Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » EuroLegislatie » Conventia Consiliului Europei privind prevenirea si combaterea violentei impotriva femeilor si a violentei domestice, adoptata la Istanbul la 11 mai 2011

Conventia Consiliului Europei privind prevenirea si combaterea violentei impotriva femeilor si a violentei domestice, adoptata la Istanbul la 11 mai 2011

  Publicat: 29 Mar 2016       11451 citiri        Secţiunea: EuroLegislatie  


Documente atasate
roaming.jpg
Document elaborat de Consiliul Europei, la Torino, la 18 octombrie 1961 si intrat in vigoare la 26 februarie 1965. Pana la adoptarea Cartei sociale europene (revizuite), la Strasbourg, la 3 mai 1996, Carta din 1961 a fost modificata si completata succesiv in 1988, 1991 si 1995.
Preambul
Statele membre ale Consiliului Europei si ceilalti semnatari ai prezentei,
reamintind Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale (STE nr. 5, 1950) si protocoalele sale, Carta Sociala Europeana (STE nr. 35, 1961, revizuita in 1996, STE nr. 163), Conventia Consiliului Europei privind lupta impotriva traficului de fiinte umane (CETS nr. 197, 2005) si Conventia Consiliului Europei pentru protectia copiilor impotriva exploatarii sexuale si a abuzului sexual (CETS nr. 201, 2007),

Viciu de consimtamant. Este amenintarea unei persoane cu un rau care sa-I produca o temere ce o determina sa consimta la incheierea unui act juridic civil, pe care altfel nu l-ar fi incheiat.
Expresie folosita in trecut pentru a desemna obligatia legala de intretinere.
Viciu de consimtamant. Este amenintarea unei persoane cu un rau care sa-I produca o temere ce o determina sa consimta la incheierea unui act juridic civil, pe care altfel nu l-ar fi incheiat.
Viciu de consimtamant. Este amenintarea unei persoane cu un rau care sa-I produca o temere ce o determina sa consimta la incheierea unui act juridic civil, pe care altfel nu l-ar fi incheiat.
Viciu de consimtamant. Este amenintarea unei persoane cu un rau care sa-I produca o temere ce o determina sa consimta la incheierea unui act juridic civil, pe care altfel nu l-ar fi incheiat.
Viciu de consimtamant. Este amenintarea unei persoane cu un rau care sa-I produca o temere ce o determina sa consimta la incheierea unui act juridic civil, pe care altfel nu l-ar fi incheiat.
Este formata din persoanele asociate sub diferite forme, pe baza unor interese comune, si care isi dedica timpul, cunostintele si experienta pentru a-si promova si apara drepturile si interesele;
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Viciu de consimtamant. Este amenintarea unei persoane cu un rau care sa-I produca o temere ce o determina sa consimta la incheierea unui act juridic civil, pe care altfel nu l-ar fi incheiat.
Forma de monopol care reprezinta o intelegere fie intre intreprinderi privind diferite aspecte ale activitatii lor (fixarea preturilor, cooperarea pe linia productiei si a desfacerii marfurilor),
Viciu de consimtamant. Este amenintarea unei persoane cu un rau care sa-I produca o temere ce o determina sa consimta la incheierea unui act juridic civil, pe care altfel nu l-ar fi incheiat.
Viciu de consimtamant. Este amenintarea unei persoane cu un rau care sa-I produca o temere ce o determina sa consimta la incheierea unui act juridic civil, pe care altfel nu l-ar fi incheiat.
Forma de monopol care reprezinta o intelegere fie intre intreprinderi privind diferite aspecte ale activitatii lor (fixarea preturilor, cooperarea pe linia productiei si a desfacerii marfurilor),
Viciu de consimtamant. Este amenintarea unei persoane cu un rau care sa-I produca o temere ce o determina sa consimta la incheierea unui act juridic civil, pe care altfel nu l-ar fi incheiat.
In cadrul lucrarilor Conferintei Internationale a Muncii, delagatiile tripartite ale statelor adopta normele internationale ale muncii si sub forma Conventiilor si Recomandarilor. Pana in prezent au fost adoptate 184 Conventii OIM.
Concept utilizate de stiintele comportamentale (psihologie, sociologie, psihologie judiciara), prin el intelegandu-se ansamblul actelor, reactiilor (glandulare, motorii, afective, verbale) prin care o persoana raspunde intr-o imprejurare data la solicitarile mediului inconjurator.
Viciu de consimtamant. Este amenintarea unei persoane cu un rau care sa-I produca o temere ce o determina sa consimta la incheierea unui act juridic civil, pe care altfel nu l-ar fi incheiat.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Stari, situatii, intamplari calitati sau alte date, care nu fac parte din continutul infractiunii,
Viciu de consimtamant. Este amenintarea unei persoane cu un rau care sa-I produca o temere ce o determina sa consimta la incheierea unui act juridic civil, pe care altfel nu l-ar fi incheiat.
In cadrul lucrarilor Conferintei Internationale a Muncii, delagatiile tripartite ale statelor adopta normele internationale ale muncii si sub forma Conventiilor si Recomandarilor. Pana in prezent au fost adoptate 184 Conventii OIM.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Viciu de consimtamant. Este amenintarea unei persoane cu un rau care sa-I produca o temere ce o determina sa consimta la incheierea unui act juridic civil, pe care altfel nu l-ar fi incheiat.
In cadrul lucrarilor Conferintei Internationale a Muncii, delagatiile tripartite ale statelor adopta normele internationale ale muncii si sub forma Conventiilor si Recomandarilor. Pana in prezent au fost adoptate 184 Conventii OIM.
Este formata din persoanele asociate sub diferite forme, pe baza unor interese comune, si care isi dedica timpul, cunostintele si experienta pentru a-si promova si apara drepturile si interesele;
Viciu de consimtamant. Este amenintarea unei persoane cu un rau care sa-I produca o temere ce o determina sa consimta la incheierea unui act juridic civil, pe care altfel nu l-ar fi incheiat.
Orice forma de violenta fizica, psihologica sau sexuala, care pune in pericol siguranta si bunastarea unui membru al familiei si/sau recurgerea la forta fizica ori emotionala, inclusiv violenta sexuala, in cadrul familiei sau gospodariei.
Viciu de consimtamant. Este amenintarea unei persoane cu un rau care sa-I produca o temere ce o determina sa consimta la incheierea unui act juridic civil, pe care altfel nu l-ar fi incheiat.
In cadrul lucrarilor Conferintei Internationale a Muncii, delagatiile tripartite ale statelor adopta normele internationale ale muncii si sub forma Conventiilor si Recomandarilor. Pana in prezent au fost adoptate 184 Conventii OIM.

