Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Imobiliara » Legea 14/2015 pentru aprobarea OUG 38/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protectie

Legea 14/2015 pentru aprobarea OUG 38/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protectie

  Publicat: 27 Feb 2015       4892 citiri        Secţiunea: Legislatie Imobiliara  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea 14/2015 pentru aprobarea OUG 38/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protectie

Publicata in Monitorul Oficial nr. 144 din 26 februarie 2015

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Parte intr-un contract de finantare care, in baza legii sau in baza unui alt contract de finantare la care a avut calitatea de contractor, finanteaza realizarea unui obiectiv, stabilind conditiile in care cealalta parte (beneficiarul propriu-zis al finantarii) va realiza contractul ce se incheie in acest scop (conform Ordonantei Guvernului nr. 59/1997).
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.


Articol unic


Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 38 din 18 iunie 2014 pentru modificarea si completarea Legii nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protectie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 461 din 24 iunie 2014, cu urmatoarele modificari:


1. La articolul I punctul 1, litera a) a alineatului (5) al articolului 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"a) Regia Nationala a Padurilor - Romsilva, in calitate de autoritate contractanta pentru obiectivele de investitii aferente Programului pentru terenurile din domeniul public sau privat al statului si pentru toate terenurile incluse intr-un obiectiv de investitii, indiferent de forma de proprietate, in situatia in care in obiectivul de investitii sunt incluse terenuri din domeniul public sau privat al statului. Regia Nationala a Padurilor - Romsilva organizeaza procedurile de atribuire a contractelor de servicii avand ca obiect intocmirea documentatiilor cadastrale in sistem stereografic de proiectie 1970 si asigura derularea contractelor de servicii pentru toate terenurile din cuprinsul obiectivului de investitii; planul topografic cu amplasamentul obiectivului de investitii cuprinde atat terenurile care se expropriaza, cat si cele care raman in proprietatea privata a persoanelor fizice si juridice sau proprietatea publica sau privata a unitatilor administrativ-teritoriale, identificate cu numar cadastral/numar carte funciara;"


2. La articolul I, dupa punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1^1, cu urmatorul cuprins:


"1^1. La articolul 9, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


`(4) Exprimarea in scris a acordului de catre titularii dreptului de proprietate se face in termen de 20 de zile de la data notificarii acestora, prin procedura prevazuta la alin. (2).`"


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

Afişează Legea 14/2015 pentru aprobarea OUG 38/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protectie pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 14/2005    OUG 38/2014

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.