Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » EuroLegislatie » Conventia Consiliului Europei privind prevenirea si combaterea violentei impotriva femeilor si a violentei domestice, adoptata la Istanbul la 11 mai 2011

Conventia Consiliului Europei privind prevenirea si combaterea violentei impotriva femeilor si a violentei domestice, adoptata la Istanbul la 11 mai 2011

  Publicat: 29 Mar 2016       11465 citiri        Secţiunea: EuroLegislatie  


Documente atasate
roaming.jpg
Document elaborat de Consiliul Europei, la Torino, la 18 octombrie 1961 si intrat in vigoare la 26 februarie 1965. Pana la adoptarea Cartei sociale europene (revizuite), la Strasbourg, la 3 mai 1996, Carta din 1961 a fost modificata si completata succesiv in 1988, 1991 si 1995.
Preambul
Statele membre ale Consiliului Europei si ceilalti semnatari ai prezentei,
reamintind Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale (STE nr. 5, 1950) si protocoalele sale, Carta Sociala Europeana (STE nr. 35, 1961, revizuita in 1996, STE nr. 163), Conventia Consiliului Europei privind lupta impotriva traficului de fiinte umane (CETS nr. 197, 2005) si Conventia Consiliului Europei pentru protectia copiilor impotriva exploatarii sexuale si a abuzului sexual (CETS nr. 201, 2007),

Concept utilizate de stiintele comportamentale (psihologie, sociologie, psihologie judiciara), prin el intelegandu-se ansamblul actelor, reactiilor (glandulare, motorii, afective, verbale) prin care o persoana raspunde intr-o imprejurare data la solicitarile mediului inconjurator.
Viciu de consimtamant. Este amenintarea unei persoane cu un rau care sa-I produca o temere ce o determina sa consimta la incheierea unui act juridic civil, pe care altfel nu l-ar fi incheiat.
Sunt participanti in procesul penal, alaturi de parti si organele judiciare. Persoanele sunt martorii, experti, interpretii, traducatorii, substituitii procesuali etc.
Persoana fizica sau juridica ce datoreaza o suma de bani debitorului urmarit
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale Ón interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
In cadrul lucrarilor Conferintei Internationale a Muncii, delagatiile tripartite ale statelor adopta normele internationale ale muncii si sub forma Conventiilor si Recomandarilor. Pana in prezent au fost adoptate 184 Conventii OIM.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
In cadrul lucrarilor Conferintei Internationale a Muncii, delagatiile tripartite ale statelor adopta normele internationale ale muncii si sub forma Conventiilor si Recomandarilor. Pana in prezent au fost adoptate 184 Conventii OIM.
Viciu de consimtamant. Este amenintarea unei persoane cu un rau care sa-I produca o temere ce o determina sa consimta la incheierea unui act juridic civil, pe care altfel nu l-ar fi incheiat.
Reprezinta ansamblul actelor cu caracter normativ emise de catre institutiile comunitare, in principal de catre Consiliul UE si Comisia Europeana, in cursul exercitarii competentelor ce le sunt atribuite prin Tratat. Tratatul CEE enumera cinci astfel de instrumente:
1. Persoana fizica sau juridica ce sufera un prejudiciu sau o vatamare a drepturilor sale prin fapta ilicita a unei alte persoane si care este indreptatita sa
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal, alaturi de institutia infractiunii si a pedepsei, reglementata in diferite dispozitii din Codul penal (ex. infractiunea este singurul temei al raspunderii penale, cap. I, t. II, C. pen., partea generala etc).
1. Persoana fizica sau juridica ce sufera un prejudiciu sau o vatamare a drepturilor sale prin fapta ilicita a unei alte persoane si care este indreptatita sa
Stat care savarseste o agresiune
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Reprezinta o faza a procesului penal, constand in activitatea desfasurata de organele de urmarire penala
Reprezinta o faza a procesului penal, constand in activitatea desfasurata de organele de urmarire penala
Reprezinta o faza a procesului penal, constand in activitatea desfasurata de organele de urmarire penala
1. Persoana fizica sau juridica ce sufera un prejudiciu sau o vatamare a drepturilor sale prin fapta ilicita a unei alte persoane si care este indreptatita sa
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Participant la savarsirea unei infractiuni,
Reprezinta o faza a procesului penal, constand in activitatea desfasurata de organele de urmarire penala
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Reglementata in cap. I, t. II, C.proc. pen., partea generala,
Procedura de extradare in care Romania are calitatea de stat solicitat.
1. Persoana fizica sau juridica ce sufera un prejudiciu sau o vatamare a drepturilor sale prin fapta ilicita a unei alte persoane si care este indreptatita sa
Infractiune care face parte din grupul infractiunilor contra libertatii persoanei,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.