ARTICOLUL 5

Obligatiile statului si depunerea tuturor eforturilor necesare

1.Partile se vor abtine de la a se angaja in orice act de violenta impotriva femeilor si se vor asigura ca autoritatile, functionarii, reprezentantii, institutiile statului si alti actori care actioneaza in numele statului actioneaza in conformitate cu aceasta obligatie .

2.Partile vor lua masurile legislative si alte masuri necesare de a exercita toate eforturile pentru a preveni, cerceta, sanctiona si a acorda despagubiri pentru actele de violenta acoperite de sfera de aplicare a prezentei conventii, care sunt savarsite de actori nonstatali.

ARTICOLUL 6

Politici sensibile la dimensiunea de gen

Partile se vor angaja sa includa o perspectiva de gen in implementarea si evaluarea impactului dispozitiilor prezentei conventii si pentru a promova si implementa in mod efectiv politicile de egalitate intre femei si barbati si emancipare a femeilor.

CAPITOLUL II

Politici integrate si colectarea datelor

ARTICOLUL 7

Politici cuprinzatoare si coordonate

1.Partile vor lua masurile legislative si alte masuri necesare pentru a adopta si implementa politici de larga eficacitate, cuprinzatoare si coordonate la nivel de stat, cuprinzand toate masurile relevante pentru a preveni si combate toate formele de violenta acoperite de sfera de aplicare a prezentei conventii si pentru a oferi un raspuns holistic la violenta impotriva femeilor.

2.Partile se vor asigura ca politicile la care s-a facut referire in alineatul 1 pun drepturile victimei in centrul tuturor masurilor si ca sunt implementate pe calea cooperarii eficace intre toate agentiile, institutiile si organizatiile relevante.

3.Masurile luate in conformitate cu prezentul articol vor implica, acolo unde este cazul, toti actorii relevanti, precum agentiile guvernamentale, parlamentele si autoritatile nationale, regionale si locale, institutiile nationale pentru drepturile omului si organizatiile societatii civile.

ARTICOLUL 8

Resurse financiare

Partile vor aloca resursele financiare si umane corespunzatoare pentru implementarea adecvata a politicilor, masurilor si programelor integrate pentru prevenirea si combaterea tuturor formelor de violenta acoperite de sfera de aplicare a prezentei conventii, inclusiv acelea desfasurate de catre organizatiile neguvernamentale si de societatea civila.

ARTICOLUL 9

Organizatiile neguvernamentale si societatea civila

Partile vor recunoaste, incuraja si sprijini, la toate nivelurile, activitatea organizatiilor neguvernamentale relevante si a societatii civile active in combaterea violentei impotriva femeilor si vor stabili cooperarea eficace cu aceste organizatii.

ARTICOLUL 10

Organismul coordonator

1.Partile vor desemna sau vor infiinta unul sau mai multe organisme oficiale responsabile de coordonarea, implementarea, monitorizarea si evaluarea politicilor si a masurilor de prevenire si combatere a tuturor formelor de violenta acoperite de prezenta conventie . Aceste organisme vor coordona colectarea de date, la care se face referire inarticolul 11, vor analiza si vor disemina rezultatele sale.

