Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Legea nr. 13 /2007, Legea energiei electrice. Consolidata 2008

Legea nr. 13 /2007, Legea energiei electrice. Consolidata 2008

  Publicat: 17 Mar 2009       56367 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Legea nr. 13 /2007, Legea energiei electrice. Consolidata 2008
Actul include modificarile din urmatoarele acte:
- O.U.G. nr. 33/2007 publicata in MOF nr. 337 din 18/05/2007
- O.U.G. nr. 172/2008 publicata in MOF nr. 787 din 25/11/2008.
- Rectificarea publicata in MOF nr. 864 din 22/12/2008.

Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Stari, situatii, intamplari calitati sau alte date, care nu fac parte din continutul infractiunii,
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Suprafata de teren extinsa de o parte si de alta a proiectiei in plan orizontal a conductelor
Suprafata de teren extinsa de o parte si de alta a proiectiei in plan orizontal a conductelor
Suprafata de teren extinsa de o parte si de alta a proiectiei in plan orizontal a conductelor
Suprafata de teren extinsa de o parte si de alta a proiectiei in plan orizontal a conductelor
Cuprinde masurile luate pentru exercitarea dreptului persoanelor cu handicap la un regim special de prevenire, de tratament, de readaptare, de invatamant, de instruire si de integrare sociala a acestei categorii de persoane.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale Ón interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale Ón interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.

46. producator de energie electrica - persoana fizica sau juridica, titulara de licenta, avand ca specific activitatea de producere a energiei electrice, inclusiv in cogenerare;

47. producere distribuita - capacitatile de producere a energiei electrice conectate la sistemul de distributie;

48. productie prioritara - productia de energie electrica realizata din surse regenerabile sau in cogenerare eficienta, preluata cu prioritate in retelele electrice;

49. reabilitare - ansamblul operatiunilor efectuate asupra unor echipamente si/sau instalatii energetice care, fara modificarea tehnologiei initiale, restabilesc starea tehnica si de eficienta a acestora la un nivel apropiat de cel avut la inceputul duratei de viata;

50. retehnologizare - ansamblul operatiunilor de inlocuire a unor tehnologii existente, uzate moral si/sau fizic, cu tehnologii moderne, in scopul cresterii eficientei activitatii, reducerii consumurilor specifice de energie, reducerii emisiilor poluante etc.;

51. retea electrica - ansamblul de linii, inclusiv elementele de sustinere si de protectie a acestora, statiile electrice si alte echipamente electroenergetice conectate intre ele prin care se transmite energie electrica de la o capacitate energetica de producere a energiei electrice la un utilizator. Reteaua electrica poate fi retea de transport sau retea de distributie;

52. retea electrica de distributie - reteaua electrica cu tensiunea de linie nominala pana la 110 kV inclusiv;

53. retea electrica de interes public - reteaua electrica la care sunt racordati cel putin 2 utilizatori;

54. retea electrica de transport - reteaua electrica de interes national si strategic cu tensiunea de linie nominala mai mare de 110 kV;

55. sector al energiei electrice - ansamblul activitatilor de producere a energiei electrice si a energiei termice in cogenerare, de transport, de servicii de sistem, de distributie si de furnizare a energiei electrice, importul si exportul energiei electrice, schimburile naturale si/sau de avarie cu sistemele electroenergetice ale tarilor vecine, precum si instalatiile aferente acestora;

56. serviciu de distributie - serviciul asigurat de operatorul de distributie care consta in asigurarea transmiterii, in conditii de eficienta si siguranta, a energiei electrice intre doua sau mai multe puncte ale retelei de distributie, cu respectarea standardelor de performanta in vigoare;

57. serviciu de sistem - serviciul asigurat de operatorul de transport si de sistem pentru mentinerea nivelului de siguranta in functionare a sistemului electroenergetic, precum si a calitatii energiei electrice, conform reglementarilor in vigoare;

58. serviciu tehnologic de sistem - serviciul de sistem asigurat, de regula, de catre producatori, la cererea operatorului de transport si de sistem;

59. serviciu de transport - serviciul asigurat de operatorul de transport si de sistem, care consta in asigurarea transmiterii, in conditii de eficienta si siguranta, a energiei electrice intre doua sau mai multe puncte ale retelei de transport, cu respectarea standardelor de performanta in vigoare;

591. siguranta alimentarii cu energie electrica - capacitatea sistemului energetic national de a asigura alimentarea cu energie electrica a clientilor finali, cu respectarea legislatiei in vigoare;

592. siguranta in functionare a retelei - functionarea continua a retelei de transport si, dupa caz, a retelei de distributie in circumstante previzibile.