Partile vor lua masurile legislative sau alte masuri necesare pentru a se asigura ca acele casatorii incheiate cu forta pot fi lovite de nulitate, anulate sau desfacute fara a plasa asupra victimei o sarcina financiara sau administrativa necuvenita.

ARTICOLUL 33

Violenta psihologica

Partile vor lua masurile legislative sau alte masuri necesare pentru a asigura faptul ca este incriminat comportamentul intentionat de prejudiciere a integritatii psihologice a unei persoane prin constrangere sau amenintari.

ARTICOLUL 34

Hartuirea

Partile vor lua masurile legislative sau alte masuri necesare pentru a asigura faptul ca este incriminat comportamentul intentionat de angajare repetata intr-un comportament amenintator directionat catre o alta persoana, determinand-o pe aceasta sa se teama pentru siguranta sa.

ARTICOLUL 35

Violenta fizica

Partile vor lua masurile legislative sau alte masuri necesare pentru a asigura faptul ca este incriminat comportamentul de comitere de acte de violenta fizica impotriva unei alte persoane .

ARTICOLUL 36

Violenta sexuala, inclusiv violul

1.Partile vor lua masurile legislative sau alte masuri necesare pentru a se asigura ca sunt incriminate urmatoarele comportamente intentionate:

a)angajarea intr-o penetratie vaginala, anala sau orala de natura sexuala neconsimtita a corpului unei alte persoane cu orice parte corporala sau obiect;

b)angajarea in alte acte neconsimtite de natura sexuala cu o persoana;

c)determinarea unei alte persoane sa se angajeze in acte neconsimtite de natura sexuala cu un tert .

2.Consimtamantul trebuie dat voluntar, ca rezultat al liberului arbitru al persoanei, evaluat in contextul circumstantelor inconjuratoare.

3.Partile vor lua masurile legislative sau alte masuri necesare pentru a se asigura ca dispozitiile alineatului 1 se aplica, de asemenea, actelor comise impotriva fostelor (fostilor) sau actualelor (actualilor) sotii (soti) sau partenere(i), asa cum sunt recunoscute(ti) acestea (acestia) de legislatia interna.

ARTICOLUL 37

Casatoria fortata

1.Partile vor lua masurile legislative sau alte masuri necesare pentru a asigura faptul ca acea conduita de fortare a unui adult sau a unui copil de a incheia o casatorie este incriminata.

2.Partile vor lua masurile legislative sau alte masuri necesare pentru a asigura faptul ca acea conduita intentionata de ademenire a unui adult sau a unui copil pe teritoriul unei parti sau al unui stat, alta (altul) decat aceea (acela) in care el sau ea domiciliaza, cu scopul fortarii acestui adult sau copil sa incheie o casatorie, este incriminata.

ARTICOLUL 38

Mutilarea genitala a femeilor

Partile vor lua masurile legislative sau alte masuri necesare pentru a se asigura ca urmatoarele conduite intentionate sunt incriminate:

a)extirparea, infibularea sau efectuarea oricarei altei mutilari, totale sau partiale, a labiei majore, labiei minore sau a clitorisului unei femei;

b)constrangerea unei femei sa se supuna oricareia din actiunile enumerate la punctul a);

c)incitarea sau constrangerea unei fete sa se supuna oricareia din actiunile enumerate la punctul a).

