Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » LEGEA 196/2016 privind venitul minim de incluziune

LEGEA 196/2016 privind venitul minim de incluziune

  Publicat: 26 Dec 2016       8252 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
LEGEA nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune

Publicata in Monitorul Oficial nr. 882 din data de 3 noiembrie 2016

Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:
(Legea 10 din 2001) 1. cu bunuri sau servicii - masura reparatorie alternativa constānd in acordarea de bunuri si servicii, cu acceptul persoanei indreptatite, pāna la concurenta valorii imobilului preluat in mod abuziv.
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.

d) 480 de lei, respectiv 0,960 ISR, pentru familia cu 4 copii sau mai multi.
(4) Pentru familiile care au un venit net lunar ajustat cuprins intre 261 de lei/luna, respectiv 0,522 ISR, si 600 lei inclusiv, respectiv 1,200 ISR, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii este stabilit dupa cum urmeaza:
a) 85 de lei, respectiv 0,170 ISR, pentru familia cu un copil;
b) 170 de lei, respectiv 0,340 ISR, pentru familia cu 2 copii;
c) 255 de lei, respectiv 0,510 ISR, pentru familia cu 3 copii;
d) 340 de lei, respectiv 0,680 ISR, pentru familia cu 4 copii sau mai multi.
(5) Pentru familiile monoparentale care au un venit net lunar ajustat cuprins intre 261 de lei/luna, respectiv 0,522 ISR si 600 de lei inclusiv, respectiv 1,200 ISR, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii este stabilit dupa cum urmeaza:
a) 100 de lei, respectiv 0,200 ISR, pentru familia cu un copil;
b) 200 de lei, respectiv 0,400 ISR, pentru familia cu 2 copii;
c) 300 de lei, respectiv 0,600 ISR, pentru familia cu 3 copii;
d) 400 de lei, respectiv 0,800 ISR, pentru familia cu 4 copii sau mai multi.
Articolul 19
(1) In cazul familiilor care au in intretinere copii de varsta scolara, ajutorul pentru familia cu copii se acorda in cuantumurile prevazute la art. 18, cu conditia ca fiecare copil sa frecventeze fara intrerupere o forma de invatamant, organizata potrivit legii, cu exceptia celor care le intrerup din motive medicale.
(2) Cuantumul ajutorului pentru familia cu copii, acordat potrivit prevederilor alin. (1) , se diminueaza in raport cu numarul de copii din familie, dupa cum urmeaza:
a) cu 50% din cuantumul ce revine fiecarui copil din familie, pentru luna in care acesta inregistreaza mai mult de 15 absente nemotivate;
b) cu cuantumul ce revine fiecarui copil din familie pentru luna in care copilul inregistreaza mai mult de 30 de absente nemotivate;
c) cu cuantumul ce revine fiecarui copil din familie, pe perioada in care copilul intrerupe anul scolar, cu exceptia situatiilor in care intreruperea este cauzata din motive de natura medicala;
d) cu cuantumul ce revine fiecarui copil din familie, pe perioada cand copilul repeta anul scolar din alte motive decat cele de natura medicala.
(3) In situatia in care unul dintre copii nu mai frecventeaza cursurile scolare, acesta nu mai este luat in considerare nici la stabilirea venitului net lunar ajustat si nici la stabilirea cuantumului ajutorului pentru familia cu copii.
(4) In cazul in care copilul care frecventeaza scoala a implinit varsta de 18 ani in cursul unui an scolar, ajutorul pentru familia cu copii se acorda pana la finalizarea anului scolar in care este inscris.
(5) Pentru lunile in care se acorda vacanta scolara, potrivit legii, ajutorul pentru familia cu copii se acorda in cuantumurile prevazute la art. 18 alin. (2) -(5) .
(6) Pentru familiile care au in intretinere copii cu handicap/dizabilitate grav/grava sau accentuat/accentuata, de varsta scolara, conditia prevazuta la alin. (1) nu se aplica.
(7) Asistentul maternal profesionist beneficiaza de ajutorul pentru familia cu copii doar pentru copiii sai, luandu-se in considerare la stabilirea dreptului toate veniturile realizate de membrii familiei, cu exceptia celor provenite din alocatiile de plasament si alte sume acordate asistentului maternal ca urmare a instituirii masurii plasamentului, in conditiile legii.
SECTIUNEA 4: Stabilirea cuantumului suplimentului pentru locuire
Articolul 20
