Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » OUG 32/2015 privind infiintarea Garzilor forestiere

OUG 32/2015 privind infiintarea Garzilor forestiere

  Publicat: 08 Jul 2015       4970 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
OUG 32/2015 privind infiintarea Garzilor forestiere

Publicata in Monitorul Oficial nr. 474 din 30 iunie 2015

Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Act adoptat de organele de stat,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Persoana care face parte din conducerea unei institutii,
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Expert contabil independent care intocmeste rapoarte anuale in folosul actionarilor, continand
Expert contabil independent care intocmeste rapoarte anuale in folosul actionarilor, continand
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Expert contabil independent care intocmeste rapoarte anuale in folosul actionarilor, continand
Expert contabil independent care intocmeste rapoarte anuale in folosul actionarilor, continand
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.

Avand in vedere necesitatea consolidarii cadrului legal si intarirea capacitatii de implementare, monitorizare si control privind lupta impotriva taierilor ilegale de masa lemnoasa din fondul forestier national si din vegetatia forestiera de pe terenurile din afara acestuia, care, in perioada 2008-2014, sunt in volum mediu anual de circa 8,8 milioane mc, conform informatiilor furnizate de Institutul de Cercetari si Amenajari Silvice Bucuresti - Serviciul inventarul forestier national,
tinand seama de faptul ca problematica taierilor ilegale de arbori, fiind de siguranta nationala, a facut obiectul analizei in cadrul Consiliului Suprem de Aparare a Tarii organizat in data de 9 iunie 2015, unde s-a evidentiat solutionarea in regim de urgenta a acestei problematici, inclusiv prin infiintarea Garzilor forestiere,
se evidentiaza situatia extraordinara, a carei reglementare nu poate fi amanata, tinand cont si de faptul ca un asemenea volum de masa lemnoasa taiata ilegal nu a mai fost constatat in ultimii 25 de ani.
Tinand cont de importanta existentei unui mecanism unic de control care sa inlature paralelismele si sa elimine astfel evaluarea fiscala diferita sau chiar contrara a aceleiasi operatiuni economice,
apreciind ca neadoptarea de urgenta a unor masuri de imbunatatire a activitatii de implementare, monitorizare si control in domeniul silviculturii de catre Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor conduce la neindeplinirea obiectivelor asumate de Romania, legate de implementarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligatiilor care revin operatorilor care introduc pe piata lemn si produse din lemn,
luand in considerare faptul ca elementele sus-mentionate constituie premisele unei situatii extraordinare care impune adoptarea de masuri imediate in vederea stabilirii cadrului normativ adecvat si ca neadoptarea acestor masuri ar avea consecinte negative asupra ecosistemelor forestiere, reorganizarea fiind absolut necesara pentru reglementarea in mod unitar si identificarea unor solutii viabile de implementare, monitorizare si control al regimului silvic si in special de reducere a taierilor ilegale,
in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii extraordinare, a caror reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta .

Art. 1
(1) Se infiinteaza Garzile forestiere, denumite in continuare Garzi, prevazute in anexa nr. 1, ca institutii publice cu personalitate juridica, in subordinea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, prin preluarea atributiilor activitatilor, a posturilor si a personalului de la comisariatele de regim silvic si cinegetic, denumite in continuare CRSC, care se desfiinteaza.
(2) Organizarea si functionarea Garzilor se stabileste prin hotarare a Guvernului, in termen de maximum 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(3) CRSC se desfiinteaza la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului prevazute la alin. (2).
(4) Activitatea Garzilor este coordonata tehnic la nivel central de catre autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, prin secretarul de stat pentru paduri si prin structura care coordoneaza activitatea in domeniul silvic si cinegetic din cadrul acesteia, si se desfasoara la nivel teritorial.

Art. 2
Principalele atributii ale Garzilor sunt urmatoarele:
a) monitorizarea, implementarea si controlul aplicarii regimului silvic in fondul forestier national si in vegetatia forestiera de pe terenurile din afara fondului forestier national;
b) monitorizarea, implementarea si controlul aplicarii regimului cinegetic in fondul cinegetic national;
c) monitorizarea si controlul trasabilitatii materialelor lemnoase, conform prevederilor legale in vigoare.

