Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » LEGEA 196/2016 privind venitul minim de incluziune

LEGEA 196/2016 privind venitul minim de incluziune

  Publicat: 26 Dec 2016       8245 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
LEGEA nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune

Publicata in Monitorul Oficial nr. 882 din data de 3 noiembrie 2016

Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Act adoptat de organele de stat,
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Act adoptat de organele de stat,
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Persoana fizica sau juridica ce livreaza unui client o marfa, un produs sau presteaza un anumit serviciu.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
Obligatie, pe care si-o asuma in scris o persoana incadrata, de a acoperi pagubele materiale cauzate unitatii
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Setul de masuri si actiuni multidimensionale din domeniile protectiei sociale, ocuparii fortei de munca, locuirii, educatiei, sanatatii,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este organul de stat caruia ii revin, conform legii, atribute privitoare la stabilirea
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Persoana care a implinit varsta de 18 ani.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
Setul de masuri si actiuni multidimensionale din domeniile protectiei sociale, ocuparii fortei de munca, locuirii, educatiei, sanatatii,
Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Imprimat care se completeaza in vederea intocmirii unui act sau a unui tabel.
Setul de masuri si actiuni multidimensionale din domeniile protectiei sociale, ocuparii fortei de munca, locuirii, educatiei, sanatatii,

(2) In situatia in care doua sau mai multe familii sau persoane singure locuiesc in acelasi spatiu locativ, suplimentul pentru locuire se acorda in numele titularului contractului incheiat cu furnizorul din sistemul utilizat pentru incalzirea locuintei, respectiv furnizorul de energie termica in sistem centralizat, de gaze naturale sau de energie electrica.
(3) In situatia prevazuta la alin. (2) , dupa caz, se procedeaza dupa cum urmeaza:
a) daca numai o familie sau persoana singura dintre cele care locuiesc impreuna este eligibila pentru acordarea venitului minim de incluziune, cuantumul maxim al ajutorului de incalzire pentru energie termica in sistem centralizat, pentru gaze naturale ori pentru energie electrica, luat in calcul la aplicarea compensarii procentuale, se stabileste in functie de cota-parte din suprafata locativa ce revine familiei sau persoanei singure beneficiare a dreptului;
b) daca toate familiile si persoanele singure care locuiesc impreuna sunt eligibile pentru acordarea venitului minim de incluziune, cuantumul maxim al ajutorului de incalzire pentru energie termica in sistem centralizat, pentru gaze naturale ori pentru energie electrica, luat in calcul la aplicarea compensarii procentuale, se stabileste conform prevederilor lit. a) , iar cuantumul ajutorului pentru incalzire, acordat in numele titularului de contract incheiat cu furnizorul de incalzire, se constituie din totalitatea sumelor reprezentand supliment de locuire calculate pentru fiecare familie si persoana singura beneficiara a dreptului.
Articolul 26
(1) Pentru sprijinirea, in perioada sezonului rece, a consumatorilor vulnerabili care utilizeaza, pentru incalzirea locuintei, energie termica in sistem centralizat, autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a stabili, prin hotarare a consiliului local, una sau mai multe masuri de protectie sociala suportate din bugetele locale, dupa cum urmeaza:
a) subventii lunare pentru acoperirea diferentei dintre pretul de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice livrate populatiei si pretul local al energiei termice facturate populatiei;
b) ajutoare lunare pentru incalzirea locuintei cu energie termica, in completarea celor acordate de la bugetul de stat;
c) atat subventii lunare prevazute la lit. a) , cat si ajutoare lunare prevazute la lit. b) .
(2) Valoarea masurilor de protectie sociala prevazute la alin. (1) trebuie sa fie de cel putin 10% din valoarea totala a ajutoarelor de incalzire acordate din bugetul de stat .
(3) In functie de resursele proprii, autoritatile administratiei publice locale pot aproba, prin hotarare a consiliului local, ajutoare lunare pentru incalzirea locuintei peste transele de venituri si cuantumurile utilizate pentru calcularea suplimentului de incalzire acordat din bugetul de stat .
Articolul 27
(1) Ajutorul pentru energie electrica se acorda consumatorilor vulnerabili care nu detin alta forma de incalzire, precum si consumatorilor vulnerabili care din motive tehnologice sau economice au fost debransati de la furnizarea energiei termice sau a gazelor naturale si care au contracte valabile de furnizare a energiei electrice cu un furnizor de ultima instanta care asigura alimentarea cu energie electrica pentru serviciul universal, iar consumul este realizat respectand conditiile contractului.
(2) Prin exceptie de la prevederile art. 20 alin. (3) , ajutorul pentru energie electrica se acorda inclusiv consumatorilor vulnerabili care beneficiaza de tarif social in conditiile reglementarilor emise prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei pentru furnizarea energiei electrice de furnizorii de ultima instanta consumatorilor casnici si asimilati consumatorilor casnici, care nu si-au exercitat dreptul de eligibilitate.
