Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Legea nr. 13 /2007, Legea energiei electrice. Consolidata 2008

Legea nr. 13 /2007, Legea energiei electrice. Consolidata 2008

  Publicat: 17 Mar 2009       58549 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Legea nr. 13 /2007, Legea energiei electrice. Consolidata 2008
Actul include modificarile din urmatoarele acte:
- O.U.G. nr. 33/2007 publicata in MOF nr. 337 din 18/05/2007
- O.U.G. nr. 172/2008 publicata in MOF nr. 787 din 25/11/2008.
- Rectificarea publicata in MOF nr. 864 din 22/12/2008.

Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Conceptul de dezvoltare durabila se refera la o forma de crestere economica ce satisface nevoia de bunastare a societatii pe termen scurt, mediu si, mai ales, lung.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Potrivit Legii 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, totalitatea bunurilor care formeaza obiectul dreptului de proprietate publica.
Act adoptat de organele de stat,

(2) La elaborarea sectiunii din raport referitoare la proiectele de investitii in interconexiuni prevazute la alin. (1) lit. g) se iau in considerare urmatoarele elemente:

a) principiile managementului congestiilor prevazute in Regulamentul (CE) nr. 1.228/2003 al Parlamentului European si al Consiliului din 26 iunie 2003 privind conditiile de acces la retea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrica;

b) capacitatile de transport al energiei electrice, existente si planificate;

c) prognoza productiei pe tipuri de resurse, a furnizarii, a schimburilor transfrontaliere si a consumului intern de energie electrica cu luarea in considerare a masurilor de gestionare a cererii; si

d) obiectivele regionale, nationale si europene de dezvoltare durabila .

(3) ANRE, pe baza reglementarilor proprii, elaboreaza raportul prevazut la art. 11 alin. (2) lit. u) in stransa colaborare cu operatorul de transport si de sistem, care se consulta, daca este cazul, cu operatorii de transport si de sistem din tarile vecine.

(4) Primele doua rapoarte prevazute la art. 11 alin. (2) lit. u) se publica pe site-ul ANRE pana la data de 30 iunie 2009, respectiv 31 iulie 2010, iar ministerul de resort le transmite Comisiei Europene.

(5) Dupa anul 2010, raportul prevazut la art. 11 alin. (2) lit. u) se publica la fiecare 2 ani, pana la data de 31 iulie, iar ministerul de resort il transmite Comisiei Europene.

Art. 112. - (1) Pentru informarea Comisiei Europene, ANRE elaboreaza si transmite primului-ministru si ministerului de resort un raport cu privire la masurile adoptate pentru indeplinirea obligatiilor de serviciu universal si serviciu public, inclusiv cele privind protectia consumatorului si protectia mediului si efectul posibil al acestora asupra concurentei la nivel national si international, indiferent daca acestea necesita sau nu o derogare de la prevederile Directivei 2003/54/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 iunie 2003 privind normele comune pentru piata interna de energie electrica si de abrogare a Directivei 96/92/CE.

(2) La fiecare 2 ani de la elaborarea primului raport, acesta se reactualizeaza avand in vedere schimbarile aferente masurilor prevazute la alin. (1), indiferent daca acestea necesita sau nu o derogare de la prevederile Directivei 2003/54/CE.Electrificarea localitatilorArt. 12. - (1) Electrificarea localitatilor se realizeaza cu fonduri din bugetele locale, din bugetul de stat sau din alte fonduri legal constituite.

(2) Autoritatile administratiei publice locale si ministerele implicate raspund de implementarea proiectelor si a programelor de electrificare si extindere a acestora.CAPITOLUL III
Autorizatii, licente si concesiuniSECTIUNEA 1
Autorizatii si licenteActivitatile supuse regimului autorizariiArt. 13. - (1) Realizarea de noi capacitati energetice, precum si retehnologizarea celor existente se desfasoara pe baza de autorizatii de infiintare, acordate cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

(2) Producerea, transportul, serviciul de sistem, distributia si furnizarea energiei electrice, precum si activitatile de administrare a pietelor centralizate de energie electrica se desfasoara pe baza de licente acordate in conditiile prezentei legi.

(3) Exercitarea oricarei activitati fara autorizatie sau licenta se sanctioneaza potrivit legii.Regimul autorizariiArt. 14. - (1) Pentru autorizare, solicitantul va inregistra cererea la autoritatea competenta .

(2) Solicitantul va atasa la cerere actele si documentele care probeaza indeplinirea de catre acesta a conditiilor economice, financiare, tehnice si profesionale stabilite pe categorii de capacitati energetice si de activitati in domeniu .

(3) Nu pot fi autorizati solicitantii aflati in procedura reorganizarii judiciare sau a falimentului si nici cei care au fost sanctionati de autoritatea competenta prin retragerea de autorizatii sau licente intr-o perioada de 5 ani anterior datei de inregistrare a cererii.

(4) Procedura de acordare a autorizatiilor/licentelor, termenele si conditiile de acordare, constand in: criterii, limite de putere, atestari, avize, garantii si altele asemenea, diferentiate pe categorii de capacitati si activitati supuse autorizarii, se stabilesc prin regulament elaborat de autoritatea competenta si aprobat prin hotarare a Guvernului.

Afişează Legea nr. 13 /2007, Legea energiei electrice. Consolidata 2008 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Concedierea Salariatilor. Modalitati de incetare a CIM si contestarea deciziei de concediere
Sursa: MCP Cabinet avocati

Interdictia suprapunerii programului de lucru in cazul salariatilor cu mai multe locuri de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Calculul termenului de preaviz la concedierea salariatului. Aspecte practice si procedurale
Sursa: MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Ştiri Juridice