent produsele sau serviciile unei firme, sau dintr-un magazin, consumator obisnuit al unui local.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Persoana care cumpara frecvent produsele sau serviciile unei firme, sau dintr-un magazin, consumator obisnuit al unui local.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Persoana care cumpara frecvent produsele sau serviciile unei firme, sau dintr-un magazin, consumator obisnuit al unui local.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Persoana care cumpara frecvent produsele sau serviciile unei firme, sau dintr-un magazin, consumator obisnuit al unui local.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Act adoptat de organele de stat,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Termen sinonim cu arestarea preventiva,
Act sau fapt juridic pe care se intemeiaza dreptul de proprietate al unei persoane asupra unui lucru,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Suprafata de teren extinsa de o parte si de alta a proiectiei in plan orizontal a conductelor
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Persoana fizica sau juridica ce livreaza unui client o marfa, un produs sau presteaza un anumit serviciu.
Persoana fizica sau juridica ce livreaza unui client o marfa, un produs sau presteaza un anumit serviciu.
Persoana fizica sau juridica ce livreaza unui client o marfa, un produs sau presteaza un anumit serviciu.
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Concesiune Exclusiva. Contract comercial cu functii apropiate de intermediere, prin efectul caruia un comerciant independent, numit concesionar, dobandeste dreptul de a fi aprovizionat cu anumite marfuri ale unui producator,
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Persoana care cumpara frecvent produsele sau serviciile unei firme, sau dintr-un magazin, consumator obisnuit al unui local.
Persoana fizica sau juridica ce livreaza unui client o marfa, un produs sau presteaza un anumit serviciu.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Domeniu de activitate in care conditiile sunt de asemenea natura incat
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Termen din limba germana
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.

Art. 3. - In intelesul prezentei legi, termenii folositi se definesc dupa cum urmeaza:

1. acces la reteaua electrica de interes public - dreptul operatorilor economici care produc si/sau furnizeaza energie electrica, precum si al consumatorilor de energie electrica de a se racorda si de a folosi, in conditiile legii, retelele electrice de transport si distributie;

2. autoritate competenta - Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei - ANRE;

3. avarie - eveniment care se manifesta prin abateri periculoase de la parametrii functionali prevazuti de normele tehnice in vigoare;

4. capacitate de interconexiune - instalatiile si echipamentele prin care se realizeaza conectarea a doua sau mai multe sisteme electroenergetice;

5. capacitate energetica - instalatiile de producere a energiei electrice sau energiei termice in cogenerare, retele electrice si alte echipamente electroenergetice;

6. centrala electrica - ansamblu de instalatii, constructii si echipamente necesare pentru producerea de energie electrica;

7. centrala electrica de cogenerare (termoficare) - ansamblu de instalatii, constructii si echipamente necesare pentru producerea combinata de energie electrica si termica;

8. client - persoana fizica sau juridica cu care se tranzactioneaza energia electrica;

9. client angro - orice persoana fizica autorizata sau juridica ce cumpara energie electrica in scopul revinderii pe piata interna sau externa de energie electrica;

10. client eligibil - orice persoana fizica sau juridica libera sa cumpere energie electrica de la furnizor, conform alegerii sale;

11. client final - orice persoana fizica sau juridica ce cumpara energie electrica pentru uz propriu;

12. client necasnic - orice persoana fizica sau juridica ce cumpara energie electrica ce nu este pentru propriul uz casnic; aceasta categorie include si producatori si clienti angro;

13. congestie - situatie in care, la programarea functionarii sau la functionarea in timp real, circulatia de puteri intre doua noduri sau zone de sistem conduce la nerespectarea parametrilor de siguranta in functionarea Sistemului electroenergetic national, fiind necesare actiuni corective din partea operatorului de transport si sistem;

14. consumator captiv - consumatorul de energie electrica care, din considerente tehnice, economice sau de reglementare, nu poate alege furnizorul, precum si consumatorul eligibil care nu isi exercita dreptul de a-si alege furnizorul;

15. consumator casnic - consumatorul care cumpara energie electrica pentru consumul propriu al gospodariei, excluzand consumul aferent activitatilor comerciale sau profesionale;

16. consumator de energie electrica - client final, persoana fizica sau juridica, ce cumpara energie electrica pentru consumul propriu;

