Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » EuroLegislatie » Conventia Consiliului Europei privind prevenirea si combaterea violentei impotriva femeilor si a violentei domestice, adoptata la Istanbul la 11 mai 2011

Conventia Consiliului Europei privind prevenirea si combaterea violentei impotriva femeilor si a violentei domestice, adoptata la Istanbul la 11 mai 2011

  Publicat: 29 Mar 2016       11466 citiri        Secţiunea: EuroLegislatie  


Documente atasate
roaming.jpg
Document elaborat de Consiliul Europei, la Torino, la 18 octombrie 1961 si intrat in vigoare la 26 februarie 1965. Pana la adoptarea Cartei sociale europene (revizuite), la Strasbourg, la 3 mai 1996, Carta din 1961 a fost modificata si completata succesiv in 1988, 1991 si 1995.
Preambul
Statele membre ale Consiliului Europei si ceilalti semnatari ai prezentei,
reamintind Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale (STE nr. 5, 1950) si protocoalele sale, Carta Sociala Europeana (STE nr. 35, 1961, revizuita in 1996, STE nr. 163), Conventia Consiliului Europei privind lupta impotriva traficului de fiinte umane (CETS nr. 197, 2005) si Conventia Consiliului Europei pentru protectia copiilor impotriva exploatarii sexuale si a abuzului sexual (CETS nr. 201, 2007),