Art. 3
(1) Numarul maxim de posturi pentru Garzi este de 617, din care:
a) 545 de posturi pentru personal silvic cu atributii de control si implementare;
b) 72 de posturi pentru persoane cu atributii auxiliare domeniului, din care: 18 posturi cu pregatire juridica, 18 posturi cu pregatire economica si 36 de posturi cu diferite atributii - resurse umane, achizitii, investitii, administrativ.
(2) Numarul minim de posturi pentru o Garda este de 40.

Art. 4
(1) Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 71/2005, salariile de baza ale personalului din cadrul Garzilor se stabilesc la nivelul salariilor de baza aferente functiilor din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, prevazut in anexa nr. 2.
(2) Salariul de baza al functiei de inspector-sef din cadrul Garzilor se stabileste prin asimilare cu salariul de baza al functiei de inspector general adjunct din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, corespunzator vechimii in munca .

(3) Salariul de baza al functiei de director din cadrul Garzilor se stabileste prin asimilare cu salariul de baza al functiei de director din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, corespunzator vechimii in munca .
(4) Salariul de baza al functiei de sef de serviciu din cadrul Garzilor se stabileste prin asimilare cu salariul de baza al functiei de sef serviciu din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, corespunzator vechimii in munca .

(5) Salariul de baza al functiei de sef birou din cadrul Garzilor se stabileste prin asimilare cu salariul de baza al functiei de sef birou din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, corespunzator vechimii in munca .
(6) Salariul de baza al functiei de consilier superior se stabileste prin asimilare cu salariul de baza al functiei de consilier superior din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, corespunzator vechimii in munca .
(7) Salariul de baza al functiei de consilier principal se stabileste prin asimilare cu salariul de baza al functiei de consilier principal din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, corespunzator vechimii in munca .
(8) Salariul de baza al functiei de consilier asistent se stabileste prin asimilare cu salariul de baza al functiei de consilier asistent din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, corespunzator vechimii in munca .
(9) Salariul de baza al functiei de consilier debutant se stabileste prin asimilare cu salariul de baza al functiei de consilier debutant din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, corespunzator vechimii in munca .
(10) Salariul de baza al functiei de referent de specialitate, grad superior, se stabileste prin asimilare cu salariul de baza al functiei de referent de specialitate, grad superior, din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, corespunzator vechimii in munca .
(11) Salariul de baza al functiei de auditor superior se stabileste prin asimilare cu salariul de baza al functiei de auditor superior din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, corespunzator vechimii in munca .
(12) Salariul de baza al functiei de auditor principal se stabileste prin asimilare cu salariul de baza al functiei de auditor principal din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, corespunzator vechimii in munca .
(13) Salariul de baza al functiei de consilier juridic superior se stabileste prin asimilare cu salariul de baza al functiei de consilier juridic superior din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, corespunzator vechimii in munca .
(14) Salariul de baza al functiei de consilier juridic principal se stabileste prin asimilare cu salariul de baza al functiei de consilier juridic principal din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, corespunzator vechimii in munca .
(15) Salariul de baza al functiei de consilier juridic asistent se stabileste prin asimilare cu salariul de baza al functiei de consilier juridic asistent din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, corespunzator vechimii in munca .
(16) Salariul de baza al functiei de consilier juridic debutant se stabileste prin asimilare cu salariul de baza al functiei de consilier juridic debutant din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, corespunzator vechimii in munca .
(17) Salariul de baza al functiei de referent, grad superior, se stabileste prin asimilare cu salariul de baza al functiei de referent, grad superior, din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, corespunzator vechimii in munca .
(18) Salariul de baza al functiei de muncitor, grad III, se stabileste prin asimilare cu salariul de baza al functiei de muncitor calificat, grad III, din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, corespunzator vechimii in munca .Afişează OUG 32/2015 privind infiintarea Garzilor forestiere pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OUG 32/2015    Garda forestiere    Codul silvic

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.