17. consumator eligibil de energie electrica - consumatorul de energie electrica care poate sa aleaga furnizorul si sa contracteze direct cu acesta energia necesara, avand acces la retelele de transport si/sau de distributie;

18. consumator vulnerabil - consumatorul casnic care, din motive de sanatate, varsta sau de alta natura, beneficiaza de anumite facilitati in asigurarea serviciului de furnizare a energiei electrice, stabilite prin hotarare a Guvernului si acte ale autoritatilor si organelor administratiei publice locale;

19. control asupra unui operator economic - drepturile, contractele sau orice alte modalitati prin care, separat sau impreuna si avand in vedere considerentele de drept sau de fapt implicate, se confera unui operator economic posibilitatea de a exercita o influenta decisiva asupra unui alt operator economic, in special prin:

a) detinerea cu titlu de proprietate sau dreptul de a folosi toate sau o parte din activele unui operator economic;

b) drepturi sau contracte care confera o influenta decisiva asupra structurii, drepturilor de vot sau deciziilor luate de organele interne ale unui operator economic;

20. culoar de trecere a liniei electrice - suprafata terestra situata de-a lungul liniei electrice si spatiului aerian de deasupra sa in care se impun restrictii din punctul de vedere al coexistentei liniei cu elementele naturale, obiectele, constructiile, instalatiile etc.; culoarul de trecere include zona de protectie si zona de siguranta;

21. distributie de energie electrica - transportul energiei electrice prin retele de distributie de inalta tensiune, medie tensiune si joasa tensiune, cu tensiune de linie nominala pana la 110 kV inclusiv, in vederea livrarii acesteia catre clienti, fara a include furnizarea;

211. echilibru intre productie si consum - acoperirea cererii previzibile de energie electrica, fara a fi necesara reducerea consumului.

22. exploatare comerciala a unei capacitati energetice - ansamblul activitatilor desfasurate de un operator economic in sectorul energiei electrice in baza unei licente acordate in conditiile prezentei legi;

23. furnizare de energie electrica - activitatea de comercializare a energiei electrice catre clienti;

24. furnizor - persoana juridica, titulara a unei licente de furnizare;

25. furnizor de ultima optiune - furnizorul desemnat de autoritatea competenta pentru a presta serviciul de furnizare in conditii specifice reglementate;

26. furnizor implicit - furnizorul, desemnat de autoritatea competenta, care detine si licenta de distributie, precum si contract de concesiune pentru prestarea exclusiva a serviciului de distributie intr-o zona determinata sau succesorul entitatii juridice care desfasoara atat activitatea de distributie, cat si cea de furnizare la data intrarii in vigoare a prezentei legi;

27. garantie de origine - documentul emis de autoritatea competenta producatorilor de energie electrica ce atesta provenienta acesteia din surse regenerabile de energie sau in cogenerare;

28. grup de masurare - ansamblul format din contor si transformatoarele de masurare aferente acestuia, precum si toate elementele intermediare care constituie circuitele de masurare a energiei electrice, inclusiv elementele de securizare;

29. linie electrica directa - linia electrica ce leaga o capacitate energetica de productie izolata de un client izolat sau linia electrica ce leaga un producator de energie electrica si/sau furnizor de energie electrica, in scopul alimentarii directe a sediilor proprii, a sediilor secundare, a filialelor sau a clientilor eligibili ai acestora;

30. management al eficientei energetice/cererii - abordarea, globala sau integrala, destinata influentarii volumului si programarii consumului de energie electrica in scopul scaderii consumului de energie primara si a surselor de varf prin acordarea de prioritate investitiilor de eficienta energetica, contractelor de alimentare cu energie electrica intreruptibile, investitiilor noi pentru cresterea capacitatii de producere, daca acestea sunt optiunile cele mai eficiente si economice, avand in vedere impactul pozitiv pe care il are economia consumului de energie asupra mediului, asupra sigurantei alimentarii cu energie electrica, precum si asupra costurilor de distributie legate de acestea;

31. management al congestiilor - totalitatea activitatilor, programelor si actiunilor intreprinse de operatorul de transport si de sistem pentru a elimina congestiile ce apar la programarea functionarii sau la functionarea in timp real a Sistemului electroenergetic national;

32. monopol natural in domeniul energiei electrice - situatia de piata in care serviciul de transport si serviciul de distributie a energiei electrice se asigura, fiecare in parte, de catre un singur operator economic pentru utilizatorii de pe un teritoriu delimitat;