Viciu de consimtamant. Este amenintarea unei persoane cu un rau care sa-I produca o temere ce o determina sa consimta la incheierea unui act juridic civil, pe care altfel nu l-ar fi incheiat.
Viciu de consimtamant. Este amenintarea unei persoane cu un rau care sa-I produca o temere ce o determina sa consimta la incheierea unui act juridic civil, pe care altfel nu l-ar fi incheiat.
Viciu de consimtamant. Este amenintarea unei persoane cu un rau care sa-I produca o temere ce o determina sa consimta la incheierea unui act juridic civil, pe care altfel nu l-ar fi incheiat.
In cadrul lucrarilor Conferintei Internationale a Muncii, delagatiile tripartite ale statelor adopta normele internationale ale muncii si sub forma Conventiilor si Recomandarilor. Pana in prezent au fost adoptate 184 Conventii OIM.
Concept utilizate de stiintele comportamentale (psihologie, sociologie, psihologie judiciara), prin el intelegandu-se ansamblul actelor, reactiilor (glandulare, motorii, afective, verbale) prin care o persoana raspunde intr-o imprejurare data la solicitarile mediului inconjurator.
Forma a pluralitatii de infractiuni prevazuta in cap. IV, t. II, art. 37, C. pen., partea generala,
Viciu de consimtamant. Este amenintarea unei persoane cu un rau care sa-I produca o temere ce o determina sa consimta la incheierea unui act juridic civil, pe care altfel nu l-ar fi incheiat.
Viciu de consimtamant. Este amenintarea unei persoane cu un rau care sa-I produca o temere ce o determina sa consimta la incheierea unui act juridic civil, pe care altfel nu l-ar fi incheiat.
In cadrul lucrarilor Conferintei Internationale a Muncii, delagatiile tripartite ale statelor adopta normele internationale ale muncii si sub forma Conventiilor si Recomandarilor. Pana in prezent au fost adoptate 184 Conventii OIM.
Unul dintre modurile de sesizare a organelor de urmarire penala,
Stat care savarseste o agresiune
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
Viciu de consimtamant. Este amenintarea unei persoane cu un rau care sa-I produca o temere ce o determina sa consimta la incheierea unui act juridic civil, pe care altfel nu l-ar fi incheiat.
In cadrul lucrarilor Conferintei Internationale a Muncii, delagatiile tripartite ale statelor adopta normele internationale ale muncii si sub forma Conventiilor si Recomandarilor. Pana in prezent au fost adoptate 184 Conventii OIM.
Viciu de consimtamant. Este amenintarea unei persoane cu un rau care sa-I produca o temere ce o determina sa consimta la incheierea unui act juridic civil, pe care altfel nu l-ar fi incheiat.
In cadrul lucrarilor Conferintei Internationale a Muncii, delagatiile tripartite ale statelor adopta normele internationale ale muncii si sub forma Conventiilor si Recomandarilor. Pana in prezent au fost adoptate 184 Conventii OIM.
Act prevazut de lege, prin care un organ de stat este informat si abilitat sa desfasoare o anumita activitate
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Viciu de consimtamant. Este amenintarea unei persoane cu un rau care sa-I produca o temere ce o determina sa consimta la incheierea unui act juridic civil, pe care altfel nu l-ar fi incheiat.
In cadrul lucrarilor Conferintei Internationale a Muncii, delagatiile tripartite ale statelor adopta normele internationale ale muncii si sub forma Conventiilor si Recomandarilor. Pana in prezent au fost adoptate 184 Conventii OIM.
Viciu de consimtamant. Este amenintarea unei persoane cu un rau care sa-I produca o temere ce o determina sa consimta la incheierea unui act juridic civil, pe care altfel nu l-ar fi incheiat.
Viciu de consimtamant. Este amenintarea unei persoane cu un rau care sa-I produca o temere ce o determina sa consimta la incheierea unui act juridic civil, pe care altfel nu l-ar fi incheiat.
Viciu de consimtamant. Este amenintarea unei persoane cu un rau care sa-I produca o temere ce o determina sa consimta la incheierea unui act juridic civil, pe care altfel nu l-ar fi incheiat.
Orice forma de violenta fizica, psihologica sau sexuala, care pune in pericol siguranta si bunastarea unui membru al familiei si/sau recurgerea la forta fizica ori emotionala, inclusiv violenta sexuala, in cadrul familiei sau gospodariei.
Despagubiri ce se acorda partii vatamate
Despagubiri ce se acorda partii vatamate
Asezate in sectiunea I, cap. I, t. IV, C. proc. pen., partea generala, masuri ce se pot lua in cauzele privitoare la infractiuni pedepsite cu inchisoare,
Forma de monopol care reprezinta o intelegere fie intre intreprinderi privind diferite aspecte ale activitatii lor (fixarea preturilor, cooperarea pe linia productiei si a desfacerii marfurilor),
Operatiune prin care se sting fara plata in numerar, unele datorii reciproce intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, ramanand sa se achite eventualele diferente de sume, nu in bani, ci prin simpla lor inregistrare.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Mijloc juridic prin care cel obligat pentru altul sau impreuna cu altul solicita
Viciu de consimtamant. Este amenintarea unei persoane cu un rau care sa-I produca o temere ce o determina sa consimta la incheierea unui act juridic civil, pe care altfel nu l-ar fi incheiat.
In cadrul lucrarilor Conferintei Internationale a Muncii, delagatiile tripartite ale statelor adopta normele internationale ale muncii si sub forma Conventiilor si Recomandarilor. Pana in prezent au fost adoptate 184 Conventii OIM.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.

1.Partile vor face, acolo unde este cazul, demersurile necesare pentru a include material didactic pe probleme, cum ar fi egalitatea intre femei si barbati, rolurile de gen nestereotipe, respectul reciproc, rezolvarea nonviolenta a conflictelor in relatiile interpersonale, violenta de gen impotriva femeilor si dreptul la integritate personala, adaptate capacitatii in evolutie a elevilor, in curriculumul formal si la toate nivelurile de educatie.

2.Partile vor face demersurile necesare pentru a promova principiile la care s-a facut referire in alineatul 1 in institutiile educationale informale, precum si in institutiile sportive, culturale si recreative si in mass-media.

ARTICOLUL 15

Formarea profesionistilor

1.Partile vor furniza sau vor consolida formarea adecvata pentru profesionistii relevanti, care se ocupa de victimele sau de autorii tuturor actelor de violenta acoperite de sfera de aplicare a prezentei conventii, in domeniul prevenirii si al identificarii acestei violente, al egalitatii intre femei si barbati, al nevoilor si drepturilor victimelor, precum si privind modul de prevenire a victimizarii secundare.