ARTICOLUL 39

Avortul fortat si sterilizarea fortata

Partile vor lua masurile legislative sau alte masuri necesare pentru a se asigura ca urmatoarele conduite intentionate sunt incriminate:

a)efectuarea unui avort asupra unei femei fara consimtamantul ei prealabil si informat;

b)efectuarea unei interventii chirurgicale, care are drept scop sau efect incheierea capacitatii unei femei de a se reproduce in mod natural, fara consimtamantul ei prealabil si informat sau fara intelegerea procedurii.

ARTICOLUL 40

Hartuirea sexuala

Partile vor lua masurile legislative sau alte masuri necesare pentru a se asigura ca orice forma de conduita verbala, nonverbala sau fizica de natura sexuala, cu scopul sau cu efectul violarii demnitatii unei persoane, in special atunci cand se creeaza un mediu intimidant, ostil, degradant, umilitor sau jignitor, este supusa unei sanctiuni penale sau altei sanctiuni legale.

ARTICOLUL 41

Inlesnirea sau complicitatea si tentativa

1.Partile vor lua masurile legislative sau alte masuri necesare pentru a recunoaste drept infractiuni, atunci cand sunt comise intentionat, inlesnirea comiterii sau complicitatea la comiterea infractiunilor stabilite in conformitate cuarticolele 33,34,35,36,37,38.a)si39ale prezentei conventii .

2.Partile vor lua masurile legislative sau alte masuri necesare pentru a recunoaste drept infractiuni, atunci cand sunt comise intentionat, tentativele de comitere a infractiunilor stabilite in conformitate cuarticolele 35,36,37,38.a)si39ale prezentei conventii .

ARTICOLUL 42

Justificari inacceptabile pentru infractiuni, inclusiv infractiunile comise in numele asa-numitei "onoare"

1.Partile vor lua masurile legislative sau alte masuri necesare pentru a se asigura ca, in cadrul unei proceduri penale initiate in urma comiterii oricareia dintre actele de violenta care intra sub incidenta domeniului de aplicare a prezentei conventii, cultura, obiceiul, religia, traditia sau asa-numita "onoare" nu vor fi considerate ca o justificare a acestor acte . Acest lucru se refera, in special, la afirmatiile ca victima a incalcat normele sau obiceiurile culturale, religioase, sociale sau traditionale ale comportamentului adecvat.

2.Partile vor lua masurile legislative sau alte masuri necesare pentru a se asigura ca incitarea de catre orice persoana a unui copil de a comite oricare dintre actele prevazute la alineatul 1 nu va diminua raspunderea penala a persoanei respective pentru actele comise.

ARTICOLUL 43

Aplicarea infractiunilor

Infractiunile recunoscute in conformitate cu prezenta conventie se vor aplica indiferent de natura relatiei dintre victima si agresor .

ARTICOLUL 44

Jurisdictie

1.Partile vor lua masurile legislative sau alte masuri necesare pentru a stabili jurisdictia asupra oricarei infractiuni stabilite in conformitate cu prezenta conventie, in cazul in care infractiunea este comisa:

a)pe teritoriul lor; sau

b)la bordul unei nave care arboreaza pavilionul lor; sau

c)la bordul unei aeronave inmatriculate in conformitate cu legislatia lor; sau

d)de catre unul dintre cetatenii lor; sau

e)de catre o persoana care are resedinta obisnuita pe teritoriul lor.

2.Partile se vor stradui sa ia masurile necesare legislative sau de alta natura pentru a stabili jurisdictia asupra infractiunilor stabilite in conformitate cu prezenta conventie, in cazul in care infractiunea este savarsita impotriva unuia dintre cetatenii lor sau a unei persoane care are resedinta obisnuita pe teritoriul lor.

3.Pentru urmarirea penala a infractiunilor stabilite in conformitate cuarticolele 36,37,38si39din prezenta conventie, partile vor lua masurile legislative sau alte masuri necesare pentru a se asigura ca jurisdictia lor nu este subordonata conditiei ca faptele sa fie incriminate pe teritoriul unde au fost comise.