60. sistem electroenergetic - ansamblul instalatiilor electroenergetice interconectate prin care se realizeaza producerea, transportul, conducerea operativa, distributia, furnizarea si utilizarea energiei electrice;

61. sistem electroenergetic izolat - sistemul local de producere, distributie si furnizare a energiei electrice care nu este interconectat cu Sistemul electroenergetic national;

62. Sistem electroenergetic national - sistemul electroenergetic situat pe teritoriul national. Sistemul electroenergetic national constituie infrastructura de baza utilizata in comun de participantii la piata de energie electrica;

63. sistem interconectat - serie de sisteme de transport si distributie legate intre ele prin intermediul uneia sau mai multor capacitati de interconexiune;

64. standard de performanta pentru serviciile de transport, distributie si furnizare - reglementarile emise de autoritatea competenta pentru stabilirea indicatorilor de performanta in asigurarea serviciilor de transport, distributie si furnizare;

65. transport al energiei electrice - transportul energiei electrice de la capacitatile energetice de producere pana la instalatiile de distributie sau la instalatiile consumatorilor racordati direct la retelele electrice de transport, dar fara a include furnizarea;

66. utilizator de retea electrica - producator, operator de transport si de sistem, operator de distributie, furnizor, consumator de energie electrica, racordati la o retea electrica;

67. zona de protectie - zona adiacenta capacitatii energetice, extinsa in spatiu, in care se introduc interdictii privind accesul persoanelor si regimul constructiilor;

68. zona de siguranta - zona adiacenta capacitatilor energetice, extinsa in spatiu, in care se instituie restrictii si interdictii in scopul asigurarii functionarii normale si pentru evitarea punerii in pericol a persoanelor, bunurilor si mediului; zona de siguranta cuprinde si zona de protectie .CAPITOLUL II
Autoritati si competenteStrategia si politica energeticaArt. 4. - (1) Strategia energetica nationala defineste obiectivele sectorului energiei electrice pe termen mediu si lung si modalitatile optime de realizare a acestora, in conditiile asigurarii unei dezvoltari durabile a economiei nationale. Strategia energetica se elaboreaza de ministerul de resort si se aproba de Guvern, cu consultarea organizatiilor neguvernamentale, a partenerilor sociali si a reprezentantilor mediului de afaceri.

(2) Politica energetica, urmarind directiile stabilite prin strategia energetica, este elaborata de ministerul de resort pe baza Programului de guvernare, pentru un interval de timp mediu si cu considerarea evolutiilor probabile pe termen lung, cu consultarea organizatiilor neguvernamentale, a partenerilor sociali si a reprezentantilor mediului de afaceri, avand in vedere, in principal:

a) constituirea cadrului institutional corespunzator, prin definirea organismelor si a autoritatilor competente pentru realizarea acestei politici;

b) asigurarea securitatii in aprovizionarea cu combustibili;

c) asigurarea importurilor si exporturilor de combustibili si energie electrica;

d) asigurarea protectiei mediului, reconstructia ecologica a siturilor afectate de activitati energetice;

e) transparenta preturilor si tarifelor la combustibili si energie;

f) cresterea eficientei in utilizarea combustibililor si energiei;

g) dezvoltarea surselor regenerabile de energie si cogenerarii de inalta eficienta, cu acordarea de prioritati energiei electrice pentru asezarile izolate;

h) dezvoltarea cooperarii energetice internationale.

(3) Sursele de finantare utilizate pentru aplicarea strategiei energetice nationale si politicii Guvernului in sectorul energetic se asigura din sursele proprii ale operatorilor economici in domeniu, bugetul de stat, bugetele locale, imprumuturi rambursabile si nerambursabile.

(4) Masurile de sprijin de natura ajutorului de stat, propuse pentru asigurarea aplicarii strategiei energetice nationale si politicii Guvernului in sectorul energiei electrice, precum si cele prevazute de prezenta lege vor fi aprobate si acordate numai in conditiile legii.

Afişează Legea nr. 13 /2007, Legea energiei electrice. Consolidata 2008 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Concediul de maternitate si concediul de crestere a copilului. Aspecte practice
Sursa: MCP Cabinet avocati

Aspecte practice privind necorespunderea profesionala a salariatului
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Cercetarea disciplinara a salariatilor. Legalitatea Regulamentului intern si a altor Proceduri
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutJurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Ştiri Juridice