(1) Suplimentul pentru locuire se acorda in cuantumuri diferentiate, in functie de incadrarea venitului net lunar ajustat, in limitele de venit stabilite prin prezenta lege, pentru un singur sistem utilizat pentru incalzirea locuintei de domiciliu sau resedinta, pe perioada sezonului rece, declarat de familie sau persoana singura in cererea prevazuta la art. 29 alin. (2) .
(2) Suplimentul prevazut la alin. (1) , in functie de sistemul de incalzire utilizat in locuinta de domiciliu sau resedinta, consta in urmatoarele categorii de ajutoare pentru incalzirea locuintei:
a) ajutor pentru energie termica in sistem centralizat, denumit in continuare ajutor pentru energie termica;
b) ajutor pentru gaze naturale;
c) ajutor pentru energie electrica;
d) ajutor pentru combustibili solizi sau petrolieri.
(3) Suplimentul pentru locuire se acorda numai familiilor si persoanelor singure care nu beneficiaza de alte forme de sprijin pentru incalzirea locuintei acordate in baza contractelor de munca sau a altor reglementari specifice pentru diverse ramuri economice, cu exceptia situatiei prevazute la art. 27 alin. (3) .
Articolul 21
(1) Contravaloarea energiei termice furnizate in sistem centralizat, a cantitatii de gaze naturale si/sau a energiei electrice consumate lunar de consumatorul vulnerabil se evidentiaza in facturile emise de furnizori, denumite in continuare facturi.
(2) In cazul energiei termice furnizate in sistem centralizat, pentru acordarea suplimentului pentru locuire se calculeaza consumul mediu lunar care reprezinta cantitatea de energie termica, masurata in gigacalorii, necesara incalzirii locuintei, stabilita pentru familie sau persoana singura, pe tip de apartament/locuinta, in functie de zona de temperatura, conform anexei nr. 2.
Articolul 22
(1) Consumatorii vulnerabili reprezentati de familiile sau persoanele singure cu venituri medii nete lunare ajustate de pana la 600 de lei inclusiv, respectiv 1,200 ISR, beneficiaza de supliment pentru locuire, acordat din bugetul de stat .
(2) Consumatorii vulnerabili reprezentati de persoanele singure cu varsta de cel putin 60 de ani cu venituri nete lunare ajustate de pana la 800 de lei inclusiv, respectiv 1,600 ISR, beneficiaza de supliment pentru locuire, acordat din bugetul de stat .
Articolul 23
(1) Cuantumurile suplimentului pentru locuire, indiferent de sistemul de incalzire utilizat, se calculeaza in functie de veniturile nete lunare ajustate pe membru de familie, prin compensarea procentuala a cheltuielilor pentru incalzire, aplicata dupa cum urmeaza:
a) la valoarea de referinta a ajutorului lunar pentru energie termica furnizata in sistem centralizat, calculat in limita consumului mediu lunar definit la art. 21 alin. (2) si de pretul gigacaloriei;
b) la valoarea de referinta a ajutorului lunar pentru gaze naturale de 260 de lei, respectiv 0,520 ISR;
c) la valoarea maxima a ajutorului lunar pentru energie electrica de 240 de lei, respectiv 0,480 ISR;
d) la valoarea maxima a ajutorului lunar pentru combustibili solizi sau petrolieri de 80 de lei, respectiv 0,160 ISR.
(2) Cuantumul suplimentului pentru locuire, pentru fiecare dintre ajutoarele prevazute la art. 20 alin. (2) lit. a) -c) , se scade din factura ce atesta contravaloarea consumului, lunar, de catre furnizorii de energie termica in sistem centralizat, de gaze naturale si de energie electrica.
Articolul 24
(1) Nivelul compensarii procentuale prevazute la art. 23 este de 100% pentru familiile si persoanele singure beneficiare de ajutor de incluziune stabilit conform prevederilor prezentei legi sau cu venituri nete lunare ajustate de pana la 260 de lei, inclusiv, respectiv 0,520 ISR.
(2) In situatia in care, din calculul suplimentului pentru locuire, rezulta un nivel de compensare mai mic de 10%, compensarea procentuala aplicata este de 10%.
Articolul 25
(1) Suplimentul pentru locuire se acorda persoanelor singure si familiilor numai pentru locuinta de domiciliu sau, dupa caz, de resedinta a acestora.
Afişează LEGEA 196/2016 privind venitul minim de incluziune pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 196/2016    Venitul minum    Incluziune    Venitul minim de incluziune

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.