(3) Pentru beneficiarii ajutorului pentru energia electrica, care sunt in acelasi timp si beneficiari ai tarifului social la energia electrica, Autoritatea Nationala pentru Reglementare in Domeniul Energiei are dreptul sa impuna tipul de tarif aplicat acestor beneficiari, inclusiv modalitatea de schimbare a tarifelor.
CAPITOLUL III: Acordarea venitului minim de incluziune
SECTIUNEA 1: Conditii generale de acordare si de stabilire a dreptului
Articolul 28
(1) Beneficiaza de venit minim de incluziune familia definita la art. 6 alin. (1) lit. b) si c) , precum si persoana singura definita la art. 6 alin. (1) lit. a) , ale caror venituri se incadreaza in limitele prevazute la art. 9 alin. (3) .
(2) In perioada in care unul dintre soti este detasat pe perioada determinata in interes de serviciu ori efectueaza serviciul militar pe baza de voluntariat, conditia de a locui impreuna se considera indeplinita.
(3) In situatia in care copiii aflati in intretinere urmeaza o forma de invatamant in alta localitate decat cea de domiciliu sau de resedinta, conditia de a locui impreuna se considera indeplinita si pe perioada respectiva.
(4) In situatia in care copiii in varsta de pana la 18 ani urmeaza o forma de invatamant in strainatate, acestia sunt luati in calcul la stabilirea dreptului la venit minim de incluziune doar daca reprezentantul legal al copilului prezinta, din 6 in 6 luni, documentul eliberat de unitatea de invatamant din strainatate, in conditiile legislatiei statului respectiv, din care sa rezulte frecventarea de catre copii a cursurilor, precum si numarul absentelor inregistrate de acestia, in vederea stabilirii cuantumului in conditiile prevazute la art. 19 alin. (2) .
Articolul 29
(1) Venitul minim de incluziune se acorda la cererea scrisa sau electronica a persoanei indreptatite, a reprezentantului familiei sau a reprezentantului legal al persoanei indreptatite, insotita de declaratia pe proprie raspundere privind veridicitatea datelor inscrise in cerere, de un angajament de plata pentru situatiile in care se pot constata drepturi acordate necuvenit, precum si de documente doveditoare.
(2) Cererea prevazuta la alin. (1) contine, in principal, date privind persoana indreptatita, date privind componenta familiei, veniturile realizate de membrii acesteia si bunurile detinute, tipul de locuinta, sistemul de incalzire utilizat si numarul persoanelor care locuiesc la aceeasi adresa de domiciliu sau resedinta, precum si informatii referitoare la situatia educationala si profesionala a persoanei indreptatite, a membrilor de familie, precum si la nevoile speciale si situatiile particulare in care acestia se afla.
(3) Pentru facilitarea accesului la acordarea dreptului la venit minim de incluziune, precum si pentru prelucrarea si verificarea electronica a datelor si informatiilor referitoare la indeplinirea conditiilor de eligibilitate, formularul de cerere si declaratie pe propria raspundere sunt redactate pe sectiuni, respectiv cerere, anexe obligatorii si anexe optionale.
(4) Documentele doveditoare prevazute la alin. (1) privesc, in principal, veniturile si componenta familiei solicitante, precum si respectarea conditiilor de eligibilitate prevazute de prezenta lege pentru fiecare dintre componentele venitului minim de incluziune .
(5) Prin angajamentul de plata prevazut la alin. (1) , titularul dreptului isi asuma returnarea sumelor incasate necuvenit si precizeaza sursele de venit din care se va face recuperarea acestora.
(6) Modelul formularului de cerere care include si declaratia pe propria raspundere privind veridicitatea datelor declarate, documentele doveditoare prevazute la alin. (4) si modelul angajamentului de plata prevazut la alin. (1) si alin. (5) se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.
Articolul 30
(1) Titularul dreptului este persoana care indeplineste conditiile de eligibilitate prevazute de prezenta lege si care formuleaza cererea scrisa sau electronica pentru acordarea venitului minim de incluziune, personal sau prin reprezentant, iar beneficiarul este familia/persoana singura.
(2) In cazul familiei formate din sot, sotie si copii aflati in intretinere, reprezentantul familiei se stabileste de catre soti sau, in caz de neintelegere intre acestia, de catre autoritatea tutelara. Prevederile se aplica in mod corespunzator si in cazul familiei definite la art. 6 alin. (1) lit. b) pct. 4.
(3) In cazul familiei monoparentale, reprezentantul familiei este persoana singura.
(4) In cazul persoanei prevazute la alin. (3) care are copii in intretinere si nu a implinit varsta de 18 ani, reprezentantul familiei este persoana singura, daca are capacitate deplina de exercitiu, capacitate de exercitiu anticipata sau, dupa caz, reprezentantul legal al acesteia.
Articolul 31
(1) In cazul in care titularul dreptului nu este proprietarul locuintei sau nu are incheiat pe numele sau contractul de inchiriere a acesteia, pentru suplimentul de locuire este obligatorie inscrierea, in formularul prevazut la art. 29 alin. (6) , a datelor de identificare ale persoanei care are calitatea de titular al contractului de furnizare a energiei termice, energiei electrice sau a gazelor naturale necesare incalzirii locuintei de domiciliu sau resedinta.