2.Partile vor incuraja ca formarea la care se face referire in alineatul 1 sa includa pregatirea in domeniul cooperarii coordonate multiagentii pentru a permite o abordare comprehensiva si adecvata a sesizarilor in cazurile de violenta acoperite de sfera de aplicare a prezentei conventii .

ARTICOLUL 16

Interventia preventiva si programele de tratament

1.Partile vor lua masurile legislative sau alte masuri necesare pentru a initia sau sprijini programe destinate invatarii autorilor violentei domestice sa adopte un comportament nonviolent in relatiile interpersonale, in vederea prevenirii violentei ulterioare si a modificarii modelelor comportamentale violente.

2.Partile vor lua masurile legislative sau alte masuri necesare pentru a initia sau sprijini programe destinate impiedicarii agresorilor, in special a infractorilor sexuali, de a recidiva.

3.In luarea masurilor mentionate in alineatele 1 si 2 partile se vor asigura de faptul ca siguranta victimelor, sprijinul acordat victimelor si drepturile omului sunt principala preocupare si faptul ca, acolo unde este cazul, aceste programe sunt initiate si implementate in stransa cooperare cu serviciile de asistenta de specialitate pentru victime.

ARTICOLUL 17

Participarea sectorului privat si a mass-mediei

1.Partile vor incuraja sectorul privat, sectorul tehnologiei informatiei si al comunicatiilor si mass-media, cu respectul cuvenit pentru libertatea de exprimare si independenta lor, sa participe la elaborarea si implementarea politicilor si la stabilirea directivelor si a standardelor de autoreglementare pentru a preveni violenta impotriva femeilor si a creste respectul pentru demnitatea lor.

2.Partile vor dezvolta si vor promova, in cooperare cu actorii din sectorul privat, abilitati in randul copiilor, al parintilor si educatorilor privind modul in care sa trateze mediul informatiilor si al comunicatiilor, care ofera acces la continut degradant de o natura sexuala sau violenta, care ar putea fi daunator.

CAPITOLUL IV

Protectie si sprijin

ARTICOLUL 18

Obligatii generale

1.Partile vor lua masurile legislative sau alte masuri necesare pentru a proteja toate victimele de orice acte de violenta ulterioare.

2.Partile vor lua masurile legislative sau alte masuri necesare, in conformitate cu legislatia interna, pentru a asigura faptul ca exista mecanisme adecvate pentru a prevedea o cooperare eficace intre toate agentiile relevante ale statului, inclusiv sistemul judiciar, procurori, agentiile guvernamentale de aplicare a legii, autoritatile locale si regionale, precum si organizatiile neguvernamentale si alte organizatii si entitati relevante in domeniul protejarii si sprijinirii victimelor si martorilor tuturor formelor de violenta, acoperite de sfera de aplicare a prezentei conventii, inclusiv prin trimiterea catre servicii generale si specializate de sprijin, enuntate laarticolele 20si22ale prezentei conventii .

3.Partile se vor asigura ca masurile luate in conformitate cu prezentul capitol vor:

-fi bazate pe o intelegere de gen a violentei impotriva femeilor si a violentei domestice si se vor concentra pe drepturile omului si pe siguranta victimei;

-fi bazate pe o abordare integrata, care ia in considerare relatia dintre victime, agresori, copii si mediul lor social mai larg;

-viza evitarea victimizarii secundare;

-viza emanciparea si independenta economica a femeilor victime ale violentei;

-permite, acolo unde este cazul, ca o gama de servicii de protectie si sprijin sa fie localizate in aceleasi spatii;

-aborda nevoile specifice ale persoanelor vulnerabile, inclusiv victimele-copii, si ca vor fi puse la dispozitia acestora.

4.Prestarea serviciilor nu va depinde de consimtamantul victimei de a depune plangere sau de marturia impotriva oricarui agresor .