33. operator al pietei centralizate de energie electrica - operatorul economic titular de licenta care asigura organizarea si administrarea unei piete centralizate de energie electrica;

34. operator de distributie - orice persoana care detine, sub orice titlu, o retea electrica de distributie si este titulara a unei licente de distributie prin care raspunde de operarea, asigurarea intretinerii si, daca este necesar, dezvoltarea retelei de distributie intr-o anumita zona si, acolo unde este aplicabil, interconectarea acestuia cu alte sisteme, precum si de asigurarea capacitatii pe termen lung a sistemului de a raspunde cererilor rezonabile privind distributia energiei electrice;

35. operator de transport si de sistem - orice persoana care detine, sub orice titlu, o retea electrica de transport si este titulara a unei licente de transport prin care raspunde de operarea, asigurarea intretinerii si, daca este necesar, dezvoltarea retelei de transport intr-o anumita zona si, acolo unde este aplicabila, interconectarea acesteia cu alte sisteme electroenergetice, precum si de asigurarea capacitatii pe termen lung a sistemului de a acoperi cererile rezonabile pentru transportul energiei electrice;

36. operator economic afiliat - orice alt operator economic care, direct sau indirect, controleaza operatorul economic specificat, este controlat de acesta sau este sub controlul comun, impreuna cu acest operator economic;

37. operator economic integrat pe orizontala - operatorul economic care indeplineste cel putin una dintre functiile de producere pentru vanzare, transport, distributie sau furnizare a energiei electrice, precum si o alta activitate care nu este in domeniul energiei electrice;

38. operator economic integrat pe verticala - operatorul economic sau grupul de operatori economici ale caror relatii reciproce sunt de control, asa cum acesta este definit in prezenta lege, si care efectueaza cel putin una dintre functiile de transport sau distributie si minimum una dintre functiile de producere sau furnizare a energiei electrice;

39. ordine de merit - ordinea in care un producator de energie electrica este luat in considerare pe baza pretului ofertat pentru acoperirea necesarului de energie electrica in Sistemul electroenergetic national;

40. piata angro de energie electrica - cadrul organizat in care energia electrica este achizitionata de furnizori de la producatori sau de la alti furnizori, de regula, in vederea revanzarii;

41. piata de energie electrica - cadrul de organizare inauntrul caruia se tranzactioneaza energia electrica si serviciile asociate;

42. piata centralizata - cadrul organizat de desfasurare a tranzactiilor cu energie electrica intre diversi operatori economici, intermediate, de regula, de o contraparte centrala, pe baza unor reguli specifice, aprobate de autoritatea competenta;

43. piata cu amanuntul de energie electrica - cadrul organizat in care energia electrica este cumparata de clienti de la furnizori sau producatori, in vederea consumului;

44. plan de aparare a Sistemului electroenergetic national impotriva perturbatiilor majore - documentul care contine masuri tehnice si organizatorice, cu rolul de a impiedica extinderea perturbatiilor in sistem si de a limita consecintele acestora;

45. plan de perspectiva - planificarea pe termen lung a necesarului de investitii in capacitati de producere, transport si distributie, in vederea acoperirii cererii de energie electrica a sistemului si a asigurarii livrarilor catre clienti;

Afişează Legea nr. 13 /2007, Legea energiei electrice. Consolidata 2008 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Diferenta de tratament bazata indirect pe religie. Refuzul unui tratament medical
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Dobandirea calitatii de notar public de catre judecatorii Curtii Constitutionale. Studiu de caz
Sursa: Dobre Ion

Particularitati privind procedura concilierii in litigiile de munca
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Recurs admis (cu opinie separata). Casare hotarare pronuntata in apel. Rejudecare. Reparare prejudiciu produs UAT
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 760/2020 Sedinta publica din data de 17 martie 2020

Uzucapiune. Somatia facuta catre o persoana pentru reabilitarea imobilului nu poate reprezenta, in sine, o dovada a dreptului de proprietate pentru de
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 701/2020 Sedinta publica din data de 11 martie 2020

Recunoasterea unei cai de atac in alte situatii decat cele prevazute de legea procesuala, constituie atat o incalcare a principiului legalitatii
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 806/2020 Sedinta publica din data de 26 martie 2020

Ştiri Juridice