Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Legea nr. 13 /2007, Legea energiei electrice. Consolidata 2008

Legea nr. 13 /2007, Legea energiei electrice. Consolidata 2008

  Publicat: 17 Mar 2009       51375 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Legea nr. 13 /2007, Legea energiei electrice. Consolidata 2008
Actul include modificarile din urmatoarele acte:
- O.U.G. nr. 33/2007 publicata in MOF nr. 337 din 18/05/2007
- O.U.G. nr. 172/2008 publicata in MOF nr. 787 din 25/11/2008.
- Rectificarea publicata in MOF nr. 864 din 22/12/2008.

Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Una dintre pedepsele principale, prevazuta in cap. II, t. II, art. 53, C. pen., partea generala.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Forma a infractiunii prevazuta in cap. II, t. II, art. 20-22, C. pen., partea generala, si consta in executare a hotararii de a savarsi infractiunea, executare care afost insa intrerupta sau nu si-a produs efectul.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Prevazuta in cap. IV, t. III, art. 64, C. pen., partea generala,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,

(3) Deteriorarea, modificarea fara drept sau sustragerea componentelor instalatiilor energetice constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare, conform prevederilor Codului penal.

(4) Executarea sau folosirea de instalatii clandestine in scopul racordarii directe la retea sau pentru ocolirea echipamentelor de masurare constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani.

(5) In cazul in care infractiunile prevazute la alin. (2)-(4) sunt savarsite de un salariat al unui titular de licenta, limita minima si maxima speciala a pedepsei se majoreaza cu cate un an.

(6) Tentativa la infractiunile prevazute de alin. (2)-(4) se pedepseste.ContraventiiArt. 86. - (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte:

a) incalcarea reglementarilor tehnice si comerciale stabilite de autoritatea competenta, desfasurarea activitatii fara obtinerea autorizatiei, a licentei, precum si nerespectarea conditiilor asociate licentelor si autorizatiilor;

b) influentarea formarii libere a preturilor pe piata energiei electrice;

c) refuzul nejustificat al producatorilor de a respecta obligatiile care le revin potrivit art. 33;

d) nerespectarea dispozitiilor operative ale operatorului de transport si de sistem;

e) refuzul accesului oricarui solicitant la retelele electrice de transport si de distributie;

f) refuzul de a transmite oferta privind conditiile de furnizare a energiei electrice, conform prevederilor art. 53 alin. (1);

g) refuzul de a permite verificarile si inspectiile prevazute prin reglementari sau dispuse de autoritatea competenta, precum si obstructionarea acesteia in indeplinirea atributiilor sale;

h) neprezentarea datelor si informatiilor solicitate de autoritatea competenta sau furnizarea incorecta si incompleta de date si informatii necesare desfasurarii activitatii autoritatii competente, precum si nerealizarea masurilor dispuse de aceasta;

i) refuzul clientilor de a permite accesul la grupurile de masurare;

j) nerespectarea obligatiilor de producere si/sau de ofertare conform prevederilor legale;

k) orice actiune a operatorului de transport si de sistem de alterare nejustificata a ordinii de merit a capacitatilor de producere;

l) furnizarea unor informatii incomplete sau eronate utilizatorilor capacitatilor de interconexiune de catre operatorul de transport si de sistem;

m) divulgarea de date cu caracter confidential privind operatiunile comerciale de catre operatorul de transport si de sistem sau de operatorul unei piete centralizate de energie electrica, altfel decat in conditiile legii;

n) intarzierea nejustificata in racordarea noilor clienti sau in realimentarea acestora dupa intrerupere, precum si propunerea unor solutii de racordare, altele decat cele optime din punct de vedere tehnic si cu costuri minime, conform actelor normative in vigoare si reglementarilor stabilite de autoritatea competenta;

o) executarea de sapaturi sau lucrari de orice fel in zonele de protectie a instalatiilor, fara consimtamantul prealabil al titularului acestora;

p) interzicerea de catre persoane fizice sau juridice a accesului operatorului de transport si de sistem sau de distributie pentru efectuarea lucrarilor de retehnologizare, reparatii, revizii, interventii la avarii si pentru defrisare sau a taierilor de modelare pentru crearea si mentinerea distantei regulamentare fata de retelele electrice;

q) practicarea de preturi sau tarife pentru activitatile reglementate, fara aprobarea autoritatii competente;

r) nepublicarea si neactualizarea pe pagina proprie de web a datelor tehnice referitoare la capacitatile de interconexiune de catre operatorul de transport si sistem;

s) nerespectarea de catre operatorul de transport si de sistem a procedurilor privind alocarea capacitatilor de interconexiune si a reglementarilor privind conectarea la retea a utilizatorilor;

s) nerespectarea de catre operatorul de distributie a reglementarilor privind conectarea la retea a utilizatorilor;

t) utilizarea de catre un tert a componentelor retelelor electrice de distributie/transport in alte scopuri decat cele prevazute de prezenta lege, fara incheierea unui contract in acest sens cu detinatorul de drept al acestora;

t) proiectarea si executarea de lucrari in instalatiile electrice fara atestat sau autorizatie, precum si nerespectarea prevederilor acestora.

(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) lit. a), c), d), e), g)-l) si n)-t) se sanctioneaza cu amenda de la 100 lei la 1.000 lei, in cazul persoanelor fizice, si cu amenda de la 25.000 lei la 100.000 lei, in cazul persoanelor juridice.

(3) Contraventiile prevazute la alin. (1) lit. b), f) si m) se sanctioneaza cu amenda de la 100 lei la 1.000 lei, in cazul persoanelor fizice, si cu amenda de la 20.000 lei la 100.000 lei, in cazul persoanelor juridice.

(4) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre:

a) reprezentantii imputerniciti ai autoritatii competente, in cazul contraventiilor prevazute la alin. (1) lit. a)-n) si q)-t);

b) reprezentantii imputerniciti ai consiliilor locale, in cazul contraventiilor prevazute la alin. (1) lit. o) si p).Regimul juridic al contraventiilorArt. 87. - Contraventiilor prevazute la art. 86 le sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.Afişează Legea nr. 13 /2007, Legea energiei electrice. Consolidata 2008 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Diferenta de tratament bazata indirect pe religie. Refuzul unui tratament medical
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Dobandirea calitatii de notar public de catre judecatorii Curtii Constitutionale. Studiu de caz
Sursa: Dobre Ion

Particularitati privind procedura concilierii in litigiile de munca
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Recurs admis (cu opinie separata). Casare hotarare pronuntata in apel. Rejudecare. Reparare prejudiciu produs UAT
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 760/2020 Sedinta publica din data de 17 martie 2020

Uzucapiune. Somatia facuta catre o persoana pentru reabilitarea imobilului nu poate reprezenta, in sine, o dovada a dreptului de proprietate pentru de
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 701/2020 Sedinta publica din data de 11 martie 2020

Recunoasterea unei cai de atac in alte situatii decat cele prevazute de legea procesuala, constituie atat o incalcare a principiului legalitatii
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 806/2020 Sedinta publica din data de 26 martie 2020

Ştiri Juridice