5.Partile vor lua masurile corespunzatoare pentru a furniza protectia consulara si de alta natura si sprijin cetatenilor lor si altor victime indreptatite la o asemenea protectie, in conformitate cu obligatiile lor conform legislatiei internationale.

ARTICOLUL 19

Informare

Partile vor lua masurile legislative sau alte masuri necesare pentru a asigura faptul ca victimele primesc informatii adecvate si in timp util privind serviciile de sprijin si masurile legale disponibile intr-o limba pe care o inteleg.

ARTICOLUL 20

Servicii de asistenta generala

1.Partile vor lua masurile legislative sau alte masuri necesare pentru a asigura faptul ca victimele au acces la servicii care faciliteaza recuperarea lor in urma violentei. Aceste masuri ar trebui sa includa, atunci cand este necesar, servicii precum consilierea juridica si psihologica, asistenta financiara, gazduirea, educatia, formarea si asistenta in gasirea unui loc de munca .

2.Partile vor lua masurile legislative sau alte masuri necesare pentru a asigura faptul ca victimele au acces la servicii medicale si sociale si faptul ca serviciile au alocate resurse adecvate si ca profesionistii sunt formati sa asiste victimele si sa le indrume catre serviciile corespunzatoare.

ARTICOLUL 21

Asistenta in plangerile individuale/colective

Partile se vor asigura ca victimele au informatii cu privire la si acces la mecanismele regionale si internationale aplicabile de depunere a plangerilor individuale/colective. Partile vor promova furnizarea unei asistente sensibile si bine informate victimelor in depunerea oricarei asemenea plangeri.

ARTICOLUL 22

Servicii specializate de asistenta

1.Partile vor lua masurile legislative sau alte masuri necesare pentru a furniza sau a asigura, intr-o distributie geografica adecvata, servicii specializate de asistenta oricarei victime supuse oricarui act de violenta acoperit de sfera de aplicare a prezentei conventii .

2.Partile vor furniza sau vor asigura servicii specializate de asistenta a femeilor tuturor femeilor victime ale violentei si copiilor lor.

ARTICOLUL 23

Adaposturi

Partile vor lua masurile legislative sau alte masuri necesare pentru a prevedea infiintarea unor adaposturi corespunzatoare, usor accesibile, in numar suficient pentru a furniza o cazare sigura si pentru a ajunge intr-o maniera proactiva la victime, in special la femei si la copiii lor.

ARTICOLUL 24

Linii telefonice de urgenta

Partile vor lua masurile legislative sau alte masuri necesare pentru a organiza linii telefonice de urgenta 24 de ore din 24, la nivel de stat, gratuite, pentru a oferi consiliere apelantilor, in mod confidential si cu diligenta cuvenita pentru anonimitatea lor, in legatura cu toate formele de violenta acoperite de sfera de aplicare a prezentei conventii .

ARTICOLUL 25

Sprijin pentru victimele violentei sexuale

Partile vor lua masurile legislative sau alte masuri necesare pentru a prevedea infiintarea de centre de sesizare a cazurilor de criza in urma violului sau a violentei sexuale corespunzatoare, usor accesibile, in numar suficient pentru a furniza examinarea medicala si medico-legala, asistenta post-traumatica si consiliere pentru victime.

ARTICOLUL 26

Protectie si asistenta pentru martorii copii

1.Partile vor lua masurile legislative sau alte masuri necesare pentru a asigura faptul ca in oferirea serviciilor de protectie si asistenta victimelor se tine cont in mod corespunzator de drepturile si nevoile copiilor martori ai tuturor formelor de violenta acoperite de sfera de aplicare a prezentei conventii .

2.Masurile luate potrivit prezentului articol vor include consilierea psihosociala adecvata varstei pentru copiii martori ai tuturor formelor de violenta acoperite de sfera de aplicare a prezentei conventii si vor acorda atentia cuvenita interesului superior al copilului.