2.Partile se vor asigura ca organismele desemnate sau infiintate conform prezentului articol primesc informatii de natura generala privind masurile luate potrivitcapitolului VIII.

3.Partile se vor asigura ca organismele desemnate sau infiintate conform prezentului articol vor avea capacitatea de a comunica direct si de a promova relatiile cu omologii lor din alte parti.

ARTICOLUL 11

Colectarea datelor si cercetarea

1.In scopul implementarii prezentei conventii, partile se vor angaja:

a)sa colecteze date statistice relevante dezagregate la intervale regulate privind cazurile din toate formele de violenta acoperite de sfera de aplicare a prezentei conventii;

b)sa sprijine cercetarea in domeniul tuturor formelor de violenta acoperite de sfera de aplicare a prezentei conventii in vederea studierii cauzelor si a efectelor lor, a ratelor de incidenta si de condamnare, precum si a eficacitatii masurilor luate pentru a implementa prezenta conventie .

2.Partile se vor stradui sa efectueze studii pe baza de populatie la intervale regulate pentru a evalua prevalenta si tendintele tuturor formelor de violenta acoperite de sfera de aplicare a prezentei conventii .

3.Partile vor furniza grupului de experti, prevazute laarticolul 66din prezenta conventie, informatiile colectate in conformitate cu prezentul articol pentru a stimula cooperarea internationala si pentru a permite analiza comparativa internationala.

4.Partile se vor asigura ca informatiile colectate potrivit prezentului articol sunt disponibile publicului.

CAPITOLUL III

Prevenire

ARTICOLUL 12

Obligatii generale

1.Partile vor lua masurile necesare pentru a promova schimbarile in modelele sociale si culturale de comportament al femeilor si barbatilor, in vederea eradicarii prejudecatilor, obiceiurilor, traditiilor si a altor practici care sunt bazate pe ideea de inferioritate a femeilor sau pe roluri stereotipe pentru femei si barbati.

2.Partile vor lua masurile legislative si alte masuri necesare pentru a preveni toate formele de violenta acoperite de sfera de aplicare a prezentei conventii prin orice persoana fizica sau juridica.

3.Toate masurile adoptate potrivit acestui capitol vor lua in calcul si vor aborda nevoile specifice ale persoanelor devenite vulnerabile prin circumstante particularizate si vor plasa drepturile omului ale tuturor victimelor in centrul acestora.

4.Partile vor lua masurile necesare pentru a incuraja toti membrii societatii, in special barbatii si baietii, sa contribuie activ la prevenirea tuturor formelor de violenta acoperite de sfera de aplicare a prezentei conventii .

5.Partile se vor asigura ca obiceiul, cultura, religia, traditia sau asa-numita "onoare" nu vor fi considerate drept justificare pentru orice acte de violenta acoperite de sfera de aplicare a prezentei conventii .

6.Partile vor lua masurile necesare pentru a promova programele si activitatile pentru emanciparea femeilor.

ARTICOLUL 13

Cresterea gradului de constientizare

1.Partile vor promova sau vor efectua, in mod regulat si la toate nivelurile, campanii sau programe de crestere a gradului de constientizare, inclusiv in cooperare cu institutiile nationale din domeniul drepturilor omului si cu organismele din domeniul egalitatii, cu societatea civila si cu organizatiile neguvernamentale, in special cu organizatiile de femei, acolo unde este cazul, pentru a mari gradul de constientizare si de intelegere in randul publicului general a diferitelor manifestari ale tuturor formelor de violenta acoperite de sfera de aplicare a prezentei conventii, a consecintelor lor asupra copiilor si a nevoii de a preveni aceasta violenta .

2.Partile vor asigura larga diseminare in randul publicului general a informatiilor cu privire la masurile disponibile pentru a preveni actele de violenta acoperite de sfera de aplicare a prezentei conventii .

ARTICOLUL 14

Educatie

Documente Atasate
roaming.jpg

Afişează Conventia Consiliului Europei privind prevenirea si combaterea violentei impotriva femeilor si a violentei domestice, adoptata la Istanbul la 11 mai 2011 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Dreptul la deconectare al salariatului in era digitala. Reglementare
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Repartizarea normei de munca si a timpului de lucru al medicilor. Dispozitii legale incidente
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Recunoasterea si aplicarea sporului pentru conditii de munca in domeniul sanatatii si asistentei sociale. Dispozitii legale incidente si paralizante
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Decizia nr. 30/2020 privind examinarea recursului in interesul legii privind cauza reala si serioasa a concedierii. Selectarea salariatilor ce ar urma
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Hotararea CEDO in cauza Michnea impotriva Romaniei. Respectarea vietii de familie
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Hotararea CEDO in Cauza Dimitrie Dan Popescu si altii impotriva Romaniei. Imposibilitatea de a se bucura de dreptul de proprietate
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Ştiri Juridice