4.Pentru urmarirea penala a infractiunilor stabilite in conformitate cuarticolele 36,37,38si39din prezenta conventie, partile vor lua masurile legislative sau alte masuri necesare pentru a se asigura ca jurisdictia lor in ceea ce priveste punctele d) si e) ale alineatului 1 nu este subordonata conditiei conform careia urmarirea penala poate fi initiata doar in urma raportarii de catre victima infractiunii sau a stabilirii informatiilor de catre stat cu privire la locul unde a fost comisa infractiunea.

5.Partile vor lua masurile legislative sau alte masuri necesare pentru a stabili jurisdictia asupra infractiunilor stabilite in conformitate cu prezenta conventie, in cazurile in care un presupus autor este prezent pe teritoriul lor si ele nu il (o) extradeaza catre o alta parte, exclusiv pe baza nationalitatii lui sau a ei.

6.Atunci cand mai mult de o parte revendica jurisdictia asupra unei presupuse infractiuni, stabilite in conformitate cu prezenta conventie, partile implicate, daca este cazul, se vor consulta reciproc in vederea determinarii celei mai adecvate competente pentru urmarirea penala.

7.Fara a prejudicia regulile generale de drept international, prezenta conventie nu exclude nicio competenta penala exercitata de o parte in conformitate cu legea sa interna.

ARTICOLUL 45

Sanctiuni si masuri

1.Partile vor lua masurile legislative sau alte masuri necesare pentru a se asigura ca infractiunile stabilite in conformitate cu prezenta conventie sunt pasibile de sanctiuni eficiente, proportionale si disuasive, luand in considerare gravitatea acestora. Aceste sanctiuni vor include, dupa caz, sentinte implicand privarea de libertate care pot duce la extradare .

2.Partile pot adopta alte masuri in legatura cu agresorii, cum ar fi:

-monitorizarea sau supravegherea persoanelor condamnate;

-retragerea drepturilor parintesti, daca interesul superior al copilului, care poate include siguranta victimei, nu poate fi garantat in niciun alt mod.

ARTICOLUL 46

Circumstante agravante

Partile vor lua masurile legislative sau alte masuri necesare pentru a se asigura ca urmatoarele circumstante, in masura in care nu fac parte deja din elementele constitutive ale infractiunii, pot fi luate in considerare, in conformitate cu dispozitiile relevante ale legislatiei interne, in determinarea sentintei in legatura cu infractiunile stabilite in conformitate cu prezenta conventie:

a)infractiunea a fost comisa impotriva unui(unei) fost(e) sau actual(e) sot(sotii) sau partener(e), dupa cum recunoaste legislatia interna, de un membru de familie, de o persoana care convietuieste cu victima sau de o persoana care a abuzat de puterea sa;

b)infractiunea sau infractiunile asociata(e) a(u) fost comisa(e) in mod repetat;

c)infractiunea a fost comisa impotriva unei persoane devenite vulnerabile de circumstantele particulare;

d)infractiunea a fost comisa impotriva sau in prezenta unui copil;

e)infractiunea a fost comisa de una sau mai multe persoane care actioneaza impreuna;

f)infractiunea a fost precedata sau acompaniata de nivele extreme de violenta;

g)infractiunea a fost comisa cu utilizarea sau cu amenintarea unei arme;

h)infractiunea a avut drept rezultat o vatamare fizica sau psihologica a victimei;

Documente Atasate
roaming.jpg

Afişează Conventia Consiliului Europei privind prevenirea si combaterea violentei impotriva femeilor si a violentei domestice, adoptata la Istanbul la 11 mai 2011 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Dreptul la deconectare al salariatului in era digitala. Reglementare
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Repartizarea normei de munca si a timpului de lucru al medicilor. Dispozitii legale incidente
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Recunoasterea si aplicarea sporului pentru conditii de munca in domeniul sanatatii si asistentei sociale. Dispozitii legale incidente si paralizante
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Decizia nr. 30/2020 privind examinarea recursului in interesul legii privind cauza reala si serioasa a concedierii. Selectarea salariatilor ce ar urma
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Hotararea CEDO in cauza Michnea impotriva Romaniei. Respectarea vietii de familie
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Hotararea CEDO in Cauza Dimitrie Dan Popescu si altii impotriva Romaniei. Imposibilitatea de a se bucura de dreptul de proprietate
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Ştiri Juridice