ARTICOLUL 27

Raportare

Partile vor lua masurile necesare pentru a incuraja orice persoana martora la comiterea de acte de violenta acoperite de sfera de aplicare a prezentei conventii sau care are motive rezonabile sa creada ca a fost comis un asemenea act sau ca sunt de asteptat alte acte de violenta sa raporteze acest lucru organizatiilor sau autoritatilor competente.

ARTICOLUL 28

Raportarea de catre profesionisti

Partile vor lua masurile necesare pentru a asigura faptul ca regulile de confidentialitate impuse de legislatia interna anumitor profesionisti nu constituie un obstacol, in calea raportarii lor, in conditii adecvate, catre organizatiile sau autoritatile competente, daca au motive rezonabile sa creada ca a fost savarsit un act grav de violenta, acoperit de sfera de aplicare a prezentei conventii, si ca sunt de asteptat alte acte grave de violenta .

CAPITOLUL V

Dreptul material

ARTICOLUL 29

Procese si despagubiri civile

1.Partile vor lua masurile legislative sau alte masuri necesare pentru a oferi victimelor despagubiri civile adecvate impotriva agresorului.

2.Partile vor lua masurile legislative sau alte masuri necesare pentru a oferi victimelor, in conformitate cu principiile generale ale dreptului international, despagubiri civile adecvate impotriva autoritatilor statului care nu si-au indeplinit datoria de a lua masurile preventive sau de protectie necesare in cadrul sferei de aplicare a puterilor lor.

ARTICOLUL 30

Compensatie

1.Partile vor lua masurile legislative sau alte masuri necesare pentru a se asigura ca victimele au dreptul de a pretinde compensatii de la agresori pentru oricare din agresiunile stabilite in conformitate cu prezenta conventie .

2.Acelora care au suferit vatamari corporale grave sau deteriorarea sanatatii li se va acorda o compensatie adecvata din partea statului, in masura in care prejudiciul nu este acoperit din alte surse, precum agresorul, asigurarea sau pensii medicale si sociale finantate de stat . Acest fapt nu impiedica partile sa introduca o actiune in regres impotriva agresorului pentru recuperarea compensatiei acordate, atat timp cat aceasta este acordata pentru siguranta victimei.

3.Masurile luate conform alineatului 2 vor asigura acordarea compensatiei in decursul unei perioade rezonabile.

ARTICOLUL 31

Custodie, drepturi de vizitare si siguranta

1.Partile vor lua masurile legislative sau alte masuri necesare pentru a asigura faptul ca, in stabilirea custodiei si a drepturilor de vizitare a copiilor, vor fi luate in calcul incidentele de violenta acoperite de sfera de aplicare a prezentei conventii .

2.Partile vor lua masurile legislative sau alte masuri necesare pentru a asigura faptul ca exercitarea oricarui drept de vizitare sau custodie nu pericliteaza drepturile si siguranta victimei sau ale copiilor.

ARTICOLUL 32

Consecintele civile ale casatoriilor fortate

Documente Atasate
roaming.jpg

Afişează Conventia Consiliului Europei privind prevenirea si combaterea violentei impotriva femeilor si a violentei domestice, adoptata la Istanbul la 11 mai 2011 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Dreptul la deconectare al salariatului in era digitala. Reglementare
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Repartizarea normei de munca si a timpului de lucru al medicilor. Dispozitii legale incidente
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Recunoasterea si aplicarea sporului pentru conditii de munca in domeniul sanatatii si asistentei sociale. Dispozitii legale incidente si paralizante
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Decizia nr. 30/2020 privind examinarea recursului in interesul legii privind cauza reala si serioasa a concedierii. Selectarea salariatilor ce ar urma
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Hotararea CEDO in cauza Michnea impotriva Romaniei. Respectarea vietii de familie
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Hotararea CEDO in Cauza Dimitrie Dan Popescu si altii impotriva Romaniei. Imposibilitatea de a se bucura de dreptul de proprietate
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Ştiri Juridice