(2) Titularul contractului prevazut la alin. (1) poate fi, dupa caz, proprietarul locuintei, succesorul de drept al acestuia, titularul contractului de inchiriere, comodat, concesiune al acesteia ori alt membru de familie major si imputernicit de proprietarul locuintei sau de titularul contractului de inchiriere ori, dupa caz, reprezentantul legal al persoanei singure care nu a implinit varsta de 16 ani sau al persoanelor prevazute la art. 43 alin. (1) lit. b) si art. 178 lit. a) si b) din Legea nr. 287/2009, republicata, cu modificarile ulterioare.
Articolul 32
(1) Cererea de acordare a venitului minim de incluziune, insotita de documentele doveditoare si angajamentul de plata, inclusiv in cazul cetatenilor straini sau apatrizi, precum si al persoanelor fara adapost, se depune pe suport hartie sau se transmite electronic si se inregistreaza la primaria comunei, orasului, municipiului sau a sectorului municipiului Bucuresti in a carui raza teritoriala isi are domiciliul ori resedinta sau, dupa caz, traieste titularul dreptului.
(2) Toate cererile, declaratiile si documentele depuse in vederea acordarii venitului minim de incluziune vor fi prelucrate in format electronic de catre personalul primariei comunei, orasului, municipiului sau a sectorului municipiului Bucuresti in a carui raza teritoriala isi are domiciliul ori resedinta sau, dupa caz, traieste titularul dreptului, in cadrul Sistemului National Informatic pentru Asistenta Sociala.
(3) Sistemul National Informatic pentru Asistenta Sociala este administrat de catre Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala, denumita in continuare agentia nationala pentru plati si inspectie sociala, si va asigura suportul informatic pentru administrarea cererilor, declaratiilor si altor documente, precum si plata venitului minim de incluziune . Totodata, Sistemul National Informatic pentru Asistenta Sociala va asigura suportul informatic pentru fluxul electronic al documentelor, respectiv preluarea cererilor, declaratiilor si altor documente si transmiterea deciziilor in format electronic, urmand a fi utilizat atat de catre personalul primariei comunei, orasului, municipiului sau a sectorului municipiului Bucuresti in a carui raza teritoriala isi are domiciliul ori resedinta sau, dupa caz, traieste titularul dreptului, precum si de catre personalul agentiei nationale pentru plati si inspectie sociala.
(4) Sistemul National Informatic pentru Asistenta Sociala este integrat cu sistemele informatice de asistenta sociala utilizate in primarii si este destinat a fi folosit in mod direct de primarii, precum si de catre personalul agentiei nationale pentru plati si inspectie sociala in numele primariilor care nu au capacitate tehnica si/sau resurse umane pentru a utiliza Sistemul National Informatic pentru Asistenta Sociala.
(5) Colectarea si prelucrarea datelor necesare acordarii venitului minim de incluziune se fac cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, cu precadere a drepturilor persoanelor vizate si a confidentialitatii si securitatii datelor.
Articolul 33
(1) Verificarea datelor si informatilor cuprinse in cerere si in documentele doveditoare, precum si prelucrarea datelor inscrise in cerere se realizeaza in termen de maximum 15 zile de la data inregistrarii acestora, de catre personalul serviciului public de asistenta sociala din subordinea consiliului local sau, dupa caz, de catre personalul din compartimentul cu atributii in domeniul asistentei sociale din aparatul de specialitate al primarului.
(2) In cazul solicitantilor al caror venit mediu lunar/membru de familie se incadreaza in limitele prevazute la art. 9 alin. (3) lit. a) si/sau lit. b) , precum si in limitele prevazute la lit. c) , dar numai in cazul celor care utilizeaza pentru incalzirea locuintei energie electrica, se efectueaza verificarea in teren a datelor si informatiilor declarate de solicitant, in termenul prevazut la alin. (1) .
(3) In cazul in care exista informatii sau suspiciuni privind veridicitatea informatiilor cuprinse in cerere, primarul este obligat sa dispuna efectuarea verificarii in teren, in termenul prevazut la alin. (1) , si la alti solicitanti decat cei prevazuti la alin. (2) .
(4) In vederea efectuarii verificarii in teren prevazute la alin. (2) si/sau alin. (3) se utilizeaza formularul pentru verificarea in teren a conditiilor de acordare a venitului minim de incluziune, denumit in continuare formular pentru verificarea in teren, al carui model se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.
(5) In situatia in care titularul dreptului sau oricare dintre membrii familiei acestuia refuza sa furnizeze informatiile necesare pentru completarea formularului prevazut la alin. (4) , se considera ca nu sunt indeplinite conditiile de acordare a venitului minim de incluziune .
(6) Raspunderea asupra datelor si informatiilor inscrise in formularul prevazut la alin. (4) revine exclusiv persoanei/persoanelor care a/au efectuat verificarea in teren si a/au semnat formularul.
Afişează LEGEA 196/2016 privind venitul minim de incluziune pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 196/2016    Venitul minum    Incluziune    Venitul minim de